logo

bilde
Riksby
Runsten U 57. Riksby (Stockholm kn, Bromma sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms lšns museum 
Bildnr: LX2007-0188