logo

bilde

Hilleshögs kyrka
Runstenen U 23 (övre delen) i kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1973-5-11 
Kommun: Ekerö Socken: Hilleshög 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-13199 

bilde
Hilleshögs kyrka
Runstenen U 23 (nedre delen) i kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1973-5-11 
Kommun: Ekerö Socken: Hilleshög 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-13200