logo

bilde
Hargs säteri
Inmurad runsten U 316 i grunden. 

Foto: Stigholt, Johan, Stockholms läns museum, 1997-8-28 
Kommun: Sigtuna Socken: Skånela 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LD97-0520 

bilde
Harg
Runsten U 316. Harg (Sigtuna kn, Skånela sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Sigtuna Socken: Skånela 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0100