logo

bilde
Harg
Runsten U 449 vid Harg. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-8-19 
Kommun: Sigtuna Socken: Odensala 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-16203