Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
Z
Ingen informasjon på bokstaven z.

ÆGE
Ægir. Jotun. Havets gud. Hans kone heter Ran, og deres døtre er bølgene. Æges to tjenere heter Fimafeng og Elder. Æges bolig var et meget hellig sted, hvor det ble holdt fester for æsene. Der var det ikke belysning med vanlig ild, men stedet ble opplyst av lysende gull og det lyset som strålte fra ølet, som for øvrig bar seg selv rundt til gjestene. På en fest drepte Loke Fimafeng. Andre navn på Æge: Ægir, Gymer, Hler. Les Loketretten og Snorre Edda.

ÆSER
Æsir. Flertall av ås. En ås, flere æser. Les Snorre Edda og Ynglingesaga i Snorre.

ØST
En av fire dverger, som sitter i hvert av de fire verdenshjørner.

ÅMSVARTNER
Ámsvartnir. Sjø nevnt i gudemyten om Fenrisulven. Her ligger holmen Lyngve.

ÅRVAK
Árvakr. En av de to hestene som drar solen over himmelen.

ÅS


Áss. Flertall æser, Æsir. Gudeslekt. Var i kontinuerlig krig med vanene til de inngikk en fredspakt. En mannlig ås kunne gifte seg med jotunkvinner, aldri omvendt. Av denne gudeslekt er Odin, Frigg, Tor, Balder, Vidar, Ty, Brage, Forsete, Heimdall, Hød, Ve, Vile, Vidar, Ull med flere. Se også Åsynje. Flertallsbetegnelsen på en ås er æser. Også kalt As. Deres rune heter As, lydverdien er "A".

ÅSYNJE
Betegnelse på en kvinnelig "ås". De gjeveste er Frigg, Freia, Såga, Eir, Gjevjon, Sjòvn, Lòvn, Vår, Vòr, Syn, Hlin, Snotra, Idunn, Nanna, Siv.

ÅSGÅRD
Ásgarðr. Borg bygd av Burs sønner. Ligger i Midgard. Æsenes hjemsted. Midt i Åsgård ligger Idavoll. I den senere hedendom tenkte en seg at Åsgård lå i himmelen. Les Snorre Edda.

ÅSGÅRDSREIEN
Dette navnet er en feilstavelse og en misforståelse skapt av den norske dikteren Welhaven. Det riktige navnet er Oskoreien, ”Den skremmende rytterflokken”. Oskoreien er følge av overnaturlige vesener som ifølge norsk folketro, nattestid, samlet døde på dens vei.

Lingnende sagnmotiv findes også i Danmark og Nord-tyskland, kjent under navner "Den ville jagten" eller ”Odins jakt”.

ÅSYNJER
Fellesbetegnelse på kvinnelige æser. I følge Snorre danner de et hoff rundt Frigg, som sies å være den fremste åsynjen. Deretter nevner Snorre Såga, Eir, Gefjon, Fulla, Freia, Sjavn, Lovn, Vår, Vor, Syn, Lin, Snotra, Gnå, Sol, Bil, Jord og Rind. Les Snorre Edda.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012