logo

bilde
Johannesberg
Runsten U 500 vid Johannesberg. 

"...läto göra märke efter Kättillög, sin fader..." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-6-19 
Kommun: Norrtälje Socken: Gottröra 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12598