logo

bilde
Vidbo kyrka
U 375, Vidbo kyrka. 

Foto: Edberg, Rune, , 2006-10-2 
Kommun: Sigtuna Socken: Vidbo 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LP2007-0011