logo

bilde
Tryninge
Runsten U 286. Tryninge (Upplands Väsby kn, Hammarby sn). Nu vid Torsåker. Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands Väsby Socken: Hammarby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0057