logo

bilde
Frötuna kyrka
Runstensfragment U 527 (nedre fragmentet) i kyrkan. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1971-6-13 
Kommun: Norrtälje Socken: Frötuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12498