logo

bilde
Harg
Runstenen U 448 vid Harg. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1973-5-15 
Kommun: Sigtuna Socken: Odensala 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-16127