logo

bilde
Grana
Runstenen U 227 vid Grana. 

"Ulvkel lät resa stenen efter Frösten, sin broder, och Kuntru efter sin son." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1968-3-15 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21702 bilde
Bredsätra
Grana
Runsten U 227. Grana (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0077