logo

bilde
Kåkbrinken
Runsten U 53. Kåkbrinken, Gamla stan. (Stockholm kn.) 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0211