SVENSKE RUNER

Med svenske runer menes runer funnet i Sverige.

Til ca år 500 ble den germanske 24-runers Futharken brukt. Fra ca år 500 til år 800 var overgangsformer mellom 24- og 16-runers Futhark i bruk.

Det ble slutt med 24-runers Futhark ca år 800 og ren 16-runers Futhark blir enerådene deretter.

Fra ca år 900 oppstod to typer kortkvistrune-Futharker. Den ene spredde seg senere til Norge og vestover. Bl.a. til Isle of Man som senere utviklet seg til å bli et senter for runekunsten.

Fra ca år 1000 begynner tilpasningen til det latinske alfabetet. Forskjellige versjoner er funnet fra ca år 1100 og opp til Dalrunene fra ca år 1700-1800.SVENSK-GERMANSKE RUNER TIL CA ÅR 500
f u0 th0 a0 r0 k0 g0 w0
*fehu *uruR *þurisaR *ansuR *raidu *kauna *gebu *wunju

h0 n0 i j p ë R s
*hagalaR *naudiR *isaR *jara *perþu *iwaR *algiR *sowilu

t b e m l ng d o
*tiwaR *berkana *ehwaR *mannaR *laguR *ingwaR *dagaR *oþilaNOEN FORANDRINGER ETTER ÅR 500

Svenske runer fra etter 500


DANSK-SVENSKE (SKÅNE) RUNER CA 800

Svensk-danske runer

Danske runer


NORSK-SVENSKE RÖKRUNER CA 800 - 900

Rökruner (Norsk-svenske runer


SVENSKE KORTKVISTRUNER FRA CA ÅR 900

Svenske kortkvistruner


SVENSKE STAVLØSE RUNER FRA CA ÅR 900

Stavløse runer


SVENSKE RUNER FRA CA ÅR 1000

Svenske runer fra 1000


SVENSKE RUNER FRA CA ÅR 1100

Svenske runer fra 1100


HÅNDSKREVNE RUNER BRUKT I SKÅNSKE LOVER (CODEX RUNICUS) FRA 1200-TALLET

Skånsk lov Runer


Bilder av svenske runesteiner
"Var restes runstenarna?, Gunnar Ekholm, Forvšnnen 1950, side 1137.


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.runer.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.9.2011