logo

bilde
Tollsta
Runstenen U 456 vid Tollsta. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-4-16 
Kommun: Sigtuna Socken: Odensala 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-16195