logo

bilde
Västra Ledinge
Runsten U 518. V. Ledinge (Norrtälje kn, Skederids sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Skederid 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0121