logo

bilde
Snåttsta
"Inga lät resa dessa stenar efter Ragnfast, sin man. Han var broder till Gyrid och Estrid." 

Runsten U 329 står placerad vid vägen strax nedanför Snåttsta gård. Stenen har tillsammans med U 330 stått vid en bro. 

Foto: Boogh, Elisabeth, Stockholms läns museum, 2003-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Markim 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2003-0584