logo

bilde
Hansta
Runsten U 73. Hansta (Stockholms kn, Spånga sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0197