logo

bilde
Stortjäran
Fasterna. Runstenen U 512 vid Stortjäran. 

"Fröbjörn...bryku söner, efter (sin) fader...sin broder. Gud..." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1968-10-8 
Kommun: Norrtälje Socken: Fasterna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12270 bilde
Tjäran
Runsten U 512. Tjäran (Norrtälje kn, Fasterna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Fasterna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0123