DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA MIDDELALDERENDR 5 - (DK SlB 2) - SLESVIG, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG (Tyskland)

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en dør med jernbeslag. Innskriften er tapt.

Innskriften lyder:

[æfli me -esit]

Efli me [f]ecit.

Norsk: "Elvi laget meg"

English: "Efli made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 14 - (DK SJy 61) - BJOLDERUP, AABEBRAA, RISE, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en sten av granit. I litteraturen står det skrevet at stenen ble i 1986 skjenket av Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum til den danske stat og overflyttet fra museet på Gottorp Slot til Bjolderup Kirkes våbenhus. Men stenen (kopi?) er også utstilt i Gottorp Slott.

Innskriften lyder:

ketil urnæ ligir hir

Norsk: "Kjetil Urne ligger her"

Ketill Urni liggr hér.

English: "Ketill Urni lies here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften fra Gottorp Slot. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften Gottorp Slot. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften Gottorp Slot. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 16 - (DK SJy 53) - HOPTRUP KIRKE, HOPTRUPS, HADERSLEVS, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1175-1200 og er ristet på en døpfont av granit.

Innskriften lyder:

imi

Imi / Immi.

Norsk: "Imi/Immi", dvs mannsnavn eller mesterformel.

English: "Imi/Immi"

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Tegning fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.

Foto: natmus.dk

DR 19 - (DK SJy 30) - DARUM, GØRDING, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et vievannskar av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D7874).

Antakelig en nonsensinnskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 20 - (DK SJy 31) - GØRDING, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til 1200-tallet og er ristet på en ring av sølv. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D2572).

Innskriften lyder:

(÷) lomrikmitlr(þ)
÷ {GVTTATERLEGMT
÷ VGTTTTGTTG}


Antakelig en nonsensinnskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 21 - (DK SJy 32) - ÅSTRUP KIRKE 1, ÅSTRUP, GØRDING, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1150-1200 og ristet i kvadersten. Innskriften er over Åstrup Kirkes østre igjenmurete korvindue.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastb

fuþorkhniastb[mlR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 22 - (DK SJy 33) - ÅSTRUP KIRKE 2, ÅSTRUP, GØRDING, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANARK

Innskriften er datert til år 1150-1200, og ristet i på en kvadersten i koret, som befinder seg i Åstrup kirkekors yttermur mod nord.

Innskriften lyder:

fin * ka=rþi (÷)

Finnr gerði.

Norsk: "Finn gjorde"

English: "Finnr made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 23 - (DK SJy 34) - ÅSTRUP 3, ÅSTRUP, GØRDING, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANARK

Innskriften er et bilde av en ridder. Den er ristet på en kvadersten, som hører sammen med DR 22, og er datert til mellom år 1150-1200. Plasseringen er i korets yttermur, ved det tilmurede nordvinduet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 24 - (DK SJy 36) - HOLSTED, MALT, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en profileret byggesten. Innskriften befinner seg i Holsteds nye kirke, på østgavelveggen.

Innskriften lyder:

tuki

Tóki eller Tuki.

Norsk: "Toke"

English: "Tóki."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av avtrykk fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk '

DR 25 - (DK SJy 35) - FØVLING, MALT, NØRREJYLLAND, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Står i våpenhuset i Føvlings kirke.

Innskriften lyder:

p : æ=s=birn ik : la=n=gs=um : k=u=b=a=þ : in : k=risto : r=ek=uiæ=ssæ=ns

... Ásbjôrn hic Langsum cubat in Christo requiescens.

Norsk: "Her hviler i Kristus P. (=Provst/Pastor/Pater?) Espen Langsom."

English: "... Ásbjôrn Slow here lies at rest in Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 27 - (DK SJy 28) - VAMDRUP 1, ANST, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et fragment av en gravhelle. Et fragment er på Koldinghus, et annet på Kongeåmuseet i Vamdrup.

Innskriften lyder:

a=gnus (d)æi

Agnus dei.

Norsk: "Guds lam"

English: "Lamb of God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 28 - (DK SJy 29) - VAMDRUP 2, ANST, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle. Stenen gikk tapt ved Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[-ær(a) : likær þr : (k)(i)æ- æbbis sun]

[H]ér liggr ... "kiæ-" Ebbis sonr(?).

English: "Here lies ... ... Ebbi's(?) son."

Norsk: "Her ligger ... Ebbes søn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 31 - (DK SJy 44) - BRØNDUM, HINDBORG, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en døpfont av granit.

Innskriften lyder:

a+s+æ+r

Ôzurr eller Azær

Norsk: "Asser."

English: "Ôzurr"

eller

r+a+s+æ

Rasi eller Rasæ

Norsk: "Rase".

English: "Rasi"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.

Foto: natmus.dk


DR 32 - (DK SJy 45) - BRØNDUM, PRESTEGÅRDEN, HINDBORG, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet (D 3989).

Innskriften lyder:

(h)(æ)l(s)- ...uil : ...
...u : er
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 33 - (DK SJy 49) - ÅL, VESTER HORNE, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften som ristet på en kvadersten er datert til middelalder. Kvaderstenen sitter utvendig i kirkens sydlige kormur, ca. 1,5 m over bakken og ca. 9,5 m fra kirkens sydøstlige hjørne.

Runerne som står på hovedet lyder:

blomæ

Blómi

Norsk: "Blomme (=Blomst)"

English: "Blómi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 35 - (DK SJy 1)- ELTANG, BRUSK, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

i--iæþik--
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 38 - (DK SJy 4) - PJEDSTED, HOLMANS, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en kiste av eik, men bare lokket er bevart. Oppbevares i Nationalmuseet (5139).

Innskriften lyder:

(g)uNi ÷ smiþ ÷ ga=rþ ÷ mæk

Gunni Smiðr gerði mik.

Norsk: "Gunne Smed gjorde mig."

English: "Gunni Smith made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 39 - (DK SJy 5) - PJEDSTED, HOLMANS, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet (D. 1425).

Innskriften lyder:

÷ lai ÷ ristæ ÷

Lagi(?) risti.

Norsk: "Lagi(?) ristet"

English: "Lagi(?) carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 43 - (DK SJy 9) - VEJLE, NØRVANG, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en stenøks fra stenalder, som er gjenanvendt som amulett i middelalderen. Oppbevares i Collectio Wimmeriana.

Innskriften lyder:

lRfætRiø
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 45 - (DK SJy 8) - GIVE, NØRVANG, NØRREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et fragment av en større malet glassrute. Oppbevares i Nationalmuseet (D.5820).

Innskriften lyder:

furðik...
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 46 - (DK SJy 24) - ODDUM, ÅDUM, NØRRE HORNE, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Stenen står på kirkegårdens sydøstlige hjørne mellem skipet og våpenhuset.

Innskriften lyder:

þurulfs * sati ' stain ' uftiR ' tuka ' tuka ' sun
hin * usta * kuþ ' hialbi * hans *


Þórulfr setti stein eptir Tóka Tóka son, hinn œzta. Guð hjalpi hans.

Norsk: "Thorulv satte sten etter Toke Tokesøn, den ypperste(?). Gud hjelpe hans."

English: "Þórulfr placed the stone in memory of Tóki Tóki's son, the ultimate. May God help his"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 47 - (DK SJy 23) - LØNBORG, NØRRE HORNE, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et dørbeslag. Oppbevares i Nationalmuseet (D.772).

Innskriften lyder:

... ... f(u)(r)-(æ)s------------ a ' hin dRr
... ... h... ... (þ)(i)t(g)ærni(k)
hær (:) i sol : uir(æ) (:) so=þ(æ) (:) lat(-)(i) m-(h) ...


... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...

Norsk: "... på denne dør ... her skal(?) ..."

English: "... ... ... on this door ... ... ... ... ... here(?) ever(?) shall(?) be(?) ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 48 - (DK SJy 15) - HANNING, BØLLING, MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Stenen er plassert i kirkens sydlige mur inn mod skipet, i femte stenskifte over sokkelen (265 cm over gulvet).

Innskriften lyder:
ua-- : tofa : su(n)
rsþi : sten : þene ×
eftir : Gyþu : moþ-
r : sina ×÷:
(×) (e)--kil : h...


"ua--", Tófa sonr, reisti stein þenna eptir Gyðu, móð[u]r sína. ...kell h[jó].

Norsk: "V..., Tues søn, reiste denne sten etter Gyde, sin mor, ...kil h[ugget?]"

English: "ua--, Tófi's son, raised this stone in memory of Gyða, his mother. ...-kell (cut)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 49 - (DK SJy 16) - SÆDDING, BØLLING, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet på en kvadersten som sitter som tredje stenskifte over sokkelen (128 cm over bakken) på kirkens ytre nordmur.

Innskriften lyder:

ha=r
m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 50 - (DK SJy 18) - IKAST, HAMMERUM, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til sist del av 1200-tallet og er ristet på en sverdknapp av bronse. Oppbevares i Nationalmuseet (D. 5003).

Innskriften lyder:

auæ : ma : grasia : btæna : þominu
{AV(E) (M)ARIA : O
MR ACIA : PLENA} :


Ave Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave Maria ... ... [Gr]acia plena}.

Norsk: "Hill deg Maria, full av nåde, Herren. Hill deg Maria ... full av nåde."

English: "Ave Maria full of grace, the Lord. {Ave Maria ... ... full of (gr)ace}."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 51 - (DK SJy 21) - HANDBJERG, HJERM, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på kirkens dåpfont av granit.

Innskriften lyder:

isli

Ísli

Norsk: "Isli"

English: "Ísli."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.

Foto: natmus.dk

DR 52 - (DK SJy 17) - EJSING, EJSING, GINDING, REGION MIDTJYLLAND

En amulett, datert til middelalderen, av sandsten med runeliknende tegn. Oppbevareres på Nationalmuseet (D. 4918)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 54 - (DK MJy 71) - MORSHOLT MOSE, ODDER, HADS, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er ristet på en trekano av eik, antakelig datert 1700-tallet. Oppbevares på Odder Museum.

Innskriften lyder:

asa : fRuþa :
asa fRuþa

Norsk: "De vise asers / Asernes fryd."

English: "The wise asagods/ Joy of the asagods."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke 1985, side 502.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 57 - (DK MJy 100) - VEDSLET, VOER, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en amulett av sandsten. Oppbevares på Moesgård Museum, Aarhus (1065).

Innskriften lyder:

þmkrhli
iklmrþh
{A}-hþa

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 94 - ØM, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum.

Innskriften på lyder:

ke(t)il

Ketill.

Norsk: "Ketil"

English: "Ketill"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 95 - ØM, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum. Innskriften på lyder:

.. (-)æ(s)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK MJy 96 - ØM, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum.

Innskriften på lyder:

-þorkh

[fu]þorkh

Norsk: "fuþorkh"

English: "fuþorkh"

Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Bilde fra natmus.dk.

Foto: runer.ku.dk

DK MJy 97 - ØM, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er risset på en mursten og datert til middelalder, og oppbevares på Øm klostermuseum. Det er usikkert, om tegnene skal oppfattes som runer, i så fall en skriveøvelse, eller evt. som tallsymboler fra et regnskap.

Innskriften på lyder:

??

(æ)(ø)

Norsk: "??"

English: "??"

Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 71 - (DK MJy 82) - HAMMEL 2, GJERN, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalderen, men er tapt.

Innskriften lyder:

[mahnus]

Magnús.

Norsk: "Magnus"

English: "Magnus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 72 - (DK MJy 3) - FUNDER, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet i sten. Runene ble oppdaget ved fjernelse av et kalklag. De er plassert på ytterste venstre søile i portalen fra våpenhuset til kirken.

Innskriften lyder:

nikl=as

Nikulás.

Norsk: "Nikolaus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 73 - (DK MJy 4) - KRAGELUND, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet på en overligger av granit. Stenen sitter stadig som døroverligger til inngangsdøren.

Innskriften lyder:

æsi + baþ + uahn + rist

Ási bað, Vagn reist.

Norsk: "Æse bad (bød), Vagn ristet."

English: "Ási ordered, Vagn carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 74 - (DK MJy 9) - VEJERSLEV, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Runestenen står utendørs niche i Vejerslev kirke i skibets sydlige mur.

Innskriften lyder:

iuar * hio * runa * þesa * Rvær * skalmi * broþær sin *

Ívarr hjó rúnar þessar yfir Skalmi, bróður sinn.

Norsk: "Ivar hugget disse runer over sin bror Skalme."

English: "Ívarr cut these runes over Skalmir, his brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 75 - (DK MJy 7) - SALE 1, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av granit. Oppbevares på Moesgård Museum i Aarhus

Innskriften lyder:

-(a)=rn(f)(o)lkus... ...æ
... ÷ ...se...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 76 - (DK MJy 8) - SALE 2, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter stadig innmuret i Kirken, dvs. Rostgårdske kapells vegg.

Innskriften lyder:

ingærþ

Ingigerðr.

Norsk: "Ingerd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 92 - (DK MJy 26) - VESTER VELLING, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Runestenen er innmuret utvendig i Vester Velling kirkes vegg.

Innskriften lyder:

: loþæns : (g)raf :

Loðins graf.

Norsk: "Loddens grav."

English: "Loðinn's grave."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 101 - (DK MJy 1) - MØNSTED 1, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1100-1150 og er ristet på en overligger over et vindu av granit, som i dag er muret igjen. Overliggeren sitter fortsatt i Mønsted kirkes vegg og innskriften befinner seg 3,08 meter over bakkenivå.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastblmR

fuþorkhniastblmR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 102 - (DK MJy 2) - MØNSTED 2, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit, som sitter i Mønsted kirkes kor gavel, nærmere bestemt den 8. stenrekke over sokkelen.

Innskriften lyder:

Rfuþorkhniaslb
fuþorkhniastb[ml]R

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 103 - (DK MJy 5) - HVIDBJERG, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en rullesten av granit. Stenen er plassert på kirkegården ved våpenhuset.

Innskriften lyder:

b(e)þer : fo=r bo
bo


Biðir fyrir Búa. Búi. eller Beþer for Bo. Bo.

Norsk: "Beder for Bo. Bo."

English: "Pray for Búi. Búi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 104 - (DK MJy 34) - SELDE, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en døpfont av granit. Døpefonten står i kirken.

Innskriften lyder:

+ guþlif * ge=rnif=n/gr=enin=f * e=rlo=fa=n=e
t/r=el=ka=fe=n=a
t


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 111 - (DK MJy 62) - GESING 1, RANDERS AMT, JYLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av granit. Oppbevares i Nationalmuseet i København. (nr DLXVI).

Innskriften lyder:

þuæþ ÷ gæþi ÷ þRni ÷ øæuf : Rfæ : þRriæ ÷ æbi ÷ sun ÷ la=khæ
(÷) yis ÷ beþ(i)(R) ÷ m[ar](i) : (n)aa=bisR=ll ÷ niklaøs : gæti
{HORDER}u{S}/{HO}r{DE}ru{S}

"þuæþ" gerði þetta hvalf yfir Þyrgeir Ebba son Lági "yis" "beþiR" "mari" ... Nikulás gæti. {Horder}u{s}/{Ho}r{de}ru{s}.

Norsk: "Thved(?) gjorde dette hvalv (=kisteformet romansk gravsten) over Thyre Ebbesøn Lave. Vi ber Maria vise nåde mot sjtlen. Nikolaus vogte. Horder."

English: " "þuæþ" made this vault over Þyrgeirr Short Ebbi's son. "yis" "beþiR" "mari" ... May Nikulás protect. Horderus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 412f.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 128 - (DK NJy 52) - ØLS, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[fuþruf : þa : ko- * anal]
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 136 - (DK NJy 69) - RAVNKILDE 3, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Oppbevares på Nationalmuseet i København, men den opprinnelige plassering kan være Skårup. Innskriften som er datert til senromansk middelalder er ristet på en mursten.

Runene lyder:

peder

Pétr.

Norsk: "Peter"

English: "Pétr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 137 - (DK NJy 54) - SULDRUP 1, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en gravhelle av granit. Den står i våpenhuset ved inngangen til kirken.

Runene lyder:

k : nik :

?? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 139 - (DK NJy 56) - VEGGERBY, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriftens opprinnelige plassering er Torndal, men oppbevares på Vest-Himmerlands Museum. Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en vindusoverligger av granit.

Runene lyder:

kst

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 141 - (DK NJy 63) - SKARP SALLING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en håndtak av hjortehorn. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5479).

Runene lyder:

um * * stæf * ... i * (r)eiers * hus * suii * uii
...(r)(i) (*) (u)nts * * (m)y

... ... ... í Hreiðars hús ... ... ... ... ...

Norsk: "... i Reidars hus ... "

English: "... ... ... in Hreiðarr's house ... ... ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 142 - (DK NJy 66) - VITSKØL, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1160-1170 og er ristet på en sokelsten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5791).

Runene lyder:

asir (o)p...

Ôzurr ...

Norsk: "Assaer...."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 146 - (DK NJy 44) - FERSLEV 2, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en runesten, eventuellt en gravhelle. Stenen er tapt.

Runene lyder:

[... ...sti : runar : þ(e)...]

... risti rúnar ...

Norsk: "... ristet runer...."

English: "... carved runes ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 147 - (DK NJy 45) - GUDUM, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runesten som er tapt..

Runene lyder:

[Rsten : let : resa : sten : þena : for (:) siol × uþuakins : faþur : sins ×]

Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál Óþvegins, fôður síns.

Norsk: "Øystein lot reise denne sten for sin far Utvagens sjel"

English: "Eysteinn had this stone raised for the soul of Óþveginn, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 148 - (DK NJy 40) - SØNDBJERG, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en sokkelsten av granit. Stenen er innsatt som hjørnesokkelsten i tårnet.

Runene lyder:

÷ iakop ÷ uulæ ÷ skia=lm ÷ gurþæ ÷ ubi a=ra
ibi o=kulus

Jakob olli, Skjalm gerði. Ubi ara, ibi oculus.

Norsk: "Jakob voldte, Skjalm gjorde. - Hvor alteret er, der er øyet."

English: "Jakob commissioned, Skjalm made. Where the altar, there the eye."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 151 - (DK NJy 37) - ELSØ, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på et fragment av gravhelle av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 997).

Runene lyder:

thru:iþt :

Þorgautr.

Norsk: "Torgaut"

English: "Þorgautr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 414.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 152 - (DK NJy 36) - GALTRUP, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter innmuret i Galtrup kirkes tårn, ca. 90 cm over bakken.

Runene lyder:

hær ligr ÷
isulfr : þo
r(g)ils : sun


Hér liggr Ísulfr Þorgísls sonr.

Norsk: "Her ligger Isulv Torkils sønn"

English: "Here lies Ísulfr Þorgísl's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 153 - (DK NJy 31) - SKYUM, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i Skyum kirke.

Runene lyder:

+ kir

Geirr.

Norsk: "Geir"

English: "Geir."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.

Foto: natmus.dk

DR 156 - (DK NJy 34) - THISTED, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter i Thisted kirkes tårnmur.

Runene lyder:

+ þorh ÷ amdis ÷ so=n ÷ huil=er ÷ hæræ ÷

Þórðr Amdis sonr hvílir hér.

Norsk: "Thord Amdis sønn hviler her."

English: "Þórðr Amdir's son rests here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 157 - (DK NJy 32) - HILLERSLEV, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter i kirketårnets vestmur.

Runene lyder:

...s... ku- mario : ...
{THOR CHIL MERG RET}


... Gu[ð] Maríu ... {Thorchil Mergret}

Norsk: "... Gud, Maria ... Thorchil, Mergret "

English: "... God, Mary ... Thorchil, Mergret"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 158 - (DK NJy 42) - VESLØS, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen er muret ned i våpenhusets gulv på høykant, så den står på loddrett, men på hodet.

Runene lyder:

niklas

Nikulás.

Norsk: "Niklas."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 159 - (DK NJy 12) - JETSMARK, TISTED, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og var ristet på en kirkeklokke. Eneste opplysninger om innskriften er fra 1638 som forteller at det fantes ord skrevet med "runebogstaff" på klokken.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 162 - (DK NJy 9) - ØRUM, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i kirken.

Runene lyder:

me fesiþ
nikotaus


Me fecit Nikulás.

Norsk: "Nikolaus gjorde mig."

English: "Nikulás made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 163 - (DK NJy 8) - ØSTER BRØNDERSLEV, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

kirkia : er : kriste : kænt : ma=nom
suen : su=n : germu=nta=r × til : misgu=nta r

Kirkja er Kristi kend, mônnum, Sveinn sonr Geirmundar, til miskundar.

Norsk: "Kirken er viet til Kristus, til miskund for menneskene. Sven Germunds sønn."

English: "The church is dedicated to Christ, for mercy towards men. Sveinn, Geirmundr's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 165 - (DK NJy 1) - BØRGLUM, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1175, og er ristet i granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 1641).

Runene lyder:

mes*ter * t=ufi * me
fesit * mit *

Meistari Tófi me fecit ...

Norsk: "Mester Tofi gjorde mig ..."

English: "Master Tófi made me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Børglum runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 166 - (DK NJy 2) - HÆSTRUP, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kirkeklokke. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5086).

Runene lyder:

+ ake maria : kpasia plena : tominus * tikum beneeedik=ta u : in : muliær(i)ibus : æ=þ : be=netiktus : fruktus fentrikis : tui : iskil afe maria : kr

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Áskell. Ave Maria gr[atia].

Norsk: "Hill deg Maria, full av nåde, Herren være med deg: Du velsignede blant kvinner, og velsignet være dit livs frugt. Eskil. Hill deg Maria, full af nåde."

English: "Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of Thy womb. Áskell. Hail Mary, grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Hæstrup runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Hæstrup runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 167 - (DK NJy 4)- LYNGBY, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en døpefont av granit. Runene ble oppdaget i 1935. Fonten i Nørre Lyngby Kirke fra 1913, stammer fra den tidligere nedrevne romanske kirke.

Runene lyder:

kuþ

Guð.

Norsk: "Gud"

English: "God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 168 - (DK NJy 14) - ASTRUP, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København, men en gipsavstøpning finnes i kirken. Futhark-innskrift.

Runene lyder:

fuþor(k)

fuþork

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 169 - (DK NJy 15) - TORNBY KIRKE, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er skrevet av en nordmann. Runene er ristet i murpussen kirkens kor.

Innskriften lyder:

Norske runer i Tornby kirke
þorstæin bræ[...]ræist runar þessar apikiz dahum[....]
han [h]af(þ)i mikit gaman af tonom um morhen(e)n þ(æ)r

þorsteinn bre[iði] reist rúnar þessar á pikisdogum [...] Han hafði mikit gaman af tónum um morginin þar.

Norsk: "Torstein Bre(de) ristet disse runer i pinsedagene [...] Han hadde stor glede av toner (antakelig sang) om morgenen der".

English: "Þorsteinn Bre(de) carved these runes on Whitsunday ... He had great joy of the tones on the morning there."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 169A - (DK NJy 16) - TORNBY KIRKE, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet i murpussen innendørs. Både þ-runen og k-runen er stungnet med to punkter.

Runene lyder:

þa(g)

???

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Wimmer 1914:206 (De danske Runmindesmærker).
¤ Norges Innskrifter med de yngre runer, bind V, side 235.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 169B - (DK NJy 17) - TORNBY KIRKE, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet i murpussen innendørs.

Runene lyder:

þo=rstæ--

Þorste[inn].

Norsk: "Torstein"

English: "Thorsteinn"

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Wimmer 1914:206 (De danske Runmindesmærker).
¤ Norges Innskrifter med de yngre runer, bind V, side 235.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 170 - (DK NJy 3) - JERSLEV, HJØRRING, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder (?), og er ristet på en amulettsten av sandsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 11150).

Runene lyder:

mlbl(m)b mbl

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 171 - (DK Fyn 36) - RUDKØBING, LANGELAND, REGION SYDDANMARK
Denne tapte kirkeklokke skulle ha en runetekst skrevet på latin.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 172 - (DK Fyn 35) - BØSTRUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på et røkelsekar av bronslegering av runeristeren Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (6548).

Runene lyder:

magistær : ia-(o)bus : ruffus : me fesiþ : ÷

Magister Ia[c]obus Rufus me fecit.

Norsk: "Mester Jakob Rød gjorde mig."

English: "Master Iacobus Red made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 173 - (DK Fyn 37) - FÅBORG, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (702).

Runene lyder:

ma=gist=æ=r ÷ ia=ko=bus ÷ ruffus ÷ fabær ÷ me fesiþ ÷ guþ ÷ si

Magister Iacobus Rufus faber me fecit. Guð si[gni].

Norsk: "Mester Jakob Rød, smed, gjorde meg. Gud velsigne"

English: "Master Iacobus Red, smith, made me. May God bless."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 174 - (DK Fyn 38) - HEDEN, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Tilhører Nationalmuseet i København (402), men er deponert i Odense Museum.

Runene lyder:

+ mæst=æ=r røþ + kras da=bo=r toto diæ : sik(u)(e) : a=go : koti die

Meistari Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.

Norsk: "Mester Rød. I morgen skal jeg gives hele dagen, sådan som jeg gør det hver dag."

English: "Master Red. Tomorrow I will be supplied all day, and thus I work every day."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 175 - (DK Fyn 33) - HESSELAGER, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (440).

Runene lyder:

+ mæst=æ=r : iako=p ÷ ry=þ ÷ a=f sinnæbu=uhr ÷ gør=æ * mik : gesus krist

Meistari Jakob Rauðr af Svineburg gerði mik. Jésús Kristr.

Norsk: "Mester Jakob Rød av Svendborg gjorde mig. Jesus Krist."

English: "Master Jakob Red of Svineburg made me. Jesus Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 176 - (DK Fyn 39) - HUNDSTRUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 10259).

Runene lyder:

magistæ=r røþ

Magister Rauðr.

Norsk: "Mester Rød"

English: "Master Red."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 177 - (DK Fyn 49) - KULLERUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5097).

Runene lyder:

+ gesus krt

Jésús Kristr.

Norsk: "Jesus Krist"

English: "Jesus Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 178 - (DK Fyn 43)- LUNDE, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (350).

Runene lyder:

: magis÷tær ÷ ia=ko=bus ÷ ruffus ÷ fabær : me fesit ÷

Magister Jacobus Rufus faber me fecit.

Norsk: "Magister Jakob Rød, smed, gjorde meg."

English: "Master Jacobus Red the smith made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 179 - (DK Fyn 44) - OLLERUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

+ magistær : iakobus : me fesit : toke : køptæ mik : mariia

Magister Jacobus me fecit. Tóki keypti mik. María.

Norsk: "Magister Jakob gjorde meg. Toke kjøpte meg. Maria"

English: "Master Jacobus made me. Tóki bought me. Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 180 - (DK Fyn 45) - STENSTRUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København - (DK 349).

Runene lyder:

: mik : iækop rolut [gorte]

Mik Jakob Rauðlitr gerði.

Norsk: "Jakob Rødfarvet gjorde mig."

English: "Jakob Red-tinted made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 181 - (DK Fyn 34) - SVINDINGE, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Røkelsekaret er tabt.

Runene lyder:

[mæstær : iakobus ruffus me fesit aufe maria kra]

Meistari Iacobus Rufus me fecit. Ave Maria gra[tia].

English: "Master Iacobus Red made me. Hail Mary, full of) grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 182 - TJØMØ - (DK TJØME), VESTFOLD, NORGE

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Karret omtales i et brev fra 1804. Det befant seg da Tjømes gamle kirke i Norge. Karret kom til Oldsakssamlingen i Oslo, Norge i 1861. Oppbevares på Oldsaksamlingen, Oslo (C. 2692), men er selvsagt laget på Fyn av Jacob Rød, liksom de 12 andre røkeleskar av denne type

Runene lyder:

makist=æ=r : iakobus : m ruffus (:) fa... ... fesit : ugþ

Magister Iacobus ... Rufus fa[ber] [me] fecit. Guð(?).

Norsk: "Mester Jakob Rød ..., smed, gjorde meg. Gud(?)."

English: "Master Iacobus ... Red the smith made [me]. God(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 183 - (DK Fyn 40) - ULBØLLE, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (MDLXXIII).

Runene lyder:

+ mæst... ... ...þ : gørþæ : mik : ha=n : gifær : mik : þæn
+ hæ=l : rik * k-------talletkr * kær : hus:rkø : mærut=æ : siul : guþ : sihnn :
þæn : mik : kørþæ : aue maria= =grasia : plena : domi=n : t=i=kum *
bentik:ta t=u : in : m=leri:irus : ebmRæflnhi


Meist[ari] [Jakob] [Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú Meretu sál. Guð signi þann mik gerði. Ave Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...

Norsk: "Mester [Jakob(?)] Rød(?) gjorde meg. Han gir meg den ... kjære hustru Meretes sjel. Gud velsigne den som gjorde meg. Hill deg Maria, full av nåde, Herren være med deg: Du velsignede blant kvinder ..."

English: "Master [Jakob] Red made me. He gives me to ... ... ... dear wife Mereta's soul. God bless him who made me. Hail Mary, full of grace; the Lord is with Thee: blessed art Thou among women ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 184 - (DK Fyn 41) - BREGNINGE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen er plassert i våpenhuset i Bregninge kirke.

Runene lyder:

+ su=en : sa
sær suæn : ligær hæunde : helge
diakææ=n : ri
stæ mek : mæstær : bo : gyo=rþæ mk ::


Sveinn Sassurs sonr liggr hérundir. Helgi Djákn risti mik, meistari Búi gerði mik.

Norsk: "Svend Sassersøn ligger under her. Helge Degn ristet meg. Mester Bo gjorde meg."

English: "Sveinn Sassurr's son lies hereunder. Deacon Helgi carvedme, master Boi made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 185 - (DK Fyn 42) - EGENSE, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i kirken.

Runene lyder:

astret : ikkrei : filius :

Ástráðr "ikkrei" filius.

Norsk: "Astrid "ikkrei"'s sønn."

English: "Ástráðr "ikkrei"'s son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 186 - (DK Fyn 46) - SVENDBORG, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalderen, og er ristet på en knivskaft av horn. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 8728).

Runene lyder:

-(a)rl mærge sg- a=u hæftæ a=ræ læ(k)æþe sgæ(f)(t)-

[K]arl merki sk[ar] á hepti, Ari lamdi/lengði skept[i].

Norsk: "Karl skar merke på heftet, Are ... skaftet."

English: "Karl cut the mark(s) on the haft, Ari lamed (ie. castrated) / lengthened the shaft."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 468.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 187 - (DK Fyn 47) - SØRUP, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

m- * srnes-sn : urn=u=kb(h) -a=si
s(n)rþmi : itssih(k)i × li

isifuþrlak * iseRa * li

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogenslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DR 199 - (DK Fyn 10) - KØNG, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en mursten av kalksten. Stenen er i Køng kirke på triumfmuren i skibets nordøstlige hjørne. Innskriften er tilgjenglig når det er kirkegårdsarbeidere til stedet, dvs. i arbejdstiden mandag til fredag.

Runene lyder:

kotæo------...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 200 - (DK Fyn 13) - ØRSTED, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1150, og er ristet på en sten av granit. Stenen er innmurt utvendig i muren i Ørsted kirke, øst for skipets syddør.

Runene lyder:

æskil i karþi skar sa
mson han tarab
tiur


Áskell í Garði skar Samson. Hann drap dýr.

Norsk: "Eskil i gård skar Samson. Han drebte dyret."

English: "Áskell in Garðr cut Samson. He killed the animal."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av lokaliteten til innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Bilde av optrukket innskrift. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 203 - (DK Fyn 1) - REVNINGE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en gullring. Oppbevares på Nationalmuseet i København (DXLIV).

Runene lyder:

a=rot=a
a=gla g=ala
laga


"arota" agla gala laga.

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

English: " "arota" agla gala laga. ("agla" = Thou art strong in eternity, Lord)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 204 - (DK Fyn 23) - ODENSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en blyplate. Oppbevares på Odense Museum. Skrevet på Latin.

Runene lyder:

+ (u)nguænsinæ : pr(i)nsin + sal : kotolon
anakristi : anapisti (k)ard--r : nardiar
: ipodiar : kristus uinkit kristus ræg
net : kristus imperat * kristus ab omni
malo mæ asam : liparet : krux kristi
sit : super me * asam * hik : æt ubikuæ *
+ khorda * + inkhorda + khord(a)i
+ agla + sanguis kristi signet me +


... ... ... ... ... ... ... ... ... Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo me asam liberet, crux Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis Christi signet me.

Norsk: "... Kristus seirer, Kristus regerer, Kristus byder, Kristus befri meg, Åse, fra alt ondt, Kristi kors være over meg, Åse, her og overalt ... 'agla' Kristi blod (vel)signe mig."

English: "... ... ... ... ... ... ... ... ... Christ conquers, Christ reigns, Christ commands, Christ from all evil deliver me, Asa, the cross of Christ be over me, Asa, here and everywhere ... ... ... 'agla' (Thou art strong in eternity, Lord) the blood of Christ bless me."

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 210 - (DK Fyn 14) - ÅLEBÆK, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten. Stenen er tapt.

Runene lyder:

... buru aftir au-ka

... brú eptir "au-ka"

Norsk: "... bro etter 'au-ka'."

English: "... bridge in memory of "au-ka""

Litteratur:
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 551.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 212 - (DK Syd 11) - TILLITSE, MARIBO, LOLLAND-FALSTER, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en sten av granit. Stenen som har vært brugt som runesten to ganger, står på kirkegården.

Runene lyder:

eskil : sulka : sun : let : res(a)
sten : þena : eft : sialfan
sik * e mun * stanta * meþ * sten
lifiR * uitrint * su * iaR * uan * eskil

kristr * hialbi * siol * hans
aok * santa * migael


toki * risti * runaR * e(f)(t)(i)(R) (*) -(o)ru *
stiubmoþur * sina * kunu * koþa


Áskell Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann Áskell. Kristr hjalpi sál hans ok santa Mikjáll. Tóki risti rúnar eptir [Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.

Norsk: 1. innskrift:
"Eskil Sulkesøn lot denne sten reise etter seg selv. Alltid vil stå, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og Sankt Mikael hjelpe hans sjel.

2. innskrift:
Toke ristet runene etter sin stemodr Tora, en 'god' kvinne."

English: "Áskell, Súlki's son, had this stone raised in memory of himself. Ever will stand, while the stone lives, this memento, which Áskell produced. May Christ and Saint Michael help his soul.

Tóki carved the runes in memory of Þóra, his stepmother, a good wife."


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 214 - (DK Syd 7) - VESTERBORG KIRKE, LOLLAND-FALSTER, REGION SJÆLLAND

Innskriften er på en gravsten fra 1600-tallet. Stenen er i Vesterborg kirke.

Innskriften kyder:

anteRi(g)


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR 215 - (DK Syd 10) - STOKKEMARKE, MARIBO, LOLLAND-FALSTER, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1200-tallet, og er ristet på en relikvieskrin av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København (3600)

Runene lyder:

æpisko=pus ' gisiko

Episcopus Gisico.

Norsk: "Biskop Gisike."

English: "Bishop Gisico."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 222 - (DK Sj 75) - ALLERSLEV 1, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en bygningssten av kalksten. De to graffitiinnskrifter - (DK Sj 75 og Sj 76) ble funnet i forbindelse med frileggelsen og gjenåpningen av kirkens nordportal, men innskriftene er nå overkalket.

Runene lyder:

io=r(d)an risti runu ra=þi þæn ær kan

Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.

Norsk: "Jordan ristet runene; tyd det den som kan"

English: "Jórdan carved runes: interpret (them), he who can."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 223 - (DK Sj 76) - ALLERSLEV 2, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en bygningssten av kalksten. De to graffitiinnskrifter - (DK Sj 75 og Sj 76) ble funnet i forbindelse med frileggelsen og gjenåpningen av kirkens nordportal, men innskriftene er nå overkalket.

Runene lyder:

kRyrþ : risti : nafn : sit
ø --=nyr-(-) : mæsu


Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.

Norsk: "Gyrd ristet sitt navn ... messe."

English: "Gyrðr carvedhis name on ... mass."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 224 - (DK Sj 78) - BÅRSE, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1275, og er ristet på en døpefont av granit. Futhark-inskrift. Innskriften er på kirkens døpefont.

Runene lyder:

+ {BONDO FRISO ME FECIT
ESGERVS RØTH ME FECIT : FIERI}
fuþorkhniastblmR---


{Bondo Friso me fecit Esgervs Røth me fecit. Fieri} fuþorkhniastblmR...

Norsk: "Bonde Fris gjorde meg. Asger Rød lot meg gjøre. fuþorkhniastblmy---."

English: "{Bondo (the) Frisian made me, Esgervs Red had me made.} fuþorkhniastblmR..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 225 - (DK Sj 77) - BÅRSE, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder(?), og er ristet på et fragment av sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

þes...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 231 - (DK Sj 84) - HOLTUG, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kalksten. Kvaderstenen befinner seg i Holtug Kirkes yttermur på sydsiden, 190 cm over bakken og 37 cm fra østhjørnet.

Runene lyder:

(t)irað : r(i)st

Tíráðr reist.

Norsk: "Tirad ristet"

English: "Tíráðr carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 233 - (DK Sj 72) - EGGESLEVMAGLE, SORØ, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Stenen er innmuret i den sydlige vegg i vandrett stilling, 177 cm over gulvet.

Runene lyder:

ulnoþ

Ulfnoð.

Norsk: "Ulfnot."

English: "Ulfnoð."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 234 - (DK Sj 64)- BOESLUNDE, SORØ, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kirkeklokke. Klokken er tapt.

Runene lyder:

[+: frater : (t)oso : æfsa : kør(i) : mik :
fratr : inkæma(-)(-)s : srips in : sampana :]


Frater Toco "æfsa" gerði mik, frater Ingema[ru]s scripsit in campana.

Norsk: "Broder Toke 'æfsa' gjorde meg. Broder Ingemar skrev på klokken."

English: "Brother Toco "æfsa" made me, brother Ingemarus wrote on the bell."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 235 - (DK Sj 66) - TÅRNBORG 1, SORØ, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

(k)(u)þ ... fori:si
-brit : sial (*) ha=n (:) ga=rþi st(i)(n)(a)
... (k)iþuin : bu(r)- :


Guð ... fyrisé ...brets sál, hann gerði steina ... Eðvin(?) brú(?).

Norsk: "Gud... ta seg av... -brets sjel; han gjorde sten(e).. Edvin(?) bro(?) "

English: "God ... take care of ...-bret's soul, he made the stones ... Eðvin(?) bridge(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 236 - (DK Sj 67) - TÅRNBORG 2, SORØ, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en fragment av runesten av skiffer. Oppbevares på National museet (D 1760).

Runene lyder:

kltiiæ(n)tn -......m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 240 - (DK Sj 52) - ASMINDRUP 1, HOLBÆK, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss.

Runene lyder:

toki * rist (*) a--uk (*) pa * ulsmisu * tah

Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.

Norsk: "Toke ristet ... på Olavs messedag (29. juli)."

English: "Tóki carved ... upon Ólafr's mass-day."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 241 - (DK Sj 53) - ASMINDRUP 2, HOLBÆK, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss.

Runene lyder:

toki ' to=k ' silf : at lani * af * ræhnldu + ...

Tóki tók silfr at láni af Ragnhildu ...

Norsk: "Toke tok sølv til låns av Ragnhild ..."

English: "Tóki took silver in loan from Ragnhildr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 242 - (DK Sj 54) - ASMINDRUP 3, HOLBÆK AMT, REGION SYDDANMARK, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss.

Runene lyder:

ata(r)(a)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 243 - (DK Sj 55) - ASMINDRUP, HOLBÆK, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss. Innskriften er tapt.

Runene lyder:

[a=ræhgs]

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 244 - (DK Sj 57) - NYKØBING, HOLBÆAK, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 923).

Runene lyder:

iuuuuhhhihht

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 245 - (DK Sj 48) - TØMMERUP, HOLBÆK, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et sølvbeger. Oppbevares på Nationalmuseet i København. (D. 1008).

Runene lyder:

fuþ...

fuþ[ork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 246 - (DK Sj 27) - ROSKILDE, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 29).

Runene lyder:

siuærþ (u)=(u)=(u) (u)=(u)=(u)=bfk=Rkt=(u)æ
lufrþ-nt ' (s)-rrr ×

Sigvarðr ... ... ... ...

Norsk: "Sigvard"

English: "Sigvarðr ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 247 - (DK Sj 28) - ROSKILDE, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid eller eldre middelalder, og er ristet på en trepinne. Det er ristet runer på alle fire sider. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 9359).

Runene lyder:

uþuþuþuþuþuþuþuuþuþuþu(u)
uþuþuþþuþuþuþuþuþuþuþu
uþuþu(-)(u)þuþuþuþuþ
uþuþuþuþu

(þ)uþuþuþuþ(þ)(u)(þ)u-(-)-uþuþuþu


????

Trepinnen med runer kan være en form for tryllpinne med magisk formål if. Anders Bæksted (1952:47), eller en eller anden form for amulett.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 251 - (DK Sj 16) - GLOSTRUP, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en amulett, og oppbevares på Nationalmuseet i København (9203).

Runene lyder:

tu

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 252 - (DK Sj 19) - LEDØJE, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (2881 a-b).

Runene lyder:

al(-)naet : ri

"al-naet" rei[st](?)

Norsk: "'al naet' ristet(?). "

English: " "al-naet" carved(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ M. Stoklund i Forvännen 1990 side 30.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 253 - (DK Sj 22) - FREDERIKSBERG, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulettsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1818).

Runene lyder:

liþ(r)s/liþ(r)(a)=(k) funþ R

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 255 - (DK Sj 1) - ESBØNDERUP, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sandsten. Stenen sitter utvendig i kirkens nordlige kormur.

Runene lyder:

mæ/æR

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 256 - (DK Sj 2) - SØBORG 1, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Stenen er i kirkens skip.

Runene lyder:

a=u=æ ma=ria

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria."

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 257 - (DK Sj 3) - SØBORG 2, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Stenen er i kirkens kor, 80 cm fra det sydøstlige hjørne, 16. skifte over bakken.

Runene lyder:

þæn : fRrst=æ

Þann fyrsti.

Norsk: "Den første."

English: "The first."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 267 - (DK Sk 89) - LILLA ISIE, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben. Oppbevares på Statens Historiska Museum (2549:IV:21).

Runene lyder:

...uhob(i)uknioti(i)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 299 - (DK Sk 78) - HARDEBERGA, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kirkeklokke. Klokken er tapt. Runeteksten er latin.

Runene lyder:

[pær krusis ok sihnum : fgiaþ :
: prokul : omne : malihnum +]


Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.

Norsk: "Ved dette korsets tegn skal alt ondt flykte langt vekk."

English: "With this sign of the cross will all evil flee far away."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 300 - (DK SkL 7) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1300-tallet, og er ristet på en runeben av ku (Lund-benstykke 1). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (12591).

Runene lyder:

bri ÷ tiæ ÷ iærlæ ÷ føl

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 301 - (DK SkL 14) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runeben av hjort (Lund-benstykke 2). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (20540).

Runene lyder:

fuþorkhniastbmlR
æfkar

fuþorkhniastbmlR
Efkar/Afkar.

Norsk: "Futharkhniastbmly. Æfkarr (den tvilrådige)."

English: "fuþorkhniastbmlR Efkarr/Afkarr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 302 - (DK SkL 15) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benstykke (Lund-benstykke 3). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum.

Runene lyder:

bin is þita bin is þt(o)

Bein er þetta, bein er þetta.

Norsk: "Dette er ben. Dette er ben."

English: "This is bone, this is bone."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 303 - (DK SkL 5) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben og horn. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11028).

Runene lyder:

arngun × (g)af (×) mær × kab

Arngunnr gaf mér kamb.

Norsk: "Arngun gav mig kammen"

English: "Arngunnr gave me (the) comb."

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 304 - (DK SkL 8) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (5481).

Runene lyder:

...nus

[Mag]nús(?).

Norsk: "Magnus"

English: "Magnús(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 305 - (DK SkL 9) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (7798).

Runene lyder:

iatrink

Eadrinc/Auðrinkr.

Norsk: "?Eadric."

English: "Eadrinc/Auðrink."

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 461.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 306 - (DK SkL 11) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en knivskaft av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11670).

Innskriften lyder:

pætær ÷ gæd min
-(r)no=n(i)nanm
pæta=r

Pétr gæt mín ... ... Pétr.

Norsk: "Peter pass godt på mig ... Peter "

English: "Pétr protect me. ... Pétr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 307 - (DK SkL 6) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11028).

Runene lyder:

tøfaNa * skefniG

Tófa-Anna skefningr.

Norsk: "Tue-Annes (=Anne, datter af Tue) blankpoleret nål."

English: "Tófi's Anni(=Anni Tófisson)'s glove-needle."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 308 - (DK SkL 10) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (12792).

Runene lyder:

mæ(n)isi

???...
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 533. Ekstern link:
¤ Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 308A - (DK SkL 16) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av en type skiffer. Ammuletten er tapt.

Runene lyder:

[inuk(a)=(l)uþ(k)rs +]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 309 - (DK SkL 17 ) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en skifferstykke. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (32979/80).

...himpr

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 310 - (DK SkL 18) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en skifferstykke. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum.

Runene lyder:

...m.../...R.../...y...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 312 - (DK SkL 1) - LUND, DOMKIRKEN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er yngre enn "runetiden", datert til 1525 og består av både runer og latinske bokstaver. Innskriften er ristet på en sokkelsten i krypten. Språket er lavtysk og dansk. Runene er skrevet av Adam van Düren.

Innskriften lyder:
kot * help {ADAMS BØRN}

Guð hjalpi {Adams bôrn}. eller Got help {Adams børn}.

Norsk: "Gud hjelpe Adams barn."

English: "God help {Adam's children}."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 313 - (DK SkL 2) - LUND, DOMKIRKEN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er yngre enn "runetiden", datert til 1527 og består av både runer og latinske bokstaver. Innskriften er ristet på en sokkelsten som oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum. Språket er lavtysk og dansk. Runene er skrevet av Adam van Düren.

Innskriften lyder:

got * help

Guð hjalpi. eller Got help.

Norsk: "Gud hjelp."

English: "God help."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 319 - (DK Sk 77) - FLÄDIE, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er en kullinnskrift. Innskriften er tapt.

Runene lyder:

[þr-s * nstn--ut=u
-r- þi]


??????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 320 - (DK Sk 27) - ÖRTOFTA, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Døpefonten står i kirken.

Runene lyder:

+ marten : mik : giarþe +

Marteinn/Marten mik gerði.

Norsk: "Martin gjorde meg."

English: "Marteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 322 - (DK Sk 21) - LILLA HARRIE, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Døpefonten står i kriken.

Runene lyder:

+ marten ÷ mik ÷ giarþi ÷+

Marteinn/Marten mik gerði.

Norsk: "Martin gjorde meg."

English: "Marteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 326 - (DK Sk 24) - SÖDERVIDINGE, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Døpefonten står i kriken.

Runene lyder:

+ marten ÷ mik ÷ giarþe ÷+

Marteinn/Marten mik gerði.

Norsk: "Martin gjorde meg."

English: "Marteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 327 - (DK Sk 26) - VÄSTRA SALLERUP, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Døpefonten står i den nye Västra Sallerup kirke i Eslöv.

Runene lyder:

+ marten ÷ mik ÷ giarþe +

Marteinn/Marten mik gerði.

Norsk: "Martin gjorde meg."

English: "Marteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 332 - (DK Sk 64) - HØØR, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Står i kirken.

Runene lyder:

+ marten : mik : giarþe :+

Marteinn/Marten mik gerði.

Norsk: "Martin gjorde meg."

English: "Marteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DR 336 - (DK Sk 61) - ALLERUM, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en gravhelle. Stenen er tapt.

Runene lyder:

[au(e) : maria : gragia : þominus : tækum : bænæþikta : tu : in : muliæribus : æt : bænæþiktus : fruktus : uæntris : tui : amæn : hær : ligr : hilþulf : suin : sun : uoþær :]

Ave Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr Hildulfr Sveins sonr undir.

Norsk: "Ave Maria nåde[full]; Herren være med deg; velsignet er du blant kvinner og velsignet dit livs frugt. Amen. -Her ligger Hidulf Svens sønn under."

English: "Hail Mary, (full of) grace. The Lord is with Thee; blessed art Thou among women and blessed the fruit of Thy womb. Amen. Hereunder lies Hildulfr Sveinn's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 341 - (DK Sk 45) - ÖSTRA HOBY, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)
Runestenen er gått tapt, men en dårlig tegning er bevart. Dateringen er usikker. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 340 - (DK Sk 44) - ÖSTRA HOBY, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en gravhelle. Stenen ertpt.

Runene lyder:

[anima : famuli : tui : benedikti : tekum : sine
fine : rekuieskat : in : pase : amen *]


Anima famuli tui Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.

Norsk: "Måtte din tjener Benedikts sjæl evigt hvile i fred hos dig. Amen. "

English: "May thy servant Benedict's soul rest eternally in peace with thee. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 342 - (DK Sk 85) - ÖSTRA INGELSTAD, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og ble ristet i våt murpuss. innkriften er på kirkeveggen 167 cm over gulvet og 167 cm fra korets nordvestre hjørne.

Runene lyder:

gRla

Gylla.

Norsk: "Gylla"

English: "Gylla."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 346 - (DK Sk 18) - ÖSTRA SÖNNARSLÖV, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kirkedør. innskriften er tapt.

Runene lyder:

[...kr ...an sin auft ... kuþ]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 347 - (DK Sk 14) - NORRA ÅSUM, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet eller begynnelsen av 1200-tallet, og er ristet på en sten av granit. Stenen står foran våpenhuset til Norra Åsum kirke.

Runene lyder:

+ krist ÷ mario ÷ sun ÷ hiapi ÷ þem : ær ÷ kirku ÷ þ(e)-... -erþ(o)/-erþi ÷ absalon ÷ ærki÷biskup ÷ ok ÷ æsbiorn muli ÷

Kristr Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, Absalon erkibiskop ok Ásbjôrn Múli.

Norsk: "Kristus, Marias sønn, hjelpe dem som gjorde denne kirke, Absalon Erkebiskop og Asbjørn Mule."

English: "May Christ son of Mary help those who made the church, archbishop Absalon and Ásbjôrn the Muzzle."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bjerrum 1952:58 (Acta Phil. Scand.).
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
DR 349 - (DK Sk 133) - TROLLE-LJUNGBY, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet med forvanskede runer på en mursten.

Runene lyder:

[...]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 350 - (DK Sk 131) - HÄSTVEDA, KRISTIANSTADS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på gavelstenen til en romansk gravkiste av sandsten. Stenen oppbevares på Lunds Universitets Historiska Museum.

Runene lyder:

in manus tuas domine komændo spiritum tuum : asa :

In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, Ása.

Norsk: "I dine hender, Herre, overgir jeg din sjæl, Åse."

English: "Into Thy hands, O Lord, I commend thy spirit, Ása."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 352 - (DK Hal 5) - VAPNÖ, HALMSTADS HD, HALLAND, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit.

Runene lyder:

... raistu : stin : æft-...
... ...-(s)(t)r : hialmbi : saul : ho...


... reistu stein ept[ir] ... [Kri]str hjalpi sál ha[ns].

Norsk: "... reiste stenen etter ... krist hjelpe hans sjel."

English: "... raised the stone in memory of ... May Christ help (the) soul ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

DR 353 - (DK Hal 3) - HOLM, HALMSTADS HD, HALLAND, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på gavelstenen til en gravkiste av granit. Oppbevares på Statens Historiska Museum, Stockholm (5094).

Runene lyder:

: hiar : (l)(i)(g)ær : ennar : arnbiornar : sun : guþ

Hér liggr Einarr Arnbjarnar sonr. Guð.

Norsk: "Her ligger Einar Arnbjørns sønn. Gud (hjelpe hans sjel)."

English: "Here lies Einarr Arnbjôrn's son. God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 355 - (DK Hal 1) - GETINGE 1, HALMSTADS HD, HALLAND, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Runemesteren er Ejnar. Innskriften er kirkens våpenhus.

Runene lyder:

rantr (*) (l)i(t) : ræisa * stain * þ...
æ-...
toi a(k)ia----

æinar * iok * ru...

Randr lét reisa stein ... ... ... ... Einarr hjó rú[nar].

Norsk: "Rand lot reise denne sten ... Einar hugget runene."

English: "Randr had the stone raised ... ... ... ... Einarr cut the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 355A - (DK Hal 2) - GETINGE 2, HALMSTADS HD, HALLAND, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runesten. Runemesteren er Ejnar. Stenen er tapt.

Runene lyder:

[(æ)(i)(n)ar iok]

Einarr hjó.

Norsk: "Einar hugget"

English: "Einarr cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 361 - (DK Bl 1) - ÅRYD, BRÄKNE HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en sten av granit. Stenen oppbevares i "offerlunden" ved Halahult.

fuþork(h)niastblm

fuþorkhniastblm[y]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 362 - (DK Bl 7) - LISTERBY KIRKE, MEDELSTADS HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet eller malt på alteret. Innskriften er tapt.

Runene lyder:

[touæ : giorþæ : mik : ok : niklif ÷ mik :
to(u)æ
gorþæ : mik :
moruþ :]


Tófi gerði mik ok "niklif" mik. Tófi gerði mik ...

Norsk: "Tove (mannsnavn) gjorde og ??samlede mig. Tove gjorde meg. ??Maria."

English: "Tófi made me and 'niklif' me. Tófi made me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 364 - (DK Bl 8) - LÖSEN 1, ÖSTRA HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen står på kirkegården.

Runene lyder:

ødmar ÷ ok * reinmod

Auðmarr ok Reginmóð.

Norsk: "Ødmar og Reimod (kvinne- eller evt. mannsnavn)"

English: "Auðmarr and Reginmóð."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 366 - (DK Bl 10) - LÖSEN 3, ÖSTRA HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1311 - 1310, og er ristet på en fragment av gravhelle. Stenen står på kirkegården.

Runene lyder:

[{ANO} þ{NI M
CCCX(I)} asio(m)(i) lo](t) gøræ þen(æ) [siææn
aaeiokR
þusi]n au- føþø[ir urkræiæeer]


{An[n]o} D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fôður/Fôður ...

Norsk: "I det herrens år 1310 i(?) Åsjö M... lot gøre denne sten ... og faderen(Fathir) ..."

English: "{Anno} Domini {MCCCXI} ... had this stone made ... ... and father/Faðir ..."

eller

[{ANO} þ{NI M
CCCX} i asio (m)(i) lo](t) gøræ þen(æ) [siææn
aaeiokR
þusi]n au- føþø[ir urkræiæeer]


{An[n]o} D[omi]{ni MCCCX} í Ásjó M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fôður/Fôður ...

Norsk: "I det herrens år 1310 i(?) Åsjö M... lot gøre denne sten ... og faderen(Fathir) ..."

English: "{Anno} Domini {MCCCX} in Ásjór M[ann]i(?) had this stone made ... ... and father/Faðir .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 367 - (DK Bl 11) - LÖSEN 4, ÖSTRA HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Statens Historiska Museum, Stockholm (3305).

Innskriften lyder:

eko : sum : la=pis

Ego sum lapis.

Norsk: "Jeg er en sten."

English: "I am a stone."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 368 (Bh 23) - POVLSKER, SØNDER HD, BORNHOLM

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en korbuens sluttsten, som er uthugget som en helgenfigur som forestiller Paulus. Stenen er av granit. Kan ses i kirken.

Runene lyder:

pa÷ulus
tofi : gio
erþi


Paulus. Tófi gerði.

Norsk: "Paulus. Tofi gjorde."

English: "Paulus. Tófi made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 373 (Bh 30) - ÅKER, SØNDER HD, BORNHOLM

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en døpefont av sandsten. Runemesteren er Sigraiv som også har gjort G 69. Døpefonten kan derfor ha blitt importert fra Gotland. Også kalt Åkirkeby-font. Står i Åkirkeby kirke.

Runene lyder:

þitæ : iR : sæNti gæbrel : øk : sehþi : sæNtæ mæri(æ) : æt hæn sku
Ldi : bærn : (f)yþæ : þitæ : iR : elisæbeþ : øk : mæriæ : øk : hæilsæs
: hiær : huilis : mæriæ sum
: hæn : bærn : fydi : skæperæ : himis : øk : iørþæR : sum øs : le
yst(i)
þitæ : iRu : þæiR : þriR : kunuGæR : (s)um : (f)y(r)sti : giærþu : øfr : u
ærum : drøtNi : hiær : tøk : (h)æN (u)(i)(þ)r : (k)(u)(n)(u)(G)æ : ø(f)ri : uær drøtiN
hiær : riþu : þæiR : burt : þriR : kunuGæR :
siþæn þæiR : øfræ(t) : ---æ : (ø)rum * drøtNi
þæiR : þet : hi(æ)(r) : fræm : s--(u) : (i)(ø)þæR : tøku
uærn : drøtin : øk -(-)(N)(d)(-) (:) (-)(-)(N) : uiþ- -re : øk : (g)etu
siþæn : lædu : (þ)(æ)iR : hæN : burt : þiæþæ(n) : buNdiN
øk : nehldu : hiær : iøþæR : iesus : æ krus : si : fræm : æ þitæ
sihræf(R) : (m)e--e-(i) :


Þetta er santi Gabrel ok sagði santa María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er Elisabet ok María ok heilsask. Hér hvílisk María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. "þæiy" þat hér fram ... júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar Jésús á kross. Sé fram á þetta. Sigreifr mei[st]a[r]i.

Norsk: "Dette er sankt Gabriel, som sa til sankta Maria, at hun skulle føde et barn. Dette er Elisabeth og Maria, som hilser på hverandre. Her hviler Maria netopp som hun fødte barnet, himlens og jordens skaper, som forløste oss. Dette er de tre konger, som først ofret til vår Herre. Her tog han, vår Herre, mot kongenes offer. Her red de bort, de tre konger, etter at de har ofret til vår Herre. 'þaiR' det her frem ... jødene tok vår Herre og bant(?) ham ved treet og satte ham under bevoktning. Dernest førte de ham bundet bort derfra. Og her naglet jødene Jesus til korset. Se dette frem for jer! Mester Sighref."

English: "This is Saint Gabriel and he said to Saint Mary that she would bear a child. These are Elisabeth and Mary and they greet each other. Here Mary rests, as she bore the child, Creator of Heaven and Earth, who redeemed us. These are the Three Kings, who first made offerings to Our Lord. Here He accepted the Kings' offerings, Our Lord. Here the Three Kings rode away, after they had made offerings to Our Lord. Then it is this far in the story(?). Jews took Our Lord and bound him to a tree and protected him. Then they led him away bound from there, and here the Jews nailed Jesus to the cross. Look ahead to this. Master Sigreifr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Zetterholm 1947:83ff (Nysv. studier).
¤ Snædal 2002:108ff.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Døbefont i Åkrikeby kirke, Arkiv for Nordisk Filologi, Lund 1890 (PDF-fil).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilder fra Svenska Kulturbilder

DR 396 (Bh 57) - JESSEGÅRD, ØSTER MARIE, BORNHOLM

Innskriften er er datert til etter "runetiden" og rissset i en sten. Stenen er oppbebart på Nationalmuseet (D 1672). Også kalt Østermarie-alfabetsten.

Innskriften lyder:

abþef
ghikl
mno{P}R
stu +


abdef ghikl mno{p}r stu

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke 1985:399.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 405 (Bh 9) - KLEMENSKER 7, NØRRE HD, BORNHOLM

Innskriften er datert til år 1050-1150 eller noe senere, og er ristet på en sten av granit. Innskriften har både langkvist- og kortkvist-a. Brudstykkene er innmuret utvendig i den nordre kirkegårdsmur ved Klemenskirke, hvor også Klemensker-sten 8 og 9 (Bh 7 og Bh 8) er indmuret.

Runene lyder:

... × arkibiskubs/ærkibiskubs : ma-ra/ma-ræ : hi- : ...-r : ha.../hæ...

... erkibiskops ... ... ... ...

Norsk: "... ærkebiskops ... "

English: "... archbishop's ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 413 (Uk 1) - GUNHILDKORSET, UKJENT FUNNSTED, NATIONALMUSEET

Innskriften er datert til ca år 1100, og er ristet på en kors av valrosstann. Innskriften består av mest latinske versaler, men kvinnenavnet Gunnhild er skrevet i runer (se liten skrift i transkriptsjonen). Oppbevares på Nationalmuseet i København (9087).

Innskriften lyder:

{IE[SV]S NAZAREN[VS] REX IVDEORV[M] VITA MORS ECCLESIA S[AN]C[T]A SYNAGOGA}
+ {VIDETE ' -ANVS ' MEAS ' ET ' PEDES ' MEOS (') DIC[IT] D[OMI]N[V]S V=ENIT=E BEN=EDICTI PATRIS MEI DICEDIT=E A= =M=E M=ALEDICTI I[N] IGN=E=M PAT[ER] H=ABRAHA=M MISERERE M=EI [ET] MITT=E LAZAR[VM] VT -[-]TINGV=AT EXT=REMV[M] D=IGITI SVI I[N] AQVA[M] VT REFRIG FILI RECO=RDA=RE Q=[V]=IA RECEPISTI BON=A I[N] VITA TVA}
gun(h)ild
{Q=[V]=I M=E CERNIT ' P[RO] H=ELENA ' MAGNI ' SV=EONIS REGIS ' FILIA ' CHR[ISTV]M ' ORET ' QVE M=E AD M=EMORIA[M] D[OMI]NICE PASSIO[N]IS PARARI FECE[R]AT}

{Q=[V]=I I[N] CHR[ISTV]M CRVC=IFIXV[M] CRED[UN]T LIVTGERI MEMO--A[M] ' ORAN=DO FAC=IA[N]T Q=[V]=I M=E SCULPSERAT ' ROGA TV H=ELEN=E QVE ET GVNHILD VOCAT--}

{Jesus Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga}
{Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater Habraham miserere mei et mitte Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua}
Gunnhildr {qui me cernit pro Helena magni Sueonis regis filia Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat}
{Qui in Christum crucifixum credunt Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu Helene que et Gunhild vocat[ur].}

Norsk: "Jesus, nasareeren, jødenes konge. Livet. Døden. Den hellige Kirke. Synagogen. 'Se mine hender og mine føtter', sier Herren. "Kom hii, dere min fars velsignede. Gå bort fra meg dere forbannede til ilden [d.v.s. Helvede]". "Fader Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe sin fingerspiss i vann og leske [min tunge]. Sønn, kom i hu, at du har fåt dit gode, mens du levde". Gunhild. Den, som beskuer mig, skal be til Kristus for Helena, Svend Magnus' datter, som har latt meg gjøre til minde om Herrens lidelse. De, som tror på den korsfestede Kristus, skal i deres bønner mindes Lyder, somr har skåret meg på oppfordring av Helena, som også kalles Gunhild."

English: "{Jesus of Nazareth, king of the Jews, Life, Death, the Holy Church, the Synagogue} {Regard my hands and my feet says the Lord. Come here, into my Father's blessing, go away from me, you accursed, to (eternal) fire. Father Abraham, take pity on me and send Lazarus, that he may dip his finger in water and cool (my tongue). Son, remember that you have done good in your life} Gunnhildr {He who sees me shall pray to Christ for Helena, daughter of King Sueono Magnus, who has had me made in remembrance of the Lord's suffering} {Those who in the crucified Christ, shall in their prayers remember Liutgerus who carved me at the behest of Helena, who is also called Gunnhildr.}"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Langberg 1982:81 (Gunhildkorset).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 414 (Uk 2) - UKJENT FUNNSTED, NATIONALMUSEET

Innskriften er datert til år 1000-1300, og er ristet på en relieff av elfenben. Relieffen er et bysantinskt arbeide fra ca år 1000. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 12123).

Runene lyder:

iesus

Jésús

Norsk: "Jesus"

English: "Jesus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR 415 - UKJENT FUNNSTED, DEUTSCHES MUSEUM, BERLIN

Innskriften er ristet på et relieff av elfenben. Relieffet er et bysantinskt arbeide fra 1000-tallet. Inskriften har kortkvist-s og er norsk eller svensk. Oppbevares på Deutsches Museum, Berlin (J. 577).

Runene lyder:

t*þ*i*m*n*h / boalin * a*l*a*s*n*o / systir * b*n*h / min * ra=ke

Bóalin systir mín. Rakki(?).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.

DR 416 (Uk 3) - UKJENT FUNNSTED, NATIONALMUSEET, KØBENHAVN

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en ring av gull. Diftongen æi viser at inskriften er norsk eller svensk. Oppbevares på Nationalmuseet i København (8537).

Runene lyder:

þor{K}æir RRRRR

Þor{g}eirr ...

Norsk: "Torgeir"

English: "Þorgeirr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 454ff.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR TIL1 - (DK MJy 97) - ØM 4, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten.

Runene lyder:

-þorkh

[fu]þorkh

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR TIL2 - (DK Sj 9) - ÆBELHOLT, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en sandsten. Stenen er funnet ved arkeologiske utgravninger og er nå på Æbelholt Klostermuseum.

Runene lyder:

fuþork-

fuþork[h]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR TIL3 - (DK Sj 10) - ÆBELHOLT, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en amulett av ben.

Runene lyder:

amo=ræmm : e(l)... þhækko ÷ staa=r ÷ t-...
a=go auro : uos ÷ ...-(l) ÷ sa=nro=r(o)=(n) * gasdaer a=ng...

Amorem ... ... ... ...ago auro vos ... ... ... ...

Norsk: "Elskov ... jeg driver jer med guld ... "

English: "Love ... with gold I drive you ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR TIL4 - (DK Sj 11) - ÆBELHOLT, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Æbelholt Klostermuseum.

Runene lyder:

...im ...onho ...nmhm=(l)o ...hil(s)h

noro... hlþoh... horþ(l)...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR TIL5 - (DK SkL 20) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runeben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (39273).

Runene lyder:

bøndi × ris×ti × mal×runu
arar × ara × æru × fiaþrar (×)

Bóndi risti málrúnu, árar ara eru fjaðrar.

Norsk: "Bonde ristet målruner. Ørnens årer er fjærene (vingene)."

English: "Bóndi carved runes of speech. Eagle's oars are the feathers."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR TIL6 - (DK SkL 21) - LUND DOMKIRKE, LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en kapitel av sandsten. Oppbevares på Lunds historiska museum.

Runene lyder:

ia=ko=b

Jakob.

Norsk: "Jakop"

English: "Jacob"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR TIL7 - (DK SkL 19) - LUND, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (20330).

Runene lyder:

l(i)-(l)a(t)(i)sartam(a)l(u)(k)i(k)koi--/---l-(i)-(u)artam-l---koi--
bariumfut(g)(æ)t(a)=um/bariumkutgæta=um


?????

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 475.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;133 - (DK Sj 4) - SØBORG, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Trolig et slags lønnskrift. Oppbevares på National museet.

Runene lyder:

iiiþiiþiiiiiþiipiii

"þuruþ"(?)

Norsk: "?????"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;392 - (DK SkL 32) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til begynnelsen av 1070-tallet, og er ristet på en blyplate slått med myntverktøy. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

+ fadi : i lynti ÷

Fati í Lundi.

Norsk: "Fati i Lund."

English: "Fati in Lund."
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Jensen 1983:2ff (Nord. numismatisk medlemsblad 1).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;422A - (DK MJy 31) - VIBORG, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en byggningssten med stenmestersignatur. Oppbevares på Viborg Stiftsmuseum.

Runene lyder:

as(s)ir

Ôzurr eller Azir

Norsk: "Asser."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;422B - (DK Sj 87)- LILLE HEDINGE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kalksten. Innskriften syddørens østre vange.

Runene lyder:

pætar

Pétr

Norsk: "Peter"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;422C - (DK Sj 88) - STORE HEDINGE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-tallet, og er ristet på en kalksten. Runene er innvendig i apsis på den fjerde sten fra vest, 97 cm over gulvet.

Runene lyder:

amen

Amen

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;427 - (DK Sk 137) - NORRA ÅKARPS KIRKE, N. ÅKARPS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er en malet vegginnskrift. Innskriften er tapt.

Runene lyder:

[iesus nasarenus]

Jesus Nazarenus

Norsk: "Jesus av Nasaret"

English: "Jesus of Nazareth"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;430A - (DK MJy 6) - GULLEVS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på korets nordvegg over en gjemmenische.

Runene lyder:

...(i)(u)-(i)(s)(i)(a)...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;430B - (DK NJy 10) - MOSBJERGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innvendig.

Innskriften lyder:

kandælabrum

candelabrum

Norsk: "Kandelaber."

English: "candelabrum"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;430C - (DK Sj 49) - DRØSSELBJERGS KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen i nordportalens vestre vange 157 cm over terskelstenen.

Innskriften lydser:

u=uillælmus

Wilhelmus

Norsk: "Vilhelm"

English: "Wilhelmus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;430D - (DK Sj 56) - SØSTRUPS KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på korets nordvegg i kalkmaleridekorasjonens lavfrise, 4-5 cm øst for hvelvpillaren, ca. 150 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

iohai

Jóha[nnes]

Norsk: "Johannes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432A - (DK Sj 12) - TJÆREBY KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på korets nordvegg.

Innskriften lyder:

' tomas ' prest ' biþ ' fo=ri ' mik :

Tomás Prestr bið fyrir mik.

Norsk: "Tomas Prest be for meg."

English: "Priest Tomás pray for me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432B - (DK Sj 29) - ROSKILDE KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på den nordre korskrankemurs innerside ca. 150 cm fra inngangsdørens karm.

Innskriften lyder:

godefridus : nafuam

Godefridus "nafuam"

Norsk: "Godefridus (Godfred) ..."

English: "Godefridus 'nafuam'"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432C - (DK Sj 30) - ROSKILDE KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på den nordre korskrankemurs innerside nærmest knippestolpen.

Innskriften lyder:

{D} iasobus ru/ry

{D[ominus]} Iacobus "ru"/"ry"

Norsk: "[Herre] Jakob ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432D - (DK Sj 20) - MÅLØV KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på nordveggen, ca. 125 cm øst for norddøren ca. 80 cm over nåværende gulv.

Innskriften lyder:

kar

ker eller kar

Norsk: "Kar (døpefont)."

English: "Vessel."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432E (Bh 44) - IBSKER, BORNHOLM

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i mørtlen mellom to granitkvadre i vesttårnets øverste stokkverk.

Innskriften lyder:

iako=b

Jakob

Norsk: "Jakop"

English: "Jacob"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432F (Bh 32) - NYKER, BORNHOLM

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen ca 1 m til venstre for hovedingangen, ca. 1 m over gulvet.

Innskriften lyder:

fuþorkhniast(b)R--(-)

fuþorkhniastb[mlR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;432G - (DK Sk 17) - VÄ KIRKE, VÄ SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til ca år 1150, er ristet i murpussen på korets østvegg ca. 180 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

ræhni... ...k kristina : s--ns ...
guþ : o=k : uor : fruha ...m...


Ragnhildr(?) ... Kristína ... ... Guð ok vár frú ...

Norsk: "Ragnhild(?) og Kristine ... Gud og Vår Frue ..."

English: "Ragnhildr(?) ... Kristína ... God and Our Lady ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;432H - (DK Sk 12) - LYNGSJÖ KIRKE, LYNGSJÖ SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på vestmurens innervegg mot øst i tårnets 1. stokverk, ca. 35 cm nord for den opprinnelige lysåpningen og 140-170 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

gesus k=rist
-ni ÷ þan ær mik ÷ skref


Jésús Kristr ... þann er mik skrifaði.

Norsk: "Jesus Krist ... den som skrev meg"

English: "Jesus Christ ... he who wrote me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;434A - (DK Sk 111) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på nordveggen av apsis, ca. 60-80 cm øst for apsisbuen og 137 cm over gulvet. Bilde av Sk 11, Sk 112 og Sk 113.

Innskriften lyder:

topi

Tópi

Norsk: "Topi"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434B - (DK Sk 112) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på nordveggen av apsis 50 cm øst for apsisbuen og 130 cm over gulvet. Bilde av Sk 11, Sk 112 og Sk 113.

Innskriften lyder:

ni mess(i)- -- uim missam

Ni messi[t] [in/et] uim missam.

Norsk: "Har han ikke også tilintetgjort den kraft der er sendt (?)"

English: "If he has not (also) harvested (cut off) the force (strength) despatched (?)."

eller

nimess(u)- (o)(u)(i)mmiss(a)m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434C - (DK Sk 113) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg 73 cm vest for apsisbuen og 135 cm over gulvet. Bilde av Sk 11, Sk 112 og Sk 113.

Innskriften lyder:

mnrin ' oun ' mnrin :

Maria ave Maria.

Norsk: "Maria, ave Maria."

English: "Mary, hail Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434D - (DK Sk 114) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg 90 cm øst for korbuen og 90 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

oraba=þ iudas ... ...(?)

Orabat Judas .. ...

Norsk: "Judas ba ..."

English: "Judas prayed ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434E - (DK Sk 115) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg 90 cm øst for korbuen og 90 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

oraba(t) iutas -

Orabat Judas ...

Norsk: "Judas ba ..."

English: "Judas prayed ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434F - (DK Sk 116) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg 90 cm øst for korbuen og 90 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

--a=r ' bæi---htæ (') sui

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434G - (DK Sk 117) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen På korets nordvegg ca. 1 m over gulvet.

Innskriften lyder:

a=ue : m-r--

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria"

English: "Hail Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434H - (DK Sk 118) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg ca. 98 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

uerbum (D)onumis

Verbum Domini.

Norsk: "Herrens ord."

English: "The word of God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434I - (DK Sk 119) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på Nordveggen av apsis ca. 75 cm over gulvet.

Innskriften lyder:
nikula(-)
Nichola[us].

Norsk: "Nikolai."

English: "Nicholaus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434J - (DK Sk 120) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen og lyder:

bæne(d)i(k)tis

Benedictus/benedictis.

Norsk: "Benedictus/velsignede."

English: "Benedictus/Blessed one/of the blessed one."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434K - (DK Sk 121) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen 2 cm øst for korbuen og 120 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

monakus

Monacus/Monacus.

Norsk: "Monacus/munk."

English: "Monk/Monacus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;434L - (DK Sk 122) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg ca. 45 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

(þ)ætte o=r ÷ skr(e)fi(d) -f ba=ssæ

Þetta er skrifit [a]f Bassi.

Norsk: "Dette er skrevet af Basse."

English: "This is written by Bassi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434M - (DK Sk 123) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen i nordsiden af koret.

Innskriften lyder:

sk--

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;434N - (DK Sk 124) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg ca. 70 cm over gulvet

Innskriften lyder:

as(o) ' r---s

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434O - (DK Sk 125) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg ca. 92 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

eb(s)esæ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434P - (DK Sk 126) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg ca. 135 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

g-i ÷ si(f)---...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;434Q - (DK Sk 127) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets nordvegg 88 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

s(u)-ia ' (t)--(s)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434R - (DK Sk 128) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen og lyder:

-oka-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;434S - (DK Sk 129) - STOBY KIRKE, STOBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen og lyder:

(r)(a)--... (þ)=(u)ra

... Þóra(?)

Norsk: "Tora ?"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. RunLab.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;438A - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og den er ristet i murpussen. Innskriften har ikke fået tildelt DK nr.

Innskriften lyder:

???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.

DR EM85;438B - (DK Sk 98) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på kirkens veststolpe 117-119 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

-- m=aria (k)ra=kia

[Ave] Maria gratia.

Norsk: "Ave Maria nådefulle Maria"

English: "[Hail] Mary [full of] grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438C - (DK Sk 99) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen og lyder:

pæ-(r)us

Pe[t]rus

Norsk: "Petrus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438D - (DK Sk 100) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 84-86 cm over soklen.
Innskriften lyder:

ruffus

Ruffus

Norsk: "Ruffus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438E - (DK Sk 101) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 80,5-82,5 cm over soklen.
Innskriften lyder:

auæ : ma=ria : gra=kia : plena ...

Ave Maria gratia plena ...

Norsk: "Ave Maria, full av nåde..."

English: "Hail Mary full of grace ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438F - (DK Sk 102) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 78-80 cm over soklen.

Innskriften lyder:

pet(r)us iohannes simen/s(e)mp- fib/(i)b

Petrus, Johannes, Simon/semp[er] ...

Norsk: "Peter, Johannes, Simon/semper (alltid?) ..."

English: "Peter, John, Simon/semper (always?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438G - (DK Sk 103) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 75-80 cm soklen.

Innskriften lyder:

...ko : simen : (e)st : --(f)usa (:) m-(k)-(a)

[Di]co Simon est ... ...

Norsk: "Jeg siger, at Simon er ..."

English: "I say Simon is ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438H - (DK Sk 104) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 68-75,5 cm over soklen.

Innskriften lyder:

fuþørk h

fuþork h[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438I - (DK Sk 105) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 66,5-68 cm over soklen.

Innskriften lyder:

(s)a misael

Sa[nct] Mikjáll

Norsk: "Sankt Michael."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;438J - (DK Sk 106) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 93-100 cm over soklen.

Innskriften lyder:

riska : dit(æ)ma

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438K - (DK Sk 107) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 104-111 cm over soklen.

Innskriften lyder:

(t)u=r--e-(u)s

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438L - (DK Sk 109) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på korets veststolpe 89-93 cm over soklen.

Innskriften lyder:

s(l)(a)=(k)at(u)us

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;438M - (DK Sk 108) - ÅHUS KIRKE, ÅHUS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på den vestlige stolpes nordlige side.

Innskriften lyder:

fuþork

fuþork

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;438N - (DK Sk 2) - S:T OLOFS KIRKE, S:T OLOFS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen på østsøilen i kirkeskibet.

Innskriften lyder:

sa=nte ' o=lo=f biþ fyr mik

Sancti Ólafr bið fyrir mik!

Norsk: "Sankt Olav be for mig"

English: "Saint Ólafr pray for me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;439A - (DK NJy 5) - VEJBY KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnsatt i det murte alterbordet

Runene lyder:

o=lof o=lof

Ólafr Ólafr

Norsk: "Olaf Olaf."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;439B - (DK NJy 6) - VEJBY KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnsatt i det murte alterbordet.

Runene lyder:

fuþø(r)k(h)(a)

fuþorkhn[ias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;439C - (DK SJy 57) - NØRRE LØGUM KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnmuret i våbenhuset.

Runene lyder:

tihlsten

tiglsteinn

Norsk: "Teglsten."

English: "Brick."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;440A - (DK SJy 55) - BRØNS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tre. Runene er ristet i kirkens takkonstruksjon (i apsis).

Runene lyder:

fuþorkhn ÷ þidrik

fuþorkhn[iast] Þjóðrekr

Norsk: "fuþorkhniast Didrik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;440B - (DK Sl 15) - HYRUPS (Hürups) KIRKE, JYLLAND, TYSKLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tre. Inntil 1892 satt trerelieffene på sin opprinnelig plass over kirkens korbue, men etter restaureringen ble de flyttet til kirkens nordvæg. Runeinnskriften, eller retter sagt de alene stående runene er, en for en risset, i buenene over søilene i reliefrekken. Dvs i snitt, ca en rune over hver søile. Se bilde av hvor runenene er plasseret. Forøverig er "Prekestolen" hentet fra Djursland nordøst for Aarhus*
* I følge samtale med kirkeværgen.
Runene lyder (dvs meget spredt, ca én per søile):

fuþor

fuþor[k]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR EM85;458A - (DK SkL 24) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 6) inventarnr. KM 49326:109a

Runene lyder:

fuþørkhniastbm

fuþorkhniastbm[ly]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;458B - (DK SkL 36) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 12). Inventarnr.: KM 66166:1541

Runene lyder:

fuþorkhniastbmlR

fuþorkhniastbmlR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;458C - (DK SkL 26) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (runeben nr 7). Funnet i 1961, futhark-innskrift. Inventarnr. KM 53436:521

Runene lyder:

fu

fu[þork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;458D - (DK SkL 35) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (runeben nr 10). Futhark-inskrift. Inventarnr.: KM 66166:370

Runene lyder:

fuþnkhi

fuþ[or]kh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;459A - (DK SkL 38) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 13). Inventarnr.: KM 66166:2332

Runene lyder:

k(l)aþkakkþkþk

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Foto Ogneslav.
¤ Foto Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

Foto: Ogneslav

DR EM85;459B - (DK SkL 43) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 14). Inventarnr.: KM 70361:652

Runene lyder:

øssa

ossa

Norsk: "Ben. "

English: "Bones."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;459C - (DK SkL 47) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 16). Inventarnr.: KM 70917:238

Runene lyder:

---(b)(u)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;459D - (DK SkL 48) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 17). Inventarnr.: KM 70917:401

Runene lyder:

---- ---...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;459E - (DK SkL 49) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 18). Inventarnr.: KM 70917:426

Runene lyder:

fta(s)n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;459F - (DK SkL 22) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en tegelbit. Oppbevares på (Kulturen i Lund) Lunds kulturhistoriska mueum (42904).

Runene lyder:

uþo-

[f]uþo[rk]

Norsk: "fuþork"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;460A - (DK SkL 30) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 8). Inventarnr.: KM 61277:331

Runene lyder:

tutaþorere
æ????ra???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1970 side 311.
¤ Sven B. F. Jansson, Nytt runfynd i Lund, Kulturen 1970, side 112).

Foto: natmus.dk

DR EM85;460B - (DK SkL 23) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 5 ). Inventarnr.: KM 44606:28

m-- (*)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;460C - (DK SkL 33) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 9). Inventarnr.: KM 62892:2459

Runene lyder:

sia

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;460D - (DK SkL 34) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 11). Inventarnr.: KM 66118

Runene lyder:

ni/in

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;461A - (DK SkL 46) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 15). Inventarnr.: KM 70917:106

Runene lyder:

kø(e)phlu(e)(æ)lit pø
fkøkþr- pø

... Pái/Búi(?) f[uþ]o[r]k Pái/Búi(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;461B - (DK SkL 51) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 20). Inventarnr.: KM 71075:53

Runene lyder:

fuþokr

fuþork

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra Ogneslavk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR EM85;462C - (DK SkL 52) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften har usikker datering, men er ristet på en benbit (Lund-benstykke 21). Inventarnr.: KM 71075:176

Runene lyder:

...(i)(t)ønkugi : urat funti

... ... vrat fundi(?)/funti(?)

Norsk: "... rystet mødet(?) / fonten (?)"

English: "... shook (the) encounter(?) / font(?)"

Litteratur:
¤ Moltke & Stoklund 1983:26 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;464 - (DK SkL 57) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 26). Inventarnr.: KM 71075:507

Runene lyder:

...(a)rþi- * meþ * hesti * r=øþa...
...hki * sbata * arkr (*) ...

... með hesti rauða ... spat(?) argr(?) ...

Norsk: " ... med (en) rød hest ... spat(?) skadelig(?) ..."

English: "Side A ... with (a) red horse Side B ... spavin(?) maleficent(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;466B - (DK SkL 44) - KV. APOTEKAREN 4, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150, og er ristet på en kam av hjorthorn. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund. (KM 70361:759).

Runene lyder:

fuorkhniastbmlR þork(æ)l/þork(e)-/þork-- *

fu[þ]orkhniastbmlR Þork[ell]/Þorg[nýr]

Norsk: "fuþorkhniastblmR Torkjell/Torgny "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Forvännen 1981 side 191-194.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;468 - (DK Syd 1) - ÅSTRUP, LOLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en knivskaft. Oppbevares på Lolland-Falsters Stiftsmuseum.

Runene lyder:

aue : ma...

Ave Ma[ria].

Norsk: "Ave Maria"

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;469 - (DK Sk 75) - DALBY, DALBY SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en stylus av bronse og oppbevares av Kulturen.

Runene lyder:

bøui a
k=hrifil

Bófi á grefil.

Norsk: "Bove eier griflen."

English: "Bove owns (the) stylus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;470A - (DK NJy 58) - ÅLBORG , HORNUM, REGION NORDJYLLAND, NORDJYLLAND AMT, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål. Oppbevares på Aalborg Historiske Museum.

Runene lyder:

* skefnikr *

skefningr

Norsk: " 'skevning' (=sværd, blankpoleret nål)."

English: "Glove-needle (Sword or polished needle)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;470B - (DK SkL 37) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål.

Runene lyder:

ræþ| |þu : runær : þer : bæ : risti

Ráð þú rúnar þær Pái risti.

Norsk: "Tyd runene. På ristet."

English: "Interpret the runes which Pái carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;470C - (DK SkL 59) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, 1000-tallet, og er ristet på en nål.

Runene lyder:

fuþrk(h)ai(n)s(l)

fuþ[o]rkhniast[bmlR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR EM85;471 - (DK SkL 25) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en garnvinde av ben.

Runene lyder:

tinbl:bein

teinbeinn/...beinn

Norsk: "Tvinneben/Garnvinde / ...-ben."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DR EM85;474A - (DK SkL 27) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en beger av tre. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (57135:1240).

Runene lyder:

bikk=a=r fa=r(u)n-

Bikarr ...

Norsk: "Beger..."

English: "Beaker ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;474B - (DK SJy 42) - RIBE, RIBE AMT, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en håndtak. oppbevares i Den antikvariske samling i Ribe.

Runene lyder:

in nomine patris æþ filii æþ spiri... ...

In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].

Norsk: "I Faderens, Sønnens og i den Hellig ånds navn."

English: "In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;475A - (DK SkL 42) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær.

Runene lyder:

karm mail umail

???

eller


garm -m(a)=(k)i a=l umal

Garmr mæki ôll(?) ómál.

Norsk: "Garm (beskytter) sverdet mot alle forbandelser"

English: "Garmr (protect the) sword from all(?) curses(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1982 side 241f.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;475B - (DK SkL 45) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær.

Runene lyder:

...--hrinsniþla=b(m)???? : li? ??

?????? ?????????

????

eller

-- hrensliþ la=b(m) (tb(i)(a)=(u)) liD þþ

o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u ????o??hu

... hreinslíðr ... ...Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr ...

Norsk: " ... ren-skede ... Olav Olav Olav Olav Olav Olav ..."

English: "... (sword)sheath of reindeer ... Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1982 side 245.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;478A - (DK SlB 9) - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 1). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.084).

Runene lyder:

reib

reip

Norsk: "rep"

English: "rope"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;478B - (DK SlB 8) - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet ristet på en benbit (Slesvig-benstykke 2).

Innskriften lyder:

lamu=ku/lampu

???/???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften

Foto: natmus.dk

DR EM85;478C - (DK SlB 10) - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 3). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.085).

Runene lyder:

fuþ ars b fuikþ

Fuð ars ... ...

English: "Cunt, arse ..."

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, særlig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Nationalmusets "runer.ku.dk" skriver: "Indskriften hører snarest til gruppen af *obskøne indskrifter (jf. Seim 1997). Ordene "fuþ" og "ars" er beslægtet med "Fotze" og "Arsch" kendt i moderne tysk vulgærsprog (jf. også engelsk: "arse"). Den anden sekvens opfattes af Moltke som sprogligt ikke meningsgivende. Man kunne evt. forudsætte metatese af det oldislandske ord "fuki" 'stank', som ville gå tematisk godt i spænd med de allerede nævnte ord. Indskriften er sikkert tvetydig med reference til fuþark-rækken."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;479A - (DK SlB 13) - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Slesvig-benstykke 4). Opbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.144).

Runene lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;479B - (DK SlB 12) - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 5). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.003).

Runene lyder:

÷ f÷u÷þ÷ø÷r÷k÷h÷n÷i÷a÷s÷t÷b÷m÷l÷R
(kþk)

fuþorkhniastbmlR ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;480A - (DK SlB 14) - SLESVIG, PLESSENSSTRASSE, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 6). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 380.157).

Runene lyder:

lh * Rbk * æhbR(e)(þ)(ð)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk.
DR EM85;480B - (DK SlB 11) - SLESVIG, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Slesvig benstykke 7). Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 374.097).

Runene lyder:

...(k)r ' fuþork
hni as tbmli

fuþork hnias tbml[R]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;480C - (DK SlB 4) - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en spasserstokk. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 376.104a-d).

Runene lyder:

* krist : haba suia ' harbara '
kiirnmirih-(l)
(u)(k)iþkhmk-(t)...
kris- × hialb × su(e)in × harbara '

Kristr hjalpi Svein Harpara. ... ... Kristr hjalpi Svein Harpara.

Norsk: "Kristus hjelpe Svein Harpespiller. ... Kristus hjelpe Svein Harpespiller."

English: "May Christ help Sveinn Harper. ... May Christ help Sveinn Harper."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;484 - (DK SlB 3) - SLESVIG, RATHAUSMARKT, SLESVIG-HOLSTEIN, JYLLAND

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en trepinne. Runeteksten er en fullstendig ljóðdaháttr. Oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen (innventarnr.: KS D 376.003).

Runene lyder:

runaR ÷ iak ÷ risti ÷ a ÷ r(i)kiata ÷ tre sua
reþ ÷ saR ÷ riki ÷ møgR ÷ asiR ÷ a ÷ artakum
hulaR ÷ auk ÷ bulaR ÷ meli ÷ þeR
ars ÷ sum ÷ magi

Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré.
Svá réð sá ríki môgr: Æsir á árdagum!
Hullar ok bullar mæli þér
ars sem magi.

Norsk: "Runer jeg ristet på drivende/herskende(?) tre, så[ledes] rådet (=tydet) den rike/megtige unge mann: Æser i urtid, "huller" og "buller", for deg skal tale rumpe som mave."

English: "I carved runes on (the) driving/ruling(?) tree, thus interpreted the powerful young man: Æsir in days of yore, "hurlys" and "burlys", for you may speak arse as stomach."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Aag 1988:17ff (Maal og Minne).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;493 - (DK SJy 41) - RIBE, RIBE AMT, JYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1300, og er ristet på en lekepinne. Også kalt Ribe-amulet eller Ribe-lyfstav. oppbevares på Nationalmuseet (innventarnr.: D 2/1955)

Runene lyder:

+ io=rþ ÷ biþ a=k ÷ ua=rþæ ÷ o=k ÷ uphimæn ÷ so=l ÷ o=k ÷ sa=nt=æ maria ÷ o=k ÷ salfæn ÷ gud| |drotæn ÷ þæt han ÷ læ mik ÷ læknæs÷ha=nd ÷ o=k lif÷tuggæ ÷ at= =liuæ
uiuindnæ ÷ þær ÷ botæ ÷ þa=rf ÷ or ÷ ba=k ÷ o=k or brRst ÷ or lækæ ÷ o=k or lim ÷ or øuæn ÷ o=k or øræn ÷ or ÷ a=llæ þe ÷ þær ÷ ilt ÷ kan i at
kumæ ÷ suart ÷ hetær ÷ sten ÷ ha=n ÷ stær ÷ i ÷ hafæ ÷ utæ ÷ þær ÷ ligær ÷ a ÷ þe ÷ ni ÷ no=uþær ÷ þæ
r ÷ l---r(a) ÷ (þ)en-nþþæþeskulhuærki

skulæ ÷ huærki ÷ søtæn ÷ sofæ ÷ æþ ÷ uarmnæn ÷ uakæ ÷ førr æn ÷ þu ÷ þæssa ÷ bot ÷ biþær ÷ þær ÷ a=k o=rþ ÷ at kæþæ ÷ ro=nti ÷ amæn ÷ o=k þæt ÷ se +

Jôrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta Maríu ok sjalfan Guð dróttin, þet hann lé mik læknishônd ok lyf-talletungu at lyfja bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ôllu því er ilt kann í at koma. Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.

Norsk: "Jorden ber jeg vare på (sikre, sørge for) og den høye himmel, solen og Sankt Maria, og selve Gud Drotten, at han låner meg legehånd og helbredelsestunge, at helbrede "Bevende", når den behøver bod (=helbredelse). Ut av rygg og ut av bryst, ut av legeme og ut av lem, ut av øyne og ut av ører; ut av alt det, hvor ondt kan trenge inn. Sort heter (en) sten; han står ute i havet. Derpå ligger ni Nød'er (=ulykker). De skal hverken sove eller våke/våkne varmt (=de skal uopphørlig plage sygdomsdjevlen), før du får bot for denne [sykdom], for hvem jeg har runet ord å kvede. Amen. Og det være (=lad det ske)."

English: "I pray Earth to guard and High Heaven, the sun and Saint Mary and Lord God himself, that he grant me medicinal hands and healing tongue to heal the Trembler when a cure is needed. From back and from breast, from body and from limb, from eyes and from ears, from wherever evil can enter. A stone is called Svartr - (DK Black), it stands out in the sea, there lie upon it nine needs, who ... shall neither sleep sweetly nor wake warmly until you pray this cure which I have proclaimed in runic words. Amen and so be it."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516A - (DK NJy 19) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på korets nordvegg 142-148 cm over nuværende gulv og 80-108 cm fra østveggen.

Runene lyder:

uk ... s(a)ul ... a ...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516B - (DK NJy 20) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på På korets nordvæg 153-157 cm over nuværende gulv og 125-130 cm fra østveggen.

Runene lyder:

a=u=e m=aria

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria."

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516C - (DK NJy 21) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på korets nordvegg 135-150 cm over nuværende gulv og 4,45-4,85 m fra østveggen.
Runene yder:
ð-=rs=n : ku-(-)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516D - (DK NJy 22) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 130 cm over nuværende gulv og 150-160 cm fra triumfveggen.

Runene lyder:

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516E - (DK NJy 23) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 250-285 cm fra triumfveggen og ca. 135-150 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

(n)a=nnaba=r(i)s---mo=t---- ÷ (p)(a)(t)(æ)(r)

... pater.

Norsk: ".....Fader"

English: "......Father"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516F - (DK NJy 24) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skibets nordvegg ca 3,6-4,25 m fra triumfveggen og 148-154 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

g=u=þ ÷ g=(ø)-æ ÷ t=ho=rlis=h ÷ o=r ÷ hæræ ÷ s=tat ÷ t=he=r ÷ pet=(e)=r ÷ s=(u)(a)=(l)=(e) ÷ m=æ=s ÷ s=s=re=f ÷ a=m=(e)(n)

Guð ... Þorleikr ór Hæra. Stand þar! Pétr Svali mik skrifaði. Amen.

Norsk: "Gud ... Thorlek fra Hæra. Stå der! Peter Svale skrev meg. Amen."

English: "God ... Þorleikr of Hæra. Stand there! Pétr Swallow wrote me. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516G - (DK NJy 25) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 6,3-5,5 m fra triumfveggen og 150 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:
ma=rgaræta '
Margareta

Norsk: "Margareta"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516H - (DK NJy 26) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 5,50-5,96 m fra triumfveggen og ca. 140 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

b-----

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516I - (DK NJy 27) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 6,55-9,95 m fra triumfveggen og ca. 85-105 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

(t)bar(e)æu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516J - (DK NJy 28) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg ca. 9,75-9,90 m fra triumfveggen og ca 165-170 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

t=y(i)-k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;516K - (DK NJy 29) - AGGERSBORGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendøres på skipets nordvegg 14,25-14,60 m fra triumfveggen og ca. 55-95 cm fra tårnets østvegg og ca. 175-180 cm over gulvet.

Runene lyder:

a=u=æ m=a=r a=fs=h=t(u)=k-

Ave Ma[ria] ...

Norsk: "Ave Maria ..."

English: "Hail Mary ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;522 - (DK SJy 22) - EGVAD, NØRRE HORNE, RINGKØBING, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i kirkens takkonstruksjon av tømmer.

Runene lyder:

uþorkh

[f]uþorkh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;523A - (DK SJy 2) - ELTANGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og var ristet i murpussen, men den befant seg ca. 1 meter over gulvet på skipets nordvegg.

Runene lyder:

...kiri-(s)o

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;524 - (DK SJy 19) - GAMMELSOGNS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er ristet i kirkens takkonstruksjon og datert til middelalder.

Runene lyder:
fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, særlig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;528 - (DK SJy 56) - HVIDINGS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er ristet i kirkens takkonstruksjon og datert til middelalder.

Runene lyder:
fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;533A - (DK SkL 61) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 28). Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund, inventarnr.: KM 71839:468

Runene lyder:

RþrrRbn / mþ(b)(b)mb-

?? / ??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;533B - (DK SkL 63) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

(u)tkl * æt * æ(s)(h)

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;533C - (DK SkL 64) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþorkhniaslbm-

fuþorkhniastbm[lR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;533D - (DK SkL 65) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþorkh

fuþorkh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR EM85;533E - (DK SkL 66) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;533F - (DK SkL 67) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

...l(u)--

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;533G - (DK SkL 68) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
fuþ mmmmm(m)

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;533H - (DK SkL 69) - LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

i * fuþ *

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;534A - (DK SkL 41) - KV. APOTEKAREN 4, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en laggskålsbunn av tre. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund (KM 70361:137).

Runene lyder:

o=la=uus mæ pos(i)

Olavus me possi[det].

Norsk: "Olav eier meg."

English: "Olav owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1981 side 194.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;537A - (DK Fyn 24) - ODENSE, FYN

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en vevvekt (Odense-vævevægt). Oppbevares på Nationalmuseet.

Runene lyder:

þlunl(b)(k)i(i) + (l)nkþr(u)k(s)þ

??? ????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR EM85;537B - (DK SJy 58) - RAVSTEDS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tømmeret i kirkens takkontruksjon.

Runene lyder:

fuþo

fuþo[rk]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;538A - (DK Sj 33) - S:T JØRGENSBJERGS KIRKE, ROSKILDE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen (Roskilde, Skt. Jørgensbjerg-kalkristning 1) og er ristet i vestkarmen over kragbåndet i kirkens tilmurte norddør.

Innskriften lyder:

a(u)kt / -ankt

??? / [s]ankt.

Norsk: ".../Sankt(?)"

English: ".../saint."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;538B - (DK Sj 34) - S:T JØRGENSBJERGS KIRKE, ROSKILDE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen til kirkens triumfmurs østside.

Innskriften lyder:

(u)(þ)ru(s)
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;539 - (DK NJy 72) - SKJELLERUPS KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i kirkens murpuss/Skjellerup-kvadersten? på korets nordvegg i ansigtshøyde og i høyde med det bevarte innvielseskors, dvs. andre sten fra triumfmuren.

Innskriften lyder

nikolaus Nicholas(?)
Nicholaus. Nicholas(?)

Norsk: "Nikolaus. Nikolaus(?)"

English: "Nicholas. Nicholas(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;541A - (DK SJy 25) - STABY KIRKE, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kvadersten på kirkens norddør ca. 80 til 90 cm over soklen.

Runene lyder:

nomina (s)-(i) f ' þt : m na
r(æ)isokna

Nomina ... ... ... ... ...

Norsk: "navn ...."

English: "names ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;541B - (DK Sj 13) - STENLØSE KIRKE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen i tårnbuens nordre vange, i åpningen inn til skipet (i skipets opprinnelige vestgavl).

Innskriften lyder:

bo

Búi

Norsk: "Bo."

English: "Bo."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;547 - (DK SJy 52) - ØLGOD, RINGKØBING, JYLLAND

Innskriften har usikker datering, men runestenen oppbevares på Ølgod museum.

Runene lyder:

...-(t)u ... ... ... (u)(t)(r) *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;549A - (DK Sk 48) - ÖSTRE VEMMERLÖVS KIRKE, ÖSTRE VEMMERLÖVS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen i nordportalens østre vange, 38 cm nord for hjørnet av den nordre kirkeskipsveg, og 150 cm over gulvet (Östra Vemmerlöv-kalkristning 1).

Innskriften lyder:

krist

Kristr

Norsk: "Krist."

English: "Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;549B - (DK Sk 49) - ÖSTRE VEMMERLÖVS KIRKE, ÖSTRE VEMMERLÖVS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen til nordportalens østre vange, 38 cm nord for hjørnet av den nordre kirkeskipsvegg; 150 cm over gulvet (Östra Vemmerlöv-kalkristning 2).

Innskriften lyder:

kri-

Kri[str](?)

Norsk: "Krist(?)"

English: "Christ(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;549C - (DK Sk 50) - ÖSTRE VEMMERLÖVS KIRKE, ÖSTRE VEMMERLÖVS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen 55 cm nord for hjørnet til den nordre kirkeskipsvegg og 180 cm over gulvet (Östra Vemmerlöv-kalkristning 3).

Innskriften lyder:

bi

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR EM85;550 - (DK NJy 59) - ÅLBORG, REGION NORDJYLLAND, NORDJYLLAND AMT, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Ålborgs museum.

Runene lyder:

mþ(y)r
m(y)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1988;205A - (DK Sj 69) - TÅRNBORG, TÅRNBORGGÅRD, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly (Tårnborg-blyamulet 2). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 1/1988).

Runene lyder:

æ-Rmhohtlanæ moutþf(h)laro-(-)
ki-fia(R)mRlah laouþRmohsi(f)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1988;205B - (DK Sj 70) - TÅRNBORG, TÅRNBORGGÅRD, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly (Tårnborg-blyamulet 3). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 2/1988).

Runene lyder:

andres -ba:abaka(l)aba (a)bakala-rrariu(s)
liber(a) -(a)fa + al(f)a + andres o +

Andres abracadabra(?) abracadabra(?) libera ... alfa Andres o[mega].

Norsk: "Andres. Abracadabra(?), abracadabra(?). Befri ... alfa Andres o[mega]."

English: "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) liberate ... alpha Andres o[mega]."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1988;205C - (DK Sj 37) - KARLSTRUP KIRKE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, er ristet i murpussen i korets sydvegg i det senromanske koret, ca. 80 cm fra triumfveggen, ca. 145 cm over gulvet og ca. 5 cm fra den sekundære niche, som kanskje har ødelagt siste del af innskriften.

Runene lyder:

ubbi ÷ urþ(a)-

Ubbi ...

Norsk: "Ubbe ... "

English: "Ubbi ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1988;205D - (DK Sj 38) - KARLSTRUP KIRKE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, og er ristet på veggen i korets nordvegg ca. 15 cm under udskæringen til piscinaen (Piscina=vandkum med avløb).

Runene lyder:

a- maria

A[ve] Maria

Norsk: "Ave Maria"

English: "Hail Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1988;205E - (DK Sj 39) - KARLSTRUP KIRKE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, og er ristet på veggen i korets nordvegg ca. 90 cm over det oppbrudte gulvet.

Runene lyder:

...-a=r(i)b(a)---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1992;259 - (DK Sj 25) - GLIM, ØM, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en korsfragment(?) av bly. Oppbevares på Roskilde museum. Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:

iuan ma-... maþeus ...
h(s)- ...kisnm(k) ...aga ga=la

Johannes Ma[rkus](?) Mattæus ... ... ... agla gala

Norsk: "Johan[nes] Markus(?)Mathæus ... 'agla gala'"

English: "John Mark(?) Matthew ... 'agla gala'."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992, side 259.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1992;260 - (DK SJy 74) - SOTTRUP, STRANDEN VID SNOGBÆK SKOV, SØNDERBORG, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder (?), og er ristet på en amulett av sten (Sottrup-rullesten). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 148/1992).

Runene lyder:

÷÷ -sæl ÷ (þ)(l)(f)

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992, side 260.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1992;261 - (DK SJy 63) - KEGNÆS, HJORTHOLM, SØNDERBORG, JYLLAND

Innskriften er datert til middelalder eller yngre middelalder eventuelt fra nyere tid, og er ristet på et fragment av slipesten i sandsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

knns

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften. Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992.

DR AUD1993;B - (DK Sj 63) - ALLINDEMAGLE, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 42/1993).

Runene lyder:

...(m)(k)(i)t=n(f) : (t)g--on(-)o--(-)-(m)h- ...o : pat=r(i)=s ----... ---(r)-gramato=n : krist--- ...
??? ??? ???

... ... ... patris ... [tet]r[a]grammaton: Christ[us](?) ... ... ... ...

Norsk: "Faderens ... [tet]r[a]grammaton Krist[us] ... "

English: ".. Father ... Tetragrammaton: Christ(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1993;C - (DK Sj 18) - HØJE TÅSTRUP KIRKEGÅRD, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en liten remse eller amulett av bly. Kortkvist-s er benyttet. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 414/1993).

Runene lyder:

+ --(-)---nes markus (l)ukas +
+ -tallet(a)(s)(n)sius : gr=amaton

[Johan]nes Markus Lukas Dionysius(?) [tetra]grammaton.

Norsk: "Johannes, Markus, Lukas, Dionysius(?); [Tetra]grammaton."

English: "John, Mark, Luke. Dionysius(?) Tetragrammaton."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1993;D - (DK NJy 57) - VOKSLEV, REGION NORDJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til senmiddelalderen, og er ristet på et sammenrullet blystykke. Trolig en nonsensinnskrift. Oppbevares på Nationalmuseet (D 29/1993).

???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR AUD1993;E - (DK MJy 61) - BRØDREGADE 25, RANDERS, JYLLAND, REGION MIDTJYLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1400, og er ristet på en amulett av bly. Nonsensinskrift, men troligen ristet magisk hensikt. Oppbevares på Kulturhistorisk museum, Randers.

Innskriften lyder:

???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1993;F - (DK Sj 71) - TÅRNBORG, TÅRNBORGGÅRD, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et trekantet blystykke (Tårnborg-blyamulet 4). Oppbevares på Nationalmuseet i København (144/1993).

Runene lyder:

ruþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1994;269A - (DK Sj 41)- KARLSTRUP KIRKE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på innvendig på tårnets nordmur ca. 150 cm fra norvesthjørnet i femte skifte over gulvet, ganske tett ved hvelvet. i første etage

Runene lyder:

kuþ

Guð

Norsk: "Gud"

English: "God"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AUD1994;269B - (DK Sj 14) - GAMLE KØGEGÅRD, KØGE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bly. Siste tegn på A-siden og tegnene på B-siden er runeliknende tegn. Oppbevares på Køge museum (j. nr. 652). (NM Nationalmuseet D410/1994).

Runene lyder:

a=yf=r?
????

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR FV1968;282 - (DK Sk 63) - ANNELÖVS KIRKE, ANNELØVS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en runesten som ligger oppå grunnstenene i kirkens søndre langvegg. Innskrift kun på smalsiden. Eventuellt er innskriften ristet mens stenen allerede var innmuret i kirkeveggen.

Runene lyder:

mahrns

Marinus(?)/Maurins(?)

Norsk: "Marinus(?)/Maurins(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Forvännen 1968, side 282.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR FV1988;236 - (DK SkL 73) - KV. S:T MIKAEL 5, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (37). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 73504:305).

Runene lyder:

+ fuþorkhniastbmlR ÷

fuþorkhniastbmly

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988, side 236.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR FV1988;237 - (DK SkL 60) - KV. S:T CLEMENS 9, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en lærslire (4). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 71839:328).

Runene lyder:

-- fuþorkhnias
niastbmlR

... fuþorkhnias
[h]niastbmly

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988, side 237.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR FV1988;238 - (DK SkL 70) - KV. S:T CLEMENS, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften har usikker datering, men er ristet på et bronseblekk. Oppbevares på KM (71839:2150).

Runene lyder:

-talletl(i)-u

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Forvännen 1988, side 238.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR FV1988;239 - (DK Sk 83) - LACKALÄNGA, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften har usikker datering, men er ristet på en vevvekt av sandsten med et rundt hull i mitden. Eies av Kulturen.

Innskriften har runeliknende tegn samt n r f

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Forvännen 1988, side 239.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR FV1990;30 - (DK Sk 76) - FJELIE KIRKE, FJELIE SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-tallet, og er ristet på en kvadersten i døråpningen mellom vesttårnet og langhustaket.

Runene lyder:

olaf : ri

Ólafr ri[sti].

Norsk: "Olaf ristet."

English: "Olaf carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1990, side 30.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR FV1993;224 - (DK SkL 75) - KV. GLAMBECK 4, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150 (dendrokronologi), og er ristet på et runeben (38). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 76579:38).

Runene lyder:

knif bar i

knif bar i eller Knífr "barí".

Norsk: "Kniven bar/kom i/gikk til angrep?"

English: "The knife conveyed/went to attack/brought on?"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Forvännen 1993, side 224.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR FV1993;225 - (DK SkL 77) - KV. GLAMBECK 4, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150 (dendrokronologi), og er ristet på en runeben (39). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 76579:558).

Innskriften består av runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Forvännen 1993, side 225.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DR FV1993;227A - (DK SkL 78) - KV. GYLLENKROK, LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-1100-tallet, og er ristet på et runeben (40). Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund (KM 77655:455). Trolig en innskrift uten språklig innhold, men det er brukt langkvistruner.

Runene lyder:

b(l)(s)sah-nr

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1993, side 227.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR FV1993;227B - (DK SkL 79) - KV. MYNTET 3.4.5., LUND, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1200-1300-tallet, og er ristet på et runben (41). Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 77714:663).

Runene lyder:

kuþanan

Guð ... eller Gyða ... eller góðan ...

Norsk: "Gud .../Gyda .../god ..."

English: "God .../Gyða .../good ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1993, side 227.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR NOR1999;21 - (DK Sk 20) - KÄVLINGE, HARJAGERS HD, SKÅNE, SVERIGE1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en blyblekk. Blyblekket var i privat eie frem til desember 2003, hvor den ble oppkjøbt på en auktion av Historiska museet i Stockholm.

Runene lyder:

+ pax paters æ=þ filii cristi cruci
fixsi æ=þ spisus sancti sit p super
omnes a=bitantes æ=þ manentes in oc lo=co
æ=þ defensio crucis crucis crist=us +
contra omnis aduersiones inmundi spi
srisus in-o=s toio-i + amen b-n
diccat nos desus tesus noster bene
dictat nos desus æ=þ meduent eum om
nes fines tre + t + domine deus pa
ter omnipo-ns famulos tuos æ=þ fa
musas tue mages...- purgectos per unicm filium tum in uirtute spi
ris=us sancti binedic æ=þ protege ut ab omns ste scurii in tua iugiter
laudi letentur amen + benidc
cio æ=þ defeisio patris æ=þ filii æ=þ spi
ritus| |sancti dicenda æ=þ super anc curiam æ=þ omnis abitantes in ea + amen +


Pax patris et filii Christi crucifixi et spiritus sancti sit perpetuo(?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis Christi(?) Christus contra omnes adversiones immundi spiritus iniusti(?) ... Amen. Benedicat nos Deus, Deus noster. Benedicat nos Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) igitur(?) Domine Deus, pater omnipotens famulos tuos et famulas tuae maiestatis(?) purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omnibus(?) ... securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.

Norsk: "Faderens og Sønnens, den korsfestede Kristus, og Helligåndens fred skal bestandig være over alle som bebor eller forblir på dette sted og Kristus kors beskytte. Kristus. Mot den urettferdige(?). Djevlens alle fiendtlige krefter... Amen. Velsign oss Fader, Fader vår. Gud velsigne oss og alle jordens områder bære frugt for ham. ... Herre Gud, almegtige Fader dine tjenere og din Høyhets(?) tjenerinder ... renset for synder(?) gjennom din eneste sønn i kraft av Helligånden, velsigne og beskytte (dem) at de trygge i din ... fra alt(?) bestandig i lovprisning må gledes! Amen. Faderens og Sønnens og Helligåndens velsignelse og beskyttelse utsies over denne gård og alle som bor på den. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer 14, 1999, side 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AARB1987;191A - (DK Sj 85) - HOLTUG KIRKE, PRÆSTØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kvadresten i Holtug Kirke, i muren innvendig, dvs. tredje kvadersten av fem frittlagte i korets nordvegg.

Runene lyder:

rist utr mi- f

Reist Oddr mi[k] ...

Norsk: "Odd ristet mig ... "

English: "Oddr carved me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;191B - (DK Sj 86) - HOLTUG KIRKE, PRÆSTØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kvadresten i Holtug Kirke, i muren innvendig, dvs. femte kvadersten av fem frittlagte i korets nordvegg.

Runene lyder:riþsi

risti(?)

risti(?)

Norsk: "ristet(?)"

English: "carved(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;192 - (DK Sj 89) - STRØBY KIRKE, PRÆSTØ

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kvadersten. Innskriften er overkalket, men befinner seg innendørs på korets sydvegg ca. 120 cm over gulvet.

Runene lyder:

fuþo

fuþo[rk]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;193 - (DK Sj 42) - HVALSØ KIRKE, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet i murpussen innendørs på norddørens østre vange ca. 155 cm over det nåværende gulv.

Runene lyder:

nr p

?? ?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;196 - (DK Sj 44) - KALUNDBORG BY, HOLBÆK, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1350, og er ristet på en hjorthorn. Oppbevares på Kalundsborg og Omegns museum.

Runene lyder:

floribus ÷ æ=þ lignis ÷ kþo÷dam ÷ mirabile vas ÷ fit=þ
iosep


Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit Josef.

Norsk: "Det lages et kar for blomster og grener/ av blomster og tre. Josef"

English: "A wondrous vessel was prepared for flowers and branches/ of flowers and wood. Josef"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AARB1987;198 - (DK Sj 5) - SØBORG, FREDRIKSBORG, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Gilleleje Museum, Rostgårdsvej (skolen), 3250 Gilleleje.

Runene lyder:

*÷÷÷÷ --þþ(i)kr(r)(r)-hh- ÷÷÷
----...-----

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;200 - (DK Sj 43) - KALUNDBORG, HOLBÆK, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1300, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 332/1999)

Runene lyder:

???

????

Litteratur:
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;202 - (DK Sj 65) - OTTESTRUP, ANNEXGÅRDEN, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en fragment av amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

...-æsusiæn-...
...-(i)smut(u)-(b)-...
...utu-(þ)mutusy-...
...ftuukiþukni(u)...
...--kurui---...

...kunkr-...
...-(h)mæ(i)usm(æ)--...
...(u)s * luki-aiuh...
...nis * untun(þ) * (s)-...
...--tallet(u)us--...


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;203 - (DK Sj 68) - TÅRNBORG, TÅRNBORGGÅRD, SORØ, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:
---
akla + kala + laka +
--o-imi(k)(l)(i)(i)

... agla gala laga ...

Norsk: "... agla gala laga ... "

English: "... agla gala laga ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DR AARB1987;205 - (DK Sj 50) - BLÆSINGE, HOLBÆK, SJÆLLAND

Innskriften er datert til høy-senmiddelalderen, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften som er skrevet på latin, inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:

* so=niuro= =uos : s=æpt=(æ)(m) ÷ so=ro=ræs (a)(t)--(a)r-------(s) : ræ(s)...
(æ)=(l)ffrisa : a=ffris=(e)a so=ria a=ffosa : a=ffrisala : so=niuro uos æ=t so=n:t=æsto=r : pær patræm ÷
æ=t filium æ=t spirit=um (:) sanst=um (:) (u)(t) n(o)=n : nosæatis : stam famulum : gæi : næquæ
(i)n * hosulis : næquæ in mæmpris : næquæ in mægullis ÷ næs in ullo somp
(-)(-)ine mæmbrorum æius : ut inhabit=æt : in te uirt=us sristi : al(t)iss(i)
(m)(i) : essæ srru(u)(s)(æ)m ÷ (g)o=nmini (:) fukit(i) (:) pa=rt=(æ)s : (a)=guæ(r)s=æ : (u)i(s)(i)(t) (l)æ(o) : gæ t=r(i)b(u) (i)(u)
ga ragi{X} : gauit : in nominæ pat=ris æt filii : æ=t spirit=us sa=ns=ti amæn **(*)
srist=us : uinsit : srist=us : ræknit : srist=us : impæræt : srist=us : lipærat +
srist=us t=æ bænægisat : a=b oomi : m=alo : (g)æfængat : a:k÷l÷a bat=ær : nostær :* ?


Coniuro vos, septem sorores ... ... Elffrica(?) Affricca, Soria, Affoca, Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis [i]stam famulum Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu Juda, radi{x} David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Christus vincit Christus regnat Christus imperat, Christus liberat, Christus te/et benedicit, ab om[n]i malo defendat. Agla. Pater noster. ...

Norsk: "Jeg besverger dere, syv søstre ... Elffrica(?), Affrica, Soria, Affoca, Affricala. Jeg besverger dere og påkaller ved Faderen, Sønnen og Helligånden, at dere ikke skader denne Guds tjener, hverken i øyne eller lemmer eller i marg eller i noget ledemod hos ham, at Kristi den Allerhøyestes kraft skal bo i deg. Se Herrens kors, flykt. I fientlige makter. Løven av Juda stamme, Davids rot, har seiret. I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Kristus styrer, Kristus hersker, Kristus befrier. Kristus deg velsigner, mot alt ondt beskytter. Agla. Fader vor ..."

English: "I invoke you, seven sisters ... Elffrica(?), Affricca, Soria, Affoca, Affricala. I invoke and call you to witness through the Father, the Son and the Holy Spirit, that you do not harm this servant of God, neither in the eyes nor in the limbs nor in the marrow nor in any joint of his limbs, that the power of Christ Most High shall reside in you. Behold the cross of the Lord; flee, you hostile powers. The lion of the tribe of Juda, the root of David, has conquered. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Amen. Christ conquers, Christ reigns, Christ rules, Christ liberates, Christ blesses you, defends you from all evil. Agla. Our Father ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Tegning av runeinnskriften. Foto: runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR NOR2000;8B - (DK SkL 12) - LUND, SKÅNE, SVERIGE

Trebit av idegran (taks) med ornamenter med uviss funksjon med usikre runer. Lunds kulturhistoriska museum (KM 12926). Datret til middelalder, et sted mellom år 1100–1500

Innskriften lyder

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København.
¤ Res Mediaevales; Festskrift till Ragnar Blomquist, Lund 1968, S. 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
DR NOR2000;7B - (DK SkL 28) - KV. S:T BOTULF 12Ö (?), LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er datert til 1200 - 1300-tallet og er ristet i bunden av en skål. Plasseringen er på Lunds kulturhistoriska museum (KM 57135:1589).

Innskriften lyder:

rikæ ×

Ríki(?)

Norsk: "Riki (?)".

Engelsk: "Riki(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.

DR NOR1998;9B - (DK SkL 31) - KV. SVARTBRÖDER 23, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften som er datert til mellom år 1100 og 1600, er ristet på en amulett av bly. Amuletten er utformet som en liten miniatyrøks med et bærehull i den smale enden

Innskriften lyder:

+ (s)han +

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 9, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 62892:2191)
¤ Koordinater: 6177975;1335900

Foto: runer.ku.dk

DR NOR2000;7C - (DK SkL 39) - KV. S:T CLEMENS 8 (?), LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på bunden av et trekar og er datert til ca 1200 - 1300-tallet. Gjenstanden har samme inventarnummer som DR NOR2000;8A men tilhører ikke samme gjenstand.

Innskriften lyder:

m--(s)(-)(-)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 66166:2563)
¤ Koordinater: 6177875;1335700

DR NOR2000;8A - (DK SkL 40) - KV. S:T CLEMENS 8 (?), LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på bunden av et trekar og er datert til ca 1200 - 1300-tallet. Gjenstanden har samme inventarnummer som DR NOR2000;7C men tilhører ikke samme gjenstand.

Innskriften lyder:

... a mik

... a mik

Norsk: "Eier meg".

Engelsk: "... owns me"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 66166:2563)
¤ Koordinater: 6177875;1335700

DR NOR1998;9A - (DK SkL 62) - KV. S:T CLEMENS 9, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet i en sverdslire av lær og er datreret til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

(u)-- : (u)oasan : iar : lifar : kati : bau-s : (k)--...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 9, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 71839:548)
¤ Koordinater: 6177875;1335700
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.

Foto: natmus.dk

DR Fv1988;234B - (SK SkL 71) - KV. FISKAREN, LUND, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på et stykke av horn eller ben og er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

auarþ þt

Havarþ(?) ...

Norsk: "Håvard (?) ...".

Engelsk: "Havard (?)..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 72354:11)
¤ Fornvännen 1988.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.

Foto: Ogneslav

DR Fv1988;234A - (DK SkL 72) - KV. FISKAREN, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på ben/horn og er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder

ufþ

fuþ[ork](?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Koordinater: 6178000;1335575
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 72354:11)
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Fornvännen 1988.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR Fv1993;226 - (DK SkL 74) - KV. GYLLENKROK 3.4.5., LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på en metallbit og er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

þþþþþtþ

???

Litteratur:
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Fornvännen 1993, side 226
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 76420:172)

Foto: Ogneslav

DR NOR2000;7A - (DK SkL 80) - LUNDAGÅRDSPARKEN, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er på en praktmynt av sølv og er datert til ca 1065 (numismatisk datering)

Innskriften lyder:

+ lkeuo...(n)eþsifilu{H}

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 80675:303)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net.

DR NOR1998;8 - (DK SkL 81) - KV. MARIA MINOR 3, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på en kam av ben/horn. Den er funnet i jord fra utgravningen i 1954. Innskriften er datert til sist på 900-tallet til ca 1000.

Innskriften lyder:

...(l)ui : reist : runer : þesar : at : k...

...vi/...ve ræist runaR þessaR at K.../G...

Norsk: "...-vi/...-ve ristet disse runer for K-.../G-...".

Engelsk: "...-vi/...-vé carved these runes for K-.../G-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 80787)
¤ www.runinskrifter.net.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR NOR2003;10 - (DK SkL 82) - KV. FÄRGAREN 28, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er risset på en nål av ben/horn.

Innskriften lyder:

mii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 18 side 10, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 85963:143)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ www.runinskrifter.net.

DK SkL 83 - KV. BLEKHAGEN 10-12, LUND, SKÅNE, SVERIGE

Innskriften er ristet på en spillebrikke af bøk og er datert til 1200-1235. Det er mulig innskriften kommer fra Norge.

Innskriften lyder:

þeta : ræist | rolfr : þorkissun | honom : uar : þa=ngar | blantat : um þa snæ | huitu : snot

Þætta rest Rolfr Þorgers/Þorgisls sun, hanum was þa angr blandat um þa snehwitu snot.

Norsk: "Dette ristet Rolf Torgislsønn / Torgsisls sønn, for ham var sorgen forårsaket av den snøhvite kvinnen.".

Engelsk: "This carved Hrólfr Þorgeirr's/Þorgísl's son, for him was then sorrow caused concerning the snow-white woman."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Karlsson, Mattias och Svensson, Ola 2005 “Runristad spelpjäs hittad i Lund” i Gamla Lund-nytt, 2005:3, side 4.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Futhark 2012, Runes about a Snow-White Woman. The Lund Gaming-Piece Revisited. Rikke Steenholt Olesen..
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 86581:1624)

DR AUD1988;205F - (DK Sj 40) - KARLSTRUP KIRKE, KARLSTRUP, SOLRØD, TUNE HD, SJÆLLAND

Innskriften er en kalkpussinnskrift og er datert til 1200-1300. Innskriften befinder sig koret mellom vinduet og nordveggen.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net
¤ Koordinater: (55.55760 ; 12.20390)

Foto: natmus.dk

DK Sj 95 - JØRLUNDE ØST, LYNGE-FREDERIKSBORG, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en blyamulett og er datert til 1100-1500.

Innskriften er ikke tolket.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net
¤ Nationalmuseet. Inv. nr D 212/2007

Foto: natmus.dk
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 5.3.2022