RUNEINNSKRIFTER FRA BORNHOLM

Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Han herred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.


DK Bh 1 - KLEMENSKER-STEN 1 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0
Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står på Klemenskirkes kirkengård. Alternativ tittel er Lundhøj-sten.

Innskriften lyder:

(k)(u)(n)iltr : l(e)t : r(e)isa : st(e)n : þ(e)n(s)(a) : ef
tir : auþbiarn : bonta : sin : kristr :
hialbi : siolu : auþbiarnar : i lus : auk : bratis

kristr : hialbi : siolu : (a)(u)(þ)
biarnar : auk : ku(n)(i)(l)(t)(a)(r)
: auk : santa mikel : i lius : auk : baratis


Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir Auðbjôrn, bónda sinn. Kristr hjalpi sálu Auðbjarnar í ljós ok paradís. Kristr hjalpi sál Auðbjarnar ok Gunnhildar ok santa Mikjáll í ljós ok paradís.

Norsk: "Gunhild lot reise denne sten etter Audbjørn, sin mann. Kristus hjelpe Audbjørns sjel i lys og paradis. Kristus og Sankt Michael hjelpe Audbjørn og Gunhilds sjel i lys og paradis."

English: "Gunnhildr had this stone raised in memory of Auðbjôrn, her husbandman. May Christ help Auðbjôrn's soul into light and paradise. May Christ and Saint Michael help the souls of Auðbjôrn and Gunnhildr into light and paradise."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 1 Klemensker I (Side A, B, C og D). Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 399, Bh 1, DK Bh1, L 1482
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 2 - KLEMENSKER-STEN 2 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står på den gamle kirkegården i Allinge. Alternativ tittel er Kongevej-sten.

Innskriften lyder:

: brune : auk : þeiR : bruþr : let... ... ... ... ... eftiR : þurlak : foþur : sin : auk : eskiR : bruþur : sin :

Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir Þorlak, fôður sinn, ok Ásgeir, bróður sinn.

Norsk: "Brune og hans brødre/bror lot ... etter Torlak, deres far, og Esge, deres bror."

English: "Brúni and his brothers had ... ... ... ... in memory of Þorlakr, their father, and Ásgeirr, their brother."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 2 Klemensker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 2 Klemensker-sten 2. Foto: Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 2 Klemensker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 400, Bh 2, L 1481, DK Bh2
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 3 - KLEMENSKER-STEN 3 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 401, DR 392, DR 402, DR 406 og DR 408 (DK Bh 3, DK Bh 53, DK Bh 4, DK Bh 7 og DK Bh 10). Stenen står ved veien ved Brogården 2 km syd for Hasle, der hvor hvor Rønne-Haslevejen og Klemenskervejen møtes. Alternativ tittel er Brogård-sten.

Innskriften lyder:

× suenkiR × lit × raisa × stein × þena × eftiR × tosta ÷ faþur × sin × auk × eftiR × alflak × broþur × sin × auk × eftiR × moþ u r × sina × auk × eftiR × sy s tur sina ×

Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir Tosta, fôður sinn, ok eptir Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.

Norsk: "Sveingeir lot denne sten reise etter Toste, sin far, og etter Alflak, sin bror, og etter sin mor og etter sin søster."

English: "Sveingeirr had this stone raised in memory of Tosti, his father, and in memory of Alflakr, his brother, and in memory of his mother and in memory of his sister. "

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 3. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 3. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 401, Bh 3, DK Bh3,
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 4 - KLEMENSKER-STEN 4 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 392, DR 401, DR 406 og DR 408. Stenen står på Hasle kirkegård. Alternativ tittel er Marevad-sten.

Innskriften lyder:

× aulakR × let × reisa × stein × þana × eftiR × sasur × foþur × sin × bonta × kuþan × kuþ × hialbi × siol × hans × auk × sata × mihel ×

Eylakr lét reisa stein þenna eptir Sassur, fôður sinn, bónda góðan. Guð hjalpi sál hans ok santa Mikjáll.

Norsk: "Ølak lot denne sten reise etter Sasser, sin far, en god bonde. Gud og Sankt Mikael hjelpe hans sjel."

English: "Eylakr had this stone raised in memory of Sassurr, his father, a good husbandman. May God and Saint Michael help his soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 4. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 4. Foto: Svenska Kulturbilder, CC-BY-SA 4.0 |⇗
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Alternativ signum: DR 402, Bh 4, DK Bh4
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 5 - KLEMENSKER-STEN 5 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står på Klemenskirke kirkegård. Alternativ tittel er Kuregård-sten.

Innskriften lyder:

suin : auk : ketil : reistu : sten : eftiR : (i)u(l)k
iR : faþur * sin


Sveinn ok Ketill reistu stein eptir Jólgeir/Ígulgeir, fôður sinn.

Norsk: "Svein og Ketil reiste stenen etter Julgeir, sin far."

English: "Sveinn and Ketill raised the stone in memory of Jólgeirr/Ígulgeirr, their father."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 5. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 5. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Alternativ signum: DR 403, Bh 5, DK Bh5
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 6 - KLEMENSKER-STEN 6 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på 4 biter av en sten av granitt. Fragmentene er satt sammen og montert i et trestativ på Kirkegården til Klemenskirke. Alternativ tittel er Klemensker II.

Innskriften lyder:

... (r)ais(t)- : stin : þ-nsi : aiftiR : suin : bruþur : sin : ku... ...(b)i : si(l) ... auk : kus : muþiR :
...(k)il : rist (:) runaR : þisi : auk : sueni :

... reist[i] stein þ[e]nna eptir Svein, bróður sinn. Gu[ð] [hjal]pi sál [hans] ok Guðs móðir ...kell reist rúnar þessar ok Sveini.

Norsk: "... reiste denne sten etter Svein, sin bror. Gud og Guds mor (hjelpe) (hans) (sjel). ...kil ristet disse runer og Svenne."

English: "... raised this stone in memory of Sveinn, his brother. May God and God's mother help [his] soul. ...-kell carved these runes and Sveini."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 6. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 6. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 6 (side A og B). Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 404, Bh 6, DK Bh6
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 7 - KLEMENSKER-STEN 8 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Bornholm Museum. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på 2 fragmenter av sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 392, DR 401, DR 402 og DR 408 (DK Bh 3, DK Bh 53, DK Bh 4, DK Bh 7 og DK Bh 10). De to fragmentene er innmuret i kirkegårdsmuren ved Klemenskirke. Alternativ tittel er Klemensker I.

Innskriften lyder:

× asur × auk × þai(R) ... ... ...in ×
× ...


Ôzurr ok þeir ... ... ... ...

Norsk: "Asser og ... "

English: "Ôzurr and ... ... ... ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 8. Foto: Ukjent, Bornholm Museum. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 3 klemensker-sten 8. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 406, Bh 7, DK Bh7
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 8 - KLEMENSKER-STEN 9 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på 2 fragmenter av sten av granitt. De to fragmentene er tilhugget og er innmuret utvendigt i den nordre kirkegårdsmuren ved Klemenskirke. Alternativ tittel er Klemensker IV.

Innskriften lyder:

...str : auk : ...

... ok ...

Norsk: "... og ... "

English: "... and ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 8 Klemensker 9 Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 407, Bh 8, DK Bh8
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 9 - KLEMENSKER-STEN 7 - Klemensker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en sten av granitt og er datert til 1050 -1150 eller noe senere. Stenen er i to fragmenter, og de er innmurt utvendig i den nordre kirkegårdsmur til Klemenskirke. Alternativ tittel er Klemensker III+V.

Innskriften lyder:

... × arkibiskubs/ærkibiskubs : ma-ra/ma-ræ : hi- : ...-r : ha.../hæ...

... erkibiskups ... ... ... ...

Norsk: "... erkebiskops ..."

English: "... archbishop's ... ... ... ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 9 Klemensker-sten 7. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 405, Bh 9, DK Bh9
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.DK Bh 10 - RUTSKER-STEN - Hasle sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på et fragment av sten av granitt. Runemesteren er den samme som gjort DR 392, DR 401, DR 402 og DR 406 (DK Bh 3, DK Bh 53, DK Bh 4, DK Bh 7 og DK Bh 10). Stenen står på kirkegården til Rutskirke. Alternativ tittel er Rødsker-sten.

Innskriften lyder:

... ...r : let ... ... ...t : su... ...
... ...uþ : halb... ... ... auk : ku... ...


... ... lét ... ... ... ... ... ... [G]uð hjalp[i] ... ... ok Gu[ðs] [móðir].

Norsk: "... lot ...(Gud) hjelpe ... og (Guds mor)."

English: "... ... had ... ... ... ... ... ... May God help ... ... and God's [mother]."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 10 Rutsker-sten. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 10 Rutsker-sten. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 10 Rutsker-sten. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 10 Rutsker-sten. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 408, Bh 10, DK Bh10
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 11 - RUTSKER-BLYAMULET - Møllebjerg, Rutsker sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1200-1400. Alternativ tittel er Møllebjerg/Vestre Rosedalegård-blyamulet.

Innskriften lyder:


...r(æ)anæ(t)in(r)(o) | ...(t)isattæba(-)r | ...auitslu(m)
...(t)(i)(a)(i)a-(l)(-)- : o(k) | ...ri-(t)ia(k)(u)un | ...(n)o--(k)n(t)ir(d)uæln


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD1996:278, Bh 11, DK Bh11
¤   Tening av DK Bh 11 Rutsker-blyamulet. Tegning: Lisbeth, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 12 - RØ-STEN - Rø sogn, Bornholms Nørre herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på et fragment av sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 397. Stenen står ril høyre for inngangen til Rø kirke.

Innskriften lyder:

... (f)þu : sin : uk : muþ : sina

... fôður sinn ok móður sína.

Norsk: ".... sin far og sin mor."

English: "... his father and his mother."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 12 Rø-sten. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 12 Rø-sten. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 12 Rø-sten. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 12 Rø-sten. Alternativ signum: DR 409, Bh 12, L 1606, DK Bh12
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 13 - BODILSKER-STEN 1 - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på 2 fragmenter av runesten av rød sandsten. Det mininste fragmentet findes på Bornholms museum. (Rønne Museum.) Det største fragmentet sitter ennå i Bodilskirkens våpenhus. Alternativ tittel er Langede-sten.

Innskriften lyder:

...(i)R (*) r...
...(k)a (*) b...

????

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 518.
¤   Bilde av DK Bh 13 Bodilsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 13 Bodilsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 13 Bodilsker-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 13 Bodilsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 374, Bh 13, DK Bh13
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 14 - BODILSKER-STEN 2 - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm

Man tror nå at dette er en forfalskning, ikke som man tidligere trodde, at det var en i stykkerslått runesten. Stenen oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

tnb(m)

????

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 14 Bodilsker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 375, Bh 14, DK Bh14

Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 15 - BODILSKER-STEN 3 - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på et fragment av sten i granitt. Stenen står i Bodilskirkes våpenhus. Alternativ tittel er Bodilsker II.

Innskriften lyder:

... þurkil × auk × alfkil × r(e)(s)... ...(e)n × þina * eftiR × eykil × faþur × ...

... Þorkell ok Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir Eykel fôður ...

Norsk: "... Torkel og Alvkil reiste denne sten etter Økil/Øthkil, far ..."

English: "... Þorkell and Alfkell raised this stone in memory of Eykell/Auðkell, (their) father ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 15 Bodilsker-sten 3. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 15 Bodilsker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 15 Bodilsker-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 376, Bh 15, DK Bh15
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 16 - BODILSKER-STEN 4 - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen er innmurt i muren til Bodilskirke. Alternativ tittel er Bodilsker I.

Innskriften lyder:

...-a-- (*) (l)itu * h-(-)- * s(t)ain * eftiR * þurfast * bruþur sin
auk * kuþki


... létu h[ôggva] stein eptir Þorfast, bróður sinn ok(?) Guðki.

Norsk: "... lot hogge stenen etter Torfast, deres bror, og Gudke."

English: "... had the stone cut in memory of Þorfastr, his brother and Guðki's."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 16 Bodilsker-sten 4. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 16 Bodilsker-sten 4. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 16 Bodilsker-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 377, Bh 16, DK Bh16
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 17 - BODILSKER-STEN 5 - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står i Bodilskirkens våpenhus.

Innskriften lyder:

asbiarn * lit * rita stain iftiR * butriþu * kunu * sina * kuþ * litin * ant * i

Ásbjôrn lét rétta stein eptir Bótríðu, konu sína. Guð létti ônd æ.

Norsk: "Asbjørn lot reise stenen etter Botfrida sin kone. Gud lette (hennes) ånd for evig."

English: "Ásbjôrn had the stone erected in memory of Bótríða, his wife. May God ever relieve (her) spirit."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 17 Bodilsker-sten 5. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 17 Bodilsker-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 17 Bodilsker-sten 5. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 378, Bh 17, DK Bh17
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 18 - PEDERSKER-BLYAMULET 1 - St. Gadegård, Pedersker sogn, Bornholms Sdr. herred, Bornholm


Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på amulett av bly og er datert til 1050-1400. Alternativ tittel er Store Gadegård-blyamulet.

Innskriften lyder:

siu(b)-(-) | ora (:) (þ)(t)(i) | am (:) (g)or(-)
...


... ora(?) ... ...

Norsk: "... by(?) ... ..."

Engelsk: "... offer ... ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD1996;276, Bh 18, DK Bh18
¤   Bilde av DK Bh 18 Pedersker-blyamuleT 1. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 19 - PEDERSKER-BLYAMULET 2 - St. Gadegård, Pedersker sogn, Bornholms Sdr. herred, Bornholm


Tegning: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1050-1400. Alternativ tittel er Store Gadegård-blyamulet 2.

Innskriften lyder:

-ku- | ----(-) | -(k)-
...--- | --þa- | (f)-(-)(m)-
...f(t)


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD1998;302, Bh 19, DK Bh19
¤   Tegning av DK Bh 19 Pedersker-blyamulet 2. Tegning: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 20 - KÆLLINGEBY-BLYAMULET 1 - Kællingebygård Øst, Pedersker sogn, Bornholms sdr. herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1050-1400. Alternativ tittel er Pedersker-blyamulet 3.

Innskriften lyder:

æ ku—alm iak s-… guþkunu—runu iak rist a om þæn hælkun(u)…a þors ok þæn grimilika greþ ok þæn grimel…a greþ ok þæn auilika ælf fran þemæriku-…kætilbi-rhu h (þ) kooorrrnnn
--… st …- fili(u)s æþ i ueritas sbiritus … þ … str … amæn alis falis arfalis -b … --(a)(b)r …-… næ domine amæn … ordin …-an … ngo(r)dan m(a)lkus


Á gullmalm ek sett/sit(?) goð-/guðkunna(r) rúnu/rúnar ek rista/ríst/reist á (?) um þann helkunna(?) þurs ok þann grimmliga grát(?) ok þann grimmliga grát(?) ok þann æfiliga alf frá þér(?)… Ketil(?)bjorgu/Ketilbjorgu(?) … horn(?) þorn(?) korn(?)
… filius et in veritas spiritus … Amen. Alis falis arfalis. … domine. Amen. …Gordin, Gordan, Ingordan. Malchus(?).


Norsk: "På gullmetall plasserer/sitter(?) jeg runer/et rim (i runer)(?) som stammer/stammer fra Gud/gudene jeg skjærer/skåret på (den)/skåret(?) Om kjempen som stammer fra helvete/er trolldomsdyktig(?) og det forferdelige ropet(?) og det forferdelige ropet(?) og den evige alven (bort) fra deg(?)... Ketil hjelp(?)/Ketilbjorg(?) Horn(?) , torn(?), mais(?).
… Sønnen og den sanne Ånd … Amen. Alis, Falis, Arfalis … Herren. Amen. … Gordin, Gordan, Ingordan. Malchus "


Engelsk: "On gold metal, I place/sit(?) runes/a rhyme (in runes)(?) that derive/derives from God/the gods I carve/carved on (it)/carved(?) About the giant that derives from hell/is sorcery-skilled(?) and the terrible cry(?) and the terrible cry(?) and the everlasting elf (away) from you(?)… Ketil help(?)/Ketilbjorg(?) Horn(?), thorn(?), corn(?).
… the Son and of the true Spirit … Amen. Alis, Falis, Arfalis … the Lord. Amen. … Gordin, Gordan, Ingordan. Malchus(?)."


Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 20 Kællingeby-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 20 Kællingeby-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 20 Kællingeby-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD2002;137, Bh 20, DK Bh20, DR AUD2002;137
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 21 - KÆLLINGEBY-BLYAMULET 2 - Kællingeby Sv, Pedersker sogn, Bornholms sdr. herred, Bornholm


Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Alternativ tittel er Pedersker-blyamulet 4.

Innskriften lyder:

i?omenom batris æ(þ) …s :… spirit(u)s : saktus : (i)-… as(u) gorda- gordin ingor-an gu?malme iak sit… (þ)(u)(l)a
run…st : -æ? hælkuna þors…? : grimilika : greþ fra þæ m…ær…: sue(n)(i) : magnusi


In nomine(?) patris et ... spiritus sanctus ... ... Gordan, Gordin, Ingordan Gullmalmi ek sett/sit(?) Þula[rrúnu/-rúnar]
rúnu [ek] [rí]st/[rei]st(?) [um] [þa]nn helkunna(?)þurs ... ok þann grimmliga grát(?) frá þér(?) ... Sveinni Magnus (?).


Norsk: "I Faderens og … Hellige Ånds navn … Gordan, Gordin, Ingordan. I/På/Med gullmetall plasserer/sitter jeg skalderuner/et skalderim (i runer) [Jeg skåret ut] kjempen som stammer fra helvete/er trolldomsdyktig og det forferdelige ropet/sorgen(?) fra deg (?) … Sveinni Magnus. "

Engelsk: "In the name of the Father and … Holy Spirit …… Gordan, Gordin, Ingordan. Into/On/With gold metal, I place/sit skald-runes/a skald-rhyme (in runes) [I carved] the giant that derives from hell/is sorcery-skilled and the terrible cry/sorrow(?) from you(?) … Sveinni Magnus."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 21 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 21 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 21 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 21 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 21 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 21, DK Bh21, DR DKBh21
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 22 - KÆLLINGEBY-BLYAMULET 3 - Kællingeby Sv, Pedersker sogn, Bornholms sdr. herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 11100-1400. Alternativ tittel er Pedersker-blyamulet 5.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 22 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 22 Kællingeby-blyamulet 2. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 22, DK Bh22, DR DKBh22
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 23 - POVLSKER-HELGENFIGUR - Povlsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en korbuens sluttsten, som er uthugget som en helgenfigur som forestiller Paulus. Stenen er av granitt. Kan ses i kirken.

Runene lyder:

pa÷ulus
tofi : gio
erþi


Paulus. Tófi gerði.

Norsk: "Paulus. Tofi gjorde."

English: "Paulus. Tófi made."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Tegning av av DK Bh 23 Povlsker-helgenfigur. Tegning: Magnus P., Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 368, Bh 23, DK Bh23
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Tegning: Magnus P., Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 24 - POVLSKER-STEN - Povlsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten. Stenen er tapt. Alternativ tittel er Tjørneby-sten.

Innskriften lyder:

[... ...(u)ein * lit * hak...
...b-(u) * s...]


... [S]veinn lét hôggva ... ...

Norsk: "... Sven lod hugge ..."

English: "... Sveinn had ... cut ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 369, Bh 24, Bh24, DK Bh24
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Tegning: Magnus P., Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 25 - MUNKEGÅRD-BLYAMULET 1 - Povlsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Alternativ tittel er Povlsker-blyamulet.

Innskriften lyder:... gor(l)in : g|n : æþ (i)gor(t)...
... | ...


... gordin(?) ... et ingord[in](?) ... ...

Norsk: "... gordin(?) ... et ingordin(?) ..."

Engelsk: "... gordin(?) ... et ingordin(?) ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 25 Munkegård-blyamulet 1. Tegning: Lisbeth Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 25 Munkegård-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 25 Munkegård-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 25 Munkegård-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD2002;135, NOR2003;8, Bh 25, Bh25, DK Bh25
¤   Nytt om runer nr. 8. Meldingsblad om runeforskning, Oslo 2003, side 8|⇗
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 26 - SANDEGÅRD-BLYAMULET - Povlsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Alternativ tittel et Povlsker-blyamulet 2.

Innskriften lyder:???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 26 Sandegård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 26 Sandegård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 26 Sandegård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 26 Sandegård-blyamulet. Tegning: Lisbeth Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: NOR2004;9, Bh26, DK Bh26, Bh 26
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.
¤   Nytt om runer nr. 19. Meldingsblad om runeforskning, Oslo 2004, side 8|⇗


DK Bh 27 - ÅKER-STEN 1 - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av rød sandsten. Stenen står i Åkirkes våpenhus sammen med Åker-sten 2 (DK Bh 28). Alternativ tittel er Grødby-sten.

Innskriften lyder:

þurfastr : auk : þurils : auk : bufi : þiR : satu : kuml : þusi : aftiR : -... ...f : auk : buruþR : kuþ : habi : ota : þisa : auk : kus : muþR : sartr : rist : ret

Þorfastr ok Þorgísl ok Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok Bróðir/Bróður. Guð hjalpi anda þessum ok Guðs móðir. Sartr/Svartr reist rétt.

Norsk: "Torfast og Troels og Bove de satte disse kumler etter ...v og Broder. Gud og Guds mor hjelpe hans ånd/deres ånd. Svart ristet ret (riktigt)."

English: "Þorfastr and Þorgísl and Bófi, they placed this monument in memory of ... ... and (so did) Bróðir/ (in memory of) Bróðir. May God and God's mother help his/their spirit(s). Svartr carved rightly."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 370, Bh 27, L 1478, Bh27, DK Bh27
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 28 - ÅKER-STEN 2 - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av rød sandsten. Stenen står i Åkirkes våpenhus sammen med Åker-sten 1 (DK Bh 27). Alternativ tittel er Møllegård-sten.

Innskriften lyder:

kuþmund : auk : f(r)(y)biorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faþur : sin :
kuþ : hialbi : siolu : hans :


Guðmundr ok Freybjôrn reistu stein eptir Ísbjôrn/Ásbjôrn fôður sinn. Guð hjalpi sálu hans.

Norsk: "Gudmund og Frejbjørn reiste stenen etter deres far Asbjørn. Gud hjelpe hans sjæl."

English: "Guðmundr and Freybjôrn raised the stone in memory of Ásbjôrn their father. May God help his soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Lerche Nielsen 1997.
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 27 Åker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 371, Bh 28, L 1476, Bh28, DK Bh28
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 29 - ÅKER-STEN 3 - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Runemesteren er antakelig den samme som har gjort DK Bh 29, DK Bh 31, DK Bh 33, DK Bh 34 og DK Bh 42 (DK Bh 3, DK Bh 53, DK Bh 4, DK Bh 7 og DK Bh 10). Stenen står på Matrikkel nr. 376v på Åkirkeby Markjorder i Åker Sogn. Alternativ tittel er Bjælke-sten

Innskriften lyder:

þurst(e)[in * let * hka
efetR * su--]- (*) koþr *
þign (*)


Þorsteinn lét hôggva eptir Sv[ein], góðr þegn.

Norsk: "Torstein, en *god *thegn, lot hogge etter Svein."

English: "Þorstein, a good þegn, had (the stone) cut in memory of Sveinn."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 550.
¤   Bilde av DK Bh 29 Åker-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 29 Åker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 372, Bh29, DK Bh29, Bh 29, L 1477
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 30 - ÅKER-FONT - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Runemesteren er Sigraiv som også har gjort G 69. Døpefonten kan derfor ha blitt importert fra Gotland. Også kalt Åkirkeby-font. Står i Åkirkeby kirke. Alternativ tittel er Åkirkeby-font.

Runene lyder:

þitæ : iR : sæNti gæbrel : øk : sehþi : sæNtæ mæri(æ) : æt hæn sku
Ldi : bærn : (f)yþæ : þitæ : iR : elisæbeþ : øk : mæriæ : øk : hæilsæs
: hiær : huilis : mæriæ sum
: hæn : bærn : fydi : skæperæ : himis : øk : iørþæR : sum øs : le
yst(i)
þitæ : iRu : þæiR : þriR : kunuGæR : (s)um : (f)y(r)sti : giærþu : øfr : u
ærum : drøtNi : hiær : tøk : (h)æN (u)(i)(þ)r : (k)(u)(n)(u)(G)æ : ø(f)ri : uær drøtiN
hiær : riþu : þæiR : burt : þriR : kunuGæR :
siþæn þæiR : øfræ(t) : ---æ : (ø)rum * drøtNi
þæiR : þet : hi(æ)(r) : fræm : s--(u) : (i)(ø)þæR : tøku
uærn : drøtin : øk -(-)(N)(d)(-) (:) (-)(-)(N) : uiþ- -re : øk : (g)etu
siþæn : lædu : (þ)(æ)iR : hæN : burt : þiæþæ(n) : buNdiN
øk : nehldu : hiær : iøþæR : iesus : æ krus : si : fræm : æ þitæ
sihræf(R) : (m)e--e-(i) :


Þetta er santi Gabrel ok sagði santa María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er Elisabet ok María ok heilsask. Hér hvílisk María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. "þæiy" þat hér fram ... júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar Jésús á kross. Sé fram á þetta. Sigreifr mei[st]a[r]i.

Norsk: "Dette er sankt Gabriel, som sa til sankta Maria, at hun skulle føde et barn. Dette er Elisabeth og Maria, som hilser på hverandre. Her hviler Maria netopp som hun fødte barnet, himlens og jordens skaper, som forløste oss. Dette er de tre konger, som først ofret til vår Herre. Her tog han, vår Herre, mot kongenes offer. Her red de bort, de tre konger, etter at de har ofret til vår Herre. 'þaiR' det her frem ... jødene tok vår Herre og bant(?) ham ved treet og satte ham under bevoktning. Dernest førte de ham bundet bort derfra. Og her naglet jødene Jesus til korset. Se dette frem for jer! Mester Sighref."

English: "This is Saint Gabriel and he said to Saint Mary that she would bear a child. These are Elisabeth and Mary and they greet each other. Here Mary rests, as she bore the child, Creator of Heaven and Earth, who redeemed us. These are the Three Kings, who first made offerings to Our Lord. Here He accepted the Kings' offerings, Our Lord. Here the Three Kings rode away, after they had made offerings to Our Lord. Then it is this far in the story(?). Jews took Our Lord and bound him to a tree and protected him. Then they led him away bound from there, and here the Jews nailed Jesus to the cross. Look ahead to this. Master Sigreifr."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Zetterholm 1947:83ff (Nysv. studier).
¤   Snædal 2002:108ff.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 30 Åker-font. Tegning: Magnus Petersen, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 30 Åker-font. Døbefont i Åkrikeby kirke, Arkiv for Nordisk Filologi, Lund 1890 (PDF-fil)|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 373, Bh30, L 1978, Bh 30, DK Bh30
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.DK Bh 31 - NYKER-STEN - Nyker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Runemesteren er antakelig den samme som har gjort DK Bh 29, DK Bh 31, DK Bh 33, DK Bh 34 og DK Bh 42. Stenen står i Nykirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

lo.../(t)o ...(e)t * resa * sten (*) þensa * eftir * suen * sun * sin : trenkr al(g)oþar ... ...una(u)i
ok
hans (*) (b)r(o)(þ)(u)r * krist * h
elgi
hal(b)(i) * siolu * þera
** bryþra * be(g)ia *


... [l]ét reisa stein þenna eptir Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.

Norsk: "Lo.../To... lot denne sten reise etter sin sønn Svein. En "algod dreng" (...), og (etter) hans bror. Den hellige Krist hjelpe deres, begge brødres sjel."

English: "... had this stone raised in memory of Sveinn, his son. A very good valiant man, ... ... and (in memory of) his brother. May holy Christ help the souls of both these brothers."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 31 Nyker-sten. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 31 Nyker-sten. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 31 Nyker-sten. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 389, Bh31, Bh 31, DK Bh31
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.

Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0


DK Bh 32 - NYKER-KALKRISTNING - Nyker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: E. Lind, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen ca 1 m til venstre for hovedingangen, ca. 1 m over gulvet.

Innskriften lyder:

fuþorkhniast(b)R--(-)

fuþorkhniastb[mlR]

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 32 Nyker-kalkristning. Foto: E. Lind, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR EM85;432F, Bh32, Bh 32, DK Bh32
¤   Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 33 - NYLARSKER-STEN 1 - Nylarsker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Runemesteren er antakelig den samme som har gjort DK Bh 29, DK Bh 31, DK Bh 33, DK Bh 34 og DK Bh 42. Stenen står i våpenhuset til Ny Larskirke. Alternativ tittel er Nylarsker II.

Innskriften lyder:

sasur * lit * resa * sten * eftiR * aluarþ * faþur * sin * truknaþi * han * uti * meþ * ala * sk
ibara * etki * i * kristr * hab
(i)
siolu
has
sten * þesi * stai
eftir


Sassurr lét reisa stein eptir Alvarð/Hallvarð, fôður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.

Norsk: "Sasser lot reise stenen etter sin far Alvard/Halvard, han druknet ute med hele skipsmannskapet. Krist hjelpe hans sjel evig uten ende(?). Denne sten skal stå etter (dvs. til minne)."

English: "Sassurr had the stone raised in memory of Hallvarðr, his father, (who) drowned abroad with all the(?) seamen. May Christ ever(?) help his soul. May this stone stand in memory."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Lerche Nielsen 1993.
¤   Bilde av DK Bh 33 Nylarsker-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 33 Nylarsker-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 33 Nylarsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 33 Nylarsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 379, Bh33, DK Bh33, L 1480, Bh 33
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 34 - NYLARSKER-STEN 2 - Nylarsker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Runemesteren er antakelig den samme som har gjort DK Bh 29, DK Bh 31, DK Bh 33, DK Bh 34 og DK Bh 42. Stenen står i våpenhuset til Ny Larskirke. Alternativ tittel er Nylarsker I.

Innskriften lyder:

kobu:suain : raisti : stain : þ(e)na : a(f)tir : bausa : sun : sin : tr(i)... ...n : þan : is : tribin : ua(r)þ : i : (u)(r)ostu : at : ut:la(n)(k)iu : kuþ : tr(u)tin : hi(a)lbi : hans : ont : auk : sata : mikial :

Kápu-(?)Sveinn reisti stein þenna eptir Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at Útlengju. Guð dróttinn hjalpi hans ônd ok santa Mikjáll.

Norsk: "Kåbe(?) Svend reiste denne sten etter Bøse, sin sønn, en god dreng, som ble drept i kampen ved Utlängan. Gud Herren og Sankt Mikael hjelpe hans ånd."

English: "Sveinn (of the hooded cloak? son of Kápa?) raised this stone in memory of Bausi, his son, a good valiant man, who was killed in battle at Útlengia. May Lord God and Saint Michael help his spirit."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 34 Nylarsker-sten 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 34 - Nylarsker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 34 - Nylarsker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 34 - Nylarsker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 380, Bh34, DK Bh34, L 1479, Bh 34
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 35 - NYLARSKER-STEN 3 - Nylarsker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står i Bornholm museums hage (Rønne Museum). Alternativ tittel er Brunsgaard-sten.

Innskriften lyder:

ketilbarn

Ketilbjôrn.

Norsk: "Ketilbjørn"

English: "Ketilbjôrn."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 35 Nylarsker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 381, Bh35, DK Bh35, Bh 35
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 36 - LILLE MYREGÅRD-BLYAMULET - Nylarsker sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1200-1400. Alternativ tittel er Nylarsker-blyamulet.

Innskriften lyder:+ aue sanktisimæ maria kra-ia | blena dominus tekum bænætik|(t=a) tu in m(u)lieribus æþ bænæ|tiktus fruktus -æntri(s) | tu(i)
+ in(k)r--tus patær + inmæn|sus pætæ(r) --tærnus b(a)t-r | ga=la a=kla | a-la=la-- Strimlen; kala a-l(a) | agla=la--


Ave sanctissima Maria, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
Increatus Pater. Immensus Pater. Aeternus Pater. Gala agla a[g]la la[ga]. Gala a[g]la agla la[ga]


Norsk: "Ave Maria, full av nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt liv. Faderen er uskapt. Faderen er uforståelig. Faderen er evig. Gala agla agla laga. Gala agla agla laga "

Engelsk: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. The Father is uncreate. The Father is incomprehensible. The Father is eternal. Gala agla agla laga. Gala agla agla laga."

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre! eller på engelsk You are strong in life, Lord!.

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 36 Lille Myregård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 36 Lille Myregård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 36 Lille Myregård-blyamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 36 Lille Myregård-blyamulet. Teging: Lisbeth Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nytt om runer nr. 19. Meldingsblad om runeforskning, Oslo 2004, side 5|⇗
¤   Alternativ signum: NOR2004;5, Bh36, DK Bh36, Bh 36
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 37 - RØNNE-STEN - Rønne sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten. Stenen er meget slitt og det er kun svake spor etter runer. Stenen er veibelegning i Storegade foran Bornholms Gymnasium (den gamle latinskole).

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 37 Rønne-sten. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 382, Bh37, DK Bh37, Bh 3
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 38 - VESTERMARIE-STEN 1 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene. Alternativ tittel er Vestermarie IV.

Innskriften lyder:

...-m : bruþ(i)m : ... ... ...(a)im : raist- * kumbl * þitsi * (a)-...
... (u)k * afteR * as--l * bruþuR * sin * guþ * hi... ...


... Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir Ás[ke]l, bróður sinn. Guð hj[alpi] ...

Norsk: "..., Bror, de reiste dette kumbl e(tter) ... og etter Es(ki)l, deres bror. Gud hjælpe ..."

English: "... Bróðir ... ... ... (they) raised this monument ... ... and in memory of Áskell, their brother. God help ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 38 Vestermarie-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 38 Vestermarie-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 38 Vestermarie-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 38 Vestermarie-sten 1. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Alternativ signum: DR 383, Bh 38, Bh38, DK Bh38
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 39 - VESTERMARIE-STEN 2 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene.

Innskriften lyder:

þurstin × uk (×) suin × raistu × abtiR × alfuin × faþur sin × uk abtiR × þurlak × b(r)uþu(r) sin * kuþ hialbi ont × þaiRa × uk| |k-þ(s) muþiR

Þorsteinn ok Sveinn reistu eptir Alfvin, fôður sinn, ok eptir Þorlak, bróður sinn. Guð hjalpi ônd þeira ok G[u]ðs móðir.

Norsk: "Torstein og Svein reiste (stenen) etter Alvin deres far og etter Torlak deres bror. Gud og Guds mor hjelpe deres ånd."

English: "Þorsteinn and Sveinn raised in memory of Alfvin/Ôlfun, their father, and in memory of Þorlakr, their brother. May God and God's mother help their spirits."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 39 Vestermarie-sten 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 39 Vestermarie-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 39 Vestermarie-sten 2. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 384, Bh 39, DK Bh39, Bh 39
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 40 - VESTERMARIE-STEN 3 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene.

Innskriften lyder:

kilinR : r(e)isti ... ... ...(u)þur : sin : kuþ : hiabi : s(i)ol : has :

Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. Guð hjalpi sál hans.

Norsk: "Gilling reiste ... sin bror. Gud hjelpe hans sjel."

English: "Gillingr raised ... ... his brother. May God help his soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 40 Vestermarie-sten 3. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 40 Vestermarie-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 40 Vestermarie-sten 3. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 40 Vestermarie-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 385, Bh 40, DK Bh40, Bh 40
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 41 - VESTERMARIE-STEN 4 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten av sandsten som nå er i flere fragmenter. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene. Alternativ tittel er Vestermarie I.

Innskriften lyder:

suain ... (a)uk * tul(i) * auk * uifriþr * þau * lika * un...R * þi... ... ... (s)(t) ain

Sveinn ... ok Tóli ok Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.

Norsk: "Svein ... og Tole og Vefrid, de ligger under ... sten."

English: "Sveinn ... and Tóli and Véfríðr, they lie under ... ... ... stone."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 41 Vestermarie-sten 4. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 41 Vestermarie-sten 4. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 41 Vestermarie-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 41 Vestermarie-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 41 Vestermarie-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Alternativ signum: DR 386, Bh 41, Bh41, DK Bh41
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 42 - VESTERMARIE-STEN 5 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Runemesteren er antakelig den samme som har gjort DK Bh 29, DK Bh 31, DK Bh 33, DK Bh 34 og DK Bh 42. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene. Alternativ tittel er Vestermarie VI.

Innskriften lyder:

: asualdi : risti : stein : þinsa : iftR : alfar : bruþur : sin : drinr : koþr
: trebin u:syni : auk : skogi : suek : saklausan :


Ásvaldi reisti stein þenna eptir Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok Skógi sveik saklausan.

Norsk: "Asvalde reiste denne sten etter sin bror Alver. Den gode dreng (blev) skjendig drebt, og Skoge sveg den sakesløse."

English: "Ásvaldi raised this stone in memory of Alfarr, his brother: a good valiant man, shamefully killed, and Skógi betrayed the guiltless one."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 332.
¤   Bilde av DK Bh 42 Vestermarie-sten 5. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 42 Vestermarie-sten 5. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 42 Vestermarie-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 42 Vestermarie-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 42 Vestermarie-sten 5. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 387, Bh 42, DK Bh42, Bh42
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 43 - VESTERMARIE-STEN 6 - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en granitt. Stenen står i Runestensanlegget på Vestermarie Kirkegård sydvest for kirketårnet, sammen med de fem andre Vester Marie-stenene. Alternativ tittel er Vestermarie V.

Innskriften lyder:

...--R * k...
...(l)--- * --... ---... ...


???????

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 43 Vestermarie-sten 6. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 43 Vestermarie-sten 6. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 43 Vestermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 43 Vestermarie-sten 6. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 388, Bh 43, DK Bh43, Bh43
¤   Bilde av runrstenene på Vester Maries Kirkegård. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 44 - IBSKER-KALKRISTNING - Ibsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i mørtlen mellom to granittkvadre i vesttårnets øverste stokkverk.

Innskriften lyder:

iako=b

Jakob

Norsk: "Jakop"

English: "Jacob"

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 44 Ibsker-kalkristning. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR EM85;432E, Bh 44, Bh44, DK Bh44
¤   Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 45 - IBSKER-BRONZEAMULET - Ibsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Tegning: Marie Stoklund, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bronse og er datert til 1250-1660. Alternativ tittel er Munkegård-bronzeamulet.

Innskriften lyder:

?þ=(k)is??? | po=þu (:) ?ssn

???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 45 Ibsker-bronzeamulet. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 45 Ibsker-bronzeamulet. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 45 Ibsker-bronzeamulet. Tegning: Marie Stoklund, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD1998;300, Bh45, DK Bh45, Bh 45
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 46 - SORTE MULD-AMULET - Ibsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på et horn av hjort (hjortetak) og er datert til 460/70-560/70. Alternativ tittel er Ibsker-amulet.

Innskriften lyder:
balika ar- ...
...(f)ulaR þewaR


... þewaR

Norsk: "... tjener(?)"

Engelsk: "... servant(?)"

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 46 Sorte Muld-amulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 46 Sorte Muld-amulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 46 Sorte Muld-amulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 46 Sorte Muld-amulet. Tegning: Lisbeth M. Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 46 Sorte Muld-amulet. Tegning: Lisbeth M. Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD2002;131, Bh 46, DR NOR2003;5, Bh46, DK Bh46
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 47 - LOUSGÅRD-PERLE - Østerlarsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en perle og er fra frå 600-tallet, inskriften kan være urnordisk eller overgangsform.

Innskriften lyder:

...-jhiltn-/...-Ahiltn-/...-sHilta
t(m)/t(M)


?????

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Moltke 1956:1ff (Festskr. t. P. Skautrup).
¤   Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985.
¤   Alternativ signum: DR EM85;161, Bh47, Bh 47, DK Bh47
¤   Bilde av DK Bh 47 Lousgård-perle. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 47 Lousgård-perle. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 48 - ØSTERLARSKER-STEN 1 - Østerlarsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Klugschnacker, Wikipedia. CC-BY-SA 3.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 409. Stenen står på kirkegården.

Innskriften lyder:

þukil : rit : itin : auti : buþu : þku : sun : hui : sna

Þjóðkell/Þorkell reisti/rétti stein eptir "buþu", "þku" son, ... ...

Norsk: "Thykil/Torkel reiste sten etter "buþu", "þku" sønn ... "

English: "Þjóðkell/Þorkell erected (the) stone in memory of "buþu", "þku" son, ... ..."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 318.
¤   Bilde av DK Bh 48 Østerlarsker-sten 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 48 Østerlarsker-sten 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 48 Østerlarsker-sten 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 48 Østerlarsker-sten 1. Foto: Klugschnacker, Wikipedia. CC-BY-SA 3.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 397, Bh48, DK Bh48, Bh 48, L 1607
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 49 - ØSTERLARSKER-STEN 2 - Østerlarsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står i kirkens våpenhus.

Innskriften lyder:

broþir : auk : eimotr : þeir : litu : reisa : stein : þana : eft
ir

: sikmut : faþur : sin :
kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk : sata : maria :

Bróðir ok Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir Sigmund, fôður sinn. Kristr hjalpi sálu hans ok santa Mikjáll ok santa María.

Norsk: "Broder og Emund de lot reise denne sten etter Sigmund, deres far. Krist hjelpe hans sjel - og Sankt Mikael og Sankta Maria."

English: "Bróðir and Eimundr, they had this stone raised in memory of Sigmundr, their father. May Christ and Saint Michael and Saint Mary help his soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 49 Østerlarsker-sten 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0.
¤   Alternativ signum: DR 398, Bh49, Bh 49, DK Bh49
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 50 - ØSTERLARSKER-STEN 3 - Østerlarsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runesten. Runestenen ble funnet i 1955 ved restaureringen av kirken. Stenen sitter som overligger i kirkens norddør.

Innskriften lyder:

...rnils : auk : fuluki : þ... ... ...sa : stein : þana : eftiR : þormar : buoþur : si...

[A]rngísl ok Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir Þormar bróður si[nn].

Norsk: "[A]rnils og Ful[h]uge de lot reise denne sten etter Tormar, deres bror."

English: "Arngísl and Fullugi, they [had] this stone raised in memory of Þormarr, their brother."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 50 Østerlarsker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 50 Østerlarsker-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 50 Østerlarsker-sten 3. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 50 Østerlarsker-sten 3. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Lerche Nielsen 1997B.
¤   Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985.
¤   Alternativ signum: DR EM85;343, Bh 50, Bh50, DK Bh50
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 51 - ØSTERMARIE-STEN 1 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står nord for kirken på Svaneke Kirkegård. Alternativ tittel er Gyldensaa-sten.

Innskriften lyder:

bufi * lit * risa * aftiR * aukil * faþur * sin * kuþa(n) * kristr * ialbi * sialu

Bófi lét reisa eptir Eykel/Auðkel, fôður sinn góðan. Kristr hjalpi sálu.

Norsk: "Bove lot (stenen) reise etter sin gode far Audkil. Krist hjelpe (hans) sjel."

English: "Bófi had (the stone) raised in memory of Eykell/Auðkell, his good father. May Christ help (his) soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 51 Østermarie 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 51 Østermarie 1. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 51 Østermarie 1. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 51 Østermarie 1. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av fire Østermarie runestener. Foto: Jens Cederskjold, Wikipedia, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 390, Bh51, DK Bh51, Bh 51, L 1483
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 52 - ØSTERMARIE-STEN 2 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0

Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0


Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står ved den gamle kirkeruinen.

Innskriften lyder:

barni * auk * sibi * auk -ofi * þeiR * reistu * sdei(n)
(*) (e)ftiR * ke(t)(i)l * faþu r sin * (k)ristr (*) (h)lbi hns siol *

Barni ok Sibbi ok [T]ófi þeir reistu stein eptir Ketil, fôður sinn. Kristr hjalpi hans sál.

Norsk: "Barne og Sibbe og Tue de reiste stenen etter deres far Keltil. Krist hjelpe hans sjel"

English: "Barni/Biarni and Sibbi and Tófi they raised (the) stone in memory of Ketill, their father, May Christ help his soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Sahlgren 1945.
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 52 Østermarie 2. Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av fire Østermarie runestener. Foto: Jens Cederskjold, Wikipedia, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 391, Bh52, DK Bh52, Bh 52
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 53 - ØSTERMARIE-STEN 3 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Runemesteren er den samme som har gjort DR 401, DR 402, DR 406 og DR 408 (DK Bh 3, DK Bh 53, DK Bh 4, DK Bh 7 og DK Bh 10). Stenen står ved den gamle kirkeruinen.

Innskriften lyder:

* (b)ar(n)i * auk * tofi * ok * askutr * letu * resa * sten * eftiR * siba * (b)roþ
or * sin * krist * sil * ia(l)bi


Barni ok Tófi ok Ásgautr létu reisa stein eptir Sibba, bróður sinn. Kristr sál hjalpi.

Norsk: "Barne og Tue og Asgot lot stenen reise etter Sibbe, deres bror. Krist hjelpe (hans) sjel."

English: "Barni/Biarni and Tófi and Ásgautr had (the) stone raised in memory of Sibbi, their brother. May Christ help (his) soul."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Sahlgren 1945.
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0 |⇗
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3 (Side A). Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3 (Side B). Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 53 Østermarie-sten 3. Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av fire Østermarie runestener. Foto: Jens Cederskjold, Wikipedia, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 392, Bh 53, DK Bh53, Bh53
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 54 - ØSTERMARIE-STEN 4 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen er funnet i to stykker, og er satt sammen og reist ved en liten lund syd for Brohusebroen. Alternativ tittel er Brohuse-sten.

Innskriften lyder:

bufi * auka lit * stain * at * þukil *

Bófi hôggva lét stein at Þjóðkel/Þorkel.

Norsk: "Bove lod hugge stenen efter Thykil/Thorkel."

English: "Bófi had the stone cut in memory of Þjóðkell/Þorkell"

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 54 Østermarie-sten 4. Foto: Fyrtaarn, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av fire Østermarie runestener. Foto: Jens Cederskjold, Wikipedia, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 393, Bh 54, Bh54, DK Bh54
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 55 - ØSTERMARIE-STEN 5 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står på Øster Marie kirkegård mellom kirken og den gamle kirkeruinen. Alternativ tittel er Østermarie I.

Innskriften lyder:

auþi * auk * suin auk auþkiR * ristu stin eftir kunulf ruþur isiin : kuþa * auk * iftiR kunilt * muþur

Auði ok Sveinn ok Auðgeirr reistu stein eptir Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir Gunnhild, móður.

Norsk: "Øde og Svein og Ødgeir reiste sten etter Gunnulv, deres gode bror, og etter Gunhild, (deres) mor."

English: "Auði and Sveinn and Auðgeirr raised the stone in memory of Gunnulfr, their good brother, and in memory of Gunnhildr, (their) mother."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 549.
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 55 Østermarie-sten 5. Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av fire Østermarie runestener. Foto: Jens Cederskjold, Wikipedia, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Alternativ signum: DR 394, Bh 55, Bh55, DK Bh55
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 56 - ØSTERMARIE-STEN 6 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granitt. Stenen står på Øster Marie kirkegård mellom kirken og den gamle kirkeruinen. Alternativ tittel er Østermarie IV.

Innskriften lyder:

× kuþmt : nkuski : uaku × hla : osu × airbrni : kuþi : guþ : msmiht : ionþþn ×
+ --- :
+ itki...ik(i)

ku * i...
nik


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Roberto Fortuna, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Svenska Kulturbilder. CC-BY-SA 4.0|⇗
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 56 Østermarie-sten 6. Foto: Ukjent, Wikipedia. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR 395, Bh 56, DK Bh56, Bh56
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 57 - ØSTERMARIE-ALFABETSTEN - Bodilsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er datert til nyere tid, dvs. etter "runetiden" og rissset i en sten. Stenen er oppbebart på Nationalmuseet (D 1672). Også kalt Østermarie-alfabetsten.

Innskriften lyder:

abþef
ghikl
mno{P}R
stu +


abdef ghikl mno{p}r stu

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 57 Østermarie-alfabetsten. Foto: Erik Moltke, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985.
¤   Alternativ signum: DR 396, Bh57, Bh 57, DK Bh57
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 58 - ØSTERMARIE-SØLVAMULET - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av sølv og er datert til 1000-1125. Alternativ tittel er Englyst-sølvamulet.

Innskriften lyder:

si(g)moþR i-... | ...-arns mo|þiR s(i)...
sua ristaR ... | ... aki reist b(i)|-rk|runaR auk ... | ...-R heil (i)


Sigmoðr ...[b]arns(?) moðiR(?) ... Sva ristR ... Aki ræist bi[a]rgrunaR ok ... Hæil i/e(?).

Norsk: "Sigmod ... barns(?) mor(?) ... Sånn rister(?)... Åge ristet bergeruner og ... Hel i/evig."

Engelsk: "Sigmóðr ... child's(?) mother(?)... In this way N.N. carves(?) ... Áki carved helprunes and ... Heal in/forever."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 58 Østermarie-sølvamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 58 Østermarie-sølvamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 58 Østermarie-sølvamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 58 Østermarie-sølvamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD1999;288, Bh58, Bh 58, DK Bh58
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 59 - ØSTERMARIE-BLYAMULET 1 - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Alternativ tittel er Jættebro/Bækkeskov-blyamulet.

Innskriften lyder:

…(:) æþ : fi(l)ius : (æ)| …- : os : ræhnaþ : k(r)| … ?(m)(a)lme : (i)(a)(k)s|

... {os} regnat Chr[istus](?) ...

Norsk: "[I Faderens] og Sønnens og [Helligånds navn]... [Kristus] hersker, Kr[istus] ... gullmetall jeg ..."

Engelsk: "[In the name of the Father] and the Son and [the Holy Spirit] … [Christ] reigns, Chr[ist] … gold metal I …"

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 59 - Østermarie-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 59 - Østermarie-blyamulet 1. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: DR AUD2001;255, Bh59, DK Bh59, Bh 59
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 60 - GYLDENSGÅRD-BRONZEAMULET - Østermarie sogn, Bornholms Øster herred, Bornholmm


Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bronse og er datert til 1050-1200. Alternativ tittel er Østermarie-bronzeamulet.

Innskriften lyder:...(þ)r(m)(u)-...
...(m)(þ): ...|-(a): m(r)(u)...-(u)-


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Nytt om runer. Meldingsblad om runeforskning nr. 19, 2004 side 8|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 60 Gyldensgård-bronzeamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 60 Gyldensgård-bronzeamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 60 Gyldensgård-bronzeamulet. Foto: John Lee, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 60 Gyldensgård-bronzeamulet. Tegning: Lisbeth M. Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0 |⇗.
¤   Alternativ signum: NOR2004;8, Bh 60, Bh60, DK Bh60
¤   Nytt om runer nr. 19. Meldingsblad om runeforskning, Oslo 2004, side 8|⇗
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 61 - BORNHOLM-AMULET - Ukjent sted, Bornholm


Foto: Ogneslav. ©

Foto: Ogneslav. ©


Innskriften er datert til andre halvdel 1000-tallet, og er ristet på en arabisk mynt av sølv anvent som amulett. Mynten er fra år 895-896 og oppbevares på Nationalmuseet (CCCCLXXVII).

Innskriften lyder:

e--asusus kristus= =fil=uis t(e)i fifi in| |nomina b
atris eþ fil
ius ins eþ sb=iritu
s

k=ristus (b)i
bius| |s=ank=uis fifiþ
fit=am itirn=a
m k=usto-talletaþ (i)=(s)


Jesus(?) Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat is(?).

Norsk: "... Jesus Kristus, den levende Guds sønn. I Faderens ... og Sønnens og den (Hellig}ånds navn. Kristus. Det fromme blod lever, la det beskerme det evige liv."

English: "... Jesus Christ, son of the living God. In the name of the Father, the Son ... and Spirit Christ ... the gracious blood is living, may it preserve eternal life."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 61 Bornholm-amulet. Foto: Ogneslav. © |⇗.
¤   Bilde av DK Bh 61 Bornholm-amulet. Foto: Ogneslav. © |⇗.
¤   Bilde av DK Bh 61 Bornholm-amulet. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 61 Bornholm-amulet. Foto: Kit Weiss, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Stoklund 2003a:859 ff.
¤   Alternativ signum: DR 410, Bh61, Bh 61, DK Bh61
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 62 - KASTELSBAKKE-BLYAMULET - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1200. Alternativ tittel er Åker-blyamulet 1.

Innskriften lyder:

|… -(r) : (k)(o) þularunu iak rist þæn |u(k)u- ok þæn krimilika kreþ : ok þæn ælfilika |---…-sni : üþmunt i : nomina iasum : kristum |---…st : gortin : gortan inkortan
|…krus mariha : krus markus : krus mateus |us b(æ)…s : krus lukus : üþmunt : nomina iasum |stum : ifastast : basuit omuiunibus obi-ta(i)nt |…s…ntibus : (ü)þmunt : bær sihnum æsata k(u)s


…ok(?) þularrúnu/þularrúnar(?) ek ríst/reist þann … ok þann grimmliga grát(?) ok þann ælfiliga(?) … Auðmundr. In nomine Jesu Kristi … Gordin, Gordan, Ingordan.
… crux Maria, crux Marcus, crux Matthæus [cr]ux … crux Lucas, Auðmundr, In nomine Jesu(?) [Kri]sti(?)… … Auðmundr. Per signum exaltatæ crucis.


Norsk: "… og(?) skald-runer/et skalderim (i runer)(?) Jeg skar ut/skåret, det … og det forferdelige ropet (?) og det alvelignende(?) … Auðmundr. I Jesu Kristi navn … Gordin, Gordan, Ingordan.
…kryss Maria, kryss Marcus, kors Matteus kors(?) … kryss Lucas, Auðmundr. I Jesu(?) Kristi(?) navn... … Auðmundr. Ved tegnet på det opphøyde kors. "


Engelsk: "… and(?) skald-runes/a skald-rhyme (in runes)(?) I carve/carved, the … and the terrible cry (?) and the elf-like(?) … Auðmundr. In the name of Jesus Christ … Gordin, Gordan, Ingordan.
…cross Mary, cross Marcus, cross Matthew cross(?) … cross Lucas, Auðmundr. In the name of Jesus(?) Christ(?)… … Auðmundr. By the sign of the exalted cross."


Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 62, DR DKBh62, DK Bh62, Bh 62
¤   Bilde av DK Bh 62 Kastelsbakke-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 62 Kastelsbakke-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 62 Kastelsbakke-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 63 - SKØRREBROVEJ-BRONZEAMULET - Vestermarie sogn, Bornholms Vester herred, Bornholm


Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0

Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0


Innskriften er ristet på amulett av bronse og er datert til 1000-1150. Alternativ tittel er Vestermarie-bronzeamulet.

Innskriften lyder:

...(h)ukr(i)kunuak|...los(k=R)(k=u)k...(h)-
ukþ­arna(s)umiauk...|au(k)samraþ­a-...


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 63 Skørrebrovej-bronzeamulet. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 63 Skørrebrovej-bronzeamulet. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 63, Bh63, DR DKBh63
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 64 - MUNKEGÅRD-BLYAMULET 2 - Poulsker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0

Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0


Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Amuletten kan ikke foldes ut uten å gå i stykker.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 64 Munkegård-blyamulet 2. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 64 Munkegård-blyamulet 2. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 64, DR DKBh64, DK Bh64, Bh64
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 65 - ÅKER-ØKSE - Åker sogn, Bornholms Sønder herred, Bornholm


Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på stenalderøks som er gjenanvendt som amulett og er datert til 1050-1660. Det er runeinnskrift på øksens ene bredside og på den ene smalside.

Innskriften lyder:

o=Knr/f=Knr
-


???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 65, DR DKBh65, Bh65, DK Bh65
¤   Bilde av DK Bh 65 Åker-økse. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 66 - SØNDERHØJ NORD-BRONZEAMULET - Ibsker, Bornholms Øster, Bornholm

Innskriften er utgått.

Litteratur:
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 67 - ØSTRE SKOVGÅRD-BLYAMULET - Åker, Bornholms Sønder, Bornholm


Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett av bly og er datert til 1100-1400. Alternativ tittel er Åker-blyamulet 2.

Innskriften lyder:

gu?malme : iak sitr : ko—una : runu : iak -| na þors : ok þæ? grimlika greþ : fra þymæro| uizku : ælui : ok þe : i?iliku : t(r)(u)? : fra (þ)(y)m(æ)romu : (t)rua|
|(i)þ …-us : æ … piritus saktus |krist … ræ…oþ : krestos : (m)æ(t=b)æ : |… t …


Gullmalmi ek sett/sit (?) goð-/guðkunna(r) rúnu/rúnar(?) ek … [helkun]na(?) þurs ok þann grimmligas grát(?) frá þér(?)… vizku ælfi ok þau illiligu troll frá þér(?)…útrúa/trúa(?)
… spiritus sanctus … Kristus regnat(?), Kristus … …


Norsk: "I/På/med gullmetall plasserer/sitter jeg runer/et rim (i runer) som stammer/stammer fra Gud/gudene, jeg … kjempen som kommer fra helvete/er trolldomsdyktig og det forferdelige ropet (bort) fra deg (?) … (de) visdomsbegavede alvene og de grufulle trollene (bort) fra deg(?) … utro/tro(?)
… Den Hellige Ånd … Kristus hersker, Kristus … "


Engelsk: "Into/On/with gold metal, I place/sit runes/a rhyme (in runes) that derive/derives from God/the gods, I … the giant that derives from hell/is sorcery-skilled and the terrible cry (away) from you (?) … (the) wisdom-gifted elves and the horrible trolls (away) from you(?) … unfaithful/faithful(?)
… Holy Spirit … Christ reigns, Christ … …"


Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 67 Østre Skovgård-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 67 Østre Skovgård-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 67 Østre Skovgård-blyamulet. Foto: Søren Greve, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 67, DR DKBh67, Bh67, DK Bh67
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 68 - MUNKEGÅRD-BLYKORS 5 - Ibsker, Bornholms Øster, Bornholm


Tegning: Lisbeth M. Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en amulett i korsform av bly og er datert på grunnlag av sammenligning med amuletter og kors fra middelalderen, til 1100-1400.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 68 Munkegård-blykors 5. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Tegning av DK Bh 68 Munkegård-blykors 5. Tegning: Lisbeth M. Imer, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: sb. 49, Bh 68, Bh68, DR DK Bh68, DK Bh68
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 69 - KNUDSKER-STEN - Knudsker, Bornholms Vester, Bornholm


Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0

Innskriften er ristet på en runesten som er gjenanvendt som bygningssten (tympanon) over døren i skipets sydside.

Innskriften lyder:

...tr : ialb(i) (:) (s)...

... [Kris]tr hialpi s[ialu](?)

Norsk: "... Krist hjelpe sjelen(?)."

Engelsk: "... Christ help the soul (?)."

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 69 Knudsker-sten. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av DK Bh 69 Knudsker-sten. Foto: Ukjent, runer.ku.dk. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Alternativ signum: Bh 69, DR DKBh69
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


DK Bh 70 - GL. SKOVGÅRD-BLYAMULET - Olsker, Bornholms Nørre, Bornholm

Innskriften er ristet på en sammenfoldet amulett av bly og er datert til 1100-1400. Foreløpig kan kun yttersiden leses. Amulettens tekst er formentlig ment avvergende mot sygdom- eller demoner. Tre demonnavnene inngår innskriften. Teksten kan enten være skrevt på latin eller norrønt.

Innskriften lyder:

...-in ingo=rta(n)...

...[Gordan, Gord]in, Ingordan

Norsk: "...Gordan, Gordin, Ingordan"

Engelsk: ...Gordan, Gordin, Ingordan"

Litteratur:
¤   Alternativ signum: Bh 70
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.


Bh IK 95 - KØLLERGÅRD BRAKTEAT - Ny Larsker, Bornholm Vester, Bornholm


Foto: Digi20. CC-BY-SA 4.0

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. Venderuner er brukt. C-type. Finnes i to eksemplarer (IK 95,1 og IK 95,2).

Innskriften lyder:

s(n/a)di(l)iuuul(R)(l).(l)i(s)iu:s(a)hs(a)

????

Litteratur:
¤   Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av Bh IK 95 Køllergård brakteat. Foto: www.arild-hauge.com, © |⇗.
¤   Bilde av Bh IK 95 Køllergård brakteat. Foto: Digi20, CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av Bh IK 95 Køllergård brakteat. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Nationalmuseet (C. 5366, C. 37581)
¤   Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011.
¤   Alternativ signum: DR BR78, IK 95
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter". IK 95,1|⇗.
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter". IK 95,2|⇗.
¤   digi20.digitale-sammlungen.de|⇗.
¤   digi20.digitale-sammlungen.de|⇗.


Bh IK 578 - GADEGÅRD BRAKTEAT - BOdilsker sn, Bornholm


Foto: Digi20. CC-BY-SA 4.0

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. Brakteaten ble funnet med metalldetektor i 1993. Et andet eksemplar ble funnet i 1999. C-type.

Innskriften lyder:

ota

otta

Norsk: "frykt".

Engelsk: "fear"

Litteratur:
¤   Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.|⇗.
¤   Bilde av Bh IK 578 Gadegård brakteat. Foto: Digi20. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Bilde av Bh IK 578 Gadegård brakteat. Foto: Ukjent, Nationalmuseet. CC-BY-SA 4.0|⇗.
¤   Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011.
¤   Alternativ signum: IK 578, DR AUD1994;268
¤   Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter"|⇗.
Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.5.2024