logo

bilde
Lingsberg
Runstenen U 241 vid Lingsberg. 

"Och Dan och Huskarl och Sven läto resa stenen efter Ulvrik, sin fader. Han hade i England uppburit två gälder. Gud och Guds moder hjälpe hans själv." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1968-3-15 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21710