logo

bilde
Hässelby slott
Runsten U 79. Nu vid Hässelby slott. Ristad på två sidor. Ristad på två sidor. Spånga sn, Stockholm. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-11-6 
Kommun: Stockholm Socken: - 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-0839