logo

bilde
Steninge slott
Runsten U 438. Nu i Steninge slottspark. Husby-Ärlinghundra sn, Sigtuna kn 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-10-18 
Kommun: Sigtuna Socken: Husby-Ärlinghundra 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-1054