logo

bilde
Snåttsta
"Inga lät rista runorna efter Ragnfast, sin man. Han ägde ensam denna by efter Sigfast, sin fader. Gud hjälpe deras ande." 

Runhäll U331 vid Snåttsta gård. 

Foto: Boogh, Elisabeth, Stockholms läns museum, 2003-6-2 
Kommun: Vallentuna Socken: Markim 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2003-0578