logo

bilde
Gällsta
U 230. Gällsta, Vallentuna sn. 

(Ur Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 6:e bandet, första delen.) 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0397