logo

bilde
Stora Vilunda
Runsten U 292. St. Vilunda (Upplands Väsby kn, Hammarby sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands Väsby Socken: Hammarby 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0060