ISLANDSKE RUNER

Island ble ikke befolket av runekyndige før på slutten av 800-tallet. Derfor har Island ingen tradisjon med den eldre 24-runers Futharken. Men at islendingene var runekyndige kan vi blant annet lese i Egil Skallagrimssons saga hvor Egil (islandsk høvding og skald fra Borg i Borgarfj÷r­ur, ca 910 - 990) ristet inn runer på en nidstang han satte opp mot dronning Gunnhild og kong Eirik Blodøks i Norge. I et annet tilfelle besøkte Egil en familie med en syk pike og fikk vite at en nabogutt hadde ristet runer til jenta. Egil fant runene som var ristet på et benstykke, han skar runene av beinet og kastet alt i åren og ristet nye runer som gjorde jenta frisk og kvad:


Ei den må runer riste
som råde dem ei makter;
mangen en grep miste
blant mørke runestaver.
Ti lønndomstegn jeg skjelnet
tydelig på benets flate;
de det var som voldte
vivet den lange smerte.

Selv om vi har flere liknende beretninger om at runene var kjent og i bruk i sagatiden på Island, mangler Island funn av runeinnskrifter fra vikingtid og videre utover middelalderen til ca år 1200. Årsaken kan være at bevaringsforholdene for organisk materiale, som tre og ben, ikke er de beste på Island.

Det kan vŠre en gňte hvorfor det ikke finnes islandske runestener til minne om avd°de fra den eldste landnňmstiden og frem ca 1300-tallet, enda forbindelsen både med Norge og med de norske vesterhavsbygdene var livlig nok på 900-tallet. Magnus Olsen peker pň at dette kan synes som man på Island i gravskikken har vendt seg bort fra runene, liksom i de store skipsgravene i Vestfold på 800-tallet. En erstatning for runene kunne kanskje vŠre minnekvadene over den døde ha vært, mener han.

En annen teori til fravŠr av islandske runestener fra vikingtiden er at bergarten pň Island er for por°s til at runene kan ha blitt bevart. Dette holder heller ikke, for hvis man ser pň de gravstenene med runer fra ca 1300 og senere, er mange av runeinnskriftene like tydelig som om de var ristet i gňr.

Antakelig er svaret pň fravŠr av islandske runestener fra vikingtiden, at i den perioden landnňmet pň Island pňgik, var det heller ingen tradisjon for ň reise runestener i Norge, i alle fall etter det materiale vi har til rňdighet i Norge fra 700-800-tallet. Bevart runemateriale fra Norge fra ca 850 til 925 er mer eller mindre kun pň l°sgjenstander. De bevarte norske runestener fra perioden er antakelig kun Valbystenen fra Vestfold, Orrestadstenen (Helleland) og Eikelandstenen (Nordhordaland).

Derfor kan ňrsaken vŠre til at man ikke har funnet hedenske runesten pň Island, vŠre at de nordmenn som flyktet fra Norge til Island i vikingtiden, ikke hadde det som tradisjon ň reise en runesten etter sine avd°de, som nordmenn tidligere hadde. Tradisjonen var ret og slet gňtt av mote i Norge da landnňmet pň Island pňgikk.

De fleste islandske runeinnskrifter på sten, er gravstener fra 1300 - 1500-tallet med formelen "Her hviler NN", men det er også funnet runeinnskrifter på løse gjenstander, der i blant en liten trespade - antakelig fra ca. 1100-tallet - fra Indr­asta­ir i Skorradalshr. Denne trespaden kan muligens være norsk.

Den mest kjente innskriften er kanskje den på en kirkedør fra Val■jˇfssta­ir som antakelig er fra ca. 1200. Her er en o-rune (ser ut som en u-rune med en loddrett strek inni) som vi ellers bare kjenner fra Grønland. Det er mange likheter mellom islandske og norske runeinnskrifter, men vi finner adskillige avvikelser i de mange islandske marginalnoter og alfabetoppskrifter i islandske håndskrifter.

vaxspjaldI Sturlunga saga har vi en beretning om runer som meddelsesmiddel; runer ristet på en vokstavle som bragte bud om presten Ingmund som omkom 1189 i en hule på Øst-Grønland. Vokstavler eller voksspjeld (vaxspjald fl. spjold. Se bildet) er en slags notisbok laget av trestykker som er overtrukket av voks. Man skrev med en stilus og kunne stryke ut med den andre enden av den ved å glatte ut voksen.

Islandske middelalderruner kan sammenlignes med de norske runene fra samme tid i f°lge tabellen under:

Lydverdi
Norske normalruner
Islandske normalruner
Viktigste islandske sŠrformer
Noter
a, ß
arild-hauge.com A-runen har fň sŠrformer. Pň Hvalsnes 1 gňr kvisten helt ned. Pň Grenja­arsta­ur-stenen er den brukt som venderune. Pň MŠlifell-stenen brukes en kvistrune.
b
arild-hauge.com B-runen har fň sŠrformer, kun et par "pynteformer" pň Stˇrholt-stenen. I AM. 175c 4:o finnes en b-rune med kantete belger.
c
arild-hauge.com C-runen forekommer sjelden.
d, ­
D og ­ gjengives i det islandske materiale med samme runetegn. Det finnes flere vaiasjoner av denne rune.
e, Ú
E-runen finnes oftest i formen med sirkelen (stunget i-rune). Finnes ogsň med firkantet belg.
f
arild-hauge.com F-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
g
arild-hauge.com G-runen er en stunget k-rune.
h
arild-hauge.com H-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
i, Ý
arild-hauge.com I sŠrformen pň Flatey-stenen er i-runen skrevet i halv h°yde.
k
K-runen har forskjellige former, hvor forskjellen er hvor pň staven kvisten gňr ut fra staven. SŠrformen er antagelig inspireret av det latinske alfabetet.
l
arild-hauge.com L-runen finnes ogsň som venderune, samme tegn som normalt er en t-rune.
m
arild-hauge.com M-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
n
arild-hauge.com N-runen finnes i en sŠrform en enkelt gang pň Borg 1, hvor kvisten krummes og gňr helt ned. Den finnes dog som venderune.
o, ˇ
arild-hauge.com Pň Val■jˇfssta­ir-kirked°r er det brukt en stungen u-rune som o-lyd, som ellers bare kjennes fra gr°nlandske innskrifter. I AM. 193, IV 8:o finnes en sŠrform med 4 kvister.
p
arild-hauge.com P-runen finnes i flere varianter med kortere eller lengre kvister
q
Det finnes et utall av varianter.
r
arild-hauge.com R-runen finnes ogaň i kantet utgave.
s
S-runen finnes ogsň med "firkantet sirkel".
t
arild-hauge.com T-runen finnes i noen eksempler som venderune, hvis tegn er normalt en l-rune. En 24-runer-futhark-t-rune forekommer av og til, men dette mň tilskrives en lŠrd pňvirking.
u, ˙, v
arild-hauge.com U, ˙ og v gjengives overalt med den samme u-rune, med dens variasjoner med avrundet eller spiss top.
x
arild-hauge.com arild-hauge.com
X-runen er opptatt i runene, men er kun funnet i alfabetopptegnelser, og efterlignet den latinske bokstav.
y, ř
Y-runen har flere varianter og sŠrformer.
z
arild-hauge.com arild-hauge.com
Z-runen er funnet pň Grenja­arsta­ur-stenen i den formen som er vist. I hňndskriftene er det 2-4 andre varianter.
arild-hauge.com Ů-runen finnes med kantete belg og som vennerune. En sŠrform ligner ogsň pň den lille latinske bokstav b.
Š, Š┤
arild-hauge.com Š┤-runen betegnes med e-runen.
÷, runeinnskrift
Í-runen eller -runen gjengives vanligvis med o-runen.
Lydverdi
Norske normalruner
Islandske normalruner
Viktigste islandske sŠrformer
Noter


RUNER I H┼NDSKRIFTENE
Som bokskrift på pergament har runene antakelig ikke fått gjøre seg gjeldene i den eldste litterære tiden, men allikevel har framtredene menn i Islands åndsliv til tider kunnet omfatte runene med levende og virksom interesse - som ١roddr Gamlason r˙nameistari på begynnelsen av 1100-tallet og Ëlßfr HvÝtaskßld fra midten av 1200-tallet.

I f°lge Magnus Olsens teori stod ١roddr Gamlason r˙nameistari for en runereform som synes å avpasse runeskriften til den latinske skrift, ved å tilføye nye tegn for vokaler og diftonger til den gamle 16 runers futharken. Det hersker imidlertid, i f°lge Anders BŠksted, usikkerhet om ١roddr Gamlason og ١roddr r˙nameistari er samme person, selv om BŠksted ogsň kan synes det er sansynelig. Trods denne tvil viser jeg under, i f°lge Magnus Olsen teori, ١roddr Gamlason r˙nameistari islandske runereform fra begynnelsen av 1100-tallet.

Torodds runereform

Helt nye er allikevel ikke disse tilleggsrunene. Både "ae(æ)-runen" og "eo(ø)-runen" er fra før kjent som tegn for enkeltvokaler (omlydsvokaler), og "au-runen" (runen for o med kvist) er en vanlig binderune. Også "ey-runen" kjennes fra en innskrift fra Maeshowe, Orkenøyene, datert til tredje fjerdedel av 1100-tallet og fra en innskrift i Stavanger domkirke fra omtrent samme tid.

Selv om disse to "ey-runene" sannsynligvis er yngre enn Torodds runereform, mener Magnus Olsen at det ikke er rimelig å tro en islandsk litterær nydannelse skulle ha spredt seg til Ørkenøyene og Norge.


Ëlßfr HvÝtaskßlds gramatiske avhandling
I f°rste del av Ëlßfr HvÝtaskßlds gramatiske avhandling fra midten av 1200-tallet, mßlfrŠ­innar grundv÷llr, behandler han i et avsnitt runenes navn og lydverdi. Han skriver bl.a om vokalene:
5 "lio­stafir sva kalla­ir: ˙r , oss , iss , ßr , řr , ok Šrr iss stundum sŠttr fyrir Š, ■a Šr hann er stunginn".

Etterf°lgende kommer en fonetisk beskrivelse av hver vokal, som for eksempel om i-runen: "hann lio­ar Ý ovan ver­um barka, en i ne­an ver­um barka ef hann er p˙ncta­r ok lio­ar ■ß sem e."

Om konsonatene skriver bl.a. Ëlßfr HvÝtaskßld videre:
10 "samlio­endr"
5 "■eir Šr nalŠgir Šru raddarst÷fum, Šru kalla­ir half raddarstafir af ufri­um monnum": .
5 "Šr ver kollum dumba stafi, ■at Šru "

I det f°lgende avsnitt behandles runene utfra Kong Valdemar Sejrs runesetning, en setning som inneholder alle runetegnene:

Dvs. Sprengd mannz h÷k fly­i tuui boll

Pň grunnlag av denne setningen kommenteres de forskjellige runetegnene, som for eksempel:
: "her Šr sol fyrst skipat og bŠ­i sŠtt fyrir s latinu staf ok z girzkan staf og kollum ver ■at knŠsˇl, Šf hon Šr sva gŠr: "

Kong Valdemar Sejrs runesetning findes for°verig med tillagt magisk verdi i en islandsk svartekunstbok fra 1500-tallet, og leses her som en lykkebringende formel. Bilde av A.M. 242 fol.. Bilde av A.M. 748 4:o.


Bˇses saga
Runeteksten i Bˇses saga er knyttet til galderediktet BuslubŠn, dvs. Bulas forbannelse som bestňr av 9 strofer, hvor Bosi's fostermor, Busla, fremsier alle de forbandelser som kan ramme kong Hringr, hvis han ikke oppgir sine vrede og trusler mot Bˇsi.

r.a.þ.k.m.u:iiiiii:ssssss:tttttt:iiiiii:llllll
Runeteksten tolkes "ristil aistil þistil kistil mistil listil" ved at hver av de 6 første runene - r.a.þ.k.m.u. - knyttes til en rune i hver av de 5 gruppene med i s t i l.

Tilsvarende innskrift har vi antakelig i Nore kirke II som lyder:
Nore stavkirke 1
ltlsssiiikutramsstltttll
Innskriften består av kutram omgitt av 9 runer på hver side. De 2 X 9 runene er 3 i-runer, 5 s-runer, 5 t-runer og 5 l-runer.

En kiste i Lomen stavkirke har også en liknende runeinnskrift, men de eldste innskriftene av denne gruppen er innskriftene på Gørlevstenen på Sjælland og Ledbergsteienen på Östergötland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: þmk iii sss ttt iii lll, dvs. þistil mistil kistil.
Bilde av AM 510 4:o. Bilde av AM 577 4:o. Bilde av AM 586 4:o.


Les ogsň: Gustav Storm, Runerne i den oldislandske literatur, Arkiv f÷r Nordisk Filolgi, Christiania 1885.

ISLANDSKE RUNEINNSKRIFTERIS IR;73 - GRAVSTEN FRA ┌TSK┴LAR KIRKE (I)
Funnsted: ┌tskßlar kirke, ┌tskßlar sˇkn, Gullbringu sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10927).
Datering: 1400-tallet (?).
Runene pň gravstenen av lava lyder:

hier Î huiler Î (b)(r)eti-- (Î) orms
dotter Î lese (Î) ■u (Î) paaternoste
r Î fyrer Î sal Î hennar


HÚr hvÝlir Bretti[fa] Orms dˇttir, lesi ■˙ paternoster fyrir sßl hennar.

English: "Here rests Brettifa Ormr's daughter. Read Our Father for her soul."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;75 - GRAVSTEN FRA ┌TSK┴LAR KIRKE (II)
Funnsted: ┌tskßlar kirke, ┌tskßlar sˇkn, Gullbringu sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10928).
Datering: 1400-tallet(?).
Runene pň gravstenen av lava lyder:

her huil(e)r ma...
HÚr hvÝlir Ma[rgrÚt]/Magn˙s(?).

English: "Here rests MargrÚt(?)/Magn˙s(?)."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;76 - GRAVSTEN FRA HVALSNES (I)
Funnsted: Hvalsnes kirkegňrd, Hvalsnes sˇkn, Gullbringu sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10929).
Datering: ca 1500?.
Runene pň gravstenen av lava lyder:

her Î huilir (:) marg(r)...
HÚr hvÝlir Margr[Út].

English: "Here rests MargrÚt."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;78 - GRAVSTEN FRA HVALSNES (II)
Funnsted: Hvalsnes, Hvalsnes sˇkn, Gullbringu sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 5637).
Datering: ca 1500?.
Runene pň gravstenen av basalt lyder:

her Î h(u)...-(r) Î ingibrig Î
...ofÎs Î dote(r)

HÚr hv[Ýli]r Ingibj˘rg [L]opts dˇttir.

English: "Here rests Ingibj˘rg Loptr's daughter."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Bilde av runeinnskriften.IS IR;80 - KLIPPEBLOKK P┼ HVALEYRI
Ytterst pň halv°yen Hvaleyri i Gullbringu sřsla, vest for Hafnarfj÷r­ur ligger et par st°rre klippeblokker ut mot havet. Pň disse klippeblokkene er det ristet inn en mengde ňrstall, latinske bokstaver og noen runer, hvor de fleste er binderuner. Klippeblokken kaldes Flˇka-steinn. Runene er antakelig av "nyere" dato.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.IS IR;81 - GRAVSTEN FRA FLEKKUV═K
Noen hundre meter ovenfor gňrden FlekkuvÝk pň nordkysten av Reykjanes i Gullbringu sřsla, finnes en grav med en liggende runesten.
Gravstenen er en lavablokk og innskriften lyder:
h h
flecka


H(er) h(vÝlir) Flecka

English: "Here rests Flecka."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;84 - KLIPPEBLOKK P┼ RAFNKELSSTAđIR (KISTUGERđI)
I klippeskrenten nedenfor Rafnkelssta­ir i Gullbringu sřsla ligger Kistuger­i, et naturlig firkantet skar. Her ligger en klippeblokk med noen runer. Tilknyttet Kistuger­i er det et sagn om en skatt som skulle ha vŠret gravet ned her. Innskriften er antakelig av "nyere" dato.
Innskriften lyder:

(m)ikel a
????

K-runen kan eventuelt vŠre en f-rune. F°rste rune er mest sannsynelig en m-rune, selv om venstre bistav ikke er sň sikker som den h°yre.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften. Bilde av Kistuger­i.IS IR;86 - GRAVSTEN FRA TEIGUR (I), RANG┴RVALLA SŢSLA
Stenen som var anbragt som en stenlegning ved kirked°ren, ble f°rste gang omtalt av Kňlund i 1877. Innskriften som regnes som meget ung, er skrevet i bustrofedon. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9374).
Innskriften lyder:
hier:huiler:uigfu
s:magnus:son:gud[e]


HÚr hvÝlir Vigf˙s Magn˙sson Ý gu­i

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;87A - STENFRAGMENT FRA TEIGUR (II), RANG┴RVALLA SŢSLA
Dette fragmentet innholder kun en h-rune ristet mellom to rammestreker. Fragmentets bredde er 16,4 cm, tykkelsen er 4,2 cm og avstanden mellom rammestrekene er 12 cm. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9377).

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;87B - GRAVSTEN FRA EYVINDARM┌LI (I), RANG┴RVALLA SŢSLA
Stenen er et sekskantet prisme med st°rste lengde 62,5 cm. Pň to sammenst°tende flater er innskriften skrevet i bustrofedon. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10445).
Innskriften lyder:
[h]ierhuilerbia
rni:eireks:s(o)[n]


HÚr hvÝler Bjarni EirÝksson

English: "Here rests Bjarni EirÝksson"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;89 - GRAVSTEN FRA EYVINDARM┌LI (II), RANG┴RVALLA SŢSLA
Fragmentet av en gravsten har en innskrift med runer og runeliknende tegn. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10446).
Innskriften lyder:
hner:hukme -
--hkamm-kkn


Muligvis er dette en "Her hviler"-innskrift.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;90 - RUNEINNSKRIFTER I PARAD╠SHELLIR, RANG┴RVALLA SŢSLA
Paradýshellir er en hule som er ca 4 meter dyp fra ňpningen til bakveggen, ca 6,5 meter bred og st°rste h°yde fra gulv til tak er ca 2,5 meter. I hulens gulv som danner en glassuraktig, blank flate, er det innrisset flere runeinnskrifter. Under gjenngis de 14 viktigste innskriftene som lyder:
1) peter:olason dvs. PÚter Ëlason.
2) ari dvs. Ari.
3) arne runolfr hallr dvs. ┴rni, R˙nˇlfur, Hallur.
4) andres dvs. AndrÚs.
5) gunnar dvs. Gunnar.
6) halldor dvs. Halldˇr.
7) magnus dvs. Magn˙s.
8) halur dvs. Hallur.
9) bergfinnr dvs. Bergdinnur.
10) grimur dvs. GrÝmur.
11) semutr Ůorarins dvs. SŠmundur ١rarins[son].
12) sigfus dvs. Sigf˙s.
13) her hefer komid | salomon dvs. HÚr hefir komi­ Salˇmon.
14) hier:kom:sira:steinmadr dvs. HÚr kom sira Steinˇ­ur.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriftene. Bilde av kalkering av runeinnskriftene.IS IR;98 - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (I), BORGARFJARđAR SŢSLA
Stenen er forsvundet, men er beskrevet i brev til Finn Magnuson av Ůorsteinn Helgason og Jˇnas HallgrÝmsson pň 1800-tallet. Stenen skal i f°lge beskrivelser ha vŠrt knappe 2 meter lang.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Tegning av runeinnskriften.IS IR;101 - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (II)
Funnsted: Reykholt, Reykholts sˇkn, Borgarfjar­ar sřsla.
Datering: Middelalder
Runene pň gravstenen lyder:

[her h... ...
ok : inghir ...]

HÚr h[vÝla](?) ... ok Ingir[Ý­r](?) ...

English: "Here rests ... and IngirÝ­r ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Tegning av runeinnskriften.IS IR;102A - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (III)
Funnsted: Reykholt, Reykholts sˇkn, Borgarfjar­ar sřsla.
Datering: Middelalder
Runestenen har form som et femsidet prisme og runene lyder:

[her Î huiler Î d... ...
er Î hennar sa...]

HÚr hvÝlir ... [fyr]ir hennar sß[l].

English: "Here rests ... for her soul.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;102B - GRAVSTEN FRA H┌SAFELL
Funnsted: H˙safell, Borgarfjar­ar sřsla.
Plassering: Pň stedetŮjˇ­arminjasafn (nr. 80).
Datering: ca 1479.
Runstenen har form som et femsidet prisme og runene lyder:
runeinnskrift
her Î huiler Î iuar : ualgards Î son : suein Î o(k)
annar Î air Î sem Î gud Î ■eira Î sal Î hafi 'Î


HÚr hvÝlir ═varr Valgar­s sonr, sveinn, ok annarr Ari(?), sem Gu­ ■eira sßl hafi.

English: "Here rests ═varr Valgar­r's son, a lad, and also Ari(?); may God have their souls."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;107 - GRAVSTEN FRA GILSBAKKI KIRKEG┼RD
Funnsted: Gilsbakki kirkegňrd, Gilsbakki sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: 1400-1450.
Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.
Runestenen har form som et femsidet prisme og runene lyder:
runeinnskrift
her Î huiler Î gils Î ions Î son Î gils Î sonar
HÚr hvÝlir GÝsl Jˇns sonr GÝsls sonar.

English: "Here rests GÝsl, son of Jˇn GÝsl's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;109 - GRAVSTEN FRA NORđTUNGA KIRKE (I)
Funnsted: Nor­tunga kirke, Nor­tunga sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder
Runene pň den prismeformede runestenen lyder (etter Jˇnas HallgrÝmsson og Bj÷rn MagnŘsson Ëlsen):
NORđTUNGA KIRKE (I)
[+ her : huiler : pall * haldors : son
sem : gud : hans : sal : hafe]


HÚr hvÝlir Pßll Halldˇrs sonr, sem Gu­ hans sßl hafi.

English: "Here rests Pßll Halldˇrr's son, may God have his soul."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇnas HallgrÝmssons tegning av runeinnskriften.IS IR;110 - GRAVSTEN FRA NORđTUNGA KIRKE (II)
Funnsted: Nor­tunga kirke, Nor­tunga sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder.
Runene pň den femsidede prismeformede runestenen lyder (etter Jˇnas HallgrÝmsson og Bj÷rn MagnŘsson Ëlsen):
NORđTUNGA KIRKE (II)
[(■)orsteinn : ■o]
Ůorsteinn ■o.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.IS IR;111 - GRAVSTEN FRA HVAMMUR KIRKE (I)
Funnsted: Hvammur kirke, Hvammur sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder.
Runstenen er prismeformet og runene lyder:
HVAMMUR KIRKE (I)
[her : huiler : semundr :
gamla : son :

HÚr hvÝlir SŠmundr Gamla sonr.

English: "Here rests SŠmundr Gamli's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften av runeinnskriften. Tegning hos Eggert og Bjarni Pßlsson fra 1772 av runeinnskriften.IS IR;114 - GRAVSTEN FRA HVAMMUR KIRKE (II)
Funnsted: Hvammur kirke, Hvammur sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder.
Runene pň gravstenen lyder:
[her Î huiler Î ■ordr : ualga
rds Î son Î gud : hans Î sal Î hafe Î]

HÚr hvÝlir ١r­r Valgar­s sonr, Gu­ hans sßl hafi.

English: "Here rests ١r­r Valgar­r's son; may God have his soul."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.IS IR;116 - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (I)
Funnsted: Stafholt, Stafholt sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder.
Gravstenens runeinnskrift lyder:
runeinnskrift
[her Î huiler kudmuntr ions| |son kud ha
... ...lu haf...]

HÚr hvÝlir Gu­mundr Jˇns sonr, Gu­ ha[ns sß]lu haf[i]

English: "Here rests Gu­mundr Jˇn's son; may God have his soul."

eller

[hier huiler kudmuntur ions| |son gudmunds| |sonar * hai]
HÚr hvÝlir Gu­mundr Jˇns sonr Gu­munds sonar ...

English: "Here rests Gu­mundr, son of Jˇn Gu­mundr's son ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.IS IR;118 - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (II)
Funnsted: Stafholt, Stafholt sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: Middelalder.
Runene pň fragmentet av runstenen lyder:
[gautr sigmu... ...]
Gautr Sigmu[ndar sonr]

English: "Gautr Sigmundr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS IR;119 - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (III)
Funnsted: Stafholt, Stafholt sˇkn, Mřra sřsla.
Datering: 1400-tallet?.
Runstenen har form som et femsidet prisme og runene lyder:
her (Î) huiler Î ion Î oÎla... ...
HÚr hvÝlir Jˇn Ëla[fs sonr].

English: "Here rests Jˇn Ëlafr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;120 - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (IV)
Funnsted: Stafholt, Stafholt sˇkn, Mřra sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9172).
Datering: 1400-tallet?.
Runstenen har form som et femsidet prisme og runene lyder:
her Î huiler Î hallbiorg Î -...
HÚr hvÝlir Hallbj˘rg ...

English: "Here rests Hallbj˘rg ...

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;121 - GRAVSTEN FRA BORG (I)
Funnsted: Borg, Borg sˇkn, Mřra sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 11049).
Datering: Middelalder, ca 1500.
Runesteinen har form som et femsidet prisme og runeteksten lyder:
hier Î huiter Î hatur (Î) (h)ra=na s=o=n
HÚr hvÝlir Hallr Hrana sonr.

English: "Here rests Hallr Hrani's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;126 - GRAVSTEN FRA BORG (II)
Funnsted: Borg, Borg sˇkn, Mřra sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafani­ (nr. 11050). Datering: Middelalder.
Runesteinen har form som et femsidet prisme og runene lyder:
...(r) hui...e(r) (u)nder ■(o)...(g)ils ...
eiiolf(s) (s)...


[HÚ]r hvÝ[l]ir undir Ůo[r]gÝsl ...Eyj˙lfs s[onr].

English: "Hereunder rests ŮorgÝsl ... Eyjulfr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;127 - BJARNARHELLIR, MŢRA SŢSLA
Bjarnarhellir, som ligger i sydsiden av Foxufell ved HÝtarvatn, er en liten hule som omtales allerede i 1772 av Eggert Ëlafsson og Bjarni Pßlsson, p.g.a. av sine ristninger av forskjellig art. Efter disse to finnes det kun fň runeinnskrifter (navn) mellom en det buemerker og binderuner av forskjellig art, som mest sannsynelig er ristet av reisende som har bes°kt stedet.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.IS IR;129 - GRAVSTEN FRA HALLBJARNAREYRI (I)
Funnsted: Hallbjarnareyri, Hallbjarnareyri sˇkn, SnŠfellsnes sřsla.
Datering: Middelalder.
Runestenen har form som et sekskantet prisme, er av basalt og runene lyder:

[her huiler unndir uatgerdur gunnars dollir og bidid firir mer]
HÚr hvÝlir undir Valger­r Gunnars dˇttir, ok bi­i­ fyrir mÚr.

English: "Hereunder rests Valger­r Gunnarr's daughter, and pray for me."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Tegning av Ebenezer Henderson fra 1818 av runeinnskriften. Tegning av H. Scheving fra 1829 av runeinnskriften.IS IR;131 - GRAVSTEN FRA HALLBJARNAREYRI (II)
Funnsted: Hallbjarnareyri, Hallbjarnareyri sˇkn, SnŠfellsnes sřsla.
Datering: Middelalder.
Runestenen har form som et syvkantet prisme, er av basalt og runene lyder:
[+ her huiler margreta geirm... ...]
HÚr hvÝlir MargrÚta Geirm[undar dˇttir].

English: "Here rests MargrÚta Geirmundr's daughter."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Tegning av Ebenzer Henderson fra 1818 av runeinnskriften. Tegning av H. Scheving fra 1829 av runeinnskriften. Tegning etter Finn Magnusen fra 1827 av runeinnskriften.IS IR;132 - GRAVSTEN FRA DR┴PUHL═đ
Funnsted: DrßpuhlÝ­, Helgafellssveit sˇkn, SnŠfellsnes sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 6241).
Datering: ca 1500.
Runesteinen har form som et firersidet prisme, og runene lyder:
runeinnskrift
+ hier Î liggur Î undir Î gamaliel Î ■orleifs Î son +
HÚr liggr undir GamalÝel Ůorleifs sonr.

English: "Hereunder lies GamalÝel Ůorleifr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;133 - BREIđABËLSTA­UR ┴ SKËGARSTRÍND, SNĂFELLSNES SŢSLA
Funnsted: Liggende ved kirked°ren i 1815.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 6395).
Datering: 1681
Innskriften lyder:
runeinnskrift
margret:olafs +
dotter:huyler
hier:huor:i:gude:sofnud:er
glod:hiedann:med:fride:fer
{FRELSARAN:IESVM:A:TRVER:1681}


MargrÚt Ëlafsdˇttir hvÝlir hÚr, hv÷r (hver) Ý gu­i sofnu­ er, gl÷­ hÚ­an me­ fri­i fer, {frelsarann Jesum ß tr˙er (tr˙ir). 1681}

Norsk: "Margret Olafsdatter hviler her, som er sovet ind med gud. Glad farer hun herfra med fred, pň frelseren Jesus tror hun. 1681."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;138 - GRAVSTEN FRA HJARđARHOLT I
Funnsted: Hjar­arholt, Hjar­arholt sˇkn, Dala sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 4537).
Datering: 1300-tallet.
Runesteinen har form som et femsidet prisme, er av basalt og runene lyder:
her ligr hallr ara son
HÚr liggr Hallr Ara sonr.

English: "Here lies Hallr Ari's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;141 - GRAVSTEN FRA HJARđARHOLT II
Funnsted: Hjar­arholt, Hjar­arholt sˇkn, Dala sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 4538).

Innskriften lyder:
biarni:biarna:s(o)[n]
Bjarni Bjarna son

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;142 - GRAVSTEN FRA GUFUDALUR
Funnsted: Gufudalur, Gufudalur sˇkn, Bar­astrandar sřsla
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10930).
Datering: 1400-tallet.
Runestenen har form som et femsidet prisme, er av basalt og runene lyder:

her Î ligur Î ■o=r■r Î iuars? Î son
HÚr liggr ١r­r ═vars sonr.

English: "Here lies ١r­r ═varr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;145 - 2 FRAGMENTER AV GRAVSTEN FRA HOLT (I)
Funnsted: Holt, Holt sˇkn, ═safjar­ar sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 11588).
Datering: 1600-tallet.
Funnet bestňr av 2 fragmenter fra en runestein, det ene fragmentet er i dag gňtt tapt.
Innskriften lyder:
her Î hu=i=l=e=r ' to=rfe Î [bia=r=n]... ...
HÚr hvÝlir Torfi Bjarn[a sonr].

English: "Here rests Torfi Bj˘rn's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runestenen. Jˇn Sigurd­sson tegning av runeinnskriftene Holt I og II. A. P. Jensens tegning av runeinnskriftene Holt I og II fra 1841.IS IR;146 - FRAGMENT AV GRAVSTEN FRA HOLT (II)
Funnsted: Holt, Holt sˇkn, Isafjar­ar sřsla
Datering: 1600-tallet
Runene pň fragmentet, som er gňtt tapt, lyder:
[hier ?(h)]
HÚr ...

English: "Here ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Jˇn Sigurd­sson tegning av runeinnskriftene Holt I og II. A. P. Jensens tegning av runeinnskriftene Holt I og II fra 1841.IS IR;147 - GRAVSTEN FRA HÍSKULDSSTAđIR
Funnsted: H÷skuldssta­ir, H÷skuldssta­irsˇkn, H˙navatns sřsla.
Datering: 1383 eller straks etter.
Runestenen er en sekskantet steinblokk og runene lyder:
runeinnskrift
her Î huilir Î sira Î ma(r)(t)einn Î prestr
HÚr hvÝlir sÝra Marteinn prestr.

English: "Here rests Sir Marteinn the priest."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. NŠrbilde av runeinnskriften. Bilde av runeinnskriften.IS IR;149 - GRAVSTEN FRA REYKIR
Funnsted: Reykir, Reykir sˇkn, Skagafjar­ar sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 12545).
Datering: Middelalder.
Runesteinen har form som et femkantet prisme og runene lyder:

... ...(l)ir hlad=kerdr ■orlaks dot
... ...ir (*) ioceip * maknus * son (*) bid * fyrir

[HÚr hvÝ]lir Hla­ger­r Ůorlaks dˇttir. [HÚr hvÝl]ir Jˇsep Magn˙s sonr. Bi­ fyrir.

English: "Here rests Hla­ger­r Ůorlakr's daughter. Here rests Jˇsep Magn˙s' son, pray for (him)."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;151 - GRAVSTEN FRA MĂLIFELL, SKAGAFJARđAR SŢSLA
Runestenen er tapt, men er tydet efter tegninger. Dateringen er til ca 1600.
Innskriften inneholder l°nnruner og lyder:
runeinnskrift
hier liggur : tommas : olafson
HÚr liggur Tˇmas Ëlafsson

English: "Here lies Tˇmas Ëlafsson"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Tegninger av runeinnskriften.IS IR;153 - GRAVSTEN FRA STËRHOLT, SKAGAFJARđAR SŢSLA
Runeinnskriften innholder ogsň noen latinske bokstaver. Blanding av runer og latinske bokstaver forekommer av og til i middelalderen i hele Skandinavia. Datert til 1600-tallet. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8195).
Innskriften lyder:
runeinnskrift
hier:huiler:under:tHomas:brandar:son:huors:shal:ed [--]d [:]
uardueite:under:sinne:blessan:a


HÚr hvÝler undir Thˇmas Brandarson, hv÷rs [hvers] sßl e­ Gu­ var­veiti undir sinni blessan

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;155 - GRAVSTEN FRA MÍđRUVELLIR (I)
Funnsted: M÷­ruvellir, M÷­ruvellir sˇkn, Eyjafjar­ar sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 11071).
Datering: 1400-tallet.
Fragment av et sekskantet prisme av basalt og runene lyder:

... ... Î udir Î hialti Î gudm(u)... ...
... ... sigmundr Î prest=r Î gudmu(n)... ...


[HÚr hvÝlir] undir Hjalti Gu­mu[ndar sonr].[HÚr hvÝlir] Sigmundr prestr Gu­mun[dar sonr].

English: "Hereunder rests Hjalti Gu­mundr's son. Here rests Sigmundr the priest, Gu­mundr's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften (side A). Bilde av runeinnskriften (side B).IS IR;157 - GRAVSTEN FRA MÍđRUVELLIR (II)
Funnsted: M÷­ruvellir, M÷­ruvellir sˇkn, Eyjafjar­ar sřsla.
Datering: Middelalder?.
Runene er skrevet pň en lavablokk og lyder:
runeinnskrift
[... helga ...]
... Helga ...

English: "... Helga / Helgi's ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS IR;158 - TRESTOL FRA GRUND (STOL A), EYJAFJARđAR SŢSLA
I 1551 ga ١runn, datter av Islands siste katolske biskop Jˇn Arason, tre utskňrende stoler til kirken i Grund. Kun to stoler er bevart i dag, den ene med runeinnskrifter. Stolen med runer oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.
Den ene runeinnskriften lyder:
sol:in:aquaria
ianuarius
sol:in:piscis
februarius
sol:in:ariete
marcius

Videre forsetter innskriften om de 9 andre himmeltegn og mňneder med latinske bokstaver.

Pň rygglenet er f°lgende runeinnskrift:
runeinnskrift
hus|tru ■oru|mm:a:st|olen|en|bene|dict|t:na|rfa
H˙stru ■ˇrunn ß stˇlinn, en Benedikt Narfa[son ger­i hann(?)]

Den siste runeinnskriften er runene ristet i alfabetrekkef°lge, men er ikke en del av utsmykningen

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriftene med himmeltegn og runer. Bilde av runeinnskriften pň rygglenet. Bilde av runeinnskriften med alfabetrekkef°lge.IS IR;166 - GRAVSTEN FRA MUNKAŮVER┴
Funnsted: Munka■verß, Munka■verß sˇkn, Eyjafjar­ar sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 5629).
Datering: 1400-tallet?.
Runesten i form av et syvkantet prisme og runene lyder:
... (u)(i)(g)dis Î arna Î dott(e)(r) Î gud Î fride Î hennar Î sal
Î er Î hennar Î artid Î tueim ... (n)(o)ttum Î fi(r)(i)(r) (Î) (m)(a)(r)... ...

... VigdÝs Arna dˇttir, Gu­ fri­i hennar sßl, er hennar ßrtÝ­ tveim nˇttum fyrir Mar[Ýu] ...

English: "... VÝgdÝs ┴rni's daughter. May God repose her soul. Her anniversary-of-death is two nights before Mary's ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;173 - RUNESTEN FRA FLATEYKIRKEG┼RD, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA
Runestenen som regnes som ung er en utilhugget flat basaltblokk og er 124 cm lang og st°rste bredd er 58 cm. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8596).
Innskriften lyder:
herhuiler■o
orbirgg■oru


HÚr hvÝlir Ůorbj÷rg(?) Ůorv[aldsdˇttir(?)]

English: "Here rest Ůorbj÷rg(?) Ůorv[aldsdˇttir(?)]"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Bilde av runeinnskriften.IS IR;174 - GRAVSTEN FRA LJËSAVATN
Funnsted: Ljˇsavatn, Ljˇsavatn sˇkn, Su­ur Ůingeyjar sřsla.
Datering: 1400-tallet?
Runestein i form av et sekssidet prisme hvor runene lyder:
her [Î] huiter [Î] hall[dora Î ■o](g)ils : d
HÚr hvÝlir Halldˇra ŮorgÝsls d[ˇttir].

English: "Here rests Halldˇra ŮorgÝsl's daughter."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;176 - GRAVSTEN FRA GRENJAđARSTAđUR
Funnsted: Grenja­arsta­ur, Grenja­arsta­ur sˇkn, Su­ur Ůingeyjar sřsla.
Datering: 1400-tallet.
Runesteinen har form som et femsidet prisme, er av basalt og runene lyder:
runeinnskrift
her Î huitir Î sigrid Î hrafns Î doller Î kuinna Î biarnar Î bondda
semundz Î sonar Î gud Î fride Î hennar Î sat Î lit Î godrar Î uonnnar Î
huer Î er telrid Î tes Î bid Î firir Î btidre Î sal Î syagge Î sigand Î ues

HÚr hvÝlir SigrÝ­r Hrafns dˇttir, kvinna Bjarnar bˇnda, SŠmunds sonar. Gu­ fri­i hennar sßl til gˇ­rar vonanar. Hverr, er letrit les, bi­ fyrir blÝ­ri sßl, syngi Îat vers.

English: "Here rests SigrÝ­r Hrafn's daughter, wife of Bj˘rn the husbandman, SŠmundr's son. May God repose her soul to good redemption. Whosoever reads this lettering, pray for this gentle soul. Sing the blessed verse."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;180 - GRAVSTEN FRA M┌LI, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA
Stenen ble funnet pň den gamle kirkegňrden. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8757).
Innskriften lyder:
ingiridr
Ingiri­r

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;181 - VALŮJËFSSTAđIR KIRKEDěR
Funnsted: Val■jˇfssta­ir kirke, Val■jˇfssta­ir sˇkn, Nor­ur M˙la sysla.
Datering: Ca. 1200. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 11009).
Runene er skrevet pň en vakkert utsmykket kirked°r av tre med treskjŠring og lyder:
runeinnskrift
... rikia kYnYng Î her grapin Î er ua {D}=reka ■Šnna
... rÝkja konung hÚr grafinn er vß dreka ■enna.

English: "... powerful king here buried /engraved who slaughtered this dragon."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av kirked°ren. Detalje av d°ren med av runeinnskriften. Detalj med runeinnskriften opptrukket.IS IR;200 - GRAVSTEN FRA N┌PSTAđIR
Funnsted: N˙psta­ir, Vestur Skaftafells sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­.
Datering: Middelalder.
Fragment av runesten i form av et femsidet prisme hvor runene lyder:
... [h](u)iler ' biorn
[HÚr] hvÝlir Bj˘rn.

English: "Here rests Bj˘rn."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;205 - BRYNESTEIN MED RUNER
Funnsted: Hvammur, Dala sřsla
Plassering: Ůjˇ­minjasafn (nr. 4193)
Datering: 1200-1300-tallet
Innskriften lyder:
...(k) hnias tbmly
[fu■or]k hnias tbmly

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;206 - TRYLLEPINNE FRA BERGŮËRSHVOLL(?)
Denne lille runepinnen skal vŠre fundet ved utgravning pň Berg■ˇrshvoll i forholdsvis ungt lag. Runene er derfor arkeologisk datert meget unge, kanskje fra 17.-18. ňrhundre. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9276 ).
Innskriften lyder:
abcdefghiklmnopqrstu
sator:arepo:tenet:opera:rotas


Andre linje inneholder formelen "sator-arepo-tenet-rotas", som er kjent som palindromen i "Faens firkant":

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 70. Bilde av runeinnskriften side A. Bilde av runeinnskriften side B. Fargebilde av runeinnskriften side BIS IR;207A - H┼NDTEINSNELLE AV STEN MED RUNER (I)
Funnsted: Hruni, ┴rnes sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 1933).
Datering: 1300-tallet.
Det er brukt "gr°nlandsk" r-rune.
Innskriften lyder:
■o=ra Î a mig
١ra ß mik.

English: "١ra owns me."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.Bilde av runeinnskriften. Bilde av runeinnskriften.IS IR;207B - H┼NDTEINSNELLE AV STEN MED RUNER (II)
Funnsted: Stˇram÷rk, Rangßrvalla sřsla.
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10100).
Det er brukt "gr°nlandsk" r-rune.
Datering: 1300-tallet.
Innskriften lyder:
: maria fu■orkhniastbmly
MarÝa. fu■orkhniastbmly

English: "Mary. fu■orkhniastbmly

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften.IS IR;208 - RUNEINNSKRIFT P┼ TRESPADE
Funnstede: Indri­asta­ir, Borgarfjar­ar sřsla
Plassering: Ůjˇ­minjasafni­.
Datering: 11-1200-tallet
Innskriften lyder:
boattiatmik ' inkialt=r ' kŠr■i
Pßll lÚt mik, Ingjaldr ger­i.

English: "Pßll had me, Ingjaldr made."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av runeinnskriften. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriftenIS NOR1986;6 - TREPINNE FRA STËRABORG
Pň gňrden Stˇraborg, Austur-Eyjafjallahreppur, Rangarvallasřsla, ble det funnet et fragment av en trepinne (7,4 x 2,5 x 03 cm) med to runeinnskrifter. Gňrden har byggefaser fra 1400- (muligens 1300) til 1800-tallet.
Plassering: Ůjˇ­minjasafn (Stb 1985:070).

Stˇraborg runer
-]krhknhinai[s-


-?]rss■nl■erlrnr[?-


Den °verste linjen kan forklares som en °ving/lek med runene i Futharken (rkhnias) basert pň to fram og Ún tilbake. Samme system med det latinske alfabetet ville ha gitt -fegfhgihgj- osv.

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriftenIS NOR1994;20 - TREPINNE FRA VIđEY
Pň Vi­ey ved ReykjavÝk er det funnet et fragment (5,3 x 1,7 x 0,7 cm) av en runepinne. Den ble funnet i et 1100- eller 1200-talls bygningsfundament i et klosteranlegg, men er datert til 900-1000-tallet. I samme fundament ble det ogsň funnet vokstavler, men de var fra en tidligere bygningsfase. Pinnen er dňrlig bevart og har flere tapte runer. Runene pň c-siden gňr i motsatt retning av de andre, dvs. at pinnen mň snus. Innskriften er som f°lger:

Vi­ey runer

-]ab:fer:kui:?[--]
uele:fu■?[--]???ate:ast:

(snudd)


Selv om runene i a-linjen er sikre er tolkningen uviss, men i f°lge James Knirk er det muligens latin: fer qui/cui, dvs. "bŠr/bring! den som" (nom./dat.), eventuelt med ab som feilaktig, etymologisk skrivemňte for au (auferre), dvs. "ta bort".

De fleste runene b-linjen er usikre, og de kunne ogsň leses -]uel■:fu■?[-, -]relre:fur?[- eller -]uelbe:fub?[-. Men det ser ut som b-linjen ender med begynnelsen av futharken. C-linjen ender med det norr°nne ordet ßst som betyr "kjŠrlighet".

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Bilde av C-runeinnskriften.IS RUNAISLANDI16 - GRAVSTEN FRA KALMANSTUNGA, MŢRA SŢSLA
Gravstenen har prismeform og er av basalt og er datert til ca 1429. Gravsten er oppbevart pň Ůjˇ­minjasafn (nr. 15015).
Innskriften lyder:

+ her ¸ huiler ¸ ion : gils ¸ son fins ¸ sonar * les : eina : p-ter * noster * firir * hans * sal *

HÚr hvÝlir Jˇn GÝsl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sßl.

English: "Here rests Jˇn, son of GÝsl Finnr's son. Read one paternoster for his soul."

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI28 - BJARNHARHELLIR, MŢRA SŢSLA
Bjarnharhellir ligger i sydsiden av Foxufell ved HÝtarvatn, og er kjent for sine ristninger av forskjellig art. Fň av ristingene er runer, de fleste navn, buemerker og/eller binderuner.
En leselig innskrift som er datert til 1300-1400-tallet lyder:

... grimr grimr ...
...--a----n--r : -m-...
reanus

... GrÝmr GrÝmr ...

English: " ... GrÝmr GrÝmr ...."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942, side 127f. SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI48 - (GRAV)STEN AV BASALT FRA MUNKAŮVER┴, EYJAFJARđAR SŢSLA
Innskriften som er datert til 1400-tallet, er plassert i Minjasafn i Akureyri. K-runen er speilvendt.
Innskriften lyder:
...ynk ¸ pa...
????

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI52 - M┌LI, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA
Se IS IR;180.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.IS RUNAISLANDI59 - RUNEINNSKRIFT FRA TJARNARGATA 3A, REYKJAV═K
Innskriften inneholder bňde latinskebokstaver og runer. Plasseringen er i Ůjˇ­minjasafn (nr. 5840).
Innskriften lyder:
{S} : {TOR}leic{O}i * Šei * fili
{S[igillum]} {Ůor}leiki ... filii. {

English: "{Sigillum} Ůorleikr ...'s son."

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI64 - SPINNESNELLE FRA ┴RKVÍRN, RANG┴RVALLA SŢSLA
Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafn (nr. 15733). Datert til middelalderen. Innskriften lyder: iua=nha
Jˇhanna(?)

English: "Jˇhanna(?)"

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI66 - STYLUS AV BLY FRA STËRABORG, STËRABORG SN, RANG┴RVALLA SŢSLA
Innskriften er ristet pň en stylus av og er datert til 1400-tallet. Oppbevares i Ůjˇ­minjasafn (Stb LF-1168).
Innskriften lyder: bly
blř

English: "lead"

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI68 - SPENNE FRA ŮËRSMÍRK, RANG┴RVALLA SŢSLA
Innskriften er ristet pň en firkantet spenne, og er datert til middelalderen. Inskriften inneholder bňde latinske bokstaver og runer. Oppebevares i Ůjˇ­minjasafn (nr. 330).
Innskriften lyder:
{REPFA}stvr
reipfastur

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.IS RUNAISLANDI71 - KIRKEDěRSRING FRA HJARđARHOLT, HJARđARHOLT SN, DALA SŢSLA
Kirked°rsringen av kopper med runeinnskriften er datert til middelalderen og oppbevares i Ůjˇ­minjasafn (nr. 7554).
Innskriften lyder:
m=a=r
Mar[Ýa]

English: "Mary"

Litteratur:
¤ SnŠdal, ١rgunnur, 2003, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags 2000-2001, ReykjavÝk s. 5-68. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge ę Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 24.8.2010