logo

bilde
Granby
U 337. Granby, Orkesta socken. Efter teckning av Peringskiöld. Från boken Sveriges Runinskrifter Band 7, Upplands runinskrifter. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Orkesta 
Arkiv: 
Bildnr: LR2004-0001