VESTERHAVSØYENES RUNER

FÆRØYENE - HEBRIDENE - SHETLAND - ORKENØYENE - SKOTTLAND - ISLE OF MAN - IRLAND - ENGLAND - GRØNLAND - ISLAND -

De Futharker eller runeinnskrifter som presenteres her er å betrakte som norrøne, dvs. innskrifter skrevet av østmenn eller med Futharker som har hatt sterk innflytelse fra Norden. Det vil si at Anglosaksiske runeinnskrifter fra de britiske øyer ikke er tatt med her.

Østmann - austmaðr - var betegnelsen på en som kom fra øst i forhold til England. Norge og Danmark ligger øst for vesterhavsøyene, derav navnet østmenn.
RUNEINNSKRIFTER FRA FÆRØYENE


FR 1 - KIRKJUBØ RUNESTEN, FÆRØYENE
Innskriften som ble funnet ved Kirkjubøur er datert til vikingtid. Plasseringen er Føroya Fornminnissavn, Tórshavn.
Innskriften lyder:

... -----i- uikuf(i) uni ruo ...

... Vígulfi(?) unni róa. ...

English: "... ... may grant peace to Vígulf."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Simonsen, Marie Ingerslev, The Kirkjubø Runic Stone, APhS 24, 1959 (1961) side. 107-124FR 2 - SANDAVÁGUR RUNESTEN, FÆRØYENE
Runestenen står ved Sandavágur kirke. Innskriften er datert til middelalder. Både runer og språkform stemmer Sandavágur-innskriften godt overens med hva som ellers er kjent fra Rogaland ca. 1200.
Innskriften lyder:

Færøyene 2

þo=rkæl ÷ o=no=nda=r su=n
a=ustma=þr af ruha
la=nde * bygþe (÷) þe(n)
a : sa=þ ÷ fyst *


þorkell Onondar sonr, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.

"Torkell Ånondson østmann fra Rogaland bodde på dette sted først".

English: "Þorkell Ônundr's son, man of the east from Rogaland, lived in this place first."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Brøndum-Nielsen, Johs.: Sandevåg-runestenen. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1923, s. 111-122FR 3 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (I), FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til middelalder.
Innskriften lyder:

mklobi u

????

eller

---o(£)- u
????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28. RunLab opubl. 29/8 1990FR 4 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (II), FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til Vikingtid.
Innskriften lyder:

fuþorkhniastb-

fuþorkhniastb[mlr]

English: "fuþorkhniastb[mlr]"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28.FR 5 - RUNEINNSKRIFT FRA SKÚVOY, FÆRØYENE
Innskriften som er risset i sten er funnet i Skúvoy og er oppbevart på Føroya Fornminnasavn, Tórshavn (RL 1990 0829). Den er datert til middelalder.
Innskriften lyder:

... (i)(s)l(i)
...gisl-
... m-r ...

(i)(s)l(i)...gísl/Gísl...

English: "... "isli" ...-gísl/Gísl-... ... ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Arge, Símun V., Ein rúnastenur, Mondul 8,3 1982, s. 3-10, 29. RunLab opubl.FR 6 - RUNEINNSKRIFT FRA KIRKJUBØUR, FÆRØYENE
Innskriften er risset på et "prælatsæde" av tre og er datert til middelalder. Oppbevarers på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn.
Innskriften lyder:

g(e)fas a mik

Kefas(?) á mik

Norsk: "Kefas(?) eier meg".

English: "Kefas(?) owns me."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Stoklund, Marie, Rúnir á skriftastólinum í Kirkjubø, Mondul 9,1 1983, side. 3-6FR 7 - LEIRVÍK-STENEN, FÆRØYENE
Runestenen ble funnet i Uppistovubeiti, Leirvík i 1989, og er i dag oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4815/127). Innskriften som dateres til middelalderen er skrevet på en basaltsten. Runestenen kan ha vært en bygnings- eller gravsten.

Færøyene Lervik

÷ olaf(r)

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Olaf".

English: "Olaf".

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Stoklund, Marie, Nytt om runer 6, 1991, side 4.FR 8 - RUNEINNSKRIFT FRA LEIRVÍK, FÆRØYENE
Innskriften er datert til middelalder. C er risset som en langkvist s-rune. Runepinnen ble funnet i Uppistovubeitinum, Leirvík, Eysturoy og er oppbevart på Føroya Fornminnissavn (SNR:4815/1294). Den er datert til 1100- 1200-talletallet.
Innskriften lyder:

+ -ikSharþr

þuiufu

þin-(-)...(u)(-)

Vígsharðr(?)/Ríkharðr ... ...

English: "Vígsharðr(?)/Richard(?) ... ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 1995, side 6f.FR 9 - RUNEINNSKRIFT FRA FROÐBA KIRKJA, FROÐBA, SUÐUROY, FÆRØYENE
Graffiti-liknende innskrifter med kors og bumerker på byggesten. Meldt til Nationalmuseet i 1823 (Oldnordisk Museum kat. CMXXXVI), og gjenfunnet i 2003.
Innskriften lyder:

l(i)ni
(-)arkr
(t)a(i)
fu


... ... ... fu[þork](?)

English: "... ... ... fuþork(?)"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 2003.RUNEINNSKIFTER FRA HEBRIDENE (Suðreyjar)
På den lille øya Holy Island (i Hákonar saga kalt Melas- eller Melansey) ved østsiden av Arran (norr. Herey), som tilhører den sydlige fortsettelsen av Hebridene finnes 8 runeinnskrifter. De er alle risset i den bløte sandstenveggen som har fått navnet the Cell of St. Molaise etter en irsk eneboer og helgen. Her følger innskriftene fra Hebridene:
Br Sc3 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften lyder:

Hebridene 1
nikulosahæneræist

Nikolás á Hæni reist.

English: "Nikulás of Hæn carved."

"Nikolas på Hæn risset (disse runer)". Hæn (*Há-vin) kan være en av de 6 kjente norske gårder med dette navnet.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus).Br Sc4 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften lyder:

Hebridene 2
suæin

Sveinn.

Norsk: Mannsnavnet "Svein".

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus).Br Sc5 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Denne innskriften er risset med runer av vanlig norsk middelaldertype fra 1000-talletallet.
Innskriften lyder:

Hebridene 3

onontrraistru...

Onundr reist rú(nar)

Norsk: "Ånond risset (disse) runer".

English: "Ônundr carved the runes."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man. Barnes & Page 2003 (manus).Br Sc6 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften lyder:

Hebridene 4

amundar

Ámundr.

Norsk: Mannsnavnet "Åmund", her med innskutt (sydøstnorsk) a foran -r.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)Br Sc7 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Det hersker ingen tvil om at det er Vigleik Audunson stallare (senere lendmann) - også kalt prófastsson og prestsson - som har risset disse runene. Han omtales flere ganger i kongesagaene og i islandske annaler mellom 1251 og fram til hans dødsår i 1280. Vigleik deltok bl.a. Håkon Håkonsons Skottlandstog i 1263.
Innskriften lyder:

Hebridene 8

uiglæikrstallareræist

Vígleikr stallari reist

Norsk: "Vigleik stallare risset (disse runer)".

English: "Vígleikr [the king's] marshal carved."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.Br Sc9 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften lyder:

Hebridene 6

ioan

Jóan .

"Joan"

English: "Joan"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)Br Sc12 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Denne innskriften er, etter skrift og lydbetegnelse å dømme, å stille på linje med de manske innskrifter som stort sett tilhører 900-tallet.
Inskriften lyder:

Hebridene 5

olabr

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Olaf".

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man. Barnes & Page 2003 (manus)Br Sc13 - S:T MOLAISE'S CAVE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
En innskrift inneholder bare en m-rune, og kan henspeile på den helgen som plassen har navn sitt navn etter - St. Molaise?

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
RUNEINNSKRIFTER FRA IRLAND

IR 1 - GREENMOUNT, CO. LOUTH, IRLAND
Innskriften er risset på et endebeslag til en rem av bronse og er dateret til ca. 1100. Oppbevares på National Museum of Ireland (X2893).
Innskriften lyder:

tomnal selshofoþ a soerþ| |þeta

Domnall Selshôfuð á sverð þetta. dvs. "Domnall Selshôfuð eier dette sverd."

English: "Domnall seal's head owns this sword."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 2 - KILLALOE, ST FLANNAN'S CATHEDRAL, CO. CLARE, IRLAND
Innskriften er risset på et fragment av stammen til et stenkors datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

(þ)(u)rgri- [÷] risli +
(k)rus þina


Þorgrímr reisti/risti kross þenna.

Norsk: "Torgrim reiste dette kors."

English: "Þorgrímr erected/carved this cross."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 3 - BEGINISH, CO. KERRY, IRLAND
Innskriften er risset på en overligger av sten til en dør og er datert til vikingtid. Innskriften oppbevarers på Cork Public Museum.
Innskriften lyder:

-(i)r (*) r(i)(s)ti (*) st(i)- (*) --n- -m(u)-(u)--- (r)(i)(s)t(i)...

.. reisti stein þenna. ... risti ...

English: "... erected this stone. ... carved ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 4 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på en åre av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland (E122:361).
Innskriften lyder:
kirlak-
Geirlakr eller Geirlakr á.

English: "Geirlak" or "Geirlak owns".

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 5 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et ribben av kreatur og er datert til 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland (E122:6982).
Innskriften lyder:

on a a?su ??

Ónn á Ásu ...

English: "Ónn owns Ása."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 6 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på en høvel av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland (E122:13655).
Innskriften lyder:

so[þ]r miþ [f]ris..
...u(m)-oþ * sis : is-m--...

Saðr(?) með(?) frís[um](?). ???

English: "A truthful man among the Frisians. ... ... ... "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 7 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et trehåndtak med duppsko av kopperlegering og er datert til midten av 1000-talletallet men ingen runer er synlige i dag. Oppbevares på National Museum of Ireland (E122:15554).
Innskriften lyder:

[stil(t)(i)r-]
[stili(n)r ka...]


.... Stillingr/Stílingr ...

English: ".... Stillingr 'The quiet one/Stílingr 'The chap with the stylus' "

eller

[stil(i)(n)r-]
[stili(n)r ka...]


English: " Stillingr 'The quiet one'/Stílingr 'The chap with the stylus' Stillingr 'The quiet one/Stílingr 'The chap with the stylus'"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 8 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et ribben av kreatur og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland (E141:167).
Innskriften lyder:

nubR nubþi-

Gnúpr(?) gnúfði(?).

English: "Gnúpr drooped."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 9 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et skulderblad av kreatur og er datert til midten av 1000-tallet. oppbevares på National Museum of Ireland (E122:18103).
Innskriften lyder:

teli --...  sua : sua...
...(i)--ir ehhe tal

????

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 10 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et ben av får og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland (E141:1575).
Innskriften lyder:

(s)(a)- riti sanat kaolu a=mn -...
a(i)kua(i)tu

... riti sanat gálu. Amen .. ..... ...

English: "... by writing heals the crazy woman. Amen ..."


eller

(s)(a)- rit is anat i saolu a=mn -...
a(i)kua(i)tu


... rit es annat í sálu. Amen ... ... ...

English: " ... writing is something different in the soul. Amen ..."


eller

(s)(a)- riti| |is a| |an ati saolu a=mn -...
a(i)kua(i)tu


... riti es á en átti sálu. Amen ... ... ...

English: "let ... write who owns and experienced happiness/luck. Amen ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 11 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på en trepinne og dateres til midten av 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland (E172:6158).
Innskriften lyder:

fuþork × hniastbmlR
fuþorkhniastbmlR

fuþork × hniastbmlR
fuþorkhniastbmlR

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 12 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på horn av hjort og dateres til ca 1000. Oppbevares på National Museum of Ireland (E172:9630).
Innskriften lyder:

hurn : hiartaR * la : a ys aR

Horn hjartar lá á ósi ár.

English: "The deers's antler lay at the river mouth."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 13 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på et ribben og er datert til anndre halvdel av 900-tallet, men det er tvilsomt om det er runer eller runeliknende tegn. Plasseringen er National Museum of Ireland (E172:12464).

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 14 - DUBLIN CASTLE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på en kam av ben og er datert til 1000-talletallet. Oppbevares på Office of Public Works (E296:50058).
Innskriften lyder:

fuþor u=n/n=u

fuþor(khniastbmlR) Unnr(?)

English: "fuþork Unnr"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 15 - ROOSKY, CO. DONEGAL, IRLAND
Innskriften er risset på en armring av sølv og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland (1966:23).
Innskriften lyder:

r ... ...

????

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.IR 16 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er risset på en benbit og er datert til 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland (E172:5820).
Innskriften lyder:

- sb---

... sp[ýta](?)

English: "... stick(?)/pin(?)"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin.
RUNEINNSKRIFTER FRA ISLE OF MAN

Manske runer


Manske runer
Futharker som ble brukt på Isle of Man


BR OLSEN;183 - STENKORS FRA ANDREAS (I), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner, er datert til vikingtiden. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

... (þ)[an](a) : [aft] (u)(f)(a)ik : fauþur : sin : in : kautr : kar[þ]i : sunr : biarnar f(r)(a) : (k)(u)(l)(i) [:]

...þenna ept Ófeig, fôður sinn, en Gautr gerði, sonr Bjarnar frá Kolli.

English: "... this [cross] in memory of Ófeigr, his father, but Gautr made (it), the son of Bjôrn from Kollr."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983.
Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;184 - STENKORS FRA ANDREAS (II), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til ca 940. Runerister er den samme som på BR OLSEN;185A. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

sont:ulf : hin : suarti : raisti : krus : þona : aftir : arin:biaurk * kuinu : sina (u) [*] k : au [*]: (o)ks/(b)ks

Sandulfr hinn Svarti reisti kross þenna eptir Arinbjôrgu, konu sína. ... ...

English: "Sandulfr the Black erected this cross in memory of Arinbjôrg his wife. ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;185A - STENKORS FRA ANDREAS (III), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til ca 940. Samme runerister som på BR OLSEN;184. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

þurualtr ÷ (r)[aisti] (k)(r)(u)(s) ÷ (þ)[...]

Þorvaldr reisti kross þe[nna].

English: "Þorvaldr raised (this) cross."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;185B - STENKORS FRA ANDREAS (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er risset på et stenkors med kortkvistruner og er datert til 900-talletallet. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

[... ...ai]s[t]i : [k]rus : þaina : aftiR ...

... reisti kross þenna eptir ...

English: "... raised this cross in memory of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.


BR OLSEN;185C - ANDREAS (V), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med binderuner og kvistruner på et fragment av et stenkors. Runene er meget spesielle med mange kvister og lar seg ikke tyde. Datert til Vikingtid. Stenkorset er i kirken.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;189 - STENKORS FRA BALLAUGH, ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til ca 950-1000.
Innskriften lyder:

oulaibr ÷ liu(t)ulbs| |sunr : r[ai](s)[ti k]rs * þ-na : ai(f)(t)ir * ...-b : sun [s]in

Áleifr Ljótulfs sonr reisti kross þenna eptir Ulf, son sinn.

English: "Áleifr/Óleifr, Ljótulfrs son raised this cross in memory of Ulfr, his son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983 Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;190A - BALLEIGH, ISLE OF MAN
På fragmentet av stenkorset kan man se noen spor etter runer.
Datering: Vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.BR OLSEN;190B - STENKORS FRA BRADDAN (I), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 930-950. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

(þ)(u)(r)... : raisti : krus : þono : ift : ufaak : sun : krinais

Þorsteinn reisti kross þenna ept Ófeig, son Krínáns.

English: "Þorsteinn raised this cross in memory of Ófeigr, the son of Krínán."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;191A - STENKORS FRA BRADDAN (II), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

... ...(n) roskitil : uilti : i : triku : aiþsoara : siin

... [e]n Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.

English: "... but Hrosketill betrayed the faith of his sworn confederate."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;191B - STENKORS FRA BRADDAN (III), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Stenkorset er i kirken.
Innskriften lyder:

utr : risti : krus : þono : aft : fro(k)(a) [: f](a)(þ)[ur sin : in :] (þ)[urbiaurn : ...]

Oddr reisti kross þenna ept Frakka, fôður sinn, en Þorbjôrn ...

English: "Oddr raised this cross in memory of Frakki, his father, but ... ... "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;193A - BRADDAN (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Korset er i kirken.
Innskriften lyder:

þurlibr : nhaki : risti : krus : þono : aft [:] fiak : s(u)[n] (s)in : (b)ruþur:sun : habrs × {IHSVS}

Þorleifr Hnakki reisti kross þenna ept Fiak, son sinn, bróðurson Hafrs. {IHSVS}

English: "Þorleifr the Neck raised this cross in memory of Fiak, his son, Hafr's brothers son. {IHSVS}"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;193B - STENKORS FRA BRIDE, ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til vikingtid 930-950.
Innskriften lyder:

[t]ruian : sur [t]u(f)kals : raisti krs þina : a(f)[t] aþmiu... : kunu si[n...]

Druian, sonr Dufgals, reisti kross þenna ept "aþmiul", konu sín[a]. ept , konu sín[a].

English: "Druian, Dufgal's son raised this cross in memory of Aþmiu[l], his wife."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;194 - STENKORS FRA CONCHAN, ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner på et gammelt iriskt stenkors. Det er fire forskjellige runeristere som har risset runer på korset, linjene A og B er gjort av en runerister, C av en annen, D av en tredje og E, F och G av en fjerde runerister. Innskriftene er datert til vikingtid, bortsett fra linje D som trolig er risset på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

...(a) sunr × raisti × if(t) [k](u)[i](n)(u) (s)(i)(n)(a) ×
murkialu × m... × uk ik at × auk raþ ik r...t ×
a=læns
kru...
isu krist
þuriþ × raist × rune...×

... sonr reisti ept konu sína
Myrgjôl ...
Hygg ek at ok ræð ek rétt.
Alleins.
Kross
Jésu Krist
Þúríð reist rúnar.

English: " ...'s son raised (this) in memory of his wife Myrgjôl ... I examine (the runes) and I interpret (them) rightly.(?) in agreement(?) Cross. Jesus Christ. Þúríð carved the runes."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;199 - STENKORS FRA GERMAN (I), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 930-950. Den bevarede innskriften er sekundær. Av den opprinnelige innskriften synes bare noen hovedstaver.
Innskriften lyder:

... in o(s)(r)(u)(þ)(r) : raist : runar : þsar ×
----- - ...

En Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ... ...

English: "... and Ásrøðr carved these runes. ... ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;200A - STENKORS FRA GERMAN (II), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til vikingtid eller muligvis middelalderen. Plasseringen er i Manx Museum (MM 140).
Innskriften lyder:

... ... ...(u)s * þense * efter * asriþi * kunu sina * (t)(u)(t)ur * ut... ...- ... ...

... ... [kr]oss þenna eptir Ástríði, konu sína, dóttur Odd[s]. ... ... ...

English: "... ... this cross in memory of Ástríðr, his wife, Oddr's daughter ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;200B - STENKORS FRA JURBY, ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til vikingtid 950-1000. Plasseringen er i Manx Museum.
Innskriften lyder:

[... ... ...un * si]n : in : onon : raiti
--- * aftir þurb-... ... ...

[s]on sinn, en annan reisti/rétti hann(?) eptir Þor... ... ...

English: "... ... his son and raised(?) another ... in memory of Þorb-.."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.


BR OLSEN;201 - STENKORS FRA MAROWN, ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Korset er i St Trinians Chapel, (MM 139).
Innskriften lyder:

þurbiaurn : risti : krus : þ(o)-...

Þorbjôrn reisti kross þe[nna].

English: "Þorbjôrn raised this cross."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;202A - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (I), ISLE OF MAN
Innskriften er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er risset på en gravhelle av skifer. På stenen er det også risset inn første halvdel av av ogham-alfabetet. Samme runerister som BR OLSEN;202B
Innskriften lyder:

(i)(u)an + brist + raisti + þasir + runur +
[f]uþor(k)(h)niastbml +


Jóan prestr reisti þessar rúnar.
fuþorkhniastbml +
.

English: "Jóan the priest carved these runes. fuþorkhniastbml"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;202B - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (II), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er risset på en gravhelle av skifer. Samme runerister som BR OLSEN;202A.
Innskriften lyder:

+ krisþ : malaki : ok baþr(i)k : (a)þ(a)(n)man (×)
÷ [...nal] * sauþ * a... * iuan * brist * i kurnaþal *


Kristr, Malaki ok Patrik. Adamnán ... ... ... Jóan prestr í Kornadal.

English: "Christ, Malachi, and Patrick. Adamnán ... Joán the priest in Kornadalr."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;205A - STENKORS FRA MAUGHOLD (III), ISLE OF MAN
Kun toppen av 4 runer er synelige på dette lille fragmentet fra et stenkors. Innskriften er datert til vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.


BR OLSEN;205B - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er risset på en gravhelle er risset med langkvistruner, bortsett i fra s-runen og er datert til vikingtid, trolig ca 1000.
Mye tyder på at insnkriften ikke er gjort av noen fra Man.
Innskriften lyder:

heþin : seti : krus : þino : eftir : tutur : sino
lif...
lifilt
arni : risti : runar : þisar
sikuþr

Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína Hlíf[hildi]. Hlífhildi.
Arni risti rúnar þessar.
Sigurðr.

English: "Heðinn placed this cross in memory of his daughter Hlíf(hildr). Hlífhildr. Árni carved these runes. Sigurðr."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;208A - STENKORS FRA MICHAEL (I), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner på et fragment av et stenkors og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... [kru](s) : þna : af[tir : ...]

... kross þenna eptir ...

English: "... this cross in memory of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;208B - STENKORS FRA MICHAEL (II), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× mail:brikti : sunr : aþakans : smiþ : raisti : krus : þano : fur :
salu : sina : sin : bruku in : kaut ×
kirþi : þano : auk
ala : i maun ×

Melbrigði, sonr Aðakáns Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?) ..., en Gautr gerði þenna ok alla í Môn.

English: "Melbrigði, the son of Aðakán the Smith, raised this cross for his sin ... soul, but Gautr made this and all in Man."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;215 - STENKORS FRA MICHAEL (III), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med langkvistruner på et gammelt irskt stenkors og er datert til vikingtid, trolig 1000-tallet. Trolig ristet av en danske. Oghaminskrifter både på fram og baksiden. Korset er i kirken.
Innskriften lyder:

mal:lymkun : raisti : krus : þena : efter : mal:mury : fustra : si(n)e : tot(o)r : tufkals : kona : is : aþisl : ati +
...etra : es : laifa : fustra : kuþan : þan : son : ilan +

"Mallymkun" reisti kross þenna eptir  "Malmury" fóstra sín, dóttir Dufgals, kona er Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.

English: " "Mallymkun" raised this cross in memory of "Malmury", his foster(-mother?), Dufgal's daughter, the wife whom Aðísl owned (= was married to). (It) is better to leave a good foster-son than a wretched son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;217A - STENKORS FRA MICHAEL (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 950-1000.
Innskriften lyder:

[k](r)i(m) : risti : krus : þna : ift : rum(u)......

Grímr reisti kross þenna ept Hróðmu[nd]...

English: "Grímr raised this cross in memory of Hróðmundr ... his ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;217B - STENKORS FRA MICHAEL (V), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 980-990. Korset er i kirken.
Innskriften lyder:

+ iualfir : sunr : þurulfs : hins : rauþa : ris(t)i : krus : þono : aft : friþu : muþur : sino +

"Iualfir", sonr Þórulfs hins Rauða, reisti kross þenna ept Fríðu, móður sína.

English: " "iualfir", the son of Þórulfr the Red, raised this cross in memory of Fríða, his mother.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;218A - STENKORS FRA MICHAEL (VI), ISLE OF MAN
Innskriften er risset med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Korset er i kirken.
Innskriften lyder:

... (k)rims : ins : suarta ×

... Gríms/...gríms hins Svarta.

English: "... (of) Grímr/-grímr the Black."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
BR OLSEN;218B STENKORS FRA MICHAEL (VII), ISLE OF MAN
Innskriften er risset på et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til 930-950. Korset er i kirken.
Innskriften lyder:

... runar ...

... rúnar ...

English: "... runes ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.BR OLSEN;219 - STENKORS FRA MICHAEL (VIII), ISLE OF MAN
Innskriften er risset på et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... : [ai](f)(t)(i)(r) * (m)(u)... * (u)...

... eptir "mu-" ...

English: "... in memory of "mu-" ... "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
Br NOR1992;6A - BRADDAN (VI), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er riset på et fragment av skiffer og er plassert i Manx Museum.
Innskriften lyder:

...---r--nr * kirþi * ...

... gerði ...

English: "... made ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 1992, side 6. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.Br NOR1992;6B - ANDREAS (VII), LARIVANE COTTAGE, ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle og er ikke leselig.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 1992, sisde 6. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.Br Page1998;9 - ANDREAS (VI), ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle (MM 121), som er plassert i kirken.
Innskriften lyder:

ka-

????...

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.Br Page1998;20 - BRADDAN (V), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er på et fragment og er plassert i Manx Museum (MM 176). Muligvis fra vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.Br Page1998;21 - MAUGHOLD (V), MAUGHOLD, ISLE OF MAN
Innskriften er risset på en gravhelle og er datert til vikingtid. Plasert i Manx Museum (MM 175).
Innskriften lyder:

kuan sunr × mailb---ak... + kirþi + lik+tinn i(f)tir +
+ kuina sina +


"kuan", sonr "mailb---ak..." gerði líkstein(?) eptir kona sína.

English: " "kuan", son of "mailb---ak..." made the tomb-stone(?) in memory of his wife."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Page 1983. Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones. Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.


Litteratur for Isle of Man:
 • The runic and other monumental remains of the isle of Man.

  A NAME="ORKENOYENE">


  RUNEINNSKRIFER FRA ORKNØYENE


  BR BARNES1 - MAESHOWE GRAVKAMMER (I), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset i norsk språkdraskt. Innskriften dateres til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  þat ir uikin=kr ... -a= =kom utir hir til

  Þat er víkingr/Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

  English: "That is a viking/Víkingr ... then came here underneath."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES2 - MAESHOWE GRAVKAMMER (II), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  ?o=lfr ko=lbæins so=nr ræest= =ru=nar þesa=r haut

  Eyjúlfr Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.

  English: "Eyjulfr Kolbeinn's son carved these runes high."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES3 - MAESHOWE GRAVKAMMER (III), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:
  þorer fomir Þórir
  Fómir(?). Þórir Fómir(?)

  English: "Þórir "fómir" "

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES4 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IV), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  þat * man * sat * er (*) ek * sæhe * at fe * uar * ført * a brot * þrim * notom * uar fe * brôt * ført * hæltr * æn þæir br(e) hôh þ(e)na

  Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.

  English: "That which I say will be true, that wealth was brought away. Wealth was brought away three nights before they broke this mound."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES5 - MAESHOWE GRAVKAMMER (V), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  uemuntr ræist

  Vémundr reist.

  English: "Vémundr carved"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES6 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VI)
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  fuþork hnias tbynu

  fuþork hnias tbynu

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES7 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:
  otar fila ræist runar þisar


  Óttarr "fila" reist rúnar þessar.

  English: "Óttarr "fila" carved these runes"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES8 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VIII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:
  ...h(a) -r m-r (s)--t (a)t f- -r --r f-l--t -r-(t) u(i)l sæhia f--r som (o)tr
  orka sonr sahþi a runom þæim ir han rist-

  ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem Oddr. Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist..

  English: "... is said to me that wealth is concealed well enough here. Few say as Oddr Orki's(?) son said in those runes which he carved."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES9 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IX), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  ingibiorh * hin fahra * æhkia
  môrhk * kona * hæfer * faret * lu(t) in her mihgil oflate
  ærlikr

  Ingibjôrg, hin fagra ekkja. Môrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. Erlingr..

  English: "Ingibjôrg, the fair widow. Many a wife has travelled stooping in here. A great show-off. Erlingr."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES10 - MAESHOWE GRAVKAMMER (X), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  þorny sarþ
  hælhe ræist

  Þorný sarð. Helgi reist.

  English: "Þorny fucked. Helgi carved."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES11 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XI), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  a-isris

  a-isris

  English: " "a-isris" (... carved?)"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES12 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XII)
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  -h--(n)tr ... ...--(k)

  [A]g[mu]ndr [reist] ....

  English: "Ôgmundr carved ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES13 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  r-(s)- (o)rm- -(n) y-(i)

  R[ei]s[t] Orm[r i]nn ý[r]i(?)..

  English: "Ormr the "yri" carved"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES14 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIV), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  iorsalamin burtu hauk þ(æ)--

  Jórsalamenn brutu haug þe[nna]..

  English: "Jerusalem men (crusaders) broke this mound."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Litteratur: M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES15 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XV), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  -r--- ræist runar þesar ....

  reist rúnar þessar....

  English: "... carved these runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.


  BR BARNES16 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVI), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  (t) arnfiþr ræist runar þesar so=nr stæins
  þ(u)-st --t

  (.t.) Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr Steins.
  "þu-st" ....

  English: "Arnfinnr, Steinn's son, carved these runes. ........"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Litteratur: M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES17 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  [o=framr sih]urþa=r sonr
  ræist r[u]n[ar] þæs(a)=r

  Óframr Sigurðar sonr.
  reist rúnar þessar.

  English: "Óframr, Sigurðr's son, carved these runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES18 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVIII)
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  arnfiþr matr ræist= =runar þæsar

  Arnfinnr Matr reist rúnar þessar.

  English: "Arnfinnr Food carved these runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES19 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIX), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  hærmuntr harþeksi ræis
  ru=nar

  Hermundr Harð"eksi" reist
  rúnar

  English: "Hermundr Hard-"eksi" carved runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES20 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XX), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:
  Maeshowe XVIII(Siste linje mangler i billdet)

  þisar runar
  rist sa maþr * er * runstr er * fyrir
  uæstan haf
  mæþ * þæiri øhse * er ate * kôukr * trænils| |sonr fyrir * sunan lant

  Þessar rúnar.
  reist sá maðr, er rúnstr er fyrir
  vestan haf,
  með þeiri øxi, er átti Gaukr Trandils sonr fyrir sunnan land.

  Norsk: "Disse runer ristet den mann som er den runekyndigste vestenfor havet med den øks som Gaukr Trandills sønn eide syd i landet (Island)".

  English: "That man who is most rune-skilled west of the sea carved these runes with that axe which Gaukr Trandill's son owned in the south of the country (= Iceland)".

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES21 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXI), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  igikærþ ir kynæna in u=ænsta

  Ingigerðr er "kynæna" in vænsta.

  English: "Ingigerðr is the most beautiful woman(?)"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES22 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXII)
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  binitit k(i)rþi kros þæ(n)a

  Benedikt gerði kross þenna

  English: "Benedikt made this cross."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES23 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  sia * hôuhr * uar * fyr * laþin : hælt=r * loþbroka=r * syner * hænar
  þæir uôro * huater * slit uôro * mæn * sæm þæir uôro fyre ser

  Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr Loðbrókar. Synir hennar,.
  þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér..

  English: "This mound was constructed before Loðbrók's. Her sons, they were daring; such were men as they were of themselves (=they were the sort of people you would really call men)"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES24 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIV), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  iorsalafarar brutu orkôuh * lif mtsæilia ia=rls
  ræist

  Jórsalafarar brutu Orkhaug. Hlíf, matselja jarls,
  reist.

  English: "Jerusalem-travellers broke Orkhaugr. Hlíf, the earl's houskeeper, carved."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES25 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXV), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  utnorþr : er fe * folhit * mikit

  Útnorðr er fé folgit mikit.

  English: "In the north-west is great wealth concealed."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES26 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVI), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  * þat ua=r lôko er her uar fe folhket miket

  Þat var lôngu, er hér var fé folgit mikit.

  English: "It was long ago that great wealth was concealed here."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.


  BR BARNES27 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  sæl er sa er fina ma þan ôuþ hin mikla

  Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.

  English: "Fortunate is he who can find the great riches."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES28 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVIII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  * ôkôn æin ba=r fe yr ôuhi þisum

  Hákon einn bar fé ór haugi þessum.

  English: "Hákon alone carried wealth out of this mound."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR BARNES29 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIX), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  simon

  Símon.

  English: "Símon"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES30 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXX), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  sih(r)(-)

  Sigr[íðr](?).

  English: "Sigríðr"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES31 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXI), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset av en nordmann. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften uleselig.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES32 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på norsk. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  sihriþ

  Sigríðr.

  English: "Sigríðr."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.  BR BARNES33 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXIII), ORKNØYENE
  Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er risset på nordmenn. Den er datert til midten av 1100-tallet.
  Innskriften uleselig.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.  BR OR1 - RUNEINNSKRIFT FRA BROCH OF STACKRUE, ORKNØYENE
  En runeinnskrift er funnet på en liten rund plate av steatit ved Broch of Stackrue, Sandwick. Innskriften er risset med kortkvistruner, men dateringen er uviss. Innskriften bevares på Skaill House, Sandwick og lyder:

  r k(o)(þ) <(m)a (o=l)(n) ....

  Guð, Ma[ría](?) ..

  English: "God, Mary(?)"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 166, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR2 - STENBLOKK FRA UNSTAN, ORKNØYENE
  Innskriften er risset på en stenblokk. Av nyere dato?
  Innskriften lyder:

  (n) (u)(k)(f) <(l)/(m)(p)i-ii
  Innskriften er utydet.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR OR3 - HÅNDTEINSNELLE FRA UKJENT STED, ORKNØYENE
  Innskriften er risset på en håndtensnelle med kortkvistruner. Funnstedet på Orkenøyene er ukjent, men stenstorten kommer fra Shetland. Snellen oppbevares på Royal Museum, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  --ka---r (r)es- run-- -

  ... reis[t] rún[ar] ....

  English: "... carved the runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s.161, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR4 - RUNEINNSKRIFT FRA RING OF BROGAR (I), ORKNØYENE
  Innskriften er risset med kvistruner på monolit. Første kvistrunen 2/2 (n) er trolig en skrivefeil for 1/2 (b). Inskriften leses fra høyre til venstre.
  Innskriften som er meget usikker lyder kanskje:

  niorn

  Bjôrn.(?)

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 164. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR OR5 - RUNEINNSKRIFT FRA RING OF BROGAR (II), ORKNØYENE
  Innskriften er risset med kvistruner på en stenblokk.
  Innskriften lyder:

  [O]

  Innskriften gir ingen mening.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 165, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR6 - RUNESTEN FRA BIRSAY (I), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på sandsten med kortkvistruner, bortsett fra b-runen.
  Ytterligere en innskrift synes på stenen, men av den er det bare noen få svake spor. Stenen er plassert på Royal Museum, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  ... filibus r a=n ru

  ... Philippus r[eist] enn rú[nar]..

  English: "... Philippus runes(?). "

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 163. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR OR7 - RUNESTEN FRA BROGAR FARM, ORKNØYENE
  Innskriften er risset på en blokk av sandsten med kvistruner og er plassert på Royal Museum, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  im...m/il...l

  ??..?

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 165, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR8 - RUNESTEN FRA BIRSAY (II), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på et fragment av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum.
  Innskriften lyder:

  × ------ × (r)(a)-(s)-- ...

  ... re[i]s[ti](?) ...

  English: "... raised(?) ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Liestøl 1984 s. 225f.  BR OR9 - RUNESTEN FRA BIRSAY (III), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på et fragment av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum.
  Innskriften lyder:

  ...--------(r) (×) ---...

  Innskriften er ikke tolket.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Liestøl 1984 s. 225f.  BR OR10 - RUNESTEN FRA ORPHIR (I), ORKNØYENE
  Innskriften er datert til middelalderen og befinner seg nå på Tankerness House Museum, Kirkwall (Orkney Museum).
  Innskriften som er meget usikker lyder kanskje:

  ik ir girgia koþ (l)(i)uf (:) s-... ...

  Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ..."

  English: "No(?) church is pleasing(?) to(?) God(?) as(?) ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus). Bilde av runeinnskriften.  BR OR11 - RUNEINNSKRIFT FRA BIRSAY (IV), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på en seltann og er datert til vikingtid. Tannen befinner seg på Royal Museum, Edinburgh (Museum of Scotland).
  Innskriften lyder:

  -uþork-

  [f]uþork[h]

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR12 - RUNEINNSKRIFT FRA WESTNESS, ORKNØYENE
  Innskriften er risset på en nål av ben og er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:

  aaa

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40.  BR OR13 - RUNEINNSKRIFT FRA SKARA BRAE, ORKNØYENE
  Innskriften er risset med kvistruner på sten og befinner seg nå på Tankerness House Museum, Kirkwall.
  Innskriften lyder:

  ibar-r

  ????-?

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR OR14 - RUNESTEN FRA TUQUOY, ORKNØYENE
  Innskriften datert til middelalder og befinner seg nå på "Croft an righ" i Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  þorst--n -inars sunr : ræist : runar þ-sar

  Þorsteinn Einars sonr reist rúnar þessar.

  English: "Þorsteinn Einarr's son carved these runes."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR15 - RUNEINNSKRIFT FRA ORPHIR (II), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på et ribbben og er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:

  ... ...-(t)a * bain : uas * i -(u)--....

  ... ... [þe]tta(?) bein var i(?) [þ]v[esti](?).

  English: "This bone was ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus).  BR OR16 - RUNESTEN FRA BIRSAY (V), ORKNØYENE
  En runeinnskrift risset på et fragment av en runesten i kirkeruinene, men bare nedre delen av runene er bevart. Innskriften er ikke lesbar, men er datert til vikingtid.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2000 (manus). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften


  BR OR17 - RUNESTEN FRA LITTLE ISEGARTH ON SANDAY, ORKNØYENE
  Innskriften ble funnet som et fragment av en gravhelle i rester av en stenmur i 1995 og er datert til vikingtid. Befinner seg i dag på Kettletoft Hotel.
  Innskriften lyder:

  ...n in : osk(a)-- (:) r....

  ... en Ás....r[eist](?)

  English: "... and Ás-... carved(?) ... "

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 1995 s. 12, Barnes & Page 2000 (manus). Bilde av runeinnskriften.  BR OR18 - RUNESTEN FRA SKAILL HOME FARM, SANDWICK, ORKNØYENE
  Runestenen er av sandsten og ble funnet på Skaill Home Farm, Sandwick og er i dag plassert på Tankerness House Museum, Kirkwall (1997.125). Innskriften er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:
  Skaill Home Farm

  þurfinr : r--------- : --n- : --

  ... Þorfinnr : ... ..n..
  <

  English: "Þorfinnr ... ... ... ... "
  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 1997 s. 21, Barnes & Page 2000 (manus). Ekstern Link: Fra "Nytt om runer" 1997 (http://www.khm.uio.no/forskning/publikasjoner//runenews/). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR OR19 - RUNEINNSKRIFT FRA EARL'S BU, ORPHIR (I), ORKNØYENE
  Innskriften er risset på et ribben og er datert til vikingtid. Ca 12 andre uleselige tegn finnes på ribbenet. Har hatt nummer BR OR19A. Se OR19B.
  Innskriften lyder:

  ...----(s)(s)r....

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 1997 s. 22f, Barnes & Page 2000 (manus). Ekstern Link: Fra "Nytt om Runer" 1997 (http://www.khm.uio.no/forskning/publikasjoner//runenews/).  ? (BR OR19B ?? - RUNEINNSKRIFT FRA EARL'S BU, ORPHIR (II), ORKNØYENE) ?
  Innskriften er risset på et ribben og er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:

  ...(o)/(f)....

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, men er fjernet i 2004 udgaven. Nytt om runer 1997 s. 22f, Barnes & Page 2000 (manus).  Br Or20 - RUNEINNSKRIFT FRA BRECKNESS, ORKNØYENE
  Innskriften er risset på et stenfragment og er datert til vikingtid/middelalder. Oppbevares på Orkney Museum, Kirkwall.
  Innskriften lyder:

  ...þ--br--...

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 2002 side 18f. Ekstern Link: Fra "Nytt om Runer" 2002 (http://www.khm.uio.no/forskning/publikasjoner//runenews/). Barnes & Page 2003 (manus). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  BR ORNOR1997;22 - RUNEINNSKRIFT FRA BELSAIR, WHITEMILL BAY, ORKNØYENE
  Fragmet av en runesten av sandsten. Runestenen befinner seg på Tankerness House Museum, Kirkwall. Dateringen er usikker og det er dessuten tvil om runene er ekte. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004-utgaven.
  Innskriften lyder:
  ...---um-....

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas. Nytt om runer 1997 s. 22.


  BR OROLSEN;166 - RUNEINNSKRIFT FRA LOCH OF STENNESS, ORKNØYENE
  Innskriften betår av 2 kvistruner og er risset i en avlang stenblokk. Det er tvil om runeinnskriften er ekte. Innskriften befinner seg på Royal Museum, Edinburgh. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004-utgaven.

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas.
  RUNER FRA SHETLAND (Hjaltland)


  BR SH1 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (I), SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  ...(k)(r)(i)(m)(r) +

  ... Grímr(?) ...

  English: "... Grímr(?)"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 159, Barnes & Page 2000 (manus).  BR SH2 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (II), SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle (?) med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  ...(þ)(a) + (a)-....??

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 160, Barnes & Page 2000 (manus).  BR SH3 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (III), SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Museum of Scotland, Edinburgh.
  Innskriften lyder:

  ...þi---- (*) -ftir + foþur (*) sin * þurbio(r)..
  f

  ... [e]ptir fôður sinn Þorbjôr[n]..
  f...

  English: "... in memory of his father Þorbjôrn. ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 158, Barnes & Page 2000 (manus).


  BR SH4 - RUNEINNSKRIFT FRA PAPIL, BURRA, SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en runesten av sandsten med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.
  Innskriften lyder:

  ...r ÷ ra(i)s(t)(i) ÷ s....

  ... reisti s[tein] ....

  English: "... raised the stone ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Olsen 1954 s. 160, Barnes & Page 2000 (manus).  BR SH5 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (I), SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en runesten av sandsten og befinner seg i dag på Shetland Museum, Lerwick. Usikker datering.
  Innskriften lyder:

  ...-- (*) (h)(k)ku-....

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes 1992 s. 40, Barnes & Page 2000 (manus).  BR SH6 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (II), SHETLAND
  Innskriften er risset på en gravsten på Eshaness, Cross Kirk kirkegård, Eshaness.
  Innskriften er datret til middelalder og lyder:

  þenna staen -(a)...(n)-(n)(i)o(n)...k...f...k

  þenna stein .......

  English: "This stone ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 1993 s. 13, Barnes & Page 2000 (manus).
  Bilde av runeinnskriften.  BR SH7 - RUNEINNSKRIFT FRA GUNGSTIE PENINSULA, SHETLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en gravhelle funnet i Gungstie peninsula, Island of Noss. Innskriften som antakelig er fra middelalderen er trolig en grafitti og fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.
  Innskriften lyder:

  -u(k)(o)=(k)tu

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om runer 1995 side 13. Barnes & Page 2003 (manus).
  RUNEINNSKRIFTER FRA SKOTTLAND


  Br Sc1 (BR OLSEN;178) - RUNEINNSKRIFT FRA LAWS, ANGUS, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på en bronseplate med kortkvistruner, borsett fra a-runen som er en langkvistrune. Innskriften er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:

  [mkitil : þa]

  [Grí]mkell(?) ....

  English: "Grimketill(?) ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.  Br Sc2 (BR OLSEN;169C) - RUNEINNSKRIFT FRA HUNTERSTONE, STRATHCLYDE, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på en keltisk brosje med kortkvistruner og er datert til vikingtid.Brosjen er i Edinburgh, Museum of Scotland.
  Innskriften lyder:

  malbriþa a stilk ÷

  Melbrigða á stilk.

  English: "Melbrigða owns the pin / Melbrigða stilkr owns [this]."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.  Br Sc8 (BR OLSEN;174) - RUNEINNSKRIFT FRA KILBAR, BARRA, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på et stenkors med kortkvistruner og er datert til begynnelsen av 900-tallet. Stenkorset er nå i Edinburgh, Museum of Scotland.
  Innskriften lyder:

  ...-ir : þur(:)kirþu : s(t)i-(a)r
  ...-r (:) is (:) kurs : s-- (:) ristr
  ...- (:) --

  [Ept]ir(?) Þorgerðu Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...

  English: "In memory of Þorgerðr, Steinarr's daughter(?), this cross is raised. ... ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.  Br Sc10 (BR OLSEN;172) - RUNEINNSKRIFT FRA INCHMARNOCK, BUTESHIRE, SKOTTLAND
  Innskriften er risset et sønderbrudt kors av skifer med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Placering: Edinburgh, Museum of Scotland
  Innskriften lyder:

  ... (k)rus : þine : til : kuþ-e--...
  ...(i) : k(r)u(s) : ...


  ... kross þenna til Guð....
  ... kross ...


  English: "... this cross for(?) ... ... cross ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.


  Br Sc11 (BR OLSEN;179) - RUNEINNSKRIFT FRA THURSO, CAITHNESS, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på et liggende kors med kortkvistruner, bortsett fra b-runen. Korset er i Thurso (Heritage) Museum.
  Innskriften er datert til 1000-tallet.
  Innskriften lyder:

  ... ...-þi ÷ ubirlak þita ÷ aft : ikulb ÷ foþur (s)in

  ... [ger]ði yfirlag þetta ept Ingulf, fôður sinn.

  English: "... made this overlay in memory of Ingulfr, his/her father."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.  Br Sc14 - IONA, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på et liggende stenkors og er datert til 1000-tallet. Plasseringen er Abbey Museum, Iona.
  Innskriften lyder:

  × kali × ouluis × sunr × laþi × stan × þinsi × ubir × fukl × bruþur ...

  Kali, Ôlvis sonr, lagði stein þenna yfir Fugl, bróður ...

  English: "Kali, Ôlvir's son, laid this stone over Fugl, (his) brother."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Referens: Barnes & Page 2003 (manus)  Br Sc15 - THURSO (II), CAITHNESS, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på en sten og er datert til 1000-tallet(?). Plaaseringen er ved Old St Peter's Kirk, Thurso.
  Innskriften lyer:

  ... ...unil-i kunu : (s)(i)(n)... ...

  ... [G]unnhil[d]i konu sín[a] ...

  English: "... Gunnhildr his wife ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  BR OLSEN;177 - RUNEINNSKRIFT FRA KNOCKANDO, MORAY, SKOTTLAND
  Innskriften er risset på en gravhelle med kortkvistruner og er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:
  sikuik
  Sigveig(?).

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
  RUNEINNSKRIFTER FRA ENGLAND


  Br E1 - BRIDEKIRK, CUMBRIA, ENGLAND
  Innskriften er risset på en døpefont fra 1100-tallet, og er skrevt i middelalder-engelsk.
  Innskriften lyder:

  + rikarþ : he : m=e : i{w}r(o)kt=e : {7} : to : þis : me:r{Ð} : {3}er : -- : m=e : brokt=e
  Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.

  English: "Ricarþ he made me. And to this splendour ... brought me. "

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E2 - ST PAUL'S, LONDON, ENGLAND
  Innskriften er risset på en gavelsten til en gravkiste og er datert til begynnelsen av 1000-tallet.
  Innskriften lyder:

  : k-na : let : legia : st
  in : þensi : auk : tuki :


  G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok Tóki.

  English: "Ginna(?) had this stone laid and (i.e. with) Tóki."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus).
  Bilde av runeinnskriften.  Br E3 - CARLISLE CATHEDRAL, ENGLAND
  Innskriften er en vegginnskrift i Carlisle Cathedral og er datert til 1100-tallet og lyder:

  tolf(i)n urait þ-sar| |runr a þ-sa stain
  ai-


  Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. ...

  English: "Dólgfinnr carved these runes on this stone. ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E4 - LINCOLN (I), ENGLAND
  Innskriften er risset på et fuderal til en kam og er datert til vikingtid.
  Innskriften lyder:

  kamb : koþan : kiari : þorfastr

  Kamb góðan gerði Þorfastr.

  English: "A good comb Þorfastr made."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften  Br E5  Br E6 - DEARHAM, CUMBRIA, ENGLAND
  Innskriften er risset på en garvhelle og er datert til 1100-tallet.
  Innskriften lyder:

  hnirm

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E7 - ROCHESTER, LONDON, ENGLAND
  Innskriften er risset på et fragment av en garvhelle og datert til begynnelsen av 1000-tallet. Plasseringen er i British Museum.
  Innskriften lyder:

  [...-(k)(i) : -...]

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E8 - SKELTON, CLEVELAND, ENGLAND
  Innskriften er risset på et solursten og er datert til 1000-tallet. Plasseringen er ved Skelton Parish Church.
  Innskriften lyder:

  ...--...
  ...---ebel : ok : ...


  ... ... ok ...

  English: "... ... and ..."  Br E9 - PENNINGTON, CUMBRIA, ENGLAND
  Innskriften som er i Pennington Parish Church er datert til 1100-tallet lyder:

  ... kml : leta : þena : kirk : -ub-rt : masun : --- : ----... +

  ... Gamall(?) léta(?) þenna kirk. [H]ub[e]rt mason/Mássonr [vann](?) ...

  English: "... Gamall(?) ... this church. Hubert the mason/Már's son produced(?) ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E10 - CANTERBURY, KENT, ENGLAND
  Innskriften er risset i et stenfragment og er datert til begynnelsen av 1000-tallet.
  Innskriften lyder:

  [...an--...]/[...naþ-...]

  ????

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E11 - CONISHEAD, ENGLAND
  Innskriften er risset på en sten fra et alter og er datert til 1200-tallet.
  Innskriften lyder:

  [dotbrt]

  Dotbert

  English: "Dotbert"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E12 - WINCHESTER, S:T MAURICE'S CHURCH, HAMPSHIRE, ENGLAND
  Innskeriften er risset på en runesten og er datert til beynnelsen av 1000-tallet. Det er bevart rød farge i runene. Plasseringen er i Winchester City Museum.
  Innskriften lyder:

  ...(R) : auk : ol:-... ...

  ... ok Ól... ...

  English: "... and Ól-... ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E13 - ST ALBANS (I), ENGLAND
  Innskriften er risset på et ben, og er i privat eie.
  Innskriften lyder:

  ...-þ:þu:uur:uur
  risti
  runaR : tr...


  Þórr(?) risti rúnar ...

  English: "Þórr(?) carved runes ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E14 - ST ALBANS (II), ENGLAND
  Innskriften er risset på et ben, og er i privat eie. W-en er en anglosaxisk rune. Datert til 1000-tallet.
  Innskriften lyder:

  wufri(k)

  Wulfric

  English: "Wulfric"

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E15 - PENRITH, ENGLAND
  Innskriften er risset på et sølvsmykke og datert til 900-tallet.
  Innskriften lyder:

  fuþorkhniastbmm
  fu


  fuþorkhniastbm[lR] fu[þorkhniastbmlR]

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Barnes & Page 2003 (manus)  Br E16 (BR NOR1995;10) - RUNEBEIN FRA ST. BENEDICT'S SQUARE, LINCOLN
  Innskriften er risset på et ribben med kortkvistruner og er datert til mellom sist på 800-tallet til midt på 1000-tallet. Plasseringen er Lincoln City and County Museum.
  Innskriften lyder:

  b----il × hitir × stin ×

  ... heitir(?) stein..

  English: "... is called stone/Stein ... / ... heats the stone ..."

  Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nytt om Runer 1995 side 10. Barnes & Page 2003 (manus)


  IK374 BRAKTEAT FRA UNDLEY, SUFFOLK, ENGLAND
  Brakteaten er datert til 400-tallet og ble funnet i Undley i Suffolk.
  Innskriften lyder:
  ga.go.ga.maga.medu
  ????

  Litteratur: Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteaten. Ekstern link fra Britsh Museum: IK374 Undley, Suffolk  NORSK RUNEINNSKRIFT I DANMARK
  Litt misvisende er det i følge overskriften til denne siden, men jeg tar allikevel med den eneste runeinnskriften i Danmark som med sikkerhet har latt seg påvise å være norsk. Innskriften er fra Tornby kirke i Hjørring på Jylland, er risset i kirkens kor og lyder:.

  Norske runer i Tornby kirke
  þorstæin bræ[...]ræist runar þessar apikiz dahum[....]
  han [h]af(þ)i mikit gaman af tonom um morhen(e)n þ(æ)r
  þorsteinn bre[iði] reist rúnar þessar á pikisdogum [...] Han hafði mikit gaman af tónum um morginin þar.

  Oversatt blir dette "Torstein Bre(de) risset disse runer i pinsedagene [...] Han hadde stor glede av toner (antakelig sang) om morgenen der"..

  Det er sjelden man hører om kirkesang i runeinnskrifter.
  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


  Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 9.9.2011