logo

bilde

Gällsta
Gällsta. U 229. 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-7-5 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0616 


bilde
Gällsta
Runsten U 229. Gällsta (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0073