logo

bilde
Glia
Runsten U 56, Glia, Bromma socken, Stockholms stad 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm lšns museum, 2006-9-8 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2006-0763 
bilde
Glia
Runsten U 56. Glia (Stockholm kn, Bromma sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0186