logo

bilde
Ängby
Runsten U 60, Ängby, Bromma socken, Stockholms stad. Stenen är ristad på två sidor. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-9-8 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0764 bilde

Ängby
Runsten U 60, Ängby, Bromma socken, Stockholms stad. Stenen är ristad på två sidor. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-9-8 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0766 bilde
Ängby
Runsten U 60. Ängby (Stockholm kn, Bromma sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0187