logo


bilde

Lingsberg
Runstensfragment U242 vid Lingsberg. 

"Och st...läto resa..." 


Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1968-3-15 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21711 bilde
Lingsberg
Runsten U 242. Lingsberg (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0070