logo

bilde
Orkesta
Runsten U 344. Yttergården, Orkesta (Vallentuna kn, Orkesta sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Orkesta 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0116