logo

bilde
Näle
Runhällen U 249 vid Näle, Södergård. "Gunnvid lät hugga stenen och Kase efter Svarthövde, sin fader, en god man." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-21817 bilde
Näle
Runsten U 249. Näle (Vallentuna kn, Vallentuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Vallentuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0037