logo

bilde
Snåttsta
På stenen (U 330) står "Inga lät resa stenarna och göra bron efter Ragnfast, sin man. Assur var hans huskarl." 

Runstenen U 330 flyttades till sin nuvarande plats på 20-talet. Stenen har tillsammans med U 329 stått vid en bro. 

Foto: Boogh, Elisabeth, Stockholms läns museum, 2003-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Markim 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2003-0586 

bilde
Snåttsta
Runsten U 330. Snåttsta (Vallentuna kn, Markims sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Markim 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0111