logo

bilde
Hammarby kyrka
Hammarby kyrka Ligger vid sjön Fysingen. Tillkom på 1200-talet. Inmurad runsten med inskrift från 1000- talet e. Kr. "Juvurfast lät resa stenen och göra bron … sin son. Gud hjälpe hans själ." Upplands runinskrifter 272 


Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2005-5-2 
Kommun: Upplands Väsby Socken: Hammarby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2005-1038