DANSKE RUNER

Med danske runer menes runer som er funnet i Danmark og runer fundet i Skåne, Halland og Blekinge i nåværende Sverige, samt runer funnet i Schleswig-Holstein i nåværende Tyskland. Årsagen til dette er at i runeperioden, var dette dansk land.

Fram til ca år 500 ble den germanske 24-runers Futharken brukt, antakelig av danske herulere.

Fra ca år 500 til år 800 kom en del overgangsversjoner til 16-runers Futhark.

Fra ca år 800 er det helt slutt med 24-runers Futhark.

Fra ca år 900 endret enkelte runer i 16-runers Futharken form og lydverdi.

Både fra ca år 950 og fra ca år 1100 fortsatte samme tendens, framtvunget av språkets utvikling.

Fra ca år 1300 er det funnet en runerekke tilpasset det latinske alfabetet.


DANSK-GERMANSKE RUNER (til ca år 500 - 700)
f u0 th0 a0 r0 k0 g0 w0
*fehu *uruR *þurisaR *ansuR *raidu *kauna *gebu *wunju

h0 n0 i j p ë R s
*hagalaR *naudiR *isaR *jara *perþu *iwaR *algiR *sowilu

t b e m l ng d o
*tiwaR *berkana *ehwaR *mannaR *laguR *ingwaR *dagaR *oþila


Fra år 500-800 var overgangsformer til en 16-runers Futhark i bruk.


DANSKE RUNER FRAM TIL CA 800 ( 16 RUNER )

Danske runer til 800


DANSKE RUNER FRA CA ÅR 800

Danske runer
Disse runene blir enerådene i Danmark (iberegnet Skåne).


DANSKE RUNER FRA CA ÅR 900

Danske runer ca 900
Fra ca år 950 speilvendes runen a og venstre stav på runen s går helt ned og runen R (lydverdi: stemt s) utgår, runen blir en Y.


DANSKE RUNER FRA CA ÅR 1100

Danske runer ca 1100
De svenske kortkvistrunene påvirket også de danske runenens utvikling.


DANSKE RUNER FRA CA Å 1300

Danske runer ca 1300
F brukes også som V.
G brukes også som J.
A brukes også som O.
S brukes også som C.


Bilder av danske runesteiner
"Var restes runstenarna?, Gunnar Ekholm, Forvännen 1950, side 1137.


VIDEOFILM FRA UPPSALA UNIVERSITET OM RUNER


Foreleser: Mats G. Larsson
¤ Runstenar och utlandsfärder (23 min 31 sek).


Foreleser: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
¤ Runristare (20 min 9 sek.


Foreleser: Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
¤ Verket Sveriges runinskrifter och andra korpusutgåvor (15 min 53 sek).


Foreleser: Henrik Williams, Uppsala universitet
¤ Runsvenska, del 1: "Stavning" (16 min 20 sek).


Foreleser: Henrik Williams, Uppsala universitet
¤ Runsvenska, del 2: Grammatik (17 min 4 sek).


Foreleser: Anne-Sofie Gräslund, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
¤ Att datera runstenar på stilistiska grunder, del 1: stilgruppering (13 min 53 sek).


Foreleser: Anne-Sofie Gräslund, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
¤ Att datera runstenar på stilistiska grunder, del 2: Datering (13 min 56 sek).


Foreleser: Alessandro Palumbo, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
¤ Medeltida runor och runinskrifter, del 1: Staden (20 min 36 sek).


Foreleser: Alessandro Palumbo, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
¤ Medeltida runor och runinskrifter, del 2: kyrkliga miljöer (21 min 30 sek).

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.runer.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 27.4.2019