logo

bilde
Mällösa
Runstensfragment U 246 vid Mällösa. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21814 

bilde
Mellösa
Runsten U 246. Mellösa (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0080