logo

bilde
Malsta kyrka
Runsten U 560. Malsta kyrka (Norrtälje kn, Malsta sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Malsta 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0131