logo

bilde
Skälby
Runsten U 89. Skälby (Järfälla kn, Järfälla sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Järfälla Socken: Järfälla 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0201