RUNEINNSKRIFTER FRA VÄSTERGÖTLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

VG 1 - BERGS KIRKEGÅRD, BERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

[... ...rka : steina * iuesi ...]

... [ma]rka steina þessa(?) ...

English: "... mark this stone ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 2 - SÄBY, BERGA SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

biurn : raisti : stain : þins- ...---n : (k)(a)(r)(þ)(i) * bru : þisa : aftir bi...
... sin : uuk : a-... (i)u(r)un(i) :


Bjôrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir ... ... sinn ok e[ptir] Jórunni(?)

English: "Bjôrn raised this stone ... made(?) this bridge in memory of ... ... his and in memory of Jórunnr(?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Några notiser om västgötska runstenar I. Två stenar vid den gamla Nerkesvägen, Nat. Beckman, Forvännen 1925.
VG 3 - ARMENEBY, BÄLLEFORS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: (t)umi : auk : þiR : broþR : risi : stin : þni : haftR : þurstin : fauþr

Tumi/Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir Þorstein, fôður.

English: "Tumi/Tummi and his brothers raise(?) this stone in memory of Þorsteinn, (their) father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 4 - STORA EK, EKS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

utr : skalt : raisti : stain : þinsi : aftir : þurstain : sun : sin : auk : stain:bru : karþi : (f)(i)(r)(i)(r) : (i)(s) : (a)(t)(i) : (þ)ria : buia : i : homri * auk : þria : tiauku : marka : at : airiki

Oddr Skald reisti stein þenna eptir Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at Eiríki.

English: "Oddr Skald raised this stone and made the stone-bridge in memory of Þorsteinn, his son. He owned three estates in 'hamarr'-partition and thirty marks (deposit) with Eiríkr."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Runstenen vid Stora Ek i Vadsbo. Ett västgötskt arvsdokument. Hugo Junoner, Forvännen 1927.
VG 5 - MAGATAN, FLISTADS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av gneis, og er datert til 700-tallet. Plasseringen er i Statens Historiska museum, Stockholm. Det er brugt urnordiske g-runer. Innskriften lyder:

Go-R(n)(R)=tGloto

????

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 6 - FÄGREMO, FÄGRE SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

þair : onuntr : auk : þorstin : raistu : s... ...

Þeir Ônundr ok Þorsteinn reistu s[tein] ...

English: "Ônundr and Þorsteinn, they raised the stone ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 7 - SÖRGÅRDEN, VALLBY, GÖTLUNDA SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

krim * risti * stin * efti * hltan * freta * sin *

Grímr reisti stein eptir Halfdan, frænda sinn.

English: "Grímr raised the stone in memory of Halfdan, his kinsman."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 8 - HJÄLSTADS K:A, HJÄLSTADS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

kitikr × risti × stin × þena × eftiR × kimut × bruþur × sin × þen × kuþaa × kuþ albi ×

Geitingr(?) reisti stein þenna eptir Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. Guð hjalpi.

English: "Geitingr(?) raised this stone in memory of Geirmundr, his brother, a good thegn. May God help."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 9 - LEKSBERGS KIRKEGÅRD, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× kunur : arsti : sltn : þina : iftiR × a-(i)b × naka × foþur ÷ þrkls ×

Gunnvôr reisti stein þenna eptir Á[l]eif Hnakka, fôður Þorkels.

English: "Gunnvôr raised this stone in memory of Áleifr the Neck, Þorkell's father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 10 - LEKSBERGS KIRKEGÅRD, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

tho=rsten ÷ bri(a)s(t)(e)r

Þorsteinn prestr.

English: "Þorsteinn the priest."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 11 - LEKSBERGS BACKE, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

Þórir Skorpa reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn.

English: "Þórir Rusk raised this stone in memory of Ketill, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 12 - STOREGÅRDEN, HINDSBERG, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

ol(a)f(r) : hnaki : -... ...ra : famtan : (b)o : kan-þis... ...n(m)... ...(i)rþi : s---...
× alir : kaut : siar(þ)... ...


Ólafr Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... Allir Gaut sjarð[i](?) ...

English: "Ólafr the Neck ... ... fifteen estates ... ... ... ... all may violate Gautr(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 13 - NOLGÅRDEN, KARLEBY, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× þorir × skuba × risti stin : þikno : iftir ÷ kitil × sun : sin :× auk × (u)ftir : olaf × stro : sino ×

Þórir Skorpa reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn, ok eptir Ólôf, fóstru sína.

English: "Þórir Rusk raised this stone in memory of Ketill, his son, and in memory of Ólôf, his foster-mother/daughter"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 14 - ROGSTORP, LYRESTADS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

(þ)(a)(i)r hat(i)kr [:] (h)a(r)(u)arþr : raistu * stain : i(f)t[ir : kunar : fa]þ[ur : sin :]

Þeir Hettingr(?), Hervarðr reistu stein eptir Gunnar, fôður sinn.

English: "Hettingr(?) (and) Hervarðr, they raised the stone in memory of Gunnarr, their father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 15 - SUNNEVAD, MARIESTADS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

¤ hruar : raisti : stein : þino : iftir : þorir : sun : sin :

Hróarr reisti stein þenna eptir Þóri, son sinn.

English: "Hróarr raised this stone in memory of Þórir, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 16 - MELLOMGÅRDEN, FRÖLUNDA, TIDAVADS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

þir × osti × brtþr × raistu × stin : þi(s)i : iftir : þor : faþur : sin

Þeir Ásti brœðr reistu stein þenna eptir Þóri(?)/Þór(?), fôður sinn.

English: "Ásti and his brothers raised this stone in memory of Þórir(?)/Þórr(?), their father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Stille 1999a s. 91
VG 17 - SKEBERGA, TORSÖ SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[uikikr : lit : kirua ...---k : aiftir : iutur : sino ur--- : tit : karþa : aiftir : sin ...-non : aftir : biurn : bruþur : sin :]
[auk : risti : stain : þ--... : iftir : þorstain bruþur : sina : aftir : sun : auk : bruþur : auk : mik]


Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína ... lét gera eptir ... eptir Bjôrn, bróður sinn, ok reisti stein þ[enna] eptir Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.

English: "Víkingr had ... made in memory of his daughter ... had made in memory of his ... in memory of Bjôrn, his brother, and raised this stone in memory of Þorsteinn, his brother; in memory of son and brother and kinsman-by-marriage."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 18 - GÖSSLUNDA KIRKE, GÖSSLUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

* uifir * risþi * stin * þai * iftiR * uisiti * buta

Véfríðr reisti stein þenna eptir Véseta, bónda.

English: "Véfríðr raised this stone in memory of Véseti, (her) husbandman."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 19 - GÖSSLUNDA K:A, GÖSSLUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Nonsens innskrift, eventuellt lønnskrift.
Innskriften lyder:

tua : rRbur * fuen : þua : is(R) [* R...r] : þuaRnu : Rtbrhakr : taiR

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 20 - VÄSTANÅKER, GÖSSLUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... risti × stin × iftiR × kurmar × sun × sin + iaR × uaR + trbin × a × iklanti ×

... reisti stein eptir Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á Englandi.

English: "... raised the stone in memory of Guðmarr(?), his son, who was killed in England."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 21 - Häggesleds kirkegård, Häggesleds sn, Kållands hd, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[hulfast × lafþi × stin × ifiR ×]

Holmfastr lagði stein yfir

English: "Holmfastr laid the stone over"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 22 - HÄGGESLEDS KIRKEGÅRD, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

kala × faþuR × sin × kuþ × ...

Kala/Kalla, fôður sinn. Guð ...

English: "Kali/Kalli, his father. God ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 23 - HÄGGESLEDS KIRKEGÅRD, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

þurþr × sati × stina × iftiR × nus(t)in × faþur sin

Þórðr setti steina eptir Eystein, fôður sinn.

English: "Þórðr placed the stones in memory of Eysteinn, his father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 24 - HÄGGESLEDS K:A, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (15310).
Innskriften lyder:

: þo[r]þr : la[gþi ×] stain ... : muþur * s...

Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].

English: "Þórðr laid the stone ... his mother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 25 - HÄGGESLEDS K:A, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[... ...þi × stin × iftiR þorþ b... ...]

... [lag]ði stein eptir Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...

English: "... laid the stone in memory of Þórðr, (his/her) husbandman/brother(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 26 - HÄGGESLEDS K:A, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (15310).
Innskriften lyder:

... ...bi × silu × hans ×

... [hjal]pi sálu hans.

English: "...may help his soul"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 27 - HÄGGESLEDS KIRKEGÅRD, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

... ...ti... ...(i)na ifti(R) (s)u(i)... ...

... [se]tti [st]eina eptir Svei[n](?) ...

English: "... placed the stones in memory of Sveinn(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 28 - HÄGGESLEDS KIRKEGÅRD, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[... : friþ-... ...]

... Frið... ...

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 29 - HÄGGESLEDS K:A, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[...sia × uati...]

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 30 - JÄRPÅS K:A, JÄRPÅS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× kabR × uk × uikmanr × satu × stin × þisi × uk × kaþu × bru × aftiR × þuru ×

Kanpr(?) ok Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir Þóru.

English: "Kanpr(?)and Vígmaðr(?)placed this stone and made the bridge in memory of Þóra."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 31 - JÄRPÅS K:A, JÄRPÅS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i våpenhuset.
Innskriften lyder:

+ fuþori * k(h)ias + tblmR*

fuþor[k hn]ias tb[ml]R

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 32 - KÅLLANDS-ÅSAKA K:A, KÅLLANDS-ÅSAKA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik

Þórðr ok Þórunnr þenna reistu stein eptir Erra, algóðan dreng.

English: "Þórðr and Þórunnr raised this stone in memory of Erri, an excellent valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 33 - STOMMEN, MELLBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kRrua : rþi : sti : fti : tusa : sun : s-n : þua : hiti : sti

Geirvarr(?)/Geirvôr reisti stein eptir Tosta(?), son s[i]nn. Þóra heimti(?) stein.

English: "Geirvarr(?)/Geirvôr raised the stone in memory of Tosti(?), his son. Þóra fetched(?) the stone."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 34 - TOLSGÅRDEN, MELLBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× ahmutr × risþi × stin × e... ...

Agmundr reisti stein e[ptir] ...

English: "Agmundr raised the stone in memory of ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 35 - LÄCKÖ, OTTERSTADS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

: tuliR : risþi : stin : þonsi : aft : þurkil : mag : si-

Tólir reisti stein þenna eptir Þorkel, mág si[nn].

English: "Tólir raised this stone in memory of Þorkell, his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 36 - RACKEBY K:A, RACKEBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

+ gunnur : øþ(g)er +

Gunnvôr. Auðgeirr.

English: "Gunnvor. Audgeir."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 37 - RACKEBY K:A, RACKEBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

uþakrimR : sati : sin : þonsi : ift : oskil : sun ...

Auðgrímr(?) setti stein þenna ept Áskel, son ...

English: "Auðgrímr(?) placed this stone in memory of Áskell, (his) son ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 38 - RACKEBY K:A, RACKEBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...sna]

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 39 - ÅKERSBERG, RACKEBY SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[þr]asi : sati : stia : þasi : ut : haftan : sun : s(i)(n)

Þrasi setti stein þenna ept Halfdan, son sinn.

English: "Þrasi placed this stone in memory of Halfdan, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 40 - RÅDA K:A, RÅDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

+ þurkil ÷ sati + stin + þasi + itiR + kuna + sun * sin + iR * uarþ + tuþr + i uristu + iR * bþiþus + kunukaR ×

Þorkell setti stein þenna eptir Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.

English: "Þorkell placed this stone in memory of Gunni, his son, who died in battle when kings fought each other."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 41 - RÅDA KIRKEGÅRD, RÅDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

þura × let × kira × itir × t...

Þóra lét gera eptir ...

English: "Þóra had (this) made in memory of ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 42 - RÅDA K:A, RÅDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[...r... ...a... ...ur auk kur... ...s aftiR × karl × faþur ¤ s... ...]

... ... ... ok ... ... eptir Karl, fôður s[inn] ...

English: "... ... ... and ... ... in memory of Karl, his father ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 43 - RÅDA K:A, RÅDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Fragmentet av en gravhelle er rent ornamental, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Råda kirkemuseum

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 44 - SKALUNDA K:A, SKALUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

...(r)iþr × risþi × stin + eftiR × sunu × sina × suin × ...

...ríðr reisti stein eptir sonu sína, Svein ...

English: "...-ríðr raised the stone in memory of her sons Svein ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 45 - SKALUNDA K:A, SKALUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

: hragli : auk : alkisl : satu : stin : þesi : eftR : serla : faþur : sin

"hragli" ok Algísl settu stein þenna eptir Særla, fôður sinn.

English: " "hragli" and Algísl placed this stone in memory of Særli, their father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 46 - SKALUNDA K:A, SKALUNDA SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

+ m...--ræs--...æ : -...ris...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 47 - STRÖ K:A, STRÖ SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten som er innmuret i kirkeveggen, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...-- [:] þansi : uft : h(k)(l)ak : mak : sin :

... [stein] þenna ept Haklang(?), mág sinn.

English: "... this stone in memory of Haklangr(?), his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 48 - STRÖ KIRKEGÅRD, STRÖ SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: kuti : sti : stin : þa(s)... ...

Goti setti stein þenn[a] ...

English: "Goti placed this stone ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 49 - BROKVARN, UVEREDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[ub(i)(R) × auk × suin × risþu sti(n) --si × iftiR ...]

Œpir(?) ok Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...

English: "Œpir(?) and Sveinn raised this stone in memory of ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 50 - HUSABY K:A, HUSABY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

asur × aui × suin × auk × þorir × þir × lakþu [×] stin × þina × ufir × moþur × sina × oluf × (k)uþ hial(b)i × si(a)l × hinar × auk × kus moþir × auk × alir × kus iklar

Ôzurr ok Sveinn ok Þórir, þeir lagðu stein þenna yfir móður sína Ólôf. Guð hjalpi sál hennar ok Guðs móðir ok allir Guðs englar.

English: "Ôzurr and Sveinn and Þórir, they laid this stone over their mother Ólôf. May God and God's mother and all of God's angels help her soul."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 51 - HUSABY KIRKEGÅRD, HUSABY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (11645).
Innskriften lyder:

[ul]afR : sati : stin þansi : iftiR : hriþar : sun sin :

Ólafr setti stein þenna eptir Hreiðar, son sinn.

English: "Ólafr placed this stone in memory of Hreiðarr, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 52 - HUSABY KIRKEGÅRD, HUSABY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

kyreþr li... ...

Gyríðr lé[t](?) ...

English: "Gyríðr had(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 53 - HUSABY K:A, HUSABY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (11645).
Innskriften lyder:

... ... þina : ufiR : (s)(t)urb(i)(u)(r)n :

... [stein] þenna yfir Styrbjôrn.

English: "... this stone over Styrbjôrn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 54 - HUSABY KIRKEGÅRD, HUSABY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

ik
ik
uhn(e)


???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 55 - KÄLLBY ÅS, KÄLLBY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

ulfR : auk : þiR : ra(k)nar : risþu : stin : þansi : iftiR : fara : faþur sin : ... ...ristin : man : saR : hafþi : kuþa : tru : til : kus :

Ulfr ok þeir Ragnarr reistu stein þenna eptir Fara, fôður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til Guðs.

English: "Ulfr and Ragnarr, they raised this stone in memory of Fari, their father ... Christian man. He had good belief in God."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 56 - KÄLLBY ÅS, KÄLLBY SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

stur-akR + sati + stin + þasi + (i)ftiR + kaur + faþur + sin

Styrlakr/Styrlaugr setti stein þenna eptir "kaur", fôður sinn.

English: "Styrlakr/Styrlaugr placed this stone in memory of "kaur", his father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm: ATA 7543/74. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 57 - LINDÄRVA KIRKEGÅRD, LINDÄRVA SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

m-ai

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 58 - LINDÄRVA K:A, LINDÄRV SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[... ak : suin : ak ...]

... ok Sveinn ok ...

English: "... and Sveinn and ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 59 - N. HÄRENE GAMLA K:A, N. HÄRENE SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er Hjälm og Hjalle. Plasseringen er ved Dagsnäs, Bjärka sn.
Innskriften lyder:

rifnikR : auk : kiali : auk : brunulfR : auk : kifulfR : satu : stin : þonsi : iftiR : fut : faþur : sin : harþa : kuþon : þign : sua : hifiR : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift : uir : siþon : kaurua :: hialmR : auk : hiali : hiaku : runaR *

Hrefningr ok Gjalli ok Brynjulfr ok Gjafulfr settu stein þenna eptir Fót, fôður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. Hjalmr ok Hjalli hjoggu rúnar.

English: "Hrefningr and Gjalli and Brynjulfr and Gjafulfr placed this stone in memory of Fótr, their father, a very good thegn. Thus has Ása made, as no other wife in memory of (her) husband will. Hjalmr and Hjalli cut the runes."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 60 - Kinnevedums kirkegård, Kinnevedums sn, Kinne hd, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet. Teksten består av runeliknende tegn.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 61 - HÄRLINGSTORP, EDSVÄRA SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: tula : sati : sten : þ... ...[iR kR : sun] : sin : harþa × kuþon : trok : sa × uarþ : tuþr : o : uastr:uakm : i : uikiku :

Tóla setti stein þ[enna ept]ir Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.

English: "Tóla placed this stone in memory of Geirr, her son, a very good valiant man. He died on a viking raid on the western route."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 62 - BALLSTORP, EDSVÄRA SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirkeruinen.
Innskriften lyder:

utlaki : risþi : stin : þn- iftiR : uuit : harþa : kuþon : þikn :

Útlagi reisti stein þenn[a] eptir Eyvind, harða góðan þegn.

English: "Útlagi raised this stone in memory of Eyvindr, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 63 - NOLEBY, FYRUNGA SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til år 375/400 - 560/570 (Imer 2007). Stenen er på Statens Historiska Museum i Tumba (10136).
Innskriften lyder:

runo fahi raginakudo toj-a
unaþou ÷ suhurah : susi(h)---tin
hakuþo


Runo fahi raginakundo toj[e'k]a. ... ... ... Hakoþuz.

Norsk:""Jag forbereder den fra gudestammende runen (runen som kommer fra gudene) … for Hakoþuz."

Engelsk: "I prepare the suitable divine rune ... for Hakoþuz."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Sophus Bugge, Fyrungastenen, Arkiv för Nordisk Filologi, Lund 1898 (PDF-fil). Sophus Bugge, Fyrungastenen III, Arkiv för Nordisk Filologi, Lund 1906 (PDF-fil). Elmer H. Antonsen, A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, Tübingen 1975. Krause, Wolfgang & Jahnkuhn, Herbert, 1966 (KJ 67). Ekstern link: Inventar opplysninger fra SHM. Ekstern link: Billedlink. Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Ekstern Link: Flere tolkninger
VG 64 - JUNGS GAMLA K:A, JUNGS SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trapetsformet gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

[* hær : ligr aur mattiosa * sun : af * fottoi]

Hér liggr Ávarr(?), Mattiasa son, af "fottoi".

English: "Here lies Ávarrr(?), Mattias' son, of "fottoi"."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 65 - N. VÅNGA K:A, N. VÅNGA SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten i rød granitt, og er datert til år 160- 520/530 (Imer 2007). Stenen står ved prestegården.
Innskriften lyder:

haukoþuz

Haukoþuz(?)/Habukoþuz(?)

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Krause, Wolfgang & Jahnkuhn, Herbert, 1966 (KJ 66). Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften. Ekstern link: Flere tolkninger-
VG 66 - POSTGÅRDEN, N. VÅNGA SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiR × oskut ×

Ása ok Þóra reistu stein þenna eptir Ásgaut.

English: "Ása and Þóra raised this stone in memory of Ásgautr."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 67 - SALEBY K:A, SALEBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i ved Dagsnäs, Bjärka sn.
Innskriften lyder:

+ fraustin + karþi + kubl * þausi + aftiR + þuru + kunu + sino + su ... ...(s) + tutiR bast + miþ + altum + uarþi at + rata + au=k + at arkRi '+ kunu + saR + ias haukui + krus + -... + uf + briuti

Freysteinn gerði kuml þessi eptir Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ôldum. Verði at "rata" ok at argri konu sá er hôggvi [í] krus, ... of brjóti.

English: "Freysteinn made these monuments in memory of Þóra, his wife. She was ... daughter, the best of her generation. May he who cuts to pieces ... breaks ... become a warlock and a maleficient woman ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Några notiser om västgötska runstenar II. Salebystenens förbannelseformel, Nat. Beckman, Forvännen 1925 side 134..
VG 68 - SALEBY KIRKEGÅRD, SALEBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

hær (*) ---...

Hér ...

English: "Here ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 69 - SALEBY KIRKEGÅRD, SALEBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

hær ÷ ligær ÷ kallo -...i ÷ af suntr-... :

Hér liggr "kallo" ... af Sundr[al](?)

English: "Here lies "kallo" ... of Sundral(?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 70 - SALEBY KIRKEGÅRD, SALEBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

mik a : þilfær : hær : ligæ(r) ...(i)s--...

Mik á Þólfr. Hér liggr ...

English: "Me owns Þólfr. Here lies ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 71 - SKARA DOMKIRKE, SKARA, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara.
Innskriften er ristet på en

+ mi(k) : a ...kbr : i(f)ars --- ...-(k)...n--r : (r)...n +

Mik á ...kanpr(?) Ívars [sun](?) ... ...

English: "Me owns ...kanpr(?) Ívar's son(?) ... ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 72 - MARUMSGATAN 12, SKARA, SKARA, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle , og er datert til ca 1100. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara.
Innskriften lyder:

... ...su × ku... ...

... [Á]su(?) ko[nu](?) ...

English: "... Ása(?) wife(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 73 - SYNNERBY K:A, SYNNERBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

× karR × auk × kali × reistu × stin × þensi × eftiR × ueurþ : faþur × sin * muk * kuþan * þekn *

Kárr ok Kali/Kalli reistu stein þenna eptir Véurð, fôður sinn, mjôk góðan þegn.

English: "Kárr and Kali/Kalli raised this stone in memory of Véurðr, their father, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 74 - SKOLGÅRDEN (GAMLA KIRKEGÅRDEN), VINKÖLS SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× ak-(t)i × risti × stin × þonsi × eftiR × oskut × þekn [× ha]rþa + ku... ...ur × sin +

Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fôð]ur(?) sinn.

English: "Ágoti(?) raised this stone in memory of Ásgautr, his father(?), a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 75 - V. GERUMS K:A, V. GERUMS SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

* ali : lakþi : stin : þasi : uftiR : uþu : kunu : s... ...u : harþa : kuþa

Áli/Alli lagði stein þenna eptir Auðu, konu s[ína] ... harða góða.

English: "Áli/Alli laid this stone in memory of Auða, his wife ... very good."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
VG 76 - BACKGÅRDEN (KORSTORP), BOLUMS SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[s]uen : gislar:sun : let : gira : bro þæsa firir : sial : sina ok * [--þur sins :] þat ær : re(t) : h[-ær]ium : a=t= =biþia : bat[ær]

Sveinn Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fô]ður síns. Þat er rétt hverjum at biðja pater[noster].

English: "Sveinn Gisl's son had this bridge made for his soul and his father's. That is right for everyone to pray paternoster."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 77 - EGGBY KIRKEGÅRD, EGGBY SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

+ auka : raisti : stain : þansi : aftiR : osbiurn : sun : sin ×

Auga reisti stein þenna eptir Ásbjôrn, son sinn.

English: "Auga raised this stone in memory of Ásbjôrn, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 78 - STENUMS GATA, STENUMS SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[ulfR : risþi : stin : þina : aftiR þuri : bruþur sin]

Ulfr reisti stein þenna eptir Þóri, bróður sinn.

English: "Ulfr raised this stone in memory of Þórir, his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 79 - KLOSTERTRÄDGÅRDEN, VARNHEMS (SKARKE) SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er i Varnhems klostermuseum.
Innskriften lyder:

× katil : karþi * stan : þinsi aftR * katu kunu sina sustur þurils ×

Ketill gerði stein þenna eptir Kátu, konu sína, systur Þorgísls.

English: "Ketill made this stone in memory of Káta, his wife, Þorgísl's sister."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 80 - HÄRLUNDA K:A, BJÄRKA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[...-rn : kerþi : stin : gnumante ...(e)þer : sinum]

[Bjô]rn gerði stein "gnumante", [f]ôður(?) sínum.

English: "Bjôrn made the stone "gnumante" his father(?)."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 81 - BRODDETORPS GAMLA KIRKEGÅRD, BRODDETORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et kistlokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara (nr. 7.791)
Innskriften lyder:

ben(d)ikt * romfarari : let (g)era : hualf : þenna : ifir * ma(g)nus * (k)oþan dræ(g) * ------s...
ok : d(o) : (h)(a)n om nat : firir * þeira : postla : messo(a)ftan : simonis : æt iute : in þat er * ret * hu... ...


Bendikt Romfarari lét gera hvalf þenna yfir Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan Simonis et Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...

English: "Bendikt Rome-traveller had this vault made over Magnus, a good valiant man ... And he died in the night before the eve of the mass of the apostles Simonis et Juda. And that is right for everyone ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 82 - FRIMANSGÅRDEN, FJÄLLÅKRA, BRODDETORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirken.
Innskriften lyder:

... : risþi : ... ...a : kuþon :

... reisti ... [harð]a(?) góðan.

English: "... raised ... very(?) good"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 83 - KOMMINISTERGÅRDEN, BRODDETORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... s(u)n : ...]

... son(?) ...

English: "... son(?).."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 84 - BRUNNHEMS GAMLA KIRKEGÅRD, BRUNNHEMS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[sihni * tik * ir]

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 85 - STORA DALA, DALA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er antakelig den samme som har gjort Vg 90.
Innskriften lyder:

... haralt(r) * -... ---iR * kik * -...

... Haraldr ... [ept]ir "kik" ...

English: "... Haraldr ... in memory of "kik" ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 86 - EDÅSA K:A, EDÅSA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara.
Innskriften lyder:

pætær * girþi mik

Pétr gerði mik.

English: "Pétr made me."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 87 - GUDHEMS K:A, GUDHEMS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100.
Innskriften lyder:

[au]liR * a[uk * þurk]ls * lakþ[u * stin : efr *] tusta [* faþur] ...

Ôlvir(?) ok Þorgísl lagðu stein yfir Tosta, fôður ...

English: "Ôlvir(?) and Þorgísl laid the stone over Tosti (their) father ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 88 - GUDHEMS KIRKEGÅRD, GUDHEMS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

: haraldær : gæþ- -ualf (þ)(æ)nna : i(f)(i)(r) : s-...(u)a(r)- : {A} :+
+ {AVE} {MARIA} : grati{A} ÷ plena : lat : f...ær :


Haraldr gerði hvalf þenna yfir ... {A}[men]. {Ave} {Maria}, grati{a} plena. Lát ...

English: "Haraldr made this vault over ... {A}[men]. {Ave} {Maria}, grati{a} plena."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 89 - HORNBORGA ÖDEKIRKEGÅRD, HORNBORGA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en fragment av kistelokkformet gravhelle, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

...-uþ... ...rk(i)-...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 90 - TORESTORP, HÅKANTORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er antakelig den samme som har gjort Vg 85. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

burþiR × sati × stin × þonsi × iftiR × h(i)--o × sun × sin × harþa × kuþan × trik ×

Bróðir setti stein þenna eptir ..., son sinn, harða góðan dreng.

English: "Bróðir placed this stone in memory of ... his son, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 91 - HÖGSTENA KIRKEGÅRD, HÖGSTENA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til siste del av 1100-tallet. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara.
Innskriften lyder:

-(e)idir : au : b(a)=rne : do : kona
andræsa : præst :


[H]eiðr(?). Af barni dó kona Andresa prests.

English: "Heiðr. Of childbirth died the wife of Andres the priest."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 92 - HÖGSTENA K:A, HÖGSTENA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: iarutr : auk : a[uþin : risþu : s... ... ... as]ur : faþur : sin : bunt=(a) : hrþa : kuþan :

Jôrundr ok Auðin reistu s[tein þenna eptir] Ôzur, fôður sinn, bónda harða góðan.

English: "Jôrundr and Auðin raised this stone in memory of Ôzurr, their father, a very good husbandman."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 93 - RÅDENE GAMLA KIRKEGÅRD, RÅDENE SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

+: rani * læt * gæra : sten : þænna :
: a : pætar : faþur : sin :


Hrani lét gera stein þenna at Pétr, fôður sinn.

English: "Rani had this stone made in memory of Petr, his father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 94 - UGGLUMS KIRKEGÅRD, UGGLUMS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle av sandsten, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3276)
Innskriften lyder:

+ þrir : liggia : mænn : undir : þæmma :+
+ stene : gunna=rr : sihvat=r : ha=llstenn +


Þrír liggja menn undir þeima steini, Gunnarr, Sighvatr, Hallsteinn.

English: "Three men lie under this stone, Gunnarr, Sighvatr, Hallsteinn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 95 - VALTORPS KIRKEGÅRD, VALTORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle av sandsten, og er datert til siste del av 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3276)
Innskriften lyder:

rehinmoþ : læt * gæra : hualf : ifir * gunnar : æsbeorna=r * so=n :
{HARALDVS : ME : FECIT : MAHISTER
REGINMOT * LET * GERA * HVALF :
IFIR : GVNNAR : ESBEORNAR : SON}


Reginmóð lét gera hvalf yfir Gunnar Ásbjarnar son. {Haraldus me fecit magister. Reginmóð lét gera hvalf yfir Gunnar Ásbjarnar son.}

English: "Reginmóð had the vault made over Gunnarr Ásbjôrn's son. {Haraldus me fecit magister. Reginmóð had the vault made over Gunnarr Ásbjôrn's son.}"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 96 - VALTORPS KIRKEGÅRD, VALTORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle av sandsten, og er datert til siste del av 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (4655)
Innskriften lyder:

...--yr...-rþi * s-...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Till tolkningen av tvenne runristade västgötastenar, Solve Gardell, Forvännen 1930, side 339.
VG 97 - S. KYRKETORPS KIRKEGÅRD, S. KYRKETORPS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

[bæroþer : læt : gæra : sten : þænnæ : a=(l) :
: þyrhils : nu : biþær : han : þæs : bat
ærnostær : þyrhils : gerora : son : ok
systur:son : bærroþors : {BENE ES}]


Bróðir lét gera stein þenna at Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster Þorgísl Geirvarar(?) son ok systursun Bróðurs. {Bene es.}

English: "Bróðir had this stone made in memory of Þorgísl. Now he prays that/read paternoster Þorgisl Geirvôr's(?) son and sisterson of Broðir. {Bene es.}"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 98 - KYRKETORPS GÅRD, N. KYRKETORPS SN, KÅKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til siste del av 1100-tallet. Plasseringen er i Skövde museum.
Innskriften lyder:

gerfor : læt : gæ... ... ulf : so=n : sin : ok : siht-... ...u :

Geirvôr lét ge[ra] ... Ulf(?), son sinn, ok Sigt[rygg] ...

English: "Geirvôr had ... made ... Ulfr(?), her son, and Sigt[ryggr] ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 99 - VÄRSÅS KIRKEGÅRD, VÄRSÅS SN, KÅKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

[hnr : ligr : þaranþ * min]

Hér liggr "þaranþ" "min".

English: "Here lies "þaranþ" "min"."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 100 - FLO KIRKEGÅRD, FLO SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

*:: aluiR : rsþi : kuml : þusi ÷ RftR : þori : brþur : sin :

Ôlvir reisti kuml þessi eptir Þóri, bróður sinn.

English: "Ôlvir raised these monuments in memory of Þórir, his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 101 - BRAGNUM, FLO SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...-þi : kuml : þusi : RftiR : tak : faþur : sin : kuþ(a)n : þRkn : osbiu... ...

... [reis]ti(?) kuml þessi eptir Dag, fôður sinn, góðan þegn. Ásbjô[rn] ...

English: "... raised(?) these monuments in memory of Dagr, his father, a good Þegn. Ásbjôrn ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 102 - HÅLE GAMLA K:A, HÅLE SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på Håle ödekirkegård.
Innskriften lyder:

oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiR × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

Ásgautr reisti stein þenna eptir Auðketil, fôður sinn, harða góðan þegn.

English: "Ásgautr raised this stone in memory of Auðketill, his father, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 103 - HÅLE ÖDEKIRKEGÅRD, HÅLE SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Period/Datering: V
Innskriften lyder:

: auþkil : uk : suin : karþu : kuml : þusi : RftiR : oskut : hlu : faþur :: sin : kuþan : þRkn :

Auðkell ok Sveinn gerðu kuml þessi eptir Ásgaut "hlu", fôður sinn, góðan þegn.

English: "Auðkell and Sveinn made these monuments in memory of Ásgautr "hlu", their father, a good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 104 - SALS GAMLA K:A, SALS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er utenfor kirkegården.
Innskriften lyder:

: þurkarþr × sRti × stain × þRnsR : Rftir : tuka : mak : sin :

Þorgarðr/Þorgerðr setti stein þenna eptir Tóka, mág sinn.

English: "Þorgarðr/Þorgerðr placed this stone in memory of Tóki, his/her kinsman-by-marriage."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 105 - SÄRESTADS GAMLA K:A, SÄRESTADS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle, og er datert til ca 1100. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

-mekr : lakþi : stin : þ(a)nsi * RftiR : stinbiurn : s... ... ... : halbi : ut : hans : auk : su : hlka : sata * maria

[He]mingr lagði stein þenna eptir Steinbjôrn, s[on ... Guð] hjalpi ônd hans ok sú helga Sankta María.

English: "Hemingr laid this stone in memory of Steinbjôrn (his) son ... May God and the holy Saint Mary help his spirit."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 106 - LASSEGÅRDEN, KARLEBY, LEKSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...a : kubl : iftiR :* þoru * moþur : s... ...

... [ger]a kuml eptir Þóru, móður s[ína] ...

English: "... the monument made in memory of Þóra, his mother ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 107 - TUNS K:A, TUNS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[rifata × risþi × stin ×] ... aiftiR + þu-s... [auk × aiftiR × þurlaf ×]

"rifata" reisti stein [þenna] eptir Þo[r]s[tein] ok eptir Þorlaf/Þorlak.

English: " "rifata" raised this stone in memory of Þorsteinn and in memory of Þorlafr/Þorlakr."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 108 - TÄNGS GAMLA K:A, TÄNGS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på ødekirkegården.
Innskriften lyder:

: stulnufþi : risþi : stin : þonsi : iftiR : ... : fuþur : sin : miu(k) : kuþan : þikn :

"stulnufþi" reisti stein þenna eptir ..., fôður sinn, mjôk góðan þegn.

English: ""stulnufþi" raised this stone in memory of ... his father, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Till tolkningen av tvenne runristade västgötastenar, Solve Gardell, Forvännen 1930, side 339.
VG 109 - TÄNGS GAMLA K:A, TÄNGS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på ødekirkegården.
Innskriften lyder:

ku * s(e)ti * ...(k)...hl- faþu si... ...--... ...(s)kil i...

Gý[i] setti ..., fôður si[nn ... Á]skell(?) hj[ó](?).

English: "Gýi placed ... his father ... Áskell(?) cut(?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 110 - NÄSBYHOLM, VÄNERSNÄS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h... uirþi × u[ti × hmini × sun × ... ...r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat... ...--f[uufi × uk × ara... × silki × sim × ...ui × runa × uk ×]

Gyða reisti stein eptir ... "uirþi" "uti" "hmini" son ..., [fôðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var "muþ" ... ... ok ... "silki" "sim" ... rúnar hjó.

English: "Gyða raised the stone in memory of ... son ...her good father / brother; (he) was ... ... ... ... cut the runes."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 111 - TELACKA, GUDHEMS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (26804). Innskriften er skrevet i latin.
Innskriften lyder:

... (k)onuærsus ÷ s-...

... conversus ...

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 112 - ÅS K:A, ÅS SN, ÅSE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl * sin : fR:la(k)(a) : (h)rþa : kuþon (t)rRk *

Þórir reisti stein þenna eptir Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.

English: "Þórir raised this stone in memory of Karl, his partner, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 113 - LÄRKEGAPET, TÖFTA, BJÄRBY SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen har er Torshammer.
Innskriften lyder:

takh : risþi : stn : þaisi : Rfti : burn : frita : harþa : kuþih : þikn :

Dagr reisti stein þenna eptir Bjôrn frænda, harða góðan þegn.

English: "Dagr raised this stone in memory of Bjôrn, (his) kinsman, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 114 - BÖRJESGÅRDEN, TÖFTA, BJÄRBY SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* þuri : risþi : stin : þonsi : ift- : tuka : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik :

Þórir reisti stein þenna ept[ir] Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.

English: "Þórir raised this stone in memory of Tóki, his brother, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 115 - STORA VÄSTÖLET, GRÄSTORPS KÖPING, TÄNGENE SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* þura * karþi * kubl * þa(u)si * aftiR * kiRmut * uar * sin * harþa * kuþon þagn * bruþur * fri(l)ifs

Þóra gerði kuml þessi eptir Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður Friðleifs.

English: "Þóra made these monuments in memory of Geirmundr, her husband, Friðleifr's brother, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 116 - HYRINGA K:A, HYRINGA SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på ødekirkegården.
Innskriften lyder:

: þurstin : risþi : stin : þosi : iftiR : -...

Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...

English: "Þorsteinn raised this stone in memory of ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 117 - LEVENE K:A, LEVENE SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

× he(r)lfR × risþi × stin : eftiR × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiRa × uel þi ...

Herulfr reisti stein eptir sonu sína "uar" ok Þorgaut. Guð hjalpi sálu þeira vel. Þei[r] ...

English: "Herulfr raised the stone in memory of his sons "uar" and Þorgautr. May God well help their souls. They ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 118 - SLÄDENE KIRKEGÅRD, SLÄDENE SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

ronuig : karþi : kubl * þasi * oftiR suinuk : buta sin

Ragnveig gerði kuml þessi eptir Sveinung, bónda sinn.

English: "Ragnveig made these monuments in memory of Sveinungr, her husbandman."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 119 - SPARLÖSA K:A, SPARLÖSA SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til 800-tallet.
Innskriften lyder:

a¤iuls kaf ÷ airikis sunR kaf alrik- -
---t---la kaf rau- at kialt(i) * ...a sa- faþiR ubsal faþiR suaþ a-a-u--ba ...-omas notu auk takaR ÷ aslriku lu--R ukþ-t a(i)u(i)sl
...s---n(u)(R)-a-- þat sikmar aiti makuR airikis makin(i)aru þuno * aft aiuis uk raþ runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu(b)u faþi '
ui(u)-am ...--ukrþsar(s)k(s)nuibin- ---kunR(u)k(l)ius-- ...iu


Eyvísl(?) gaf, Eiríks sonr, gaf Alrík[r] ... ... gaf "rau-" at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. Alríkr "lu--R" ugð[i]t(?) Eyvísl(?) ... þat Sigmarr heiti môgr Eiríks. Meginjôru(?) "þuno" ept Eyvísl(?). Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu "iu" þar, svát Alríkr "lubu" fáði. "uiu-am" ... ... ...

English: "Eyvísl(?), Eiríkr's son gave, Alríkr gave... ... gave ... as payment. Then(?) the father sat(?) (in) Uppsala(?), the father that ... ... nights and days. Alríkr "lu--r" feared(?) not Eyvísl(?). ... that Eiríkr's boy is called Sigmarr/celebrated-for-victories. Mighty battle(?) ... in memory of Eyvísl(?). And interpret the runes of divine origin there... , that Alríkr "lubu" coloured. ... ... ..."

Denne linje er tilført senere og er datert til 1000-tallet:

: kisli : karþi : iftiR : kunar : bruþur [:] kubl : þisi

Gísli gerði eptir Gunnar, bróður, kuml þessi.

English: "Gísli made this monument in memory of Gunnarr, (his) brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Sparlösastenen västergötlands Rök — ett hövdingamonument frän folkvandringstiden, Hugo Jungner, Fornvännen 1938 side 193. Sparlösa och 'Kälvesten' våra äldsta historiska runinskrifter, Arthur Norden, Forvännen 1961 side 256.
VG 120 - SPARLÖSA K:A, SPARLÖSA SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[...iþin * auk þiR u... ...u ris*u rutaR ...]

[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...

English: "Heðinn and his brothers(?)... carved the runes ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 121 - SPARLÖSA KIRKEGÅRD, SPARLÖSA SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[...m...t...æsæiaæ...
hans * sæl * haui * himinflæþi * æmæn *]


... Hans sál hafi himingleði. Amen.

English: "... His soul may have delight in heaven. Amen."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 122 - ABRAHAMSTORP, BARNE-ÅSAKA SN, BARNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Dagsnäs, Bjärka sn.
Innskriften lyder:

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : ... : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Bjôrn reisti stein þenna eptir Þjóð, félaga sinn. Guð hjalpi ... sálu ok sú helga Sankta María.

English: "Bjôrn raised this stone in memory of Þjóðr, his partner. May God and the holy Saint Mary help ... soul.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 123 - VÄSTERGÅRDEN, BARNE-ÅSAKA SN, BARNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: riuiþr : risiþ : sti : þasi : auftiR : kirm : su : sin : miuk : kuþan : trik :

"riuiþr" reisti stein þenna eptir Grím, son sinn, mjôk góðan dreng.

English: " "riuiþr" raised this stone in memory of Grímr, his son, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 124 - RYDA K:A, RYDA SN, BARNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

osmuntr : risþi : stin : þansi : ifiR : tuk * faþur * sin

Ásmundr reisti stein þenna eptir Tóka(?), fôður sinn.

English: "Ásmundr raised this stone in memory of Tóki(?), his father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 125 - S. KEDUMS K:A, S. KEDUMS SN, BARNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

biurn * k-r(þ)i * kubl * þasi * aftiR * ul(f) * (b)(r)(u)(þ)ur * sin * saR ** uaR * tr-(k)(r) ba(s)tr * i (b)il(e)i(k) * (i)(u)(t)(a)

Bjôrn g[e]rði kuml þessi eptir Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í "bileik" "iuta".

English: "Bjôrn made these monuments in memory of Ulfr, his brother; he was the best of valiant men in ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 126 - LARVS K:A, LARVS SN, LASKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[--arukR * risþi * stin * þisa * aftiR * ---n : sun * sin * harþa * kuþon * trok itiþ]

"--arukr" reisti stein þenna eptir [Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng "itiþ".

English: " "--arukR" raised this stone in memory of Sveinn(?), his son, a very good valiant man ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 127 - LARVS HED, LARVS SN, LASKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

uliR : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiR : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

Ôlvir(?) reisti, ok Áskatla, stein þenna eptir Gunnar, son Sigtryggs, dreng góðan. Guð dróttinn bjargi ônd hans.

English: "Ôlvir(?) and Áskatla raised this stone in memory of Gunnarr, Sigtryggr's son, a good valiant man. May Lord God save his spirit."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 128 - PER JONSGÅRDEN, ÖSTER-BITTERNE SN, LASKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

hakun * ouk * þurkutr * risþu * stin * þina * iftiR * faþur * sin * r--- * bu(t)(a) * kuþan *

Hákon ok Þorgautr reistu stein þenna eptir fôður sinn ..., bónda góðan.

English: "Hákon and Þorgautr raised this stone in memory of their father ... good husbandman."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 129 - SKÄRVUMS KIRKEGÅRD, GROLANDA SN, VILSKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara
Innskriften lyder:

(æ)skil : læt st(i)n : þ(æ)--- -(p)ris---(i)su(i)þurs---rasi---(u)------m * i(o)=nipris(þ)fil--þ(i)(s)p--r(þ)us --tti þim : til r(o) :

Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.

English: "Áskell had this stone ... ... may relieve them to peace."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 130 - SKÅNUM, GROLANDA SN, VILSKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: kuþmutr : rsþi : stin : þesi : eftiR : eskil : brþur : sin : trek : harþa : kuþan : h(k) : truki *

Guðmundr reisti stein þenna eptir Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) Tryggvi(?).

English: "Guðmundr raised this stone in memory of Áskell, his brother, a very good valiant man. Tryggvi(?) cut(?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 131 - SJÖGERÅS, VILSKE-KLEVA SN, VILSKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

[þorþær
{IC IACE... TH...}
biærn : let gæræ * sten]


Þorðr. {Hic iacet Þ[orðr]}. Bjôrn lét gera stein.

English: "Þorðr. {Hic iacet Þorðr}. Bjôrn had this stone made."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 132 - MARKA KIRKEGÅRD, MARKA SN, VILSKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

...s...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 133 - SKYBERG, MARKA SN, VILSKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

----þuriR : s(i)-u : su- raisþi * stin * þisi * -ftiR * suin * (b)(r)uþur * sin *

[Stein]þórir(?), Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir Svein, bróður sinn.

English: "Steinþórir,(?) Síða's(?) son raised this stone in memory of Sveinn, his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 135 - HASSLA BY, KINNEVE SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[brantr + risþi + stin + þinsi * eftiR nosmu × bruþur sin * saR uarþ þrebin × o tustitki]

Brandr reisti stein þenna eptir Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).

English: "Brandr raised this stone in memory of Ásmundr(?), his brother; he was killed on the eastern route(?)."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 136 - LILLEGÅRDEN, SVENSTORP, KINNEVE SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Period/Datering: V
Innskriften lyder:

...(u)b- sati : stein : þen- ...-- : s(i)fa : bryþr -in -... ...-þa

... setti stein þenn[a] ... Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.

English: "... placed this stone ... Sæfi, his brothers ... good."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 137 - SÖRBY, KINNEVE SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Alarp.
Innskriften lyder:

ali * auk * karli * risþu * stin * þansi * stin * þansi * iftiR * firist(i)n * faþur * sin * miuk * kuþan þikn

Áli/Alli ok Karli reistu stein þenna stein þenna eptir Freystein, fôður sinn, mjôk góðan þegn.

English: "Áli/Alli and Karli raised this stone [this stone] in memory of Freysteinn, their father, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 138 - VÅRKUMLA KIRKEGÅRD, VÅRKUMLA SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

+ hær ÷ liggia ÷ faþhar ÷ tuer ÷
hiþinn ÷ ok (÷) enarr ÷ hæto ÷ þer +


Hér liggja feðgar tveir. Heðin ok Einarr hétu þeir.

English: "Here lie father and son twosome. They were called Heðinn and Einarr."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 139 - VÅRKUMLA KIRKEGÅRD, VÅRKUMLA SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-utr : risþi : stin : þ-... ...R : kuþmut : faþur : sin : ruku : su... ...rþa : kuþan

...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r Guðmund, fôður sinn, Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.

English: "...-gautr raised this stone in memory of Guðmundr, his father, Rugga's(?)son, very good."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 140 - MADÄNGSBRO, VELINGA SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... × let + risa × sten + þena + e(f)-iR esk(u)- -r...

... lét reisa stein þenna ep[t]ir Ásgau[t](?) ...

English: "... had this stone raised in memory of Ásgautr(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 141 - MULARPS K:A, MULARPS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

... firir : biþia ...

... fyrir biðja ...

English: "... pray for ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 142 - NÄS KIRKEGÅRD, NÄS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (11.508).
Innskriften lyder:

+ ragnildr +

Ragnhildr

English: "Ragnhild"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 143 - NÄS KIRKEGÅRD, NÄS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (6.044:1).
Innskriften lyder:

+ hær ÷ ligr ÷ þorkel ÷ ynksti +
+ son ÷ dahlanks ÷ ok ÷ steno +


Hér liggr Þorkell, yngsti sonr Daglangs ok Steinu.

English: "Here lies Þorkell, the youngest son of Daglangr ok Steina."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 144 - NÄS KIRKEGÅRD, NÄS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (6.044:2, 11.508).
Innskriften lyder:

+ byrr ÷ ligr ÷ innan ÷ þæssi ÷ þro ÷ guþ ÷
givi ÷ sial : hans ÷ glæþi ÷ ok (÷) ro +


Byrr liggr innan þessi þró. Guð gefi sál hans gleði ok ró.

English: "Byrr lies in this stone coffin. May God give his soul delight and peace."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 145 - NÄS KIRKEGÅRD, NÄS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til ca 1200. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (11.508)
Innskriften lyder:

f(æ)
f(æ)b-...hiy
-?l--f(h)


???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 146 - SLÖTA K:A, SLÖTA SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[beorn : høsa : son : læt : kera : hualf : þænna : æftir ma=r
kæræti : felah(a) : sin : {HARALDV : ME : FECIT
BEORN : HVESA : SON : LET : GERA : HVALF
DENNA : EFTIR : MARGARETI : FELAHA SIN}]


Bjôrn Hôsva sonr lét gera hvalf þenna eptir Margaréti, félaga sinn. {Haraldus me fecit. Bjôrn Hôsva sonr lét gera hvalf þenna eptir Margaréti, félaga sinn.}

English: "Bjôrn Hôsvi's son had this vault made in memory of Margaréta, his partner. {Haraldus me fecit. Bjôrn Hôsvi's son had this vault made in memory of Margaréta, his partner."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 147 - SLÖTA K:A, SLÖTA SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[... faþþr : sin : gan...]

... fôður sinn ...

English: "... his father ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 148 - SLÖTA K:A, SLÖTA SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[... ...ri : sten ... sun ...]

... [ge]ra(?) stein ... son ...

English: "... the stone made ... son ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 149 - ÅSAKATORP, VARTOFTA-ÅSAKA SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: ruka : s(a)... ...r : faþur : sin : auk : -...

Rugga(?) se[tti] ..., fôður sinn, ok ...

English: "Rugga placed ... his father and ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 150 - SKATTEGÅRDEN, VELANDA, VÄNE-ÅSAKA SN, VÄNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

× þurui : risþi : stin : iftiR : ukmut : buta : sin : miuk : kuþan : þikn × þur : uiki ×

Þyrvé reisti stein eptir Ôgmund, bónda sinn, mjôk góðan þegn. Þórr vígi.

English: "Þyrvé raised the stone in memory of Ôgmundr, her husbandman, a very good Þegn. May Þórr hallow."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 151 - EGGVENA K:A, EGGVENA SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

: uifast : risþi : st(i)... ... ...R : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

Véfastr reisti stei[n þenna epti]r Vífa, harða góðan þegn.

English: "Véfastr raised this stone in memory of Vífi, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 152 - HÅKANSGÅRDEN, EGGVENA SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

kunuar : resþi : stin : þani : eftiR : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Gunnvôr reisti stein þenna eptir Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.

English: "Gunnvôr raised this stone in memory of Kani, her husbandman, a very good Þegn."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 153 - FÖLENE KIRKEGÅRD, FÖLENE SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: bun : risþi : sin : þo... ... : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

Bjôrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.

English: "Bjôrn raised this stone ... his son, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 154 - FÖLENE KIRKEGÅRD, FÖLENE SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiR : osgiR : hrþa : kuþan : trek : buta * sin

Ásfríðr reisti stein þenna eptir Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.

English: "Ásfríðr raised this stone in memory of Ásgeirr, her husbandman, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 155 - HOLS K:A, HOLS SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

... ...(s)(þ)i : stin : þna : iftiR : kuþmut : sun sin : þa-...

... [rei]sti stein þenna eptir Guðmund, son sinn ...

English: "... raised this stone in memory of Guðmund, his son..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 156 - REMMENE K:A, REMMENE SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

: þurbiurn : risþi : sti- ... ...R : þuri : bruþur:sun : sin :
harþa : kuþan : suin :


Þorbjôrn reisti stei[n] [þenna epti]r Þóri, bróðurson sinn, harða góðan svein.

English: "Þorbjôrn raised this stone in memory of Þórir, his brother's son, a very good lad."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 157 - STOREGÅRDEN, FRÖSTORP, HOVS SN, GÄSENEN HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

þurþr * risþi * stin * þesi * eftR * futin * faþur * sin * þahn * hrþa * kuþan * uk * eftR * esburn * brþur * sin * trk * hrþa * kþan *

Þórðr reisti stein þenna eptir Fundin, fôður sinn, þegn harða góðan, ok eptir Ásbjôrn, bróður sinn, dreng harða góðan.

English: "Þórðr raised this stone in memory of Fundinn, his father, a very good Þegn, and in memory of Ásbjôrn, his brother, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 158 - FÄNNESLUNDA K:A, FÄNNESLUNDA SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Fänneslunda.
Innskriften lyder:

kafli : risþi * stin * þesi * etR * kiRa * þahn * hrþa * kuþan * bruþur*sun * bitu

Kafli reisti stein þenna eptir Geira, þegn harða góðan, bróðurson "bitu".

English: "Kafli raised this stone in memory of Geiri, a very good Þegn, "bitu"'s brother's son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 159 - HAGAHULT, HÄLLSTADS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Borås museum.
Innskriften lyder:

...(k)i sat... ...

... sett[i] ...

English: "... placed ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 160 - VÄSTERGÅRDEN, VÄBY, HÄLLSTADS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

þuri × risþi stn × þansi iftR × þuriuþ × faþur si(n)

Þórir reisti stein þenna eptir Þorvið(?), fôður sinn.

English: "Þórir raised this stone in memory of Þorviðr(?), his father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 161 - SKRÄDDARGÅRDEN NR 2, HÄRNA BY, HÄRNA SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

: buli : resþi : stin : þonsi : eftiR : bulu : mag : sin :

Bolli/Bóli reisti stein þenna eptir Bollu/Bólu, mág sinn.

English: "Bolli/Bóli raised this stone in memory of Bolla/Bóla, his kinsman-by-marriage."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 162 - BENGTSGÅRDEN, RÄVICKE, MÖNE SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

* uebiurn * sa(t)(i) * (i)stin * (þ)ina * eftir * tuli * sunu * sin * tereke * haraþa kuþan

Vébjôrn setti stein þenna eptir Tóli, son sinn, dreng harða góðan.

English: "Vébjôrn placed this stone in memory of Tólir, his son, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 163 - RÅNGEDALA K:A, RÅNGEDALA SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av sandsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Borås museum (nr. 9.402).
Innskriften lyder:

+ hæra ÷ guþ : biþ : iak : signa + ... sigru- ...-þiær : uæra + ...

Herra Guð bið ek signa ... Sigrø[ð]/Sigþrú[ð] ... vera ...

English: "I beg God the Lord to bless ... Sigrøð/Sigþrúð ... to be ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 164 - GRETLANDA BY, RÅNGEDALA SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av granitt, og er datert til siste del av 1000-tallet. Plasseringen er i Borås museum.
Innskriften lyder:

a=ue maria

Ave Maria

Latin: "Ave Maria"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 165 - S. VINGS KIRKEGÅRD, S. VINGS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kistelokkformet gravhelle av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

botildær : læt : gæra : hua(l)f : þænna : ifir : sue
n : dyrmoson : haraldær : stenmæstari : gærþi :
{BOGILDER : LET GERA (:) HVALF : DENNA : IF
IR : SVEN : DEV...OSON : AVE MARIA * GRATIA}


Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir Svein Dýrmóðsson. Haraldr steinmeistari gerði. {Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir Svein Dý[rm]óðsson. Ave Maria gratia.}

English: "Bóthildr had this vault made over Sveinn Dýrmóðsson. Harald the stone master made (it). {Bóthildr had this vault made over Sveinn Dýrmóðsson. Ave "Maria gratia.}"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 166 - S. VINGS KIRKEGÅRD, S. VINGS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kafi : sati : s-... ...---... ...s :

"kafi" setti s[tein] ... ...

English: "Kafi placed the stone ... ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 167 - S. VINGS KIRKEGÅRD, S. VINGS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet med runeliknende tegn på en gravhelle av granitt, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

...? * ?? * ????

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 168 - HÖKERUM, S. VINGS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

----- × kiarþi × ku(m)l × þus(i) × ef(t)iR × b-... sin × auþ...

... gerði kuml þessi eptir ... sinn, Auð...

English: "... made these monuments in memory of ... his ...Auð-..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 169 - SVEDJORNA, S. VINGS SN, ÅS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

tuliR : auk : þurni : karþu : kuml : þus(i) : iftiR : þuri : auk : klaka : sunu : sina :

Tólir ok Þorný gerðu kuml þessi eptir Þóri ok Klakka(?)/Glegga(?), sonu sína.

English: "Tólir and Þorny made these monuments in memory of Þórir and Klakki(?)/Glegga(?), their sons."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 170 - BLIDSBERGS K:A, BLIDSBERGS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

þerui : let : s... ...(a) : þesi : eftiR : þ-... ... ...(u)þulf : bunta : sin : auk : sun : sin

Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir ... [ok Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.

English: "Þyrvé had these stones placed in memory of ... and Þjóðulfr(?), her husbandman, and her son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 171 - BLIDSBERGS K:A, BLIDSBERGS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

: þura : kiarþi : kuml : þesi : eftiR : tusta : bunta : sin : herluks : bruþur :

Þóra gerði kuml þessi eptir Tosta, bónda sinn, Herlaugs bróður.

English: "Þóra made these monuments in memory of Tosti, her husbandman, Herlaugr's brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 172 - STOREGÅRDEN, BLIDSBERGS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

stari : risþ(i) ... ...(u)r : sin : in ...

Starri/Stari reisti ... [fôð]ur/[bróð]ur sinn. En ...

English: "Starri/Stari raised ... his father/ brother. And ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 173 - PRÄSTGÅRDEN, BÖNE SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

kufi * sati * stein * þena * eftiR * þurþ * bruþur * sin * auk * bru * lagþi

Gufi setti stein þenna eptir Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.

English: "Gufi placed this stone and laid the bridge in memory of Þórðr, his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 174 - NÖRE, DALUMS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

* kalmi : risþi : stin : þena : eftiR : helka : sun : sin : iaR : turknaþi :

Gamli(?) reisti stein þenna eptir Helga, son sinn, er druknaði.

English: "Gamli(?) raised this stone in memory of Helgi, his son, who drowned."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 175 - SILARPS BRO, DALUMS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

rifr * (u)k * (u)(e)stin * risþu * stin þensi * aftiR * þurstin * fiþur * sin

Refr ok Vésteinn reistu stein þenna eptir Þorstein, fôður sinn."

English: "Refr and Vésteinn raised this stone in memory of Þorsteinn, their father."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 176 - ÖSTERGÅRDEN, VEDÅSLA, DALUMS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Blidsbergs kirke.
Innskriften lyder:

... karþi : kuml : þusi : e(f)(t)iR : --(f)tan : bruþur : sin ...

... gerði kuml þessi eptir [Hal]fdan, bróður sinn ...

English: "... made these monuments in memory of Halfdan, his brother..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 177 - HUMLA GAMLA K:A, HUMLA SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

× kati : risþi : s... ... ...(t)ur : knikis

Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur Gneggis(?).

English: "Káti raised the stone ... Gneggir's(?) daughter / sister."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 178 - KÖLABY KIRKEGÅRD, KÖLABY SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: agmuntr : risþi : stin : þonsi : iftiR : isbiurn : frinta : sin : auk : (a)(s)(a) : it : buta : sin : ian : saR : uaR : klbins : sun : saR : uarþ : tuþr : i : krikum

Agmundr reisti stein þenna eptir Ásbjôrn, frænda sinn, ok Ása(?) at bónda sinn, en sá var Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í Grikkjum.

English: "Agmundr raised this stone in memory of Ásbjôrn, his kinsman; and Ása(?) in memory of her husbandman. And he was Kolbeinn's son; he died in Greece."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 179 - LILLEGÅRDEN, KÖLABY SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: styr : þuþulfs : sun : rsþi : stin : þesi : eftiR : euit : bruþur : s-- trk hrþa : kuþan :

Styrr, Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.

English: "Styrr, Þjóðulfr's son, raised this stone in memory of Eyvindr, his brother, a very good valiant man."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 180 - STOMMEN, KÖLABY SN, REDDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

: kartuki : sati : ste... ...an : eR : uarþ ... ...(u)n(t)(i)n ...uk :

Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... [F]undinn [hj]ó.

English: "Kártóki placed the stone ... he was ... Fundinn cut ."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 181 - FRUGÅRDEN, N. ÅSARPS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kufi : rsþi : stin : þesi : eftR : ulaf : sun : sin * trk * hrþa * kuþan * hn * uarþ * trbin * i * estlatum * hu(a)rþ(r) * iuk * s---

Gufi reisti stein þenna eptir Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í Eistlôndum. Hávarðr(?) hjó s[tein].

English: "Gufi raised this stone in memory of Ólafr, his son, a very good valiant man. He was killed in Estonia.Hávarðr(?) cut the stone."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 182 - SKATTEGÅRDEN, HÖG, N. ÅSARPS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

: sluta : reisþi : s(t)ein : þena : eftiR : esbiurn : felaga : sin : auk : karþi : bru : þesi

"sluta" reisti stein þenna eptir Ásbjôrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.

English: " "sluta" raised this stone and made this bridge in memory of Ásbjôrn, his partner."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 183 - HÖG, N. ÅSARPS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[hnuþa : reisti : stein : þena : eftiR : uefut : bruþur : sin : auk : karþi : bru : þisi :]

"hnuþa" reisti stein þenna eptir "uefut", bróður sinn, ok gerði brú þessa.

English: " "hnuþa" raised this stone and made this bridge in memory of "uefut", his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 184 - SMULA KIRKEGÅRD, SMULA SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Dagsnäs, Bjärka sn.
Innskriften lyder:

: kuli : rsþi : stin : þesi : eftiR : rþr : kunu : sinaR : esburn : ok : iula : treka : hrþa : kuþa : ian : þiR : urþu : tuþiR : i : lþi : ustr :

Gulli/Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, Ásbjôrn ok Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.

English: "Gulli/Kolli raised this stone in memory of his wife's brothers Ásbjôrn and Juli, very good valiant men. And they died in the east in the retinue."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 185 - SMULA SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kisteformet gravhelle, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[mikus alik þ ikiær ka : rþei]

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 186 - TIMMELE KIRKEGÅRD, TIMMELE SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Dagsnäs, Bjärka sn.
Innskriften lyder:

* seytr : sati * stein * eftiR * ystin * kuþ * hialbi * saul : hans : auk * kus * muþiR * hilakR * kristr * i : himin*riki *

"seytr" setti stein eptir Eystein. Guð hjalpi sálu hans ok Guðs móðir, heilagr Kristr í himinríki.

English: " "seytr" placed the stone in memory of Eysteinn. May God and God's mother help his soul,(and) the Holy Christ in Heaven."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.

VG 187 - VISTS K:A, VISTS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

+ giRi * sati * stin * þana * eftiR * kuþa * bruþur * sin * eR * a ok*lanti * altri * tynþi ×

Geiri setti stein þenna eptir Guða, bróður sinn. Er á Englandi aldri týnði.

English: "Geiri placed this stone in memory of Guði, his brother, who forfeited his life in England."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 188 - ÖRBY K:A, ÖRBY SN, MARKS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

[... ...unta * resþ... ...]

... ... reist[i](?) ...

English: "... ... raised(?)..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 189 - L. SVENSTORP, LÄNGHEMS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

stifatr : sati : stin : þani : efti(r) ...

Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...

English: "Styfjaldr(?) placed this stone in memory of ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 190 - MÅNSTADSKULLES JÄRNVÄGSSTATION, MÅNSTADS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

ikialtr : sati : s--n : þani : eftiR : krimulf : sun : si :

Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir Grímulf, son sinn.

English: "Ingjaldr placed this stone in memory of Grímulfr, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
VG 191 - NITTORPS GAMLA K:A, NITTORPS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en halvsirkelformet portaloverstykke av teglesten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

+ i...uk * f(u)-...þ +

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 192 - SÖRGÅRDEN, GÖLINGSTORP, NITTORPS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

suin : risti : stin : þena : eftiR : f(r)ua : sun : sin

Sveinn reisti stein þenna eptir "frua", son sinn.

English: "Sveinn raised this stone in memory of "frua", his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Fältex. C, Runverket, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
VG 193 - SVENLJUNGA GAMLA K:A, SVENLJUNGA SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er den samme som gjort VG 195. Plasseringen er på den gamle kirkegården.
Innskriften lyder:

... : stin : þani : e... ... bruþur : sifa

... stein þenna e[ptir] ..., bróður Sæfa.

English: "... this stone in memory of ... Sæfi's brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 194 - HERREKVARN, SVENLJUNGA SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

kuþmutr : karþi : kuml : þusi : eftiR : urmar : sun : si

Guðmundr gerði kuml þessi eptir Ormar, son sinn.

English: "Guðmundr made these monuments in memory of Ormarr, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 195 - NORMANSLID, TRANEMO SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er den samma som gjort VG 193.
Innskriften lyder:

asur * sati * stin * þani * iftiR * anuta * bruþur * si

Ôzurr setti stein þenna eptir Ônunda, bróður sinn.

English: "Ôzurr placed this stone in memory of Ônundi, his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 196 - ÄLVSBORG, GÖTEBORG, GÖTEBORGS OG BOHUS LÄN, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle av diabas, og er datert til førsta halvdel av 1200-tallet. Plasseringen er i Göteborgs museum (nr. GM 367)
Innskriften lyder:

+ gunbiorn : li(t) : g(i)r(a) : (s)(t)(i)n : þin(a) : (i)uir : i-----(a)neg : broþir : si...

Gunnbjôrn lét gera stein þenna yfir ..., bróður sinn.

English: "Gunnbjôrn had this stone made over ..., his brother."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 197 - DALUMS K:A, DALUMS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

tuki * auk * þiR * bryþr * ristu * stin * þesi * eftiR : bryþr : sina * eR : uarþ * tu(þ)r uestr : en * anar : au(s)tr :

Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.

English: "Tóki and his brothers raised this stone in memory of their brothers. One died in the west, another in the east."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Fornvännen 1942.
VG 198 - DALUMS K:A, DALUMS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

bruni ---(t)(i) * stin : þana * eftiR * eskil * (s)un * sin :

Brúni [reis]ti stein þenna eptir Áskel, son sinn.

English: "Brúni raised this stone in memory of Áskell, his son."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Fornvännen 1942.
VG 199 - N. LUNDBY K:A, N. LUNDBY SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er på kirkegården.
Innskriften lyder:

...-uisk : h---n : s(u)(n)a : liki : kuisk : hialms : kuna : halt... ...-iþ : k--... k-- : urþ : bar : ...

... ... ... ... ... Hjalms(?), kona(?) Halfd[anar](?) ... ... ... ... ... ...

English: "... ... ... ... ... Hjalmr's(?), Halfdan's(?) wife(?) ... ... ... ... ... ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 200 - BÖRSTIGS K:A, BÖRSTIGS SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en sandsten, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

tauiþ ærkæi

Dáviðr "ærkæi"

English: "David "ærkæi""

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 201 - BÖRSTIGS K:A, BÖRSTIGS SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en sandsten, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

ulfa abraham

"ulfa" Abraham

English: ""ulfa" Abraham"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 202 - FREDSBERGS K:A, FREDSBERGS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[sær : ma(g)a=l trab ormin : suen ant=ræs]

Sér: Mikjáll drap orminn. Sveinn. Andreas.

English: "See: Mikjáll killed the snake. Sveinn. Andreas."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 203 - FÄREDS K:A, FÄREDS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til første delen av 1200-tallet
Innskriften lyder:

fruþokhniastbmR

fruþokhniastbmR

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 204 - GÖTLUNDA K:A, GÖTLUNDA SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til ca 1200. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara (nr. 7567)
Innskriften lyder:

anudær : iunc:fru : ær : min : ro : un(c) := =(a)t : uiþhær : mit : sotali : i anudær : mæstara : maþr ' uæra

Ônundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... Ônundr meistari ... ...

English: "Ônundr. The maiden is my peace. ... ... ... my(?) ... ... Ônundr master ... ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 205 - ODENSÅKERS K:A, ODENSÅKERS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til første delen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

[fuþorkhniastRm]

fuþorkhniastRm

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 206 - ÄLGARÅS K:A, ÄLGARÅS SN, VADSBO HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til første delen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

frþor(k)hniastRm

frþorkhniastRm

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
Vg 207 - GRUMPAN, SÄVARE SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er på en brakteat av gull, og er datert ca 500.
Innskriften lyder:

fuþarkgw ******** hnijïp(z)... **** tbeml(ñ)(o)d ******

fuþarkgw hnijïpzs tbemlñod

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.
VG 208 - KYRKBACKEN, BREDSÄTERS SN, KINNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften som betår av runeliknende tegn, er ristet på er bryne av skiffer, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Skaraborgs länsmuseum, Skara

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 209 - KINNEVEDUMS K:A, KINNEVEDUMS SN, KINNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

mar-

Mar[ía]

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 210 - SALEBY K:A, SALEBY SN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til 1228.
Innskriften lyder:

÷ þa : iak : uar : gør : þa : uar : þushundraþ : tu : hu=ndraþ : tiuhu : uintr : ok : atta : fra : bRrþ : gus :+ a+g+l+a+ ÷
÷ aue ÷ maria ÷ gracia ÷ plena ÷
÷ dionisius : siþ ÷ benediktus ÷


Þá ek var gôr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð Guðs. AGLA. Ave Maria gracia plena. Dionysius sit benedictus.

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!

English: "When I was completed, then there were thousand two hundred twenty winters and eight from the birth of God. AGLA. Ave "Maria gracia plena. "Dionysius sit benedictus."

'AGLA' means "Thou art strong in eternity, Lord."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 211 - SKARA, KV. BORGMÄSTAREN, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et stykke av en treskål, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Västergötlands museum, Skara (nr. 86.506:256). Inskriften som består av initialer lyder:

ui + ki

ui ki

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 212 - SKARA, KV. MERKURIUS, SKARA, SKÅNINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et stykke av tre, og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm museum (nr. 18.117:1)
Innskriften lyder:

tumi

Tummi

English: "Tummi"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 213 - VARNHEMS KLOSTER, VARNHEMS SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et stykke elghorn, og er datert til sist på 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (18.393:866)
Innskriften lyder:

magnus : a mik : ho

Magnús á mik "ho".

English: "Magnús owns me "ho"."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 214 - VARNHEMS KLOSTER, VARNHEMS SN, VALLE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et stykke av ben, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (18.393:886)
Innskriften lyder:

-s-n---(c)(n)-s...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 215 - FALKÖPING, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gjenstand av bronse, og er datert til sist på 1200-tallet. Plasseringen er i Borås museum (nr. 6262)
Innskriften lyder:

+ {S} * {GOBBE} * {STRET} *
ku


{S[igillum]} {Gubbi} {"stret>}. "ku>

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 216 - HÖGSTENA KIRKEGÅRD, HÖGSTENA SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på bronseblikk, og er datert til middelalderen. 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (16.449)
Innskriften lyder:

kal anda uiþr kankla uiþr riþa(n)da uiþ
uiþr rinanda uiþr s--ianda uiþ
r sikn--a uiþr f-r(a)(n)da uiþr (f)liuh
(a)=n(d)a s-- a(l)(t) fu--na uk um du-a


Gal anda viðr, gôngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um deyja.

English: "(I) practice witchcraft against the spirit, against the walking (spirit), against the riding, against the running, against the sitting, against the sinking, against the travelling, against the flying. Everything shall loose its vitality and die."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Hogstena-galdern en västgötsk runbesvärjelse mot gengångare, Hugo Jungner, Forvännen 1936, side 278. Högstenableckets rungalder, Elisabeth Svärdström, Forvännen 1967, side 12.
VG 217 - RÅDENE K:A, RÅDENE SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trebue, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

[biriki ÷ birita ÷ batar ÷ ok ÷ akhi ÷ kyrþi kirkuh ÷ asur ÷ ok ÷ skuli ÷ ok ÷ þorþr ÷ ok ÷ ku=nar ÷ i siua---sta ÷]

Bjargi Birita. Petr ok Áki gerði kirkju. Ôzurr ok Skúli ok Þórðr ok Gunnarr í Sigvaldstôðum.

English: "May Birita save (us). Petr and Áki made the church. Ôzurr and Skúli and Þórðr and Gunnar in Sigvaldstaðir."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 218 - SEGERSTADS K:A, SEGERSTADS SN, GUDHEMS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til første delen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

fþorkhniastbmR

fþorkhniastbmR

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 219 - TIBRO, KYRKEFALLA SN, KÅKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

+ gesus guþ skialdolfor : han gøt mik : ok mahnnus : ok bion : skar mik : provasta=r han

Jésús. Guð. Skjôldulfr, hann gaut mik, ok Magnús. Ok Bjôrn skar mik, prófastr [er] hann.

English: "Jesus. God. Skjôldulfr, he cast me, and Magnus. And Bjôrn cut me, he is a dean."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 220 - VÄRSÅS K:A, VÄRSÅS SN, KÅKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et dørbeslag av jern, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

asmutær : gærþi : tRr

Ásmundr gerði dyrr.

English: "Ásmundr made the door."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 221 - FLAKEBERGS K:A, FLAKEBERGS SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke, og er datert til sist på 1200-tallet.
Innskriften lyder:

{AVE ÷ MARIA ÷ GACIA ÷ PLENA ÷ DOMINUS ÷ TECV ÷
BENEDICTA ÷ TV : IN ÷ MVLIERIBVS ÷ ET ÷ BENEDICTVS ÷ FRVCTS VENTIS TVI
SANCTA : CATERINA}
sun(o) ÷


{Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventis tui. Sancta Catarina.} Soni.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 222 - MALMA K:A, MALMA SN, VISTE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til 1300-tallet. Runeristeren er Haqvinus. Plasseringen er i Fridhems k:a, Lägnums sn.
Innskriften lyder:

a=u=æ maria ÷ iæssus + {HAQUINUS MASISTER}

Ave Maria Jesus {Haqvinus magister}.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 223 - ÖNUMS GAMLA K:A, ÖNUMS SN, BARNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en tømmerstokk, og er datert til sist på 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3477)
Innskriften lyder:

... ...(k) olobr k(a)r
-- ...irkiu


... [o]k(?) Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.

English: "... and(?) Ólafr made the church. "

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 224 - STOREGÅRDEN, ÖSTER-BITTERNE SN, LASKE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et klubbehode av bronse, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (10.142)
Innskriften lyder:

- : - : c : or : m...R : ka : æ * ...u...i

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 225 - VINTORP, BÖRSTIGS SN, FRÖKINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gjenstand av bronse, og er datert til begynnelsen av 1300-tallet. Plasseringen er i Borås museum (nr. 5368)
Innskriften lyder:

+ {S ASE : KOPMAN}
s


{S[igillum] Ási Keypmaðr} "s"

English: "{Sigillum Ási Merchant} "s""

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 226 - PÅVARP, HÖMBS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften betsår av runeliknende tegn og er ristet på et skifferbryne. Innskriften er datert til middelalderen.

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 227 - SUNTAKS K:A, SUNTAKS SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en tol av furu, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Skaraborgs länsmuseum, Skara (nr 1594)
Innskriften lyder:

av(e) : maria grakia

Ave Maria gratia

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
Vg 228 - TROLLHÄTTAN, TROLLHÄTTAN, VÄNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er på en brakteat av gull, og er datert ca 500. Plasseringen er i Statens Historiska museum, Stockholm (1164)
Innskriften lyder:

tawo l a(þ)odu

Tawo(?) laþodu(?)

English: "I prepare the invitation (?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av brakteaten.
VG 229 - LÖDÖSE KROKEN 1:2, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften betsår av runeliknende tegn og er ristet på en trepinne. Innskriften er datert til 1100-tallet

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 230 - LÖDÖSE, KROKEN 1:2, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et laggkarsbund, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: J 31)
Innskriften lyder:

uin(f)(r)(i)...

Vinfri[ðr]

English: "Vinfri[ðr]"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 231 - LÖDÖSE, KROKEN 1:2, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en skål av furu, og er datert til 1300-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: J 879). Inskriften består av initialer.
Innskriften lyder:

* a * a=*=u *

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 232 - LÖDÖSE, KROKEN 1:2, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til sist på 1200-tallet eller 1300-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: J 1358)
Innskriften lyder:

(l)o=þa=f-/(l)o=þa=f-i

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 234 - LÖDÖSE, KROKEN 1:16, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en blyplate, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: E 1)
Innskriften lyder:

un marka

Una marca.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 235 - LÖDÖSE, KROKEN 1:22, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en fiskesøkke/vevlodd, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Lödöse museum (nr. 156).
Innskriften lyder:

h(o)l----

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 236 - LÖDÖSE KROKEN 1:35, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en tegelsten, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Lödöse museum.

Det har vist seg at denne tegelsten ikke kommer fra Lödöse, men fra Murängen, Gestads sn, Sundals hd i Dalsland. Innskriftens nye nr. er X DsVg236.
Innskriften lyder:

...ria

María

English: "Maria"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Wiktorsson, P-A. & Odelman, E., Dalslands diplomatarium, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Åmål 1996.
VG 237 - LÖDÖSE (KROKEN 1:59), KLOSTRET, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et tegelstensfragment, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Göteborgs hist. mus. (Lödöse 1918:1407).
Innskriften lyder:

...(b)(æ)(s)(t)æ
...þæris
...uþsiro


???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 238 - LÖDÖSE, PASSAGÅRDEN 1:10, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en treskål, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: P 167). Inskriften består trolig av initialer.
Innskriften lyder:

eka

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 239 - LÖDÖSE, PASSAGÅRDEN 1:33, S:T PEDERS SN, Ale hd, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en liten trespade (smørspade) av furu, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600. C 36).
Innskriften lyder:

hælhæ : a mik
hælga


Helga á mik. Helga

Norsk: "Helga eier meg. Helga"

English: "Helga owns me. Helga"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av smørspaden.
VG 240 - LÖDÖSE, PASSGÅRDEN 1:33, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er datert til begynnelsen av 1300-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: C 133)
Innskriften lyder:

erikus a mik
(g)iho(r)(þ)
...--


Ericus á mik. gjôrð ...

English: "Ericus owns me. girth ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Erik tunnbindares tolk, Ett runristat måttverktyg från Lödöse, Elisabeth Svärdström, Forvännen 1964.
VG 241 - LÖDÖSE PASSAGÅRDEN 1:33, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

(p)nm(u)ninþ(p)hh

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 241B - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:33), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet i et stykke av furu, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (inv.nr 27.600: C 53)
Innskriften lyder:

u

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 241C - LÖDÖSE (SPETALFÄLTET), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet i et stykke tre, og er datert til 1300-tallet. Plasseringen er i Göteborgs historisk museum.
Innskriften lyder:

æ

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 242 - LÖDÖSE, SPETALEN 1:11, S:TPEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.941).
Innskriften lyder:

þorbon : brason : brattr þo-

Þorbjôrn Brattssonr. Brattr Þo[r]...

English: "Þorbjôrn Brattssonr. Brattr Þor..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 243 - LÖDÖSE, SPETALEN 1:33, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont?, og er datert til sist på 1200-tallet. Plasseringen er i Lödöse museum (nr. 1919:515)
Innskriften lyder:

þo=rgel : na=kt=æga=l : risti : ru=nir : þeser : i : o=la=us : kiriki

Þorkell Naktergal risti rúnar þessar í Ólafs kirkju.

English: "Þorkell Naktergal carved these runes in Ólaf's church."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 244 - HEMSJÖ GAMLA K:A, HEMSJÖ SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av amfibolit, og er datert til 1250-1300. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3986).
Innskriften lyder:

a=la=r sia=la=r : hær d=o=pazs i ÷ þiuþ ÷ føri : mik ÷ skal

Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.

English: "Here all the souls are baptized into the congregation through me, the bowl."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Hemsjofuntens runinskrift, Elisabeth Svärdström, Forvännen 1962 side 102.
VG 245 - HERRLJUNGA K:A, HERRLJUNGA SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til den senere delen av 1300-tallet. Runeristeren er Haqvinus. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (9364)
Innskriften lyder:

a=u=æ : maria ÷ iæssus {MAGISTER HAQVINVS}

Ave Maria Jesus {magister Haquinus}

English: "Ave Maria Jesus {magister Haquinus}"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 246 - BLIDSBERGS K:A, BLIDSBERGS SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til 1100-1175.
Innskriften lyder:

+ þormoþr : giarþi bofi

Þormóðr gerði. Bófi.

English: "Þormóðr made. Bófi."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 247 - HÖSSNA K:A, HÖSSNA SN, REDVÄGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til 16 juli 1345. Runeristeren er Haqvinus.
Innskriften lyder:

a=u=æ ÷ maria ÷ iæssus + {ANNO : DOMINI : MO : CCCO : XLO : QUINTO : DECIMO : SEPTIMO : KLAS : AUGUSTI : CURATO : ECCLEIE : DOMINO : OLAUO : TUTORIBUS : ECCLEIE : GEDSTAUO : ET : NICHOLAO : HAQUINUS : FUDIT : HANC : CAMPANAM : MAGNO : REGE : SUECIE : DNO : SIGGONE : EPISCOPI : SCARENSI} : +

Ave Maria Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino Olauo tutoribus ecclesiae Gedstauo et Nicholao Haquinus fudit hanc campanam Magno rege Sueciae Domino Siggone episcopo Scarensi.}

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 248 - BOLLEBYGDS K:A, BOLLEBYGDS SN, BOLLEBYGDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til siste halvdel av 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (10831)
Innskriften lyder:

+ dat ÷ kterina ÷ sonum ÷ fideli ÷ populo ÷ bonum + + ik ÷ sonus ÷ auditur ÷ ik ÷ mens ÷ turbata ÷ blandidur

Dat Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 249 - BORGSTENA K:A, BORGSTENA SN, VEDENS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (4385).
Innskriften lyder:

þh?(o)þs

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 250 - BREDAREDS K:A, BREDARES SN, VEDENS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en bokperm av tre, og er datert til 1100-1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (12.442)
Innskriften lyder:

bræþa=rRuþ

Breiðarjóðr

English: "Breiðarjóðr"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 251 - FINNEKUMLA K:A, FINNEKUMLA SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet.
Innskriften lyder:

atreos : -æe

Andreas [g]erði(?).

English: "Andreas made(?)."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 252 - GÄLLSTADS K:A, GÄLLSTADS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (4472).
Innskriften lyder:

antreos : kærþe kaR

Andreas gerði ker.

English: "Andreas made font."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften.
VG 253 - ÄLVSEREDS K:A, ÄLVSEREDS SN, KINDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en kirkeklokke av malm, og er datert til 1300-tallet.
Innskriften lyder:

+ a=u=æ maria ÷ iæssus + {HAQUINUS} +

Ave Maria Jesus {Haquinus}

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 254 - LÖDÖSE KROKEN 1:2, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen. Inskriften består trolig av initialer.
Innskriften lyder:

kaa

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 254B - LÖDÖSE (KROKEN 1:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en tretallerken, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: M83)
Innskriften lyder:

f

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 255 - LÖDÖSE, SPETALEN 1:11, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne av furu, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: MC 15)
Innskriften lyder:

ki--þ

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 256 - LÖDÖSE, SPETALEN 1:11, S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et ribben av kreatur, og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (27.600: MC 63)
Innskriften lyder:

kuþ
as(u)-...


Guð Ás...

English: "God Ás..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 257 - TUMBERGS KIRKERUIN, TUMBERGS SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Kullings-Skövde k:a.
Innskriften lyder:

... ...esþi : sen : ...iR : tufa : ma... ...

... [r]eisti stein [ept]ir Tófa, má[g] ...

English: "... raised the stone in memory of Tófi, (his) kinsman-by-marriage ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 258 - N. BJÖRKE K:A, N. BJÖRKE SN, VÄNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av klebersten, og er datert til 1200-1300-tallet. Døpfontetn står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

a=u=æ ma=ria g=rasia

Ave Maria gratia

English: "Ave Maria gratia"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 259 - N. BJÖRKE K:A, N. BJÖRKE SN, VÄNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en døpefont av klebersten, og er datert til 1300-tallet. Døpfontetn står på sin opprinnelige plass.
Innskriften lyder:

fuþorkh

fuþorkh

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.
VG 260 - LÖDÖSE (KLOSTRET 6:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en gjennstand av idegran (tax, barlind), og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

ales : tales arfales

Ales tales arvales?

English: "You shall nourish these farmers(?)."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1971 side 264
VG 261 - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:68), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en knivskaft av horn, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

hkli

Helgi(?)

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1971 side 205.
VG 262 - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:76), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et treskaft til en stylus, og er datert til middelalderen. Stenen har ornamentikk i relief.
Innskriften lyder:

tibi sol(i) pækaui æþ m(a)lom koram ti fici uþ iustifi... ...
(s)iribusm t=uis æþ finkas kom iutikaris


Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.

English: "Against Thee, Thee only, have I sinned, and done this evil in Thy sight; that Thou mightest be justified when Thou speakest, and be clear when Thou judgest."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1970 side 82.
VG 263 - LÖDÖSE (KLOSTRET 1:36), S:T PEDERS SN , ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en laggskålsbunn av furu, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

mi-inau
k-(t)-


???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 259.
VG 264 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:11), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en korsformett blyblekk, og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

tomine gesu ...
ibera te ingi-... ...
liberasti tes ...
te kamino ihnis * s-...


Domine Jesu [Christe, l]ibera de ignib[us sicut] liberasti tres [pueros] de camino ignis ...

English: "Lord Jesus Christ, save (our souls) from the flames, as You saved the three boys from the burning oven ..."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1971 side 255
VG 265 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:11), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et ribben av kreatur eller hest, og er datert til ca 1200.
Innskriften lyder:

late genito=r


Late genitor! Væ!(?)

English: "Hide, father! Alas!(?)"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1971 side 267.
VG 266 - Lödöse (Passagården 1:57), S:t Peders sn, Ale hd, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en treskål, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

þorilte=r

Þorhildr.

English: "Þorhildr."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 261.
VG 267 - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:57), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en treskål, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

ru(k)i

Ruggi.

English: "Ruggi."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 262.
VG 268 - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:57), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et trestykke, og er datert til 1250-1300.
Innskriften lyder:

kþ : i(æ)

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 264.
VG 269 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:16), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

b(æ)(t)a ÷ pa-iæ(a)-ia...
...-ibot------r--(a)


???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 264.
VG 271 - LÖDÖSE (SPETALEN (1:21), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et benstykke, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

fa mer

Fá mér/meir!?

English: "Get me/more!?"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 263.
VG 272 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:21), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er er datert til begynnelsen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

{P}rhl

Pregill.

English: "Swingle."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 94.
VG 273 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:21), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en treskål, og er datert til ca 1300.
Innskriften lyder:

ru(a)r

Hróarr.

English: "Roar."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 260.
VG 275 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:21), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en høvel, og er datert til ca 1250.
Innskriften lyder:

-æþu-

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1973 side 199.
VG 276 - LÖDÖSE (TORGPLATSEN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

fuþar...hnias
þþæþþþæææþþææþæ(æ)


fuþor[k]hnias ...

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1972 side 105.
VG 278 - LÖDÖSE (KROKEN 14:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til 1200-1250.
Innskriften lyder:

...------u- * kanþ : isuo=kamko...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1974 side 213.
VG 279 - LÖDÖSE (KROKEN 14:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en vevkniv av tre, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

mun : þu * mik : man : þik : un : þu : m(e)r : an : þRr
brmR mk


Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! Barmi(?) mik(?)!

English: "Think of me, I think of you! Love me, I love you! Have mercy(?) on me(?)!"

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1974 side 36.
VG 280 - LÖDÖSE (KROKEN 14:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

(u)ær þu * uin min * arnfintir * læk- ...
...-lek þit * hua * kenke


Ver þú vinr minn, Arnfinnr! Legg(?) ... ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).

English: "Be my friend, Arnfinnr! Lay(?) ... ... ... wherever(?)/whoever(?) would go(?)".

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1974 side 38.
VG 281 - LÖDÖSE (PASSAGÅRDEN 1:33), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

þno/þ=n=oþ=n=oþ=n=o nnn ooo

Þ[urs], n[auð], ó[ss]?

English: "Giant, need, god"?

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1975 side 172.
VG 282 - LÖDÖSE (SPETALEN 1:7), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en ribben av kreatur, og er datert til begynnelsen av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

--(u)(o)(n)(a) (:) r-...

???

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1975 side 173.
VG 283 - LÖDÖSE (KROKEN 1:74/14:2), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

oootttaaarrr oootttaaarrr

Óttarr. Óttarr.

English: "Ottar. Ottar."

Litteratur: Västergötlands runinskrifter, granskade och tolkade av Jungner, H. och Svärdström, E. H. 1–5. 1940–1970. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Forvännen 1978 side 227.
VG ATA3940/64 - HÄGGESLEDS K:A, HÄGGESLEDS SN, KÅLLANDS HD, VÄSTERGÖTLAND
Stenen som består av fire fragmenter av en gavelhelle av kalksten, er rent ornamental og datert til vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
VG FV1968;283 - N. HÄRENE K:A, N. HÄRENE SN, KINNEFJÄRDINGS HD, VÄSTERGÖTLAND Stenen er en gavelsten av kalksten, er rent ornamental og datert til vikingtid.

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1968, side 283
VG FV1972;265 - SKARA, KV. JUPITER 5, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en "sølje" av horn, og er datert til 1200-1250. Västergötlands museum, Skara.
Innskriften lyder:

gerþe aruiþr

Gerði Arnviðr.

English: "Arnviðr made."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1972, side 265
VG FV1973;201A - SKARA, KV. TELLUS 2, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en tegelsten, og er datert til 1300-tallet.
Innskriften lyder:

rimus

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1973, side 201
VG FV1973;201B - SKARA, KV. TELLUS 2, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til middelalderen (1200-tallet?)
Innskriften lyder:

auæ maria

Ave Maria.

English: "Hail Mary."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1973, side 201
VG FV1979;249 - DVERSTORPS KIRKERUIN, DIMBO SN, VARTOFTA HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er en murpussinnskrift, og er datert til 1100/1200-1400-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (31.098)
Innskriften lyder:

... mar...

... Mar[ía](?).

English: "... Mary(?)."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1979, side 249
VG FV1980;238 - VENEVALLA, REMMENE SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av gneisgranitt (f-nr 34), og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

...-- × risþu × s-... ...

... reistu s[tein](?) ...

English: "... raised the stone(?)..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1980, side 238
VG FV1982;237 - LÖDÖSE (BORGOMRÅDET), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på blyblekk, og er datert til 1350-1450.
Innskriften lyder:

(k)atoi + (u=k)ana +
+ aia + ragara
+ aia + ra(k)ar


???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1982, side 237
VG FV1983;236 - LÖDÖSE (MAGNUSGATAN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en trepinne, og er datert til 1150-1250.
Innskriften lyder:

(h)agormr hialgar-r (l)i-unski-l-...
... þunt bloþ or rin or æ-r : bloþ or : rin or æ--


Hagormr(?), ... ... ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...

English: "Hagormr(?), ... ... ... thin blood, run out, out of ... blood, run out, out of ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1983, side 236
VG FV1986;223 - SKARA, KV. IRIS 1-5, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en et fragment av dobbelkam av ben, og er datert til middelalderen(?).
Innskriften lyder:

...tlns a mik

..??? á mik.

English: "...??? owns me."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1986, side 223
VG FV1988;247 - HÖGEBO, ÖSTERPLANA SN, KINNE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en stenøks av grønnsten, og er datert til middelalderen(?). Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (15944)
Innskriften lyder:

kaus

Gauts(?).

English: "Gautr's(?)."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1988, side 247
VG FV1992;170 - SKARA, KV. RÅDHUSET 30, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en benbit (f-nr 36), og er datert til 1200-1250. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 36
Innskriften lyder:

...-nl kistil lai
...-n : lai : kistil : ma...


... kistill ... ... ... kistill ...

English: "... casket ... ... ... casket ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1992, side 170
VG FV1992;171A - SKARA, KV. RÅDHUSET 30, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en benbit (f-nr 37), og er datert til 1200-1250.
Innskriften lyder:

fuþork(h)...
a-a ast sin ot...


fuþorkh[nias]... ... ást sín ...

English: "fuþork[hnias]... ... his love..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1992, side 172
VG FV1992;171B - SKARA, KV. RÅDHUSET 30, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en benplate (f-nr 342), og er datert til 1200-1250.
Innskriften lyder:

...-----hbbh=mbhhhbbb-...
sii


???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1992, side 171
VG FV1992;172 - SKARA, KV. RÅDHUSET 30, SKARA, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en benbit (f-nr 38), og er datert til 1200-1250.
Innskriften lyder:

...--stu * niþir * ok * raþ * runur * si
raþ


... niðr ok ráð rúnar ... Ráð!

English: "... below and interpret the runes ... Interpret!"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Ekstern link: Fornvännen 1992, side 172
VG NOR1997;27 - HOLS K:A, HOLS SN, KULLINGS HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.
Innskriften lyder:

: ulfr : auk : asur : risþu : stin : þosi : eftiR : oslak : harþa : kuþan : þikn : faþur : sin : hrþa : frunan

Ulfr ok Ôzurr reistu stein þenna eptir Áslak, harða góðan þegn, fôður sinn, harða frýnan.

English: "Ulfr and Ôzurr raised this stone in memory of Áslakr, a very good Þegn, their father, very brave and valiant."

Litteratur: Nytt om Runer, årg. 1997, side 27. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Ekstern: Les mere i Nytt om Runer.
VG NOR1997;28 - NORDRE ÅSARPS BY, NORDRE ÅSARPS SN, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av gråbrun glimmrande skiffer, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Ekehagens forntidsby.
Innskriften lyder:

...ifi (:) r--sþi (:) stein (:) ...--e-...-...-...u...

...fi reisti stein ...

English: "-fi raised the stone ..."

Litteratur: Nytt om Runer, årg. 1997, side 28. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004.Referens: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm; dnr 423-2725-1998. Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.


Les om nye funn i Nytt om Runer 2002.
VG VGD1984;75 - LÖDÖSE (ERIKSGATAN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et øksekaft, og er datert til ca 1250.
Innskriften lyder:

+ petar a mik iohannes risti mik

Pétr á mik. Jóhannes risti mik.

English: "Pétr owns me. Johannes carved me."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson, Helmer, En runristad stridsyxa och träskiva från Lödöse, Västgöta-Dal 1984.
VG VGD1984;79 - LÖDÖSE (ERIKSGATAN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en treskive av eik, og er datert til 1200-1250.
Innskriften lyder:

+ fþbuha...

?

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson, Helmer, En runristad stridsyxa och träskiva från Lödöse, Västgöta-Dal 1984.
VG VGD1987;117 - LÖDÖSE (LANDSTINGSGROPEN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et ribben (AI 2593), og er datert til 1050-1100.
Innskriften lyder:

...Rfa

.../Efa(?)

English: ".../Efa(?)"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson, Helmer, Runfynden i Landstingsgropen, Västgöta-Dal 1987.
VG VGD1987;121 - LÖDÖSE (LANDSTINGSGROPEN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på et sylskaft av horn (AI 1131), og er datert til 1150-1200.
Innskriften lyder:

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson, Helmer, Runfynden i Landstingsgropen, Västgöta-Dal 1987.
VG VGD1987;122 - LÖDÖSE (LANDSTINGSGROPEN), S:T PEDERS SN, ALE HD, VÄSTERGÖTLAND
Innskriften er ristet på en runepinne av løvtre (A:2671), og er datert til 1250-1300.
Innskriften lyder:

gortin : gortan
æþ gortan
ufau * ufai * ufao


Chorda, chorda et chorda(?) ... ... ...

English: "String, string and string(?) ... ... ..."

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2004. Gustavson, Helmer, Runfynden i Landstingsgropen, Västgöta-Dal 1987.

Ekstern link (Forvännen): Runor och andra putsristningar i Kinneveds kyrka i VästergötlandVästergötlands runinskrifter er en del av serien Sveriges Runinskrifter, og er oppdelt i følgende bind:

Sveriges Runinskrifter bind 5: Häfte 1: Skaraborgs läns runstenar. Planscher. Av Jungner, H. 1940.

Sveriges Runinskrifter bind 5: Häfte 2: Älvsborgs läns samt Göteborgs och Bohus läns runstenar. Planscher. Av Jungner, H., 1940.

Sveriges Runinskrifter bind 5: Häfte 3: Skaraborgs läns runstenar. Text. Av Svärdström, E. 1958.

Sveriges Runinskrifter bind 5: Häfte 4: Älvsborgs läns samt Göteborgs och Bohus läns runstenar. Text av Svärdström, E. 1958.

Sveriges Runinskrifter bind 5: Häfte 5: Inskrifter på andra föremål än runstenar och gravhällar. Av Svärdström, E. 1970.

Johan Göransson: Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750Se også svenske runeinnskrifter fra Öland, Östergötland, Södermanland, Småland, Västergötland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Gotland, Gästrikland, Medelpad, Hälsingland, Jämtland, Dalarna, Lappland og Bohuslän


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2011