logo

bilde
Rimbo kyrka
Runsten U 514 vid kyrkan. 

"Anund lät också göra bron och reste stenen till minne av Kättilfast, sin fader, och Farulf." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1969-7-7 
Kommun: Norrtälje Socken: Rimbo 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-16555