logo

bilde
Kusta
Runstenen U 233 vid Kusta. 

"Elov och Åsmund och Östen läto resa stenen efter Olov, sin fader och Gudlög åt Dan, sin son." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1968-3-15 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21706 

logo

bilde
Kusta
Runsten U 223. Kusta (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0071 

Billedteksten over er fejl. U 233 er det riktige.