logo

bilde
Näle
Runhällen U 248 vid Näle, Norrgården. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21816