logo

bilde
Törneby
Runsten U 45. Törneby (Ekerö kn, Skå sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Ekerö Socken: Skå 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0040