RUNEINNSKRIFTER FRA ÖSTERGÖTLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

ÖG 1 - FIVELSTADS K:A, FIVELSTADS SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset. Ren ornamental. Gjennfunnet 1968.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Ekstern link: Fornvännen 1969 side 305.
ÖG 2 - ORLUNDA K:A, ORLUNDA SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

-i(o)(l)ui : aok : þ--:... ...eiR : ...(r)uþr : le(t)u ... ... ... : uif(a)s(t) ... sin

[K]jôtvi(?) ok Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... Véfast, ... sinn.

English: "Kjôtvi(?) and Þor-... these brothers had ... ... ... Véfastr ... their "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 3 - ORLUNDA KYRKOGÅRD, ORLUNDA SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... ...--þiR × stin × þisin × iftR × fasta sun isn × k...- : hibuR ...]

... ... stein þenna eptir Fasta, son sinn. G[uð](?) hjalpi(?) ...

English: "... ... this stone in memory of Fasti, his son. May God(?) help(?)..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 4 - ORLUNDA KYRKOGÅRD, ORLUNDA SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...-nar : a-- ... ... ...þur : sina]

[Gu]nnarr(?) o[k] ... ... [mó]ður sína."

English: "Gunnarr and ... ... their mother."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 5 - ORLUNDA KYRKOGÅRD, ORLUNDA SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... þesi : eftiR : as... : kunu : sina :

... þessi eptir Ás[u](?), konu sína.

English: "... this (stone) in memory of Ása, his wife. "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 6 - ORLUNDA KYRKOGÅRD, ORLUNDA SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... : þesa : ... ... bru... ...

... þessa ... ... bró[ður] ...

English: "... this ... ... brother ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 7 - VÄSTRA STENBY K:A, VÄSTRA STENBY SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på topplokket av en gravkiste av kalksten, og er datert til vikingtid. Innskripsjonen er rent ornamental, og stenen er dørtærskelen i vestre inngang.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 8 - V. STENBY K:A, KÄLVESTENSTENEN, V. STENBY SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Det er skrevet med kortkvistruner. Stenen er reist på kirkegården.
Innskriften lyder:

stikuR (') karþi kubl þ(a)=(u) aft auint sunu sin ' sa fial austr
miR aiuisli ' uikikR faþi auk| |krimulfR


Styggr/Stigr gerði kuml þau ept Eyvind, son sinn. Sá fell austr með Eyvísli(?). Víkingr fáði ok Grímulfr.

English: "Styggr/Stigr made this monument in memory of Eyvindr, his son. He fell in the east with Eyvísl(?). Víkingr coloured and Grímulfr."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 2831/62. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Sparlösa och 'Kälvesten' våra äldsta historiska runinskrifter, Arthur Norden, Forvännen 1961 side 256. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 9 - VINNERSTADS K:A, VINNERSTADS SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...- (:) rista : s(i)tn : þisa : e(f)(t)ir : asu : muþur : sin...

... ... rista stein þenna eptir Ásu móður sín[a].

English: "... ... (had) this stone carved in memory of Ása, his mother."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 10 - LILLA GREBY, ASKEBY SN, BANKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grå gneisgranitt, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 80.
Innskriften lyder:

...--- : auk kair--- litu : kiara : brou : þasi ... ...-- litu risa stin : þisa : aifR s:karf| |f-ita : sin kuþan

... ok Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir Skarf/Sker, f[r]ænda sinn góðan.

Norsk: "...og Ger- lot gjøre denne bro.... .. lot reise denne sten etter Sker(v) sin gode frende"

English: "... and Geir- had this bridge made ... ... had this stone raised in memory of Skarfr/Sker, their good kinsman."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6635/71. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 11 - VÅRDSBERGS K:A, VÅRDSBERGS SN, BANKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i tårnmuren.
Innskriften lyder:

* aystin * risþi * stin * þena * eftiR * þuri * faþur * sin *

Eysteinn reisti stein þenna eptir Þóri, fôður sinn.

English: "Eysteinn raised this stone in memory of Þórir, his father. "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 12 - VÅRDSBERGS K:A, VÅRDSBERGS SN, BANKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen består av to fragmenter av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Stenen er rent ornamental.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 13 - KONUNGSUNDS K:A, KONUNGSUNDS SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkens hovedinngang.
Innskriften lyder:

× sikstin × risti × sti[n × þinsa × iftiR × i]-ui × faþur × sin ×

Sigsteinn reisti stein þenna eptir "i-ui", fôður sinn.

English: "Sigsteinn raised this stone in memory of "i-ui", his father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 14 - KONUNGSUNDS K:A, KONUNGSUNDS SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkens hovedinngang.
Innskriften lyder:

+ ruaR + rasti + stan + þasi + aftiR + iarna + sun × sin +

Hróarr reisti stein þenna eptir Jarna, son sinn.

English: "Hróarr raised this stone in memory of Jarni, his son. "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 15 - SVENSKSUND, KONUNGSUNDS SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Nordén meddeler i 1938 at stenen er forkommen.
Innskriften lyder:

...r risþi ... ... ... ...ut buta sin n...

... reisti ... ... ... ..., bónda sinn n[ýtan](?).

English: "... raised ... ... ... ... her/his capable(?) husbandman."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 16 - KUDDBY K:A, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[sufur : ris... ... ... ... ... ...uþur : sin :]

Syvurr reis[ti] ... ... ... ... [br]óður sinn.

English: "Syvurr raised ... ... ... ... his brother.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 17 - KUDDBY K:A, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[:+: ufraþr : kuþulfR auk : i... ... ... eftiR : sig:biarn : faþur : sin : kuþ]

Ofráðr, Guðulfr ok ... ... ... eptir Sigbjôrn, fôður sinn góðan(?).

English: "Ofráðr, Guðulfr and ... ... ... in memory of Sigbjôrn, their good father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 18 - KUDDBY KYRKTORN, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten i flere fragmenter, og er datert til vikingtid. Plasseringen er bl. annet en rest på kirkegården samt et fragment i tårnloftet. Et fragment, som i følge Nordén tilhører runestenen ble funnet i 1946.
Innskriften lyder:

.. utar * isþi stin þi-- --tiR iafra uk uik × bruþr * sina *

... Óttarr(?) reisti stein þ[enna ep]tir Jafra ok Víg, brœðr sína.

English: "..Ottar(?) raised this stone in memory of Jafri and Vígr, his brothers."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA5604/47. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 19 - KUDDBY, FATTIGHUSTRÖSKELN, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen den har nå er siden 1942.
Innskriften lyder:

.. * [a](u)[k]...

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 20 - HJÄRTRUM, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× hulmkiR : auk * branti : þaiR * raisþu : stin * þ(i)na * iftiR * kiulik × faþur : sin *

Holmgeirr ok Brandi þeir reistu stein þenna eptir Kjallak/Kjullak, fôður sinn.

English: "Holmgeirr and Brandi, they raised this stone in memory of Kjallakr/Kjullakr, their father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 21 - INGELSTAD, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

sin : riti : itin : þina : iftR : brun : sun : sin nu

Sveinn/Steinn rétti stein þenna eptir Brún, son sinn nýtan(?).

English: "Sveinn/Steinn erected this stone in memory of Brún, his capable(?) son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
ÖG 22 - ODENSTOMTA, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× asbiurn × auk × þiR ali × auk × urykia × raistu × stain × eftiR × þurkut + faþur * sin ×

Ásbjôrn ok þeir Áli/Alli ok Órœkja reistu stein eptir Þorgaut, fôður sinn.

English: "Ásbjôrn and Áli/Alli and Órœkja, they raised the stone in memory of Þorgautr, their father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 23 - ÖRMINGE, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þurlakR : lit : raisa : stain : þina : eftiR : rouþa : faþur : sin : auk : eftiR : kuna :]

Þorlakr lét reisa stein þenna eptir Rauða, fôður sinn, ok eptir Gunna.

English: "Þorlakr hadthis stone raised in memory of Rauðr, his father, and in memory of Gunni."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 24 - ÖRMINGE, KUDDBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen ble reist på stedet i 1942.
Innskriften lyder:

.. ...faiR raif

... [e]ptir Reif.

English: "... in memory of Hreifr. "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 25 - SÖDER MEM, ÖSTRA NY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[stuþikR × raisti × stain × þonsa × iftiR × iarli × buruþur × sin ×]

Styðingr/Stœðingr reisti stein þenna eptir Jarla, bróður sinn.

English: "Styðingr/Stœðingr raised this stone in memory of Jarli, his brother."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 26 - ÖSTER SKAM, ÖSTRA NY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× anuntr × raisti × stain × þa-... ...ftiR × utr × sun × sin ×

Ônundr reisti stein þe[nna e]ptir Otr/Odd, son sinn.

English: "Ônundr raised this stone in memory of Otr/Oddr, his son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 27 - ÖSTER SKAM, ÖSTRA NY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þuriR * sati * stain * at * þialfar * faþur * sin * iaR * stranti * a * kautaun *]

Þórir setti stein at Þjalfar, fôður sinn, er strendi á "kautaun".

English: "Þórir placed the stone in memory of Þjalfar, his father, who landed in "kautaun"."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 28 - ÖSTER SKAM, ÖSTRA NY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... sun * iaR buki * a * kautaun ... truista * sina]

... son, er bjó á "kautaun" ... bónda(?) sinn.

English: "... son, who lived in "kautaun" ... his/her husbandman(?)."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 29 - SKJORSTAD, TÅBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* asa * lit kiarua * kuml * eftiR * þorkesl * bonta * sin * auk * þorkun * eftiR × faþu * sin

Ása lét gera kuml eptir Þorgísl, bónda sinn, ok Þorgunnr eptir fôður sinn.

English: "Ása had the monument made in memory of Þorgísl, her husbandman, and Þorgunnr in memory of her father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 30 - SKJORSTAD, TÅBY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: siksten : let : rasti : stain : þe(n)... : eftiR : ikuar : sun : sin : han : uarþ : austr : tauþr :

Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.

English: "Sigsteinn had this stone raised in memory of Ingvarr, his son. He died in the east. "

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Svenska runstenar om färder österut. Ett bidrag till vikingatidens historia, Oscar Montelius, Fornvännen 1914. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 31 - Å K:A, Å SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

frustin : riti : stin : þina : iftR : sikmut : uk : ukitRi : an ua : burþ

Freysteinn rétti stein þenna eptir Sigmund ok ókætri hann vá byrð.

English: "Freysteinn erected this stone in memory of Sigmundr, and more depressed (did he) convey the burden (here).

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 32 - Å KYRKOGÅRD, Å SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* sin * uk (:) þurburn : uk : satar : þR : ritu : stin : þina iftR * þurkl * brþr * sin * su(n) (*) s(i)--m

Sveinn/Steinn ok Þorbjôrn ok Sandarr þeir réttu stein þenna eptir Þorkel, bróður sinn, son "si--m".

English: "Sveinn/Steinn and Þorbjôrn and Sandarr, they erected this stone in memory of Þorkell, his (ie Torbjôrn's) brother, son of "si--m"."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 33 - Å KYRKOGÅRD, Å SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ... ...a [÷] iftiR ÷ saibiurn ÷ faþur ÷ sin ÷ .

.. ... ... eptir Sæbjôrn, fôður sinn.

English: "... ... ... in memory of Sæbjôrn, his father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 34 - LUNDBY, Å SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stungen i-rune i "sten" (S. Lagman 1991).
Innskriften lyder:

lhifuntr : raisþi : sten : þana : iftiR : un : bruþur : sin

Hlífundr reisti stein þenna eptir Un, bróður sinn.

English: "Hlífundr raised this stone in memory of Unnr, his brother."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 35 - FORNÅSA K:A, FORNÅSA SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til middelalder. Plasseringen er i Länsmuseet, Linköping
Innskriften lyder:

[biþeom * uara * patær ...]ær ha*ns * sial * til * ro * ok * til * naþa :+:] ok * raþborh[a=r *] sia=l :+: guþ * gævi * þera * sial * himiriki

Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok Ráðborgar sál. Guð gefi þeirra sál himinríki.

English: "May we pray our paternoster for the peace and mercy of his soul and Raðborg's soul. May God give heaven their soul."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 36 - FORNÅSA K:A, FORNÅSA, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen som står i våpenhuset, er rent ornamental, og er datert til vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 37 - FORNÅSA K:A, FORNÅSA SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...þ : þna : stn : aok : ...]

... þenna stein ok ...

English: "...this stone and ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 38 - BOBERG, FORNÅSA SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til 900-tallet. Det er brukt kortkvistruner.
Innskriften lyder:

ikuar sati stain

Ingvarr setti stein.

English: "Ingvarr placed the stone."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 39 - SKEPPSÅS K:A, SKEPPSÅS SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

[ehr ÷ ligr ÷ brutt=e ÷ aih ÷ nastatum ÷ ok ÷ kiløh ÷ biþhum ÷ uara ÷ bat=rn ÷ oster ÷ þeras ÷ ha=l ÷ til ÷ ro ÷ ok ÷ til ÷ n=aþa o=k ÷ a=llum ÷ kristn...m ÷ sha=llum]

Hér liggr Broddi í Heimistôðum ok Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ôllum kristnum sálum.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil).
ÖG 40 - VALLERSTADS K:A, VALLERSTAD SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[hulfi × iarþi × kuml × þusi × eftiR × ia... faþur*bruþur sin × uk × iftiR eskil × br *]

Holfi gerði kuml þessi eptir Ja[rl](?), fôðurbróður sinn, ok eptir Áskel bróður.

English: "Holfi made this monument in memory of Jarl(?), his father's brother, and in memory of Áskell, (his) brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 41 - ÄLVESTADS K:A, ÄLVESTADS SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[kitar : auk : beiR : bro... ... ... ...uþ : hialbi : sialu : hans]

Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... [G]uð hjalpi sálu hans.

English: "Gautarr(?) and his brothers(?) ... ... May God help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 42 - ÖREVAD, ÄLVESTADS SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

rulufR : resþi : stin : þana : eftiR : þu(r)stin : sun : sin :

Hrólfr reisti stein þenna eptir Þorstein, son sinn.

English: "Hrólfr raised this stone in memory of Þorsteinn, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 43 - INGELSTAD, Ö. ENEBY SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en berghelle, og er datert til 900-tallet. Det er brukt kortkvistruner.
Innskriften lyder:

÷ salsi karþi sul ÷ D ÷ skut- - þ--a hiu ×

Sôlsi gerði sól. Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.

English: "Sôlsi(?) made(?) the sun(?). Dagr(?) cut(?) this(?) on the cliff-face.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Nordén ANF 1937 s. 154-157
ÖG 44 - BJÖRNSNÄS, KVILLINGE SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[karli : raisti : stin : þansi : aiftR : karal : faþur : sin :]

Karli reisti stein þenna eptir Karl, fôður sinn.

English: "Karli raised this stone in memory of Karl, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 45 - BJÖRNSNÄS, KVILLINGE SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en berghelle, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: harþi : auk : sikrif : litu : haukua : haili : þaisi : auk : kairþu : buru : þaisi : aiftiR : nan : buþur : sin :

Harði ok Sigreifr létu hôggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir Nann, bróður sinn.

English: "Harði and Sigreifr had this rock-slab cut and made this bridge in memory of Nannr, their brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 46 - STRÖBO ÄNG, HERRSTABERG, KVILLINGE SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved den gamle Stockholmsvägen ved broen over Vilhelmsbergsbäcken.
Innskriften lyder:

+ uibarn + risti + sten + þisa × iftiR + sulfu + bruþur + sin +

Vébjôrn reisti stein þenna eptir Sylfu/Sôlvu, bróður sinn.

English: "Vébjôrn raised this stone in memory of Sylfa/Sôlva, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 47 - STRÖBO ÄNG, HERRSTABERG, KVILLINGE SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved den gamle Stockholmsvägen ved broen over Vilhelmsbergsbäcken.
Innskriften lyder:

* þurfi(r)iþa * risti : stin * þinsi : aftiR : isikl : faþur * sin * auk * asbun : buru * sin *

Þorfríða reisti stein þenna eptir Áskel, fôður sinn, ok Ásbjôrn, bróður sinn.

English: "Þorfríða raised this stone in memory of Áskell, her father, and Ásbjôrn, her brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Salberger, Evert, "þurfiuiþa", Ett runsvenskt kvinnonamn, Fem artiklar om personnamn, Anthroponymica Suecana 9, 1982 s. 9-27.
ÖG 48 - STRÖBO ÄNG, HERRSTABERG, KVILLINGE SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen som er rent ornamental, er datert til vikingtid. Plasseringen er ved den gamle Stockholmsvägen ved broen over Vilhelmsbergsbäcken.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 49 - ROGSLÖSA KYRKOGÅRD, ROGSLÖSA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av grå kalksten, og er datert til middelalder. Et gjennfunnet fragment oppbevares i tårnkammeret.
Innskriften lyder:

[+ ges : krist : þn
alt ma :] siali : (æ)(s)(u) [sial]
i þn nistiaa : i ste(n)n lik a ka]


Jésús Kristr, sá alt má, sæli(?) Ásu sál. Í "þn" "nistiaa", í stein lík á ganga.

English: "Jesus Christ, who is capable of all, may bless Ása's soul. In <þn> , into the stone the corpse have to go."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6266/59
ÖG 50 - HÄSSLEBY, ROGSLÖSA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...uiitiu...]

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 51 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[barkuiþR : karþi : stin : þena ... ...hriþ : koþ : hialbi : sihol : hans :]

Bergviðr gerði stein þenna ... ...røð. Guð hjalpi sál hans.

English: "Bergviðr made this stone ... ...-røðr. May God help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 52 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... (a)uk : þeiR * b(r)[uþr let]u : l(e)... ... : þa(n)[a yfiR * i]orilt --os...(a)(n)

... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir Jór... ...

English: "... and these brothers had this ... laid over Jór-... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 53 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[sueiniþ * nk nk... ... ... ... uiRtnr g(u)þ : hia(b)i : sia(l)(u) suein inl hk]

Sveinheiðr(?) ok Ing[a](?) ... ... ... Eyvindar(?). Guð hjalpi sálu. Sveinn(?) helli(?) hjó(?).

English: "Sveinheiðr(?) and Inga(?) ... ... ... Eyvindr(?) May God help (his) soul. Sveinn(?) cut(?) the rock-slab.(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 54 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... auk : as... ... ... ... sin

... ok Ás... ... ... ... sinn.

English: "... and Ás-... ... ... ... his."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 55 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er rent ornamental og er en gravhelle av kalksten. Den er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirkegårdsmuren.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 56 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: ualtrikr : lahþi : stin : þi... ...

Valdríkr lagði stein þe[nna] ...

English: "Valdríkr laid this stone ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 57 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

asmutær (:) gæþi : tRr þasar (:)

Ásmundr gerði dyrr þessar.

English: "Ásmundr made this door."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 58 - VÄVERSUNDA SÖDERGÅRD, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 59 - ÖRBERGA K:A, ÖRBERGA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...n : s-n ai--þ-i-i]

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 60 - "JÄRMSTASTENEN", DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[turi : sati : stin : þonsi : aftir : askut : bruþur : sin : iar : barþi : iattin : þikra : i : iatustun : auk : brunia : fik : harþa : kuþan *]

Dýri(?) setti stein þenna eptir Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) "iattin" "þikra" í Jôtunstôðum(?) ok Brúna, dreng(?) harða góðan.

English: "Dýri(?) placed this stone in memory of Ásgautr, his brother, who lived(?) in Jôtunstaðir(?) and Brúni, a very good valiant man.(?) "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 61 - FLISTADS KYRKOGÅRD, FLISTADS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: sirun : raisþi : stain : eftiR : ausburn : faþur : sin :

Sigrún reisti stein eptir Ásbjôrn/Austbjôrn, fôður sinn.

English: "Sigrún raised the stone in memory of Ásbjôrn/Austbjôrn, her father. "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 62 - BISKOPSBERGA, ALLHELGONA SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[eystin : raisii : stii... ...]

Eysteinn reisti stei[n] ...

English: "Eysteinn raised the stone ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 63 - VISTENA, ALLHELGONA SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

saþ(u) + þati + tiþtku + su(i)(t) × (a)(f)(h)l × Rtst × fa si

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 64 - BJÄLBO K:A, BJÄLBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Reist ved kirkens hovedinngang 1935.
Innskriften lyder:

trikiaR + risþu + stin + þisi + aft + krib kilta + sin + lufi + rist + runaR + þisR + iuta + sunu

Drengir reistu stein þenna ept Greip, gilda sinn, Lófi reist rúnar þessar, Judda/Júta son.

English: "Valiant men raised this stone in memory of Greipr, their guild-brother. Lófi, Juddi's/Júti's son, carved these runes."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Bilde fra Stockholm Läns Museum. Historiska runinskrifter, Otto von Friesen. IV. Bjälbostenen i Östergötland, Fornvännen 1911 side 113.
ÖG 65 - BJÄLBO KYRKOGÅRD, BJÄLBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... (l)*et ...a-ua -...ml : if-...- ...-il-ti -u-u s--*a -... ...]

... lét [h]ô[gg]va [ku]ml ep[tir] [Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...

English: "... had the monument cut in memory of Ragnhildr, his wife ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 66 - BJÄLBO KYRKOGÅRD, BJÄLBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runestenen blev reist på ene siden av kirkens hovedinngang i 1935.
Innskriften lyder:

: ikiualtr : ristþi : stin : þisi : eftiR : stufialt : bruþur : sin : suain : halkuþan : sun sbialbuþa : i it : in ik : anti

Ingivaldr reisti stein þenna eptir Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son Spjallboða í ætt, en ek enda.

English: "Ingivaldr raised this stone in memory of Styfjaldr, his brother, an excellent lad, the son of Spjallboði in family, and I ended (it)."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 67 - EKEBY KYRKOGÅRD, EKEBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rød granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

sirkir × resþi × stin × þana × eftR × karna

Sverkir/Sørkvir reisti stein þenna eptir Geirna/Karna/Garna.

English: "Sverkir/Sørkvir raised this stone in memory of Geirni/Karni/Garni."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6489/60. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 68 - EKEBY K:A, EKEBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Innflyttet i våpenhuset i 1961.
Innskriften lyder:

suina × karþi × bru × þesi × eftiR × ouint × bruþur × sin × han × uas × uesteR × tauþeR × i × uereks × (k)ai-i

Sveina gerði brú þessa eptir Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í Værings "kai-i".

English: "Sveina made this bridge in memory of Eyvindr, his brother. He died in the west on Væringr's cargo-ship(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6489/60. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 69 - EKEBY K:A, EKEBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av grå granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[*] ki... ...þur

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6489/60. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 70 - EKEBY K:A, EKEBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grårød granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[b]uþ[i *] ur[þ]... t[(u)(s)]ti + auk × tuki + þiR (b)... -- ... eftR þu(r)ku[(t) ...þu si]

Boði(?) ... Tosti ok Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir Þorgaut, [fô]ður sinn.

English: "Boði(?)... Tosti and Tóki, these brothers ... ... in memory of Þorgautr, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6489/60. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 71 - DALA ÄGOR, EKEBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[luki * risþi * stin * þansi * yftiR * auno sin * bruþur]

Loki/Illugi reisti stein þenna eptir Auna, sinn bróður.

English: "Loki/Illugi raised this stone in memory of Auni, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 72 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Det er en snakk om en gravhelle av kalksten. Plasseringen er i våpenhusets gulv.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 73 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...ml : þe[s]a : ef[i]R : [su]ein : [þ]-[(n)i : f]... ...

... [ku]ml þessi eptir Svein "þ-ni" ... ...

English: "... these monuments in memory of Sveinn ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962.
ÖG 74 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[k]u[n]sein : [iklen]... ... ...þ : halbi : siaol : hen[i]R :

Gunnsteinn(?) ... ... [Gu]ð hjalpi sál hennar.

English: "Gunnsteinn(?)... ... May God help her soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962.
ÖG 75 - HOVS KYRKOGÅRD, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... -umbl : þata : (y)fiR : sikrun :* moþu... ...(i)n- kuþ : hia-... ...

... [k]uml þetta yfir Sigrún, móðu[r s]ín[a]. Guð hjal[pi] ..."

English: "...this monument over Sigrún, his mother. May God help ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962 s. 17. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 76 - HOV, SKOLHUSGÅRDEN, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... : þeR : la-... ...]

... þeir la[gðu](?) ...

English: "...they laid(?)..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 77 - HOVGÅRDEN, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: tuna : sati : stin : þ-... --tR : sin : uar : þurfast : uas han : man : mist : uniþik *

Tunna/Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.

English: "Tunna/Tonna placed this stone in memory of her husband Þorfastr. He was the most unvillainous of men."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 78 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...oþan :]

[g]óðan

English: "... good"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 79 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...iau... ...it... ...k...]

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 80 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
En rent ornamental gravhelle av kalksten. Datert til vikingtid. Plasseringen er i kirketårnet.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 81 - HÖGBY GAMLA K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 900-tallet. Runeristeren er Torkel, og den er reist på den gamle kirkegården.

Innskriften lyder:

* þukir * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sin * muþur*bruþur * sin * iaR * eataþis * austr * i * krikum *
* kuþr * karl * kuli * kat * fim * suni * feal * o * furi * frukn * treks * asmutr * aitaþis * asur * austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarþ * at uti *
auk * tauþr * bui * þurkil * rist * runaR


Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir Ôzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í Grikkjum. Góðr karl Gulli gat fimm sonu. Fell á Fœri(?) frœkn drengr Ásmundr, endaðist Ôzurr austr í Grikkjum, varð á Holmi Halfdan drepinn, Kári varð at Oddi(?) ok dauðr Búi. Þorkell reist rúnar.

English: "Þorgerðr(?) raised this stone in memory of Ôzurr, her mother's brother. He met his end in the east in Greece. The good man Gulli got five sons. The brave valiant man Ásmundr fell at Fyri(?); Ôzurr met his end in the east in Greece; Halfdan was killed at Holmr (Bornholm?); Kári was (killed) at Oddr(?); also dead (is) Búi. Þorkell carved the runes."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 82 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 900-tallet. Runeristeren er Torkel.
Innskriften lyder:

: þurkil (r)(i)-- ---- (þ)(a)s(i) (i)ftiR * uint * tusta * sun * iaR * ati * hugbu :

Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir Eyvind, Tosta son, er átti Haugbý.

English: "Þorkell carved(?)... this in memory of Eyvindr, Tosti's son, who owned Haugbyr."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 83 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 900-tallet. Runeristeren er Torkel.
Innskriften lyder:

* þura * sati * stin * þasi * aftiR * suin * sun * sin * Rs * uRstr * o * ualu

Þóra setti stein þenna eptir Svein, son sinn, er vestr á Vôllu(?).

English: "Þóra placed this stone in memory of Sveinn, her son, who died in the west in "ualu"."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
ÖG 84 -HÖGBY KYRKOGÅRDSPORT, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 900-tallet. Runeristeren er Torkel.
Innskriften lyder:

[þurkil * (u)(k) * ilka × þau × risþtu × sin]

Þorkell ok Helga, þau reistu stein.

English: "Þorkell and Helga, they raised the stone."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 85 - HÖGBY KYRKOGÅRDSPORT, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[hilf * risþi s-... ...-i × iftiR × þuri]

Helfr reisti s[tein þenn]a eptir Þóri.

English: "Helfr raised this stone in memory of Þórir."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 86 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... ... ...tein : þensa : ef--... ...ktun : faþur : ...]

... ... [s]tein þenna ep[tir] [Hal]fdan(?), fôður ...

English: "... ... this stone in memory of Halfdan(?), (his) father ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 87 - HÖGBY K:A, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen som er rent ornamental er en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkens grund.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 88 - AXSTAD, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* austin * risþi * stin * ayftiR * kata * frita * sin *

Eysteinn reisti stein eptir Káta/Gadda, frænda sinn.

English: "Eysteinn raised the stone in memory of Káti/Gaddi, his kinsman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 89 - SKRUKEBY HOLAGÅRD, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen ble flyttet til Högby hembygdsgård 1947.
Innskriften lyder:

urmar : risti kuml : iftR : eskil * bruþur * sin *

Ormarr reisti kuml eptir Áskel, bróður sinn.

English: "Ormarr raised the monument in memory of Áskell, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 90 - SKRUKEBY, HÖGBY SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× ketil + -... ... ... ...-s + frita sin

Ketill ... ... ... ... frænda sinn.

English: "Ketill ... ... ... ... his kinsman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 91 - JÄRSTADS KYRKOGÅRD, JÄRSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av sortaktig granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

yuia * rit * stin * þa-- * yti * a-mu * sustr

Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir Ômmu(?), systur.

English: "Órœkja(?) raised this stone in memory of Amma(?), (his) sister."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA7309/71. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 92 - VÄDERSTADS KYRKOGÅRD, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[kit=ulfR * uk * suin risþu * stin * þonsi * ifti bruna faþur sin]

Gautulfr(?) ok Sveinn reistu stein þenna eptir Brúna, fôður sinn.

English: "Gautulfr(?) and Sveinn raised this stone in memory of Brúni, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 93 - HADDESTAD, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: þiuþreiþr : reisþi : stein : þisa : eftiR : biurn : buta : sin : aR : uarþ * hauin *

Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir Bjôrn, bónda sinn, er varð hôggvinn.

English: "Þjóðheiðr raised this stone in memory of Bjôrn, her husbandman, who was cut down."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 94 - HARSTADS KYRKOGÅRD, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: askata : auk : kuþmutr : þau : risþu : kuml : þ[i](t)a : iftiR : u-auk : iaR : buki| |i : haþistaþum : an : uaR : bunti : kuþr : taþr : i : ki[(r)]k[(i)(u)(m)]

Ásgauta ok Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir Oddlaug(?), er bjó í Haðistôðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í Grikkjum(?).

English: "Ásgauta and Guðmundr, they raised this monument in memory of Oddlaugr(?), who lived in Haðistaðir. He was a good husbandman; (he) died in Greece(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 7833/71. Fornvännen årgang 1975 s. 175.
ÖG 95 - HARSTADS BOSGÅRD, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...uk × þan × b...]

... þann ...

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 96 - KARLEBY, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

þurstin × risþi [× s]tia × þaasi × eftiR × ymut × bruþu[r×]sua × sia

Þorsteinn reisti stein þenna eptir Eymund, bróðurson sinn.

English: "Þorsteinn raised this stone in memory of Eymundr, his brother's son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 97 - GRÖNLUND, ÅSBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kuþmuntr × risþi × stin × þnsa × eftiR × uistin × faþur × sin × kuþ × hialbi × hans × saul ×

Guðmundr reisti stein þenna eptir Véstein, fôður sinn. Guð hjalpi hans sál.

English: "Guðmundr raised this stone in memory of Vésteinn, his father. May God help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 98 - STRÅLSNÄS, ÅSBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig grovkornet granitt, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 139.
Innskriften lyder:

... ris... * stin * þansi * iftiR * -uruk * sin * [f]aþ-... ...
iri...-i


... reis[a] stein þenna eptir [K]rók(?), sinn fôð[ur] ... ...

English: "... raise this stone in memory of Krókr(?), his father ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA 7/6 1998.
ÖG 99 - HOV, MOGATA SN, HAMMARKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kiRmutr * auk : anutr : þiR : ristu : sten : þisa : iftR : suta : faur : sin : biarki : kuþ saul : has

Geirmundr ok Ônundr þeir reistu stein þenna eptir Sóta, fôður sinn. Bjargi Guð sál hans.

English: "Geirmundr and Ônundr, they raised this stone in memory of Sóti, their father. May God save his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 100 - RINGARUMS K:A, RINGARUMS SN, HAMMARKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

suain nuk suainal[tr * ra]istu ... ... ... ...l faþur ...

Sveinn ok Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fôður ...

English: "Sveinn and Sveinaldr raised ... ... ... ... father ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 101 - SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD, SKÖNBERGA SN, HAMMARKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en to stenfragmenter, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... litu * kiar... ... * iskii ...]

... létu ger[a] ... Áskel ...

English: "... had made ... Áskell ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 102 - KAGA PRÄSTGÅRD, KAGA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Stadsbiblioteket i Linköping. Stenen ble skadet ved biblioteksbrannen 20 september 1996.
Innskriften lyder:

+ sinkR : let --... ... ... eftiR : friþelfi : kunu : sina : kuþ hialbi : sialu [h]inaR

Sínkr lét ... ... ... eptir Friðelfi, konu sína. Guð hjalpi sálu hennar.

English: "Sínkr had ... ... ... in memory of Friðelf, his wife. May God help her soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 103 - KAGA K:A, KAGA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Period/Datering: V
Innskriften lyder:

tufi : raisti : stain : þinsi * iftiR : liþbufa * faþur * sin *

Tófi reisti stein þenna eptir Lið-Bófa, fôður sinn.

English: "Tófi raised this stone in memory of Lið-Bófi, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 104 - GILLBERGA, KAGA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: ruþr : risti : stin : þinsi : iftiR : tuki : bruþur : sin : saR : uarþ : trbin : a| |ailati : triR : arþa : kuþr

Rauðr reisti stein þenna eptir Tóka, bróður sinn, sá varð drepinn á Englandi, drengr harða góðr.

English: "Rauðr raised this stone in memory of Tóki, his brother, a very good valiant man, who was killed in England."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Jansson 1976:70. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 105 - KÄRNA KYRKOGÅRD, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

þurstin : risti : stin : iftiR : uista : faþur sin : buta : nutan : aR : uaR : han : sun : kisa :

Þorsteinn reisti stein eptir Véseta, fôður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr Gísa.

English: "Þorsteinn raised the stone in memory of Véseti, his father, a capable husbandman, who was Gísi's son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 106 - KÄRNA KYRKOGÅRD, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: þu-... ...

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 107 - KÄRNA KYRKOGÅRD, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Ög 107 kan være toppen av Ög 106.
Innskriften lyder:

... ...(t)i : baþa : istina : at : i... ...

... [reis]ti báða steina at ... ...

English: "... raised both stones in memory of... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 108 - KÄRNA KYRKOGÅRD, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...isþi : a-... ...

... [r]eisti e[ptir]/a[t] ...

English: "... raised in memory of ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 109 - FRÖSSLE, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* smiþr * risþi * stin * eftir * onut * sun * sin *

Smiðr reisti stein eptir Ônund, son sinn.

English: "Smiðr raised the stone in memory of Ônundr, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 110 - LAGERLUNDA, KÄRNA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...-- * iftiR : suni × sina * (h)... ...

... ... eptir sonu sína ... ...

English: "... ... in memory of his sons ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 111 - LANDERYDS K:A, LANDERYDS SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til begynnelsen av 1000-tallet.
Innskriften lyder:

* uirikR : resti : stan : eftiR : þialfa : bruþur : sin : trak : þan : aR * uaR * miR * knuti :

Væringr reisti stein eptir Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með Knúti.

English: "Væringr raised the stone in memory of Þjalfi , his brother, the valiant man who was with Knútr."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. The Landeryd Rune Stone, Östergötland
ÖG 112 - HJULSBRO, LANDERYDS SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[uluf × risþi × stin × þisi × iftiR × hufi × buta × sin × kuþan]

Ólôf reisti stein þenna eptir Hofi/Høfi/Hyfi, bónda sinn góðan.

English: "Ólôf raised this stone in memory of Hofir/Høfir/Hyfir, her good husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 113 - NYKVARN, KALLERSTADS ÄGOR, S:T LARS SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: uerun : let : resa : sten : þena : eftiR : bofa : sun : sin : aouk : eftiR : eskerþi : totur sina kuþ : hiulbi : seol : þeRa

Vérún lét reisa stein þenna eptir Bófa, son sinn, ok eptir Ásgerði, dóttur sína. Guð hjalpi sál þeira.

English: "Vérún had this stone raised in memory of Bófi, her son, and in memory of Ásgerðr, her daughter. May God help their souls."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 114 - SKEDA K:A, SKEDA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... : if-... ...]

... ep[tir] ...

English: "... in memory of ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 115 - ÅNVÄGA, SKEDA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...s-- : f(R)-- : ...þa--- : ...

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 116 - ÅNVÄGA, SKEDA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen har kun rammelinjer uten runer, men er datert til vikingtid.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 117 - SLAKA K:A, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til 900-tallet. Plasseringen er i våpenhuset.
Innskriften lyder:

...uiR ÷ baþ [÷] t[io ÷ stin ÷] (þ)(i)(n)... ...---a ÷ --h(a)--- : --(u)-...

...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...

English: "...-vér ordered this stone be shaped... ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen årgang 1972, side 276.
ÖG 118 - SLAKA KYRKOGÅRD, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* kunar * auk * emikr * restu * sten * þana * eftiR * faþur * sin * bersen * auk * utar * bruþur * sin *

Gunnarr ok Hemingr reistu stein þenna eptir fôður sinn Bergsvein ok Óttar, bróður sinn.

English: "Gunnarr and Hemingr raised this stone in memory of their father Bergsveinn and Óttarr, their brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 119 - SLAKA KYRKOGÅRDSPORT, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[sikton : riti stin * þoi * iftir * ufata * faþur * sin buta * kuþ]

Sigdan rétti stein þenna eptir Ofæta, fôður sinn, bónda góðan.

English: "Sigdan erected this stone in memory of Ofæti(?), his father, a good husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 120 - SLAKA KYRKOGÅRDSMUR, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[krimuluf * resti * sten * iftR * þurburn * faþur : sin *]

Grímulfr reisti stein eptir Þorbjôrn, fôður sinn.

English: "Grímulfr raised the stone in memory of Þorbjôrn, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 121 - SLAKA KYRKOGÅRD, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

asm(u)(t)(r) * auk * þeR * bruþr * restu * sten * þani * eftiR * sarta * faþur * sia *

Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir Svarta, fôður sinn.

English: "Ásmundr and his brothers raised this stone in memory of Svarti, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 122 - LAMBOHOV, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. I følge Nordén fantes fragmentet ikke lengre på museet i Linköping 1945.
Innskriften lyder:

[anunR : risti : ifti : harþin(a) : bruþi sin * kuþan : trik * hala : uais]

Ônundr reisti eptir Harðina(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?)."

English: " Ônundr raised in memory of Harðini(?), his brother, a good valiant man, very(?) renowned(?)."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 123 - LAMBOHOV, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þuri : rsti * stin * eftiR * tumi * sun * sin]

Þórir(?) reisti stein eptir Tuma/Tumma/Dóma, son sinn.

English: "Þórir raised the stone in memory of Tumir/Tummi/Dómi, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 124 - LAMBOHOV, SLAKA SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[utaRa * sati * stin * þina * iftiR : kitil : faþur * sin]

Óttarr(?) setti stein þenna eptir Ketil, fôður sinn.

English: "Óttarr(?) placed(?) this stone in memory of Ketill, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 125 - HOVBY, V. ENEBY SN, KINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er Rent ornamental, og er datert til vikingtid. Identisk med Ög 126?

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 126 - HOVBY, V. ENEBY SN, KINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er Rent ornamental, og er datert til vikingtid. Identisk med Ög 125?

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 127 - VALLINGEDAL, HYCKLINGE SN, KINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[hua * lat * ri... ... ...ur * sin *]

"hua" lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.

English: " "hua" had raised/carved ... ... his."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 128 - S:T LARS KYRKOHÄRBÄRGE, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i ved Valla.
Innskriften lyder:

: santau × lit × risa × stain × þinasa × iftiR × fasta ¤¤ bunta ¤ sin × auk × bruþ × sina + tua + kuþmunt :: auk + sikbiurn

Sandey lét reisa stein þenna eptir Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá Guðmund ok Sigbjôrn.

English: "Sandey had this stone raised in memory of Fasti, her husbandman, and her two brothers Guðmundr and Sigbjôrn."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 129 - MODIS GÅRD, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[kuþurn : auk : sikstain : auk : kiRi : þaiR : ristu : stain : aftiR : ulaf bruþur sin]

Guðþorn ok Sigsteinn ok Geiri þeir reistu stein eptir Ólaf, bróður sinn.

English: "Guððorn and Sigsteinn and Geiri, they raised the stone in memory of Ólafr, their brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 130 - SKOLMÄSTAREGÅRD, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[iuar : raisti : iftiR : anari : þutR : sin : trik : kuþan :]

Jóarr/Ívarr reisti eptir Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.

English: "Jóarr/Ívarr raised (the stone) in memory of Einarr, his brother(?), a good valiant man."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 131 - HEDA K:A, HEDA SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* þurkiR : resþi : kuml : þisi : eftiR : onut : konb : faþur : sin :

Þorgeirr reisti kuml þessi eptir Ônund Kanp, fôður sinn.

English: "Þorgeirr raised this monument in memory of Ônundr Moustache, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 132 - HEDA K:A, HEDA SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

hulmstein : reisþi : stein : þena : auk : bru kiarþi : eftiR : miur : faþur : sin : iR : buki : i : iatunstaþum :

Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir Mýr(?), fôður sinn, er bjó í Jôtunstôðum.

English: "Holmsteinn raised this stone and made the bridge in memory of Myrr(?) (The Ant ?), his father, who lived in Jatunstaðir."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
ÖG 133 - HÄGGESTAD, HEDA SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: brutr : reisþi : stein : þesa : eftiR : sagsa : faþur : sin : auk eftiR : ut : bruþur : sin : kuþ : hialbi : þeim

Broddr reisti stein þenna eptir Saxa, fôður sinn, ok eptir Odd, bróður sinn. Guð hjalpi þeim.

English: "Broddr raised this stone in memory of Saxi, his father, and in memory of Oddr, his brother. May God help them."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 134 - GÄRDSLÖSA (ENÄNGEN), KUMLA SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

finuiþrR * sati ... þansi eft... ...

Finnviðr setti ... þenna ept[ir] ...

English: "Finnviðr placed this ... in memory of ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 135 - GÄRDSLÖSA (ENÄNGEN), KUMLA SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: skaukR * auk : asur : reisþu : stein : þisa : eftiR * kak * faþur * sin *

Skáungr ok Ôzurr reistu stein þenna eptir Kag(?), fôður sinn.


English: "Skáungr and Ôzurr raised this stone in memory of Kagr(?), their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 136 - RÖKS KYRKOGÅRD, RÖKS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til 800-tallet. Innskriften er skrevet med kortkvistruner og lyder:

aft uamuþ stonta runaR þaR n uarin faþi faþiR aft faikion sunu sakum
mukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR þaR suaþ tualf sinum uaRin
numnaR t ualraubu baþaR somon o umisum
monum ' þat sakum onart huaR fur niu altum on urþi fiaru miR hraiþkutum auk tu miR on ub sakaR raiþ
þiaurikR hin þurmuþi stiliR flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika þat sakum tualfta huar histR si kunaR itu
uituoki on kunukaR tuaiR tikiR suaþ o likia ' þat sakum þritaunta huariR tuaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fiakura uintur at fiakurum nabnum burnR fiakurum bruþrum ' ualkaR fim ra=þulfs
suniR hraiþulfaR fim rukulfs
suniR hoislaR fim haruþs suniR kunmuntaR fim (b)irnaR suniR * nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ftiR fra sagwm
mogmeni (þ)ad hOaR igOldga OaRi gOldin d gOonaR hOsli sakum
mukmini uaim si burin
niþR troki uilin is þat knuo knati
iatun uilin is þat (n)(i)(t) akum
mukmini þur sibi uiauari ul niruþR


Eptir Vémóð/Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sôgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar [a]t valraufu, báðar saman á ýmissum mônnum. Þat sôgum annat, hverr fyrir níu ôldum án yrði fjôr með Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strôndu Hreiðmarar. Sitr nú gôrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati Mæringa. Þat sôgum tolfta, hvar hestr sé Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sôgum þréttánda, hverir tveir tigir konungar sæti at Sjólundi fjóra vetr at fjórum nôfnum, bornir fjórum broðrum. Valkar fimm, Ráðulfs synir, Hreiðulfar fimm, Rugulfs synir, Háislar fimm, Hôrðs synir, Gunnmundar/Kynmundar fimm, Bjarnar synir. Nú'k m[inni] m[eð] ôllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... [e]ptir frá. Sôgum múgminni/ungmenni þat, hvar Ingoldinga væri goldinn [a]t kvánar húsli. Sôgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jôtun. Vilinn er þat ... Sôgum múgminni/ungmenni: Þórr. Sibbi véaveri ól nírœðr.

English: "In memory of Vémóðr/Vámóðr stand these runes. And Varinn coloured them, the father, in memory of his dead son. I say the folktale / to the young men, which the two war-booties were, which twelve times were taken as war-booty, both together from various men. I say this second, who nine generations ago lost his life with the Hreidgoths; and died with them for his guilt. Þjóðríkr the bold, chief of sea-warriors, ruled over the shores of the Hreiðsea. Now he sits armed on his Goth(ic horse), his shield strapped, the prince of the Mærings. I say this the twelfth, where the horse of Gunnr sees fodder on the battlefield, where twenty kings lie. This I say as thirteenth, which twenty kings sat on Sjólund for four winters, of four names, born of four brothers: five Valkis, sons of Hráðulfr, five Hreiðulfrs, sons of Rugulfr, five Háisl, sons of Hôrðr, five Gunnmundrs/Kynmundrs, sons of Bjôrn. Now I say the tales in full. Someone ... I say the folktale / to the young men, which of the line of Ingold was repaid by a wife's sacrifice. I say the folktale / to the young men, to whom is born a relative, to a valiant man. It is Vélinn. He could crush a giant. It is Vélinn ... I say the folktale / to the young men: Þórr. Sibbi of Vé, nonagenarian, begot (a son)."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Wessén 1958:24. Gustav Rundgren, Några anmärkninger til Rökstensinskriften, Arkiv för Nordisk filologi, Christiania 1885 (PDF-fil). Leopold Frederik Leffler, Om Röksten (lønnrunene), Antiqvarisk Tidsskrift för Sverige, Stockholm 1880-1882 (PDF-fil). Bilder av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. The Rök Rune Stone (The front side), Östergötland. The Rök Rune Stone (The back side), Östergötland. The Rök Rune Stone (The two narrow sides), Östergötland. The Rök Rune Stone (The top of the stone), Östergötland. Var har Rökstenen ursprungligen stått?, Bengt Cnattingius, Forvännen 1930. Läsordningen på rökstenen, Gillis Hedlund, Forvännen 1935. Rökstensingressen än en gang, Arthur Norden, Fornvännen 1945. Nytt om Rökstenen, Elias Wessén, Fornvännen 1953 side 161. Sibberyd, Röks prästgård och Rökstenens Sibbe Helgedomsvårdare, Arthur Norden, Fornvännen 1960 side 260.
ÖG 137 - KVARNTORP, SVANSHALS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til middelalderen. Plasseringen er vest for en kolle nære elven.
Innskriften er nonsens innskrift.

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 138 - KYLEBERG, SVANSHALS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er rent ornamental, men er datert til vikingtid..

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 139 - V. TOLLSTADS K:A, V. TOLLSTADS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[: rikulfR : lel kiaru : kumbl : þesi * eftnR kiarþar * faþur * sih kuþ : hialbi : aout ih...i :]

Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir Gerðar, fôður sinn. Guð hjalpi ônd ...

English: "Ríkulfr had this monument made in memory of Gerðarr, his father. May God help (his) spirit ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 140 - V. TOLLSTADS K:A, V. TOLLSTADS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... eftaR : suin : butn ...]

... eptir Svein, bónda(?) ...

English: "... in memory of Sveinn, husbandman(?)..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 141 - V. TOLLSTADS K:A, V. TOLLSTADS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...r : -uk : ku... ... : if-R : hi...]

... ok ... ... ep[ti]r/yf[i]r ...

English: "... and ... ... in memory of/over ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 142 - STORA ÅBY K:A, STORA ÅBY SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[: uekil : risþi : stin : eftR : hrmuþ : foþur : sin]

Vékell reisti stein eptir Hermóð, fôður sinn.

English: "Vékell raised the stone in memory of Hermóðr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 143 - STORA ÅBY K:A, STORA ÅBY SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[sueni * risþi : stin : þesi : eftiR : kut : bruþir : sin :]

Sveini reisti stein þenna eptir Gaut, bróður sinn.

English: "Sveini raised this stone in memory of Gautr, his brother. "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 144 - ÖDESHÖGS K:A, ÖDESHÖGS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...l : reisþi (:) stein : þena : eftiR : helga : faþur : s...

... reisti stein þenna eptir Helga, fôður s[inn].

English: "... raised this stone in memory of Helgi, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 145 - DAGSBERGS KYRKOGÅRDSMUR, DAGSBERGS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er utenfor vestre kirkegårdsmur. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 5
Innskriften lyder:

... ...ur : sin : eR : furs : ... hilfnai : (a)(u)str

... [fôð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.

English: "... his father/ brother, who perished... troop(?) in the east."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 146 - DAGSBERGS KYRKOGÅRDSMUR, DAGSBERGS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er utenfor vestre kirkegårdsmur. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 5
Innskriften lyder:

× ufraþ × siti skin ... (r)ulf (f)aur sin × rkil uk ...k stin þina +

Ofráðr setti stein ... Hrólf fôður sinn Arnkel ok ... stein þenna.

English: "Ofráðr placed the stone ... Hrólfr, his father, Arnkell and ... this stone."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6576/62. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 147 - FURINGSTADS K:A, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

suin * auk * satar * þa[im *] kirþu s(b)akaR * iftiR * fukla * br(u)þur*sun * sin

Sveinn ok Sandarr þeir gerðu spengr eptir Fugla, bróðurson sinn.

English: "Sveinn and Sandarr, they made foot-bridges in memory of Fugli, their brother's son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 148 - FURINGSTADS K:A, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: hlga : resti : stein : þasi : ftiR : asmut : sun : sin :

Helga reisti stein þenna eptir Ásmund, son sinn.

English: "Helga raised this stone in memory of Ásmundr, her son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 149 - FURINGSTADS PRÄSTGÅRD, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...kun : auk : sikstain : raisþu : eftiR : hrulf : faþur : sin : ...tain : þonsi

[Há]kon(?) ok Sigsteinn reistu eptir Hrólf, fôður sinn, [s]tein þenna.

English: "Hákon(?) and Sigsteinn raised this stone in memory of Hrólfr, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av innskriften.
ÖG 150 - FURINGSTADS K:A, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: kuina : auk : þurun : auk : þur... ... ... ... sin : auk : kuna : e... ...

Gunna/Gynna ok Þórunnr ok Þor... ... ... ... sinn, ok Gunna e[ptir] ...

English: "Gunna/Gynna and Þórunnr and Þor-... ... ... their... and Gunna in memory of ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 151 - FURINGSTADS K:A, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

tur...rn rti * stun þansi * ufti × u(i)(s)(þ)i uis × broþu...

Þor[bjô]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "uisþi" Sveins(?) bróðu[r].

S. Lagman (1994) leser: tur(u) r(n) rti * stun : þaosi : ufti × (u)fti × (u)...(þ)(i)uis + broþu

English: "Þorbjôrn raised/erected this stone in memory of "uisþi", Sveinn's brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av innskriften.
ÖG 152 - AGETOMTA, FURINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen har siden 1941 vært nær Agetomta gård.
Innskriften lyder:

[: iluhi : l]it : raisa : stain : þina : aeftiR : sihstain : faþur:faþur : sin : leti : kuþ : saul :* hans :

Illugi lét reisa stein þenna eptir Sigstein, fôðurfôður sinn. Létti Guð sálu hans.

English: "Illugi had this stone raised in memory of Sigsteinn, his father's father. May God relieve his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 153 - STYRSTAD, KIRKEGÅRDSMUREN, STYRSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er like utenfor kirkegårdsmuren. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 32
Innskriften lyder:

hruRikR risþi stain þansa aftiR fruþa auk asbaun suau sina ×

Hrœríkr reisti stein þenna eptir Fróða ok Ásbjôrn, sonu sína.

English: "Hrœríkr raised this stone in memory of Fróði and Ásbjôrn, his sons."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 154 - STYRSTAD, KIRKEGÅRDSMUREN, STYRSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er rett utenfor kirkegårdsmuren. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 32.
Innskriften lyder:

aosa : lit : kiara : kumb[l þita : eftiR : auar : faþur :] (s)in : kuþan : kuþ : ialbi : selu : auars :

Ása lét gera kuml þetta eptir Eyjar, fôður sinn góðan. Guð hjalpi sálu Eyjars.

English: "Ása had this monument made in memory of Eyjarr, her good father. May God help Eyjarr's soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 155 - SYLTEN, BJÄLLBRUNNA ÄGOR, STYRSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 39.
Innskriften lyder:

þurfriþ × risti × eftiR × askut × auk × kauta sunu × sina × stin × þasi × han × kuti × etaþis × i × ikuars × hilfniki ×

Þorfríðr reisti eptir Ásgaut ok Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann Gauti endaðist í Ingvars helfningi.

English: "Þorfríðr raised this stone in memory of Ásgautr and Gauti, her sons. Gauti met his end in Ingvarr's troop."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 156 - TINGSTADS K:A, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er har vært på kirkegården siden 1941.
Innskriften lyder:

* tola * lit * reisa * stein * eftiR * þorlak * sun * sin *

Tóla lét reisa stein eptir Þorlak, son sinn.

English: "Tóla had the stone raised in memory of Þorlakr, her son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 157 - TINGSTADS KIRKEGÅRD, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen har vært på kirkegården siden 1941.
Innskriften lyder:

--ti- + karþi × br(u) + þasi + a-tiR + hemkil + auk * siba sunu × sina

"--ti" gerði brú þessa eptir Heimkel ok Sibba, sonu sína.

English: " "--ti-" made this bridge in memory of Heimkell and Sibbi, her sons."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 158 - TINGSTADS K:A, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
I følge Säve ble stenen fjernet fra vestre kirkedør, ellers finnes det ingen andre kilder.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 159 - TINGSTADS K:A, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Plasseringen skal være i det gamle våpenhuset, ellers ingen opplysninger om innskriften, men stenen kan være identisk med Ög Fv1959;95.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1995, side 95.
ÖG 160 - KIMSTADS K:A, KIMSTADS SN, MEMMINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× ...[e]þa : let : kiarua : kumbl : efti[R :] keiRulr :: b--a : sin : koþan : kuþ : halbi : sialu : has :

[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. Guð hjalpi sálu hans.

English: "Fríða(?) had the monument made in memory of Geirulfr, her good husbandman. May God help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 161 - KIMSTADS KIRKEGÅRD, KIMSTADS SN, MEMMINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× suen [×] auk × þeR × bryþr × r[istu × stein × iftR × kaþur × sin × iart × kuþ × h...]lbi × aut × has × auk × kus × muþ[-R × i × lius ×]

Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fôður sinn Jarl. Guð h[ja]lpi ônd hans ok Guðs móð[i]r í ljós."

English: "Sveinn and his brothers raised the stone in memory of their father Jarl. May God and God's mother help his spirit into light."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 162 - KULLERSTADS BRO, KULLERSTADS SN, MEMMINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen har skålgroper, som man daterer til bronsealder.
Innskriften lyder:

+ hakun + karþi + bru + þasi + ian + su skal + haita + kunas + bru + iai saR + uaR × sua + hakunaR +

Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita Gunnars brú, en sá var sonr Hákonar.

English: "Hákon made this bridge and it will be called Gunnarr's bridge. And he was Hákon's son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Richard Dybeck, Svenska run-urkunder, Stockholm 1885 (PDF-fil).
ÖG 163 - SKATTNA, KULLERSTADS SN, MEMMINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× ntisa × risti × sten × ebtiR × kufast × sun sin × kuþ × hiabi × aut × hans

Ádísa(?) reisti stein eptir Guðfast, son sinn. Guð hjalpi ônd hans.

English: "Ádísa(?) raised the stone in memory of Guðfastr, her son. May God help his spirit."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 164 - MOTALA, KYRKOHERDEBOSTÄLLET, MOTALA, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Östergötlands länsmuseum, Linköping.
Innskriften lyder:

... at arn... ... -oa...

... at(?) Arn...(?) ... [J]óha[n(?)]

English: "... in memory of(?) Arn-(?)... ... Jóhan(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 165 - SKÄNNINGE K:A, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til sist på 900-tallet. Runeristeren er Torkel
Innskriften lyder:

(*) þurun * risti * auk × þiR × bruþr × suniR :
× tusta × iftiR * sin * faþur
× þurkil×k rist × stin : þansi : aufti : tusta :


Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir Tosta, eptir sinn fôður. Þorkell'k reist stein þenna eptir Tosta.

English: "Þórunnr and his brothers, Tosti's sons, raised (the stone) in memory of their father. I, Þorkell, raised this stone in memory of Tosti."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 166 - SKÄNNINGE, HOSPITALSMUREN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

bulti : auk : ulfR : ristu : stina : þisi [iftiR : þrunt auk :] farulf : bruþr sina

Boldi ok Ulfr reistu steina þessi eptir Þrónd ok Farulf, brœðr sína.

English: "Boldi and Ulfr raised these stones in memory of Þróndr and Farulfr, their brothers."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 167 - SKÄNNINGE K:A, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...-...n(s)i... ...--m--l : is...anskrle : suin ----n guþ ...a...]

... ... ... Svein ... Guð ..."

English: "... ... ... Sveinn ... God ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 168 - SKÄNNINGE, HOSPITALSMUREN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[u : þluktl : --- × ---luinsi : eirþan : þiRn]

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 169 - GISTADS FORNA K:A, GISTADS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[kai- raisti s-... ...fti... ...]

Gei[rr] reisti s[tein] [e]pti[r] ...

English: "Geirr raised the stone in memory of ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 170 - ÖSBY, GÅRDEBY SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

halstun ¤ risti ¤ stun ¤ þansi ¤ RuiR ¤ faþu ¤ sin ¤ sini

Hallsteinn reisti stein þenna yfir fôður sinn Sini(?).

English: "Hallsteinn raised this stone over his father Sinir(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 171 - SKÄRKINDS GAMLA K:A, SKÄRKIND SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av lysrød granitt, og er datert til ca år 500. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 68
Innskriften lyder:

skiþaleubaz

Skinn-Ljúfr

English: "Skinn-Ljúfr"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 172 - SKÄRKINDS GAMLA K:A, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 68
Innskriften lyder:

kutr : uk : fastulfR : uk : burn : uk : rustin : þiR : ristu : stin : þina : iftR : s(t)ibi : faþur : sin * kuþan

Gautr ok Fastulfr ok Bjôrn ok Hróðsteinn þeir reistu stein þenna eptir Stybbi, fôður sinn góðan.

English: "Gautr and Fastulfr and Bjôrn and Hróðsteinn, they raised this stone in memory of Stybbir, their good father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 173 - SKÄRKINDS GAMLA K:A, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et ribben, og er datert til 1400-tallet,
Innskriften lyder:

þætt=æ| ær| |refen h(?)

r ?

Þetta er rifin ... ... ...

English: "This is the ribs ... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 174 - SKÄRKINDS NYA K:A, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...ublas ÷ h... ...usutu...

[k]umlast(?) ... ...

English: "entombed(?)... ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 175 - SKÄRKINDS NYA K:A, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...raif ¤ su... ...

... ...reif, so[n] ...

English: "... ...-reifr, son ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 176 - KARLSLUND, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× skarþi × raiþi × stin × þonsi × iftiR kuþmrt × faþur × sin

Skarði reisti stein þenna eptir Guðmund, fôður sinn.

English: "Skarði raised this stone in memory of Guðmundr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 177 - SÖDERKÖPING, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[asa * auk þorkaiR * auk * ali -- letu * reisa * iftiR * tofa hir * uarþ * hakuii *]

Ása ok Þorgeirr ok Áli/Alli [þau] létu reisa eptir Tófa, er varð hôggvinn.

English: "Ása and Þorgeirr and Áli/Alli, they had (the stone) raised in memory of Tófi, who was cut down."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 178 - VADSTENA, VADSTENA, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gullbrakteat, og er datert til U 500-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (70)
Innskriften lyder:

[* tuwatuwa * fuþarkgw : hnijïpzs : tbemlñod]

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Maal og minne 1992
ÖG 179 - VADSTENA, VADSTENA, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er nå ved klosterkirken.
Innskriften lyder:

... ...i : stin : þonsi : Rfti : Rskil faþur sin :

... ... stein þenna eptir Áskel, fôður sinn.

English: "... ... this stone in memory of Áskell, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 180 - GAMMALKILS K:A, GAMMALKILS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[haltan :] (r)ist * stin * þasi : hrulf : faþu [: sin :] (u)(a)(s) ku(þ)

Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] Hrólf, fôður sinn, var góðr.

English: "Halfdan raised/carved this stone in memory of Hrólfr, his father; (he) was good."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 181 - LEDBERGS KIRKEGÅRD, LEDBERGS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

(b)isi : sati : st(n) : þ(a)s(i) : iftiR : þurkut : ui(n)(u)(a)(l)(i)t : faþu(r)
: sin : uk : þu : kuna : baþi : þmk:iii:sss:ttt:iii:l(l)l


Bisi setti stein þenna eptir Þorgaut ..., fôður sinn ok þau Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.

English: "Bisi placed this stone in memory of Þorgautr ... his father. And Gunna, both. Thistle, mistletoe, casket."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Jansson 1976:76. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. The Ledberg Rune Stone (The back), Östergötland. The Ledberg Rune Stone (The front), Östergötland
ÖG 182 - LEDBERGS KIRKEGÅRD, LEDBERGS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er en rent ornamental gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 183 - KÄRRSJÖ, LEDBERGS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* aki * uruni * risti * ifti * (b)ui * [bruþur] ...

Áki rúnar risti eptir Búa(?), bróður [sinn].

English: "Áki carved the runes in memory of Búi,(?) his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 184 - SJÖGESTAD, KIRKEGÅRDSMUREN, SJÖGESTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen har siden 1937 vært utenfor muren.
Innskriften lyder:

× saþur + risti + ifti + þura + buþur + sin + uar + tauþr +

Sæþórr reisti eptir Þóra, bróður sinn, var dauðr.

English: "Sæþórr raised (the stone) in memory of Þóri, his brother, (who) died."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 185 - SJÖGESTAD, KIRKEGÅRDSMUREN, SJÖGESTAD, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er en rent ornamental, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved søndre kirkegårdsmur.
Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 186 - FRACKSTAD, SJÖGESTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Lunnevads folkhögskola.
Innskriften lyder:

× kut × raisti × ifti × skara × sun sin × anun × hiu × siþu

Gautr reisti eptir Skera/Skara, son sinn. Ônundr hjó síðu.

English: "Gautr raised (the stone) in memory of Skeri/Skardi, his son. Ônundr cut the side."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 187 - HACKSTAD, SJÖGESTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Lunnevads folkhögskola.
Innskriften lyder:

[yustin : ri]sti : stin : þana : eftR : [tiura : faþur : sin :]

Jósteinn reisti stein þenna eptir Dýra/Djúra, fôður sinn.

English: "Jósteinn raised this stone in memory of Dýri/Djúri, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 188 - BANKEBERG, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. I følge Nordén er denne stenen den samme som ÖG 238.
Innskriften lyder:

[þurstn × irs- (u)niR × ruiki si----- × uk × ai...]

Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...

English: "Þorsteinn carved the runes in memory of(?)... and ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 189 - BO, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

+ tuki × rist * stin × aft * bruþ sin * iust *

Tóki reisti stein ept bróður sinn Jóstein(?).

English: "Tóki raised the stone in memory of his brother Jósteinn(?)"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 190 - NYBBLE ÄGOR, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...s * risti + istin iftr * aguta * ku(þ)... ...

... reisti stein eptir Ágota, Guð/góð[an] ...

English: "... raised the stone in memory of Ágoti, a good/ God ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 191 - NYBBLE, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...:hiR : risþi : sta=n : þasi : uftiR : krimu : faþur : si...]

...geirr(?) reisti stein þenna eptir Grímu/Grímulf, fôður si[nn].
Innskriften lyder:

English: "...-geirr(?) raised this stone in memory of Grími/Grímulfr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 192 - RAKERED, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þura * lit * risa * stin * þini * iftiR * ailki * bunta sin]

Þóra lét reisa stein þenna eptir Helga, bónda sinn.

English: "Þóra had this stone raised in memory of Helgi, her husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 193 - HÄRBERGA K:A, HÄRBERGA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen ble reist ved inngangen til kirkegården i 1947.
Innskriften lyder:

sistin * ris(þ)... ...
...ftiR * kermut * mak si...


Sigsteinn reist[i] ... [e]ptir Geirmund, mág si[nn].

English: "Sigsteinn raised ... in memory of Geirmundr, his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 194 - HÄRBERGA K:A, HÄRBERGA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[t-n : au- -... : ris... : stin : þina : iftiR : kruk : faþur sin : bunta : þuru]

D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir Krók, fôður sinn, bónda Þóru.

English: "Danr and ... raised this stone in memory of Krókr, their father, Þóra's husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 195 - HADELÖ, MJÖLBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... sunu sina *]

..., sonu sína.

English: "... his sons"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 196 - HULTERSTAD, MJÖLBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[turno * risþi * sten * þasi : eftiR * ustn * sin * bruþur *]

Þyrna(?) reisti stein þenna eptir Eystein, sinn bróður.

English: "Þyrna(?) raised this stone in memory of Eysteinn, her brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 197 - SÖRBY K:A, MJÖLBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

¤ uikutr ¤ risþi ¤ stina ¤ þisi ¤ ift(i)(R) ¤ [þu]rkut × bruþur ¤ sin

Végautr reisti steina þessa eptir Þorgaut, bróður sinn.

English: "Végautr raised these stones in memory of Þorgautr, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 198 - NORMLÖSA KLOCKAREGÅRD, NORMLÖSA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

uluf : auk : þa... ... ... ... (:) sin × iR buki × i × u(r)(a)uaþi

Ólôf ok ... ... ... ... sinn, er bjó í Eyravaði.

English: "Ólôf and ... ... ... their... He lived in Eyravað."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 199 - SYA K:A, SYA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[ylmstn : risti : stii] ... uftiR * gisl * (f)[aþur : sin r...]

Holmsteinn reisti stein ... eptir Gísl, fôður sinn ...

English: "Holmsteinn raised the stone ... in memory of Gísl, his father ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 200 - UDDARP, SYA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står nå ved langhuset.
Innskriften lyder:

...R- --- ...umla ufti (k)iR(m)(i) * þ(k)(n) * ...u(t)(a)n b(u)... ...

... ... [k]umla eptir Geirma, þegn [n]ýtan, bó[nda](?) ...

English: "... ... monument in memory of Geirmi, a capable thegn, husbandman(?)..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 201 - VETA KIRKEGÅRD, VETA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: karli : auk * þeR : kunaR ÷ restu : stein : þensi
eftR * hamnta : bruþur : sin * trik ** kuþan : kuþ * hialbi * salu * has


Karli ok þeir Gunnarr reistu stein þenna eptir Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. Guð hjalpi sálu hans.

English: "Karli and Gunnarr, they raised this stone in memory of Hámundi, their brother, a good valiant man. May God help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, E. Brate, Sveriges Runinskrifter Band 2, Stockholm 1911-1918 (PDF-fil). Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 4991/84 Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 202 - GOTTLÖSA, VETA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved vegen mot Mjölby på tomten Fridhem.
Innskriften lyder:

* kiR... * risti * stina * þisi * iftim stinkl * þiR * uaRu : suniR : biarnaR

Geir[i] reisti steina þessa eptir Steinkel. Þeir váru synir Bjarnar.

English: "Geiri raised these stones in memory of Steinkell. They were the sons of Bjôrn."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 203 - GOTTLÖSA, VETA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...R * k-k- (r)(i)(s)(t)(i) stin * þensi * ... uiurn * sui ...

... "k-k-" reisti stein þenna ... Vébjôrn, son(?) ...

English: "... raised this stone ... Vébjôrn, son(?)..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 204 - VIBY K:A, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Stenen er reist nordøst for kirken.
Innskriften lyder:

-usti * risþi stin * eftiR aysti[(n) * mik * s]in [*]

[T]osti reisti stein eptir Eystein, mág(?) sinn.

English: "Tosti raised the stone in memory of Eysteinn, his kinsman-by-marriage(?)."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6573/62. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 205- VIBY KÄLLGÅRD, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på Viby kirkegård. ÖG 205 og ÖG 206 er samme runesten.
Innskriften lyder:

* sigbiurg * resþi * sten * þonsi * uftiR * kunar * buta sin :

Sigbjôrg reisti stein þenna eptir Gunnar, bónda sinn.

English: "Sigbjôrg raised this stone in memory of Gunnarr, her husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6574/62. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 205- VIBY KÄLLGÅRD, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
ÖG 205 og ÖG 206 er samme runesten.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6574/62. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 207 - ENEBACKEN, KÅRARPS ÄGOR, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× riþulf : auk : kiRi : ristu : stin : þensi : iftiR : ufag * muþurbruþur : sin : but(a) (:) ku(þ)(a)n

Hreiðulfr ok Geiri reistu stein þenna eptir Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.

English: "Hreiðulfr and Geiri raised this stone in memory of Ófeigr, their mother's brother, a good husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 4991/84. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
ÖG 208 - ENEBACKEN, KÅRARPS ÄGOR, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: uigi : risþ : sten : þo(n)s- yftiR : ufag : faþur : sin :

Vígi reisti stein þenna(?) eptir Ófeig, fôður sinn.

English: "Vígi raised this stone in memory of Ófeigr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 209 - ENEBACKEN, KÅRARPS ÄGOR, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stungen i-rune i eftiR i følge J. P. Strid, 1984.
Innskriften lyder:

: tusti : risti : stin : iftiR * tuka * auk * u÷rusta : nefa : sina :

Tosti reisti stein eptir Tóka ok Orrosta, nefa sína.

English: "Tosti raised the stone in memory of Tóki and Orrosti, his nephews."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 4991/84. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 210 - KÅRARP, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: tusti : resþi : stn : þesi : eftiR : keslik : faþur : sin :

Tosti reisti stein þenna eptir Gæsling, fôður sinn.

English: "Tosti raised this stone in memory of Gæslingr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 211 - MÖRBY, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* fulugi : raisþi : sten : þensi : eftiR : sagsa : faþur : sin :

Fullugi reisti stein þenna eptir Saxa, fôður sinn.

English: "Fullugi raised this stone in memory of Saxi, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 212 - ÅLBÄCKEN, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[tula : risti : stina : iftiR * buka : auk * bru þa:si : ai : buna * þn]

Tóla reisti steina eptir Bugga ok brú þessa at bónda þann.

English: "Tóla raised the stones in memory of Buggi and and (made) this bridge in memory of this husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 213 - VÄSTERLÖSA K:A, VÄSTERLÖSA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: steinlauk : let : lekia : stein : þena : ufiR : (a)(l)ui : sun : sin : kuþ : hiabi : siol : hans : auk : kus : moþiR :

Steinlaug lét leggja stein þenna yfir Ôlvi, son sinn. Guð hjalpi sál hans ok Guðs móðir.

English: "Steinlaugr had this stone laid over Ôlvir, her son. May God and God's mother help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 214 - EGEBY KNEKTTORP, VÄSTERLÖSA SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

ulf * risti * stin * [þisi * iftiR *] ufak * f[aþu]r * sin * auk * bru * þisi * k[ari]þi

Ulfr reisti stein þenna eptir Ófeig, fôður sinn, ok brú þessa gerði.

English: "Ulfr raised this stone and made this bridge in memory of Ófeigr, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 215 - LÄGERNÄS, V. RYDS SN, YDRE HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[: ramri : raisþi : stan : þansi : aftR : asur : sun : sin]

Rambi(?) reisti stein þenna eptir Ôzur, son sinn.

English: "Rambi(?) raised this stone in memory of Ôzurr, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 216 - SUNDS KYRKOBY, SUNDS SN, YDRE HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: krim- ...

Grímr(?) ...

English: "Grímr(?)..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 217 - OPPEBY, SUNDS SN, YDRE HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

oniþikR : biorn : reisiR : stein : eftiR : krein : faþur : sin : auk : steinu : sistur : sina :

Óníðingr Bjôrn reisir stein eptir Grein, fôður sinn, ok Steinu, systur sína.

English: "The unvillainous Bjôrn raises the stone in memory of Grein, his father and Steina, his sister."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 218 - TORPA K:A, TORPA SN, YDRE HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet i en sort krittegning på muren ved prekestolen, og er datert til middelalderen, eventuellt ettermiddelaldertid. Tegningen ble overmalet i 1892.
Innskriften lyder:

[suen nilss * gotus]

Sveinn Nikulás Gotus

English: "Sveinn, Nikulás, Gotus"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 219 - LUNDBY, LILLKYRKA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

a(u)(k)(a)utr : risþi : stin : þansi : RftiR : sikfus : mnk * sia *

Eygautr/Auðgautr reisti stein þenna eptir Sigfús, mág sinn.

English: "Eygautr/Auðgautr(?) raised this stone in memory of Sigfús, his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 220 - Ö. SKRUKEBY K:A, Ö. SKRUKEBY SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: suen : auk : iki : letu : kiarua : kumbl : eftR :: uibiora : fnþur : sia : koþna : kuþ : hnlbi snlu : hnas : uel :

Sveinn ok Ingi létu gera kuml eptir Vébjôrn, fôður sinn góðan. Guð hjalpi sálu hans vel.

English: "Sveinn and Ingi had the monument made in memory of Vébjôrn, their good father. May God well help his soul."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 221 - TÖRNEVALLA K:A, TÖRNEVALLA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av kvartsrik granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

aytr : rasti : stin : þasi : aftiR : t[an]sk[a] : faþur : sin : buta : kuþan

Eyndr reisti stein þenna eptir Danska, fôður sinn, bónda góðan.

English: "Eyndr raised this stone in memory of Danski, his father, a good husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 222 - TÖRNEVALLA KIRKEGÅRDSPORT, TÖRNEVALLA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av lyserød granitt, og er datert til vikingtid. Et fragment av stenen ble funnet i gårdsmuren 1961.
Innskriften lyder:

[...in : sati : sti]n : þana : e[ftiR : farþakn ...]

[Sv]einn/[St]einn setti stein þenna eptir Farþegn ...

English: "Sveinn/Steinn placed this stone in memory of Farþegn ... "

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. MÖLM 1960:224, Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
ÖG 223 - TÖRNEVALLA K:A, TÖRNEVALLA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grå granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: [----]tin : raistþi : stain : þana : iftiR : þuri : mak : sin

[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir Þóri, mág sinn.

English: "Þorsteinn(?) raised this stone in memory of Þórir, his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 6773/60. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 224 - STRATOMTA, TÖRNEVALLA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 27
Innskriften er ristet på en

: estriþ : ausualti : aukmuntr : þau : litu : rais:a
: stain : þansi : aftiR : halftan : faþur : sin : auk : astriþ : at : bunta : sin :
: kuþan :


Ástríðr, Ásvaldi, Augmundr, þau létu reisa stein þenna eptir Halfdan, fôður sinn, ok Ástríðr at bónda sinn góðan.

English: "Ástríðr, Ásvaldi, Augmundr, they had this stone raised in memory of Halfdan, their father; and Ástríðr in memory of her good husbandman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Richard Dybeck, Svenska run-urkunder, Stockholm 1885 (PDF-fil).
ÖG 225 - HÖGTOMTA, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved vegen inn mot Högtomta.
Innskriften lyder:

þruntr × risti + tsin × þinsa + aftiR * þurtsin [faþ](u)r sin

Þróndr reisti stein þenna eptir Þorstein, fôður sinn.

S. Lagman (1994) leser 1. ordet þruntra og 7. ordet -(a)...(u)r

English: "Þróndr raised this stone in memory of Þorsteinn, his father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. N 225
ÖG 226 - LÖNNBRO, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þora : auk : uslakr : þiR : litu : reisa : tsin : þina : iftiR : inkmar : faþur sin :]

Þóra ok Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir Ingimar, fôður sinn.

English: "Þóra and Áslakr, they had this stone raised in memory of Ingimarr, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 227 - LÖNNBRO, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...fauþs o=r h broþiR litu ristu iasa e þ o haftr þ... ark... sin]

... ... ... brœðr létu reisa(?) ... ... ... ... ... ... ... sinn.

English: "... ... ... brothers had raised(?)... ... ... ... ... ... ... their"

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 228 - TUNA BRO, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 43
Innskriften lyder:

hiþinkun × kiafluk : rastu × f=itiR * ufak : buanta * sin hilbi kuþ ant hans *

Heðingunnr, Gjaflaug reistu eptir Ófeig, bónda sinn. Hjalpi Guð ônd hans.

English: "Heðingunnr (and) Gjaflaug raised (the stone) in memory of Ófeigr, their husbandman. May God help his spirit."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 229 - VARBY, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: austaen × auk × urykia : raistu + kumbl + þisa : at : haiRa : faþur sin × guþ hiul[b]i : onta has

Eysteinn ok Órœkja reistu kuml þessi at Geira, fôður sinn. Guð hjalpi anda hans.

English: "Eysteinn and Órœkja raised these monuments in memory of Geiri, their father. May God help his spirit."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 230 - ÅKERBY TRAPPBACKE, HÄRADSHAMMARS SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: þulfR : resti : sten : þisa : aftiR : ketil : sun : sin

Þólfr reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn.

English: "Þolfr raised this stone in memory of Ketill, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 231 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av kalksten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142:7
Innskriften lyder:

suin [: ak : t]sin : ak : iyan : ak rakn[i : þaiR r...u * kuml *] (a)ftiR : tsinar : fa(þ)[ur sin ...uþ * hialbi *] salu * tsinar * þ[ufr]... ...

Sveinn ok Steinn ok Jóhan ok Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir Steinar, fôður sinn. [G]uð hjalpi sálu. Steinarr "þufr" ...

English: "Sveinn and Steinn and Jóhan and Ragni , they raised/erected the monument in memory of Steinarr, their father. May God help (his) soul. Steinarr ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
ÖG 232 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av lysegrå granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen opp til kirken. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142
Innskriften lyder:

akuti : auk : ulf : þiR : litu : rasa : tsin þinsa eftiR : biruiþ : faþur sin

Ágoti ok Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir Bergvið, fôður sinn.

English: "Ágoti and Ulfr, they had this stone raised in memory of Bergviðr, their father."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 503/75. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 233 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av svartaktig granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen opp til kirken. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142
Innskriften lyder:

+ uibaurn + risti + stin + þasa + aftiR + þurkiR + bruþur + sin

Vébjôrn reisti stein þenna eptir Þorgeir, bróður sinn.

English: "Vébjôrn raised this stone in memory of Þorgeirr, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 8114/74. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 234 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen opp til kirken. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142. Runeristeren er den samme som gjort ÖG 235 (ATA 8141/74)
Innskriften lyder:

karl * rist * stin * þisa * itR * osmut * buruþu sin

Karl reist stein þenna eptir Ásmund, bróður sinn.

English: "Karl carved this stone in memory of Ásmundr, his brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 235 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av lysgrå granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen opp til kirken. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142. Runeristeren er den samme som gjort ÖG 234 (ATA 8141/74)
Innskriften lyder:

karl uist (:) stin : þisa itR þurfrþa auþurn fr(a)ta si-

Karl reist stein þenna eptir Þorfrøð(?), auðôrvan(?), frænda si[nn].

English: "Karl carved this stone in memory of Þorfrøðr(?), his generous(?) kinsman."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 2035/75. Lagman 1990 s. 43. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 236 - Ö. STENBY K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grå granitt med rødaktige innslag, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen opp til kirken. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 142
Innskriften lyder:

× ufagR * raisþi * stain * þansa * eftiR * aystain * sun sin ×

Ófeigr reisti stein þenna eptir Eystein, son sinn.

English: "Ófeigr raised this stone in memory of Eysteinn, his son."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 8101/74. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 237 - ÅLLONÖ, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 132
Innskriften lyder:

þu(r)(t)sin uk * sunui(þ)rR : þaiR : raistu : stin : þina : f... ...(r)l * bruþur sin

Þorsteinn ok Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir Ka]rl(?), bróður sinn.

English: "Þorsteinn and Sunnviðr(?), they raised this stone in memory of Karl(?), their brother."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 238 - BANKEBERG, VIKINGSTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 58. I følge Nordén samme sten som ÖG 188.
Innskriften lyder:

þulkR * uasuek * sin × þaosi × if(t)iR × (a)iRku k

Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) Geirvé(?) ...

English: "Tólir(?) raised(?) this(?) stone(?) in memory of(?) Geirvé(?) ..."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. A, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 239 - SKÄNNINGE, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Stenmuseet.
Innskriften lyder:

-(u)n(a)r lakþi : stein þena : eftiR kuþlug/kunluk : kunu : si-a koþ(a) * auk * eftiR... : ahsu : totur : sina : koþa * guþ hi(e)lbi * sailu * þiRa bekia *

[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir Guðlaug/Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir Ásu, dóttur sína góða. Guð hjalpi sálu þeira beggja.

English: "Gunnarr(?) laid this stone in memory of Guðlaug/Gunnlaug, his good wife, and in memory of Ása, his good daugter. May God help both of their souls."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen årgang 1943, side 317. Wessén 1966 side 5. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
ÖG 240 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset. ÖG 240 og Ög 241 utgjør deler av samme ristning.
Innskriften lyder:

× keitil : l(a)gþi : hualf : þ... ... ... si- : kuþ : hia(l)...- : [t]una : salu ×

Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... sinn. Guð hjalpi Tunna/Tonna sálu.

English: "Ketill laid this vault ... his ... May God help Tunni's/Tonni's soul." <

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Hov s. 14, Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 242 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND Stenen er gravhelle av kalksten, og er rent ornamental. Plasseringen er i kirkens vestre gavelvegg.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 243 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen som er datert til vikingtid, er en gravhelle av kalksten som er rent ornamental. Plasseringen er i kirkens vestre gavelvegg.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG 244 - VIBY KIRKEGÅRD, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er av lyserød granittog er rent ornamental. Den er datert til vikingtid. Plasseringen er 40m NV for tårninngangen.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 245 - Ö. ENEBY K:A, Ö. ENEBY SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er malet på murpuss, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

-(u)þ (b)a- -i(k)o ufæ=r

[G]uð(?) ba[r]/ba[ð] ... yfir."

English: "[G]od(?) prayed(?) ... over."

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 246 - ÖRBERGA PRÄSTGÅRD, ÖRBERGA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-nk : s-- : -...

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG 247 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...þ : ...(i)l : u...

???

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. SK:175. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG 248 - ALVASTRA, V. TOLLSTADS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en bånd av bly, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

in montæ seilon : et in s--(u)i-atæ : æfesio=rium : ibi : rekuiesku
nt (:) sæptem : sankti : do=rmientes : ma=rlkus : maxiki
mianus : markianus (:) dionisius : serapion : konsant
rius : iohannes : sik (:) rækuieskat hik famula
do
mini : nosst=ri gesu : kristi bædikta a mo=rbo iss
s okumbæt in nomine : patris et filii et spiritus
sankti : amæn


In monte Celion et in civitate Ephesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes: Malchus, Maximianus, Marcianus, Dionysius, Serapion, Constantinus, Johannes. Sic requiescat hic famula Domini nostri Jesu Christi Benedicta, a morbo si occumbet. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

Litteratur: Östergötlands runinskrifter, 1911-18, E. Brate. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Blyrullen från Alvastra, Otto von Friesen, Forvännen 1918.. Alvastra-blyet, Erik Bråte, Forvännen 1918. Blyrullen i drottning Benediktas sarkofag i "Sverkerskapellet" vid Alvastra, K. A. Härje, Forvännen 1919. Blyrullen från Alvastra och dess ställning i raden av medeltida svenska runinskrifter, Otto von Friesen, Forvännen 1919.
ÖG ATA1083/48 - Ö. HARGS K:A, Ö. HARGS SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på eefragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... : tufi : rst... ...

... Tófi reist[i]/reist ...

English: "... Tófi raised/carved ..."´

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA3020/48 - BJÄLBO K:A, BJÄLBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...iRi × r...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. ÖG N266.
ÖG ATA4905/48 - SJÖGESTADS K:A, SJÖGESTADS SN, VALKEBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkegårdsporten.
Innskriften lyder:

-...-----... : ki-a -ru : -f---...---...-

... ge[r]a(?) [b]rú(?) ...

English: "... made(?) the bridge(?) ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA5053/48 - NORMLÖSA K:A, SJÖGESTADS SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen ble funnet innmuret i 1943 og ble tatt ut i 1948. Plasseringen er nå i våpenhuset.
Innskriften lyder:

... efti- ...- si(n)

... epti[r] ... sinn.

English: "... in memory of ... his"

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG ATA5060/54 - NORRGÅRDEN, KULLEN, BJÄLBO SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av gravhelle, dvs. et kalkstenlokk, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Bjälbo k:a.
Innskriften lyder:

þorby(r)- -- -------... aift- þor---(r) ------(r)--(n)iso-n...s

Þorbjôr[n] ... ... ept[ir] Þor[gei]r(?) ...

English: "Þorbjôrn ... ... in memory of Þorgeirr(?)..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA4197/55 - FORNÅSA K:A, FORNÅSA SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av blågrå kalksten, og er datert til vikingtid. Stenen er reliefhugget med ornamentikk.
Innskriften lyder:

...-afr/...-akr : ris-- * st-- ... ... (h)(i)(l)(b)(i) (s)... ...

Ólafr(?)/Þorlakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... [Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...

English: "Olafr/Þorlakr raised/carved the stone ... May God(?) help ... soul(?)."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA63/57 - S:T LARS K:A, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av grå kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Länsmuseet i Linköping.
Innskriften lyder:

...ba * fa... -in -...-r

... fô[ður](?) [s]inn(?) ...

English: "... his father ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA3421/58 - ASBY K:A, ASBY SN, YDRE HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på 1 av 4 fragmenter av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...(a)(i)...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6266/59 - ROGSLÖSA K:A, ROGSLÖSA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i tårnkammeret.
Innskriften lyder:

...o : sustur : sina k(o)...

..., systur sína gó[ða].

English: "... his good sister"

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6550/59A - ALLHELGONAKYRKAN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Skänninge museum.
Innskriften lyder:

...tirn k-... hul...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6550/59B - ALLHELGONAKYRKAN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Skänninge museum.
Innskriften lyder:

...au-...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6550/59C - ALLHELGONAKYRKAN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Skänninge museum.
Innskriften lyder:

... : ku...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6550/59D - ALLHELGONAKYRKAN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Skänninge museum.
Innskriften lyder:

...- : kuþ-... ...-u * ...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6550/59E - ALLHELGONAKYRKAN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Skänninge museum.
Innskriften lyder:

...-a...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6488/60 - HOSPITALSKAPELLET, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Stenen har vært brukt som dørterskel, og har derfor slitespor.
Innskriften lyder:

... ...þi : stin : þa...- * -...

... [reis]ti stein þe[nna] ...

English: "... raised this stone ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA5503/61 - RYSTADS K:A, RYSTADS SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av blågrå granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er som grunnsten i sakristiet.
Innskriften lyder:

: þurstin : -... ... ...R : frystin : faþur : sin :

Þorsteinn ... ... [epti]r Freystein, fôður sinn.

English: "Þorsteinn ... ... in memory of Freysteinn, his father."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA5591/61 - ALLHELGONAKIRKENS RUIN, (MUNKEN) SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på bronseblikk, og er datert til vikingtid/middelalder. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (26898:9).
Innskriften lyder:

fuþor-

fuþor[k]"

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA6576/62 - DAGSBERGS K:A, DAGSBERGS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, dvs. et kalkstenlokk, og er datert til vikingtid. Det er ristet på begg esider.
Innskriften lyder:

...þiu-...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA4399/63 - KLOSTERSTADS GAMLA KIRKEGÅRD, VADSTENA, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Vadstena slott. Stenen er reliefhugget med dyreornamentikk.
Innskriften lyder:

... sin : kuþan :: ku... ...

... sinn góðan. Gu[ð] ...

English: "... his good ... God ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA4401/63 - S:TA INGRIDS KLOSTER, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grårød granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...tiR : iskil : bruþur : sin :

... [ep]tir Áskel, bróður sinn.

English: "... in memory of Áskell, his brother."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG ATA6225/65 - VISTS K:A, VISTS SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

hkun : þiR b(r)u- : suniR : kun(i)ta- --(t)u : ------ : --(k)--- --(þ)(u)- ---

Hákon þeir brœ[ðr], synir Gunn... [lé]tu ... ... ... ...

English: "Hákon and his brothers, Gunn-...'s sons had ... ... ... ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG ATA????/68 - ALVASTRA KLOSTER (AUDITORIET?), V. TOLLSTADS SN, LYSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en blyremse, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (22111:430)
Innskriften lyder:

... -alabæ fastn-

... hjalpi(?) Fastný(?)

English: "... may help(?) Fastny(?)"

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA4654/74 - SKÄRKINDS GAMLA K:A, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av brunaktig grå granitt, og er datert til vikingtid. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 68.
Innskriften lyder:

...-iulu...

???

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG ATA580/75 - Ö. STENBY GAMLA K:A, Ö. STENBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved hovedgangen up til kirken.
Innskriften lyder:

...-a × ri(t)i × stin × þinsa × at ...þru × sun × ...

... rétti stein þenna at ... son ...

English: "... erected this stone in memory of ... son ..."

Litteratur: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. ÖG N289. www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG FV1943;317A - S:TA INGRIDS KLOSTERRUIN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er den opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

kufi + lagþi + stin + eftiR + ygila + sun + sin * kuþ ialbi has sal

Gufi lagði stein eptir Engla(?), son sinn. Guð hjalpi hans sál.

English: "Gufi laid the stone in memory of Engli(?), his son. May God help his soul."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1943, side 317.
ÖG FV1943;317B - S:TA INGRIDS KLOSTERRUIN, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er den opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

harani : lakþi : ufiR : kufa : faþur : sint : kuþ : hialbi : saol

Hrani(?) lagði yfir Gufa, fôður sinn. Guð hjalpi sál.

English: "Hrani laid over Gufi, his father. May God help (his) soul."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1943, side 317.
ÖG FV1943;317C - S:T MARTINS K:A, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Stenmuseet
Innskriften lyder:

: uikeR : lagþ... ... kus : moþiR

Végeirr lagð[i] ... Guðs móðir.

English: "Végeirr laid ... God's mother."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1943, side 317.
ÖG FV1943;317D - S:T MARTINS K:A, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en fragment av en gravhelle, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Stenmuseet.
Innskriften lyder:

... kus * (m)... ...

... Guðs m[óðir] ...

English: "... God's mother ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1943, side 317.
ÖG FV1950;341 - KALLERSTADS ÄGOR, S:T LARS SN, HANEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til ca år 1025. Stenen ble funnetca 200 m fra ÖG 113. Plasseringen er utenfor länsmuseet, Linköping.
Innskriften lyder:

...-iur- : auk : as-iurn : þiR : ristu : stin : þasi : eft-R : uikfast : faþur : sin : es uas : tuþr : o : eklati : sun : helgu

...[b]jôr[n] ok Ás[b]jôrn þeir reistu stein þenna ept[i]r Vígfast, fôður sinn, er var dauðr á Englandi, son Helgu.

English: "...-bjôrn and Ásbjôrn, they raised this stone in memory of Vígfastr, their father, Helga's son. He died in England."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1950, side 341. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG FV1950;343 - STEGEBORG, ÖSTRA NY SN, BJÖRKEKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på e t fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Brukt som hjørnesten i Stegeborgs slott. Plasseringen er i vestre portens nordøstre hjørne.
Innskriften lyder:

...-- : þasi : aftiR * -...

... þessa eptir ...

English: "...this in memory of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1950, side 343.
ÖG FV1958;252 - S:T LARS K:A, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset. Rester av originalfarge (rød, svart og hvit) fantes bevart.
Innskriften lyder:

: kera : let : kerua : kubl : þsa : yfiR : þurþ : bunta : sin : auk : siriþr : mar : yfir : sin : faþur :: kuþ : hiulbi : sial : hanis

Geira lét gera kuml þessi yfir Þórð, bónda sinn, ok Sigríðr, mær, yfir sinn fôður. Guð hjalpi sál hans.

English: "Geira had these monuments made over Þórðr, her husbandman, and Sigríðr the maiden over her father. May God help his soul."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1958, side 252
ÖG FV1958;255 - S:T LARS K:A, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirkens underetage.
Innskriften lyder:

: hegualtr : lakþi : s...(t)n : þena : ef(t)ir : uþa : (s)un : sin : kuþan :

Hegvaldr lagði stein þenna eptir Auða, son sinn góðan.

English: "Hegvaldr laid this stone in memory of Auði, his good son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1958, side 255
ÖG FV1959;95 - TINGSTADS K:A, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

suartufþi × rasti × stain × þisa × iftiR + uiktiarf × faþur × s-- ×

Svarthôfði reisti stein þenna eptir Vígdjarf, fôður s[inn].

English: "Svarthôfði raised this stone in memory of Vígdjarfr, his father."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1995, side 95. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG FV1959;97 - TINGSTADS K:A, TINGSTADS SN, LÖSINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, dvs kalkstenslokk, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (4950).
Innskriften lyder:

...uru : ...
...-k : ku-...


???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1995, side 97.
ÖG FV1959;241 - Ö. ENEBY K:A, Ö. ENEBY SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av glimmerskiffer, og er datert til 1000-tallet. Brukt som alterskive. Plasseringen er i koret.
Innskriften lyder:

... ---- × stain × þansi × ifti- × r(a)-...

... ... stein þenna epti[r] ...

English: "... ... this stone in memory of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 241
ÖG FV1959;243 - Ö. ENEBY K:A, Ö. ENEBY SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Rent ornamental sten i grå granitt. Plasseringen er i våpenhuset.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 243
ÖG FV1959;244 - FRANCISKANERKLOSTRET, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Ble funnet i 1954. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Innskriften lyder:

... ...ftiR * su-...

... [e]ptir ...

English: "... in memory of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 244
ÖG FV1959;245 - FRANCISKANERKLOSTRET, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Innskriften lyder:

...(k)r(u)...ans : -

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 245
ÖG FV1959;246 - FRANCISKANERKLOSTRET, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Innskriften lyder:

...r : lit : ... yfiR : -...

... lét ... yfir ...

English: "... had ... over ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 246
ÖG FV1959;247 - S:TA RAGNHILDS GILLE, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Stenen er rent ornamental og det er rissiet på begge sider. Funnet i 1926. Det er snakk om et fragment av en gravhelle, dvs. gavelsten i en gravkiste av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 247
ÖG FV1959;248 - HOSPITALSGATAN 9, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på 2 fragmenter av en gravhelle av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar
Innskriften lyder:

...fi... ...(k)þu : yfiR : mu...

... [la]gðu yfir ...

English: "... laid over ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 248
ÖG FV1959;249 - SÖDERKÖPING, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i S:t Ragnhilds gilles samlingar.
Innskriften lyder:

þor... ... ...(r) * þau (l)itu * reisa * s... ... ...(t)ein * sun * s...

Þor... ... ... þau létu reisa s[tein] ... ...[s]tein, son s[inn].

English: "Þor- ... ... they had the stone raised... ...-steinn, their son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1959, side 249.
ÖG FV1965;54 - VIBY K:A, VIBY SN, VIFOLKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Funnet i 1962 som grunnsten i tårnet.
Innskriften lyder:

: haukR * risþi * ift * hifan * trik * kuml * ift * sun * sin * ukiþila * trik * alkuþan saR * hit * krimar

Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "ukiþila" dreng algóðan. Sá hét Grímarr.

English: "Haukr raised the monument in memory of a competent valiant man, in memory of his son "ukiþila", an excellent valiant man. He was called Grímarr."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Ekstern link: Fornvännen 1965, side 54.
ÖG FV1966;102 - S:T LAURENTIUS K:A, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kunuatr : raisþi : stin : þansi : eftiR : þurstin : auk : þurlak : suni : sina

Gunnhvatr reisti stein þenna eptir Þorstein ok Þorlak, sonu sína.

English: "Gunnhvatr raised this stone in memory of Þorsteinn and Þorlakr, his sons."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1966, side 102.
ÖG FV1970;310 - KULLERSTADS K:A, KULLERSTADS SN, MEMMINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

hakun + raiþi × kuml × þausi × eftiR × kunar + sun × sin × han × uarþ × taurþ × uastr +

Hákon reisti kuml þessi eptir Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.

Norsk: "Håkon reiste disse kummel (dvs. dette minnesmerke) etter Gunnar, sin sønn. Han ble død i vesterled".

English: "Hákon raised these monuments in memory of Gunnarr, his son. He died in the west."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1970, side 310. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG FV1975;174 - HARSTADS ÖDEKIRKEGÅRD, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Hører eventuelt sammen med ÖG 94.
Innskriften lyder:

...-- * iarl × ristu ...n * þinsa * aftiR * bruþr * utruks

... Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr Ótryggs.

English: "... (and) Jarl raised this stone in memory of Ótryggr's brother(s)."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1975, side 174.
ÖG FV1983;240 - PRÄSTGÅRDEN, APPUNA SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

+ tufi + karþi × uþ × þans- hftiR + tuli sua sa

Tófi gerði óð(?) þenna eptir Tóli, son sinn.

English: "Tófi made this ford in memory of Tólir, his son."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1983, side 240. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG FV1986;88A - SKÖNBERGA K:A, SKÖNBERGA SN, HAMMARKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er malet med blåaktig farge i kalkputsen på nordre langhusvegg, og er datert til middelalderen. Det er snakk om ca femten syv cm høje runetegn som kan skimtes meget svakt.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1986, side 88.
ÖG FV1986;88B - SÖDERKÖPING, KV BRYGGAREN 1-2, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en knivslire av lövträ (F 832), og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

olavr ÷ -miðr

Ólafr [S]miðr.

English: "Ólafr (the) Smith."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1986, side 88.
ÖG FV1986;222 - SÖDERKÖPING, VINTERVADSGATAN, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en sølje av horn, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

agga=la laga ga=lla

agla/gala laga galla

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "agla/gala laga galla" 'Agla' means "Thou art strong in eternity, Lord."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1986, side 222.
ÖG FV1992;174 - SÖDERKÖPING, KV. HERTIGEN, SÖDERKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et lokk, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

fuþ

fuþ[ork]/fuð(?)

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1992, side 174.
ÖG FV1999;177 - LÖNSÅS K:A, LÖNSÅS SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en paxtavle, og er datert til begynnelsen av 1300-tallet. Plasseringen er i Östergötlands länsmuseum, Linköping.
Innskriften lyder:

{IES[US] NAZAREN[US]} re{X} iudeorum

{Iesus Nazarenus} rex Judæorum"

English: "{Jesus of Nazareth,} king of the Jews."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1999, side 177. Ekstern Link: Les mer i Nytt om Runer.
ÖG HADS30;4V - VÄDERSTADS KYRKA, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

[sun * talrkior]

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Johan Hadorph, Reseanteckningar 1671, hs S 30, UUB.
ÖG HADS30;13R - STRÅ KYRKA, STRÅ SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en påle, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

[: giærmun * kiærþæ : mik :]

Geirmundr gerði mik.

English: "Geirmundr made me."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. ohan Hadorph, Reseanteckningar 1671, hs S 30, UUB.
ÖG HOV4;18 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-in : þ...na : ...fiR : ...

[ste]in þ[e]nna [y]fir ...

English: "this stone over ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG HOV8;19 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...-n ' þasi * ifi... ...

... [stei]n þenna yfi[r] ...
Innskriften lyder:

English: "... this stone over ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV11;21 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-k lun-a : -... ...(a)lbi * siao- ...

... "lun-a" ... [hj]alpi sá[l] ...

English: "... may help the soul ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV12;21 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... : lagþi : hual... ...

... lagði hval[f] ...

English: "... laid the vault ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV14;22 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...(o)rstein : auk : þiuþstin : b...

[Þ]orsteinn ok Þjóðsteinn ...

English: "Þorsteinn and Þjóðsteinn ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV15;22 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: þors---n : au- : þiuþs-... ... ...bi : guþ : ...

Þors[tei]nn o[k] Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi Guð ...

English: "Þorsteinn and Þjóðsteinn ... May God help ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV17;23 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...iR × krima... ...

... [yf]ir(?) Grímar(?) ...

English: "... over Grímarr(?) ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fornvännen årgang 1965, side 55.
ÖG HOV19;24 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...ur × si... ...

... [fôð]ur/[bróð]ur si[nn] ...

English: "... his father/ brother..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV26;25 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: þors...

Þors[teinn]

English: "Þorsteinn"

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV28;26 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...k × tul...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV29;26 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...- ' aki...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV31;27 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-n : lagþ... ...

... lagð[i]/lagð[u] ...

English: "... laid ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV32;27 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... uarþ : t... ...

... varð d[auðr](?) ...

English: "... died(?)..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV34;28 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...(u)mbl × þeta × ...

... [k]uml þetta ...

English: "... this monument ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV37;28 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...stin × ... × (k)...

...stein/stein ... ...

English: "...-steinn/stone ... ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV39;29 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: helgi : auk : (s)(u)ein ... kuþ h... ...

Helgi ok Sveinn ... Guð h[jalpi] ...

English: "Helgi and Sveinn ... May God help ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV42;30 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...ati : -...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV43;30 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...u : s-...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV44;30 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...k : ...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV89;32 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...ul : -...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV90;32 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... × -a(g)þ... ...

... [l]agð[i]/[l]agð[u] ...

English: "... laid ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV91;33 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...i ' eftR ' n...

... eptir ...

English: "... in memory of ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV92;33 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... þes...

???

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV93;33 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...þur : þaiR : bo-...

... þeir ...

English: "... they ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV94;34 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... (k)uþ : hialb... ...

... Guð hjalp[i] ...

English: "... May God help ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV95;34 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...(n)yasi : lagi : stei(n) ... ...-(u)(r) : sina : ...

... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...

English: "... laid the stone ... his mother/daughter ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV96;35 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kistein × auk ...

Gíssteinn(?) ok ...

English: "Gíssteinn(?) and ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV97;35 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...in × fahran × þi- × þ...

... [ste]in fagran. Þei[r] ...

English: "... the fair stone. They ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG HOV100;36 - HOVS K:A, HOVS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...--- × lagþu × s... ...

... lagðu s[tein] ...

English: "... laid the stone ..."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Stenfynden i Hovs kyrka, Filologiskt arkiv 9, Stockholm 1962. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG MÖLM1875;118 - STAGELSTORP, VALLERSTADS SN, BOBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[---u--t---]

???

Litteratur: Wiede, L. C., 1875, Östergötlands runurkunder, Östergötlands fornminnesförenings tidskrift l. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. ÖG N249
ÖG MÖLM1960;230 - TÖRNEVALLA K:A, TÖRNEVALLA SN, ÅKERBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av grå granitt, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...---a : oliR : ristu : stin : þins- : (i)f(t)iR * (t)rik * (a)ukis : sun : kilta : sin :

... Ôlvir reistu stein þenn[a] eptir Dreng, Eygeirs(?) son, gilda sinn.

English: "... Ôlvir raised this stone in memory of Drengr, Eygeirr's(?) son, his guild-brother."

Litteratur: Jansson, Sven B. F., Törnevalla kyrkas runstenar, Meddelanden från Östergötlands ocb Linköpings stads museum 1960-1961, s. 219-237. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. The Törnevalla Rune Stone, Östergötland.
The Törnevalla Rune Stone
ÖG N250 - HIMMELSTADLUND, Ö. ENEBY SN, BRÅBO HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en berghelle på samme sted som en en hellristningsfigur, og er datert til 200-400-tallet. Innskriften ble oppdaget i 1871 av Nordenskjöld. Språket er urnordisk.
Innskriften lyder:

b(u)a(j)do

buajdo(?)

English: "I made(?)."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N251 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av lys kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...---- lahþi : ste : þn : yf... ...(a) : kuþ : hi(a)... ...n : auk ...

... lagði stein þenna yf[ir] ... Guð hja[lpi] ... ok ...

English: "... laid this stone over ... May God help ... and ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA1084/48.
ÖG N252 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten.
Innskriften lyder:

...-þ-...

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA1084/48.
ÖG N253 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, trolig gavelhellen. Det er meiselspor i runenes huggningslinjer.
Innskriften lyder:

...-(f)(b)(i)(r) hu(k)-...-uli(n)...

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA1084/48.
ÖG N254 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
En rent ornamental gravhelle av kalksten som er datert til vikingtid.

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA1084/48.
ÖG N255 - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
En rent ornamental kalkstenhelle som er datert til vikingtid. kalkstenshäll

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N256 - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på 2 fragmenter av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...rkeiR : a... ...(l) × lagþ... ... kuþ × ...

...geirr o[k] ... lagð[u] ... Guð ...

English: "...-geirr and ... laid ... God ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N257 - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... ...albi : ...]

... hjalpi ...

English: "... may help ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N258 - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Et fragment av en gravhelle av kalksten med kun ornamentikk som er datert til vikingtid.

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N259A - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Et fragment av en gravhelle av kalksten med kun ornamentikk som er datert til vikingtid.

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N259B - HERRESTADS K:A, HERRESTADS SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Et fragment av en gravhelle av kalksten med kun ornamentikk som er datert til vikingtid.

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N262A - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...(u)is.../...(r)is...

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N262B - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: a...

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N263 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...n : mak : k...

... mág ...

English: "... kinsman-by-marriage ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N264 - KUNGSBRO, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en rundt stenlokk til et metallkar. Innskriften er kun kjent gjennom opplysninger i Swenska Magazinet 1766.

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Swenska Magazinet 1766.
ÖG N265A - BJÖRKEBERGS KYRKA, BJÖRKEBERGS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er en murpussinnskrift ristet med kniv, og er datert til middelalderen. Plasseringen er på den nordre bakmuren.
Innskriften lyder:

* hik ÷ lo=kus ÷ illo=rum ÷ kui ÷ ka=nta=nt ÷ non * aliorum :

Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.

Teksten er latin og betyr "Dette sted er for de som synger. Ikke for andre.

English: "This place (is) for those who sing. Not for others."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 4288/61. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG N265B - BJÖRKEBERGS KYRKA, BJÖRKEBERGS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen. Plasseringen er på nordre bakmuren.
Innskriften lyder:

mar-

Mar[ía]

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N267 - STORA VALBY, VÄDERSTADS SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på Harstads ödekirkegård.
Innskriften lyder:

... ...(r)(u)(a) : kumlu : þisi : iftiR * ...

... [ge]ra kuml þessi eptir ...

English: "... these monuments made in memory of ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG N268 - APPUNA K:A, APPUNA SN, GÖSTRINGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en håndklokke av bronse, og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (7890:6)
Innskriften lyder:

ulafr ritluþlitsku

Ólafr "ritluþlitsku".

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N269 - PATERGÄRDET, "SÖDERKÖPINGSSTENEN", DROTHEMS SN, HAMMARKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til ca år 500. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (21.463).
Innskriften lyder:

ekA sigimArAz Afs...
...kA rAisidoka stAinAz ... kk ' kiiii ' kkk...


Ek Sigmarr af... ... reisti stein ... ... ... ...

English: "I Sigmarr ... off ... raised the stone ... ... ... ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Söderköpingsstenen en nyfunnen runsten med magiskt syfte frän »övergångstiden», Arthur Norden, Forvännen 1937 side 129.
ÖG N270 - S:T LARS K:A, LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på 2 fragmenter av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Länsmuseet, Linköping.
Innskriften lyder:

...gu...

???.

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N272 - HOSPITALET, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-ilk...

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
ÖG N276 - S:T MARTINS K:A, SKÄNNINGE, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av, dvs kalkstenslokk, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved S:ta Ingrids kloster.
Innskriften lyder:

...isola...s : ia...(r)

???

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
Ög N288 - OKLUNDA, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er rissset på en berghylle, og datert til 800-tallet. Innskriften er på sin opprinnelige plass. Runeristeren er Vefinn.
Innskriften lyder:

kunar ÷ faþi runaR þisaR ÷ in sa flau sakiR ÷ suti ui þita ÷ in sa fl- (i)n ruþ þan ÷ in sa bat uifin ÷ þitta faþi ÷

Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. Véfinn þetta fáði.

English: "Gunnarr coloured these runes, and he guilty fled. Sought this sanctuary out. And he fled into this clearing. And he bound. Véfinnr coloured this."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson 2003:192f. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter, supplement til Erik Brates "Östergötlands runinskrifter". Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. :  Ett rättsdokument från en fornsvensk offerlund. Oklundaristniiigen, en nyupptäckt östgötsk rökrune-inskrift, Arthur Norden, Forvännen 1931 side 330.
ÖG N290 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... þansi : yfir : rikua : ...

... þenna yfir Røkkva(?) ...

English: "... this over Røkkvi(?)..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
ÖG N294 - VÄVERSUNDA K:A, VÄVERSUNDA SN, DALS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...fiR : ...

... [y]fir ...

English: "... over ..."

Litteratur: Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA1084/48
ÖG NOR1994;27 - LUNNEBJÖRKE, SKÄRKINDS SN, SKÄRKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen, som ikke er opprinnelig, er ved den gamle vegen.
Innskriften lyder:

uistain rsti --a þ-s- : aftiR biurn : bruþur : sin

Vésteinn reisti ... ... eptir Bjôrn, bróður sinn.

English: "Vésteinn raised ... ... in memory of Bjôrn, his brother."

Litteratur: Nytt om Runer årg. 1994, side 27. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
ÖG NOR1997;28 - FIVELSTADS KYRKA, FIVELSTADS SN, ASKA HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... × knut × faþ... ...

... Knút, fôð[ur] ...

English: "... Knútr, (his) father ..."

Litteratur: Nytt om Runer årg. 1997, side 28. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Ekstern link: Les mere i Nytt om Runer.
ÖG NOR1997;31 - VADSTENA SLOTT, SANDEN, VADSTENA, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et ribben (f-nr 3661), og er datert til 1100-1280-tallet.
Innskriften lyder:

-iuolokikaþbiokiuf-Rk--

???

Litteratur: Nytt om Runer årg. 1997, side 31. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA Dnr 411-564-1998. Les mer i Nytt om Runer.


Nye funn fra Östergötland i Nytt om Runer årgang 2002.
ÖG SKL1;174 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...etu : kiar... ...umbl : eftR : oln : botn : sia : koþ...

... [l]étu ger[a k]uml eptir Óla, bónda sinn góð[an].

English: "... had the monument made in memory of Óli , his/her good husbandman."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Sveriges kyrkor 43, Östergötland 2, Stockholm 1935
ÖG SKL3;175 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...ui- : -nu... ...a-...

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Sveriges kyrkor 43, Östergötland 2, Stockholm 1935.
ÖG SKL4;175 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et frament av gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...ftan : u... ...

[Hal]fdan(?) o[k](?) ...

English: "Halfdan and ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Sveriges kyrkor 43, Östergötland 2, Stockholm 1935
ÖG SKL5;175 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-a-...

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Sveriges kyrkor 43, Östergötland 2, Stockholm 1935
ÖG SKL6;175 - VRETA KLOSTERS K:A, VRETA KLOSTERS SN, GULLBERGS HD, ÖSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...lbi ...

... [hja]lpi ...

English: "... may help ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, Vreta klosters kyrka, Sveriges kyrkor 43, Östergötland 2, Stockholm 1935
ÖG ÖR1980;19 - OKLUNDA, Ö. HUSBY SN, ÖSTKINDS HD, ÖSTERGÖTLAND
Rundt 1930 oppdaget A. Nordén en runeinnskrift på fast fjell ved Oklunda i Ö. Huseby s:n på Vikbolandet, 2 - 3 mil øst for Norrköing i Östergötland i Sverige.

Selv om innskriften ser ut som én innskrift, viser det seg at innskriften består av to ristninger gjort med forskjellig verktøy, antakelig også ved to forskjellige anledninger.

Den første innskriften er skrevet i fire vannrette linjer over hverandre, mens den andre er skrevet nesten vinkelrett tett inntil den første på dennes høyre side. Innskriften i fire linjene skal leses fra venstre mot høyre, men den starter med den nederste av de fire linjene og forsetter oppover linje for linje. Den loddrette teksten skal leses fra toppen og ned.

Oklunda Teksten i de fire linjene kan leses slik, da altså lest med den nederste linjen først:

kunar : faþirunaR
þisaR : insaflausakiR:
sutiuiþita : insa ha fRla
nruþþan : insabat


Teksten i den loddrette linjen kan leses slik:

uifin : þittafaþi

I norrøn språkdrakt kan de fire linjene bli:
Gunnar fáði rúnar þessar. En sá sekr; sótti vé þetta. En sá hefir landruð þá. En sá batt (Eller band).

Oversatt har teksten dette innhold: "Gunnar ristet disse runer. Han flyktet skyldig (sannsynligvis i drap); og han tok tilflukt i dette ve. Han innehar siden denne rydning av land. Han fikk forlik (med den dreptes frender) (eller: Han har her sin frendekrets).

I norrøn språkdrakt vil den loddrette teksten bli:

Vé-Finnr þetta faði

Oversatt blir dette "Ve-Finn ristet dette"

Innskriften i de fire vannrette linjene forteller oss om en Gunnar som har gjort en forbrytelse, antakelig er det et drap, og at han har flyktet og "søkt asyl" i et hellig sted - et ve. Der har han enten fått til et forlik med de fornærmede eller vært beskyttet av frender. Teksten forteller også at Gunnar ryddet seg nytt land og gård.

Ve-Finn, som ristet den loddrette teksten, kan være en av Gunnars etterkommere som har fått tilnavn etter Gunnars historie, og som på et senere tidspunkt har ristet inn sin tekst for å dokumentere sin og sin ætts lange tradisjon og eierskap til gården.


English: "Gunnarr coloured this, coloured these runes. And he guilty fled, sought this sanctuary out. And he has this clearing, and he bound Vé-finnr."

Bilde av Oklundainnskriften

Litteratur: Salberger, Evert, 1980, Oklunda-hällens runristningar. I: Salberger, Evert, Östgötska runstudier. Göteborg (Scripta runica 1) s. 3-23. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Sven B.F. Jansson, Runeinnskrifter i Sverige. ISBN: 91-20-04457-7. Otto v. Friesen, Nordisk Kultur VI: Runorna. Salberger, Evert, 1980.

Johan Göransson: Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750Se også svenske runeinnskrifter fra Öland, Östergötland, Södermanland, Småland, Västergötland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Gotland, Gästrikland, Medelpad, Hälsingland, Jämtland, Dalarna, Lappland og Bohuslän

"Östergötlands runinskrifter" er en del av serien "Sveriges Runinskrifter" og fordeler seg på følgende bind:

Sveriges Runinskrifter Bind 2: Östergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Brate, E. Häfte 1–3. 1911–18.


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.11.2013