Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
TAKK
En jotunkvinne - egentlig Loke i forkledning - som nekter å "gråte Balder ut av Hel". Dermed blir det ikke mulig å få Balder tilbake til livet. Les Snorre Edda.

TANNGNJOST
En av Tors to bukker. Se Tanngrisner. Les Snorre Edda.

TANNGRISNER
En av Tors to bukker. Bukkene som trakk vognen Tor brukte. De kunne fly gjennom luften. Bukkene kunne spises hver dag, beinene måtte ikke brytes. Neste dag var de levende igjen. Tjalve brøt en gang et av beinene. Neste dag var bukken halt. Når Tor red gjenom luften med sine bukker, tordnet det. Les Snorre Edda.

THUR
Tor

TIR
Trellkvinne. Se kapitlet "Klassedelingen i vikingtiden" eller les Rigstula i Eddadikt.

TIVAR
Fellesbetegnelse på gudene - de guddommelige maktene i sin alminnelighet.

TIWAZ
TIW

Tiw eller Tiwaz var en krigsgud hos germanerne på kontienentet og i England. Den tilsvarende guden på nordisk område er Ty.

TJALVE
Þjalfi. Tors tjener. Søsteren heter Roskva. Menneske av bondeslekt. Se Tanngrisner. Les Snorre Edda.

TJATSE
Þjazi. Joton. Far til Skade.

TOR
Þórr. Ås. Gud for torden, over været, for styrke, jordbruk og han er menneskers verge. Tor eier et styrkebelte, hammeren Mjølner, en jernhanske, bukkene Tanngnjost og Tanngrisner. Sønn av Odin og Frigg. Hustru heter Siv. Siv og Tor fikk Mode og Trud ilag. Med jotunkvinnen Jernsaksa fikk han Magne. Dør i kamp med Midgardsormen under Ragnarokk. Andre navn på Tor: Asator, Astvinr, Hlorride, Horagalles, Ukko, Vingtor. Les Snorre Edda, Torsdråpa, Trymskvadet og Hymeskvadet.

TORSHAMMER
Tors hammer, Mjølner som smykke. Hellig symbol.

TORRE
Þorri. Se Fornjot.

TROLL
Fellesbetegnelse på folketroens naturvesener når de opptrer som ikke klart definerte åndemakter. Med tiden har et spesielt bilde av trollet utviklet seg: trollene i Norge er store, småvokste i Sverige, grovbygde og stygge og med lurvete haler. De bor i familier under jorden, i huler og i fjell. De stjeler gjerne nyfødte barn og etterlater i stedet sine egne stygge unger som "byttinger". Troll som bor i fjellene, bergrisene er på samme måte som dvergene rike på gull og metaller. Dersom trollene blir betatt av et menneske lar de det forville seg inn i skogen og inn blat fjellene ("bergtatt"). Et slikt menneske blir for alltid hos trollene, eller blir blir det fraværende og passiv til sinns.

TRUD
Þrúðr. Siv og Tors datter. Søster til Mode.

TRUDHEIM
Trudvang. Se Trudvang.

TRUDVANG
Þrúðvangar. Tors hjemsted. Her ligger hans hus Bilskirner.

TRYM
Þrymr. Jotun. Nevnt i myten om da Mjølner ble stjålet.

TRYMHEIM
Hjemsted for Jotner oppe i fjellene. Skades far, Tjatses hjemsted.

TUNTRE
Det dominerende treet på gårdstunet, bæreren av slektens makt og lykke. I folketroen mente man at gårdens skyttsånd (nissen) bodde under dette treet.

TUSSER
Þusar. Et annet navn på jotner. De tussene som holder til i kuldens verden, kalles rimtusser.

TY

t

Týr. Ås. Den tredje største guden. Krigsgud. Sterk og modig. Mistet den ene armen da han skulle binde Fenrisulven. Har egen rune. Faren er jotunen Hymer (Odin). Dør i kamp med Garm under Ragnarokk. Les Snorre Edda, Hymrskvadet og Loketretten.

TYRFING
Magisk sverd som dvergene smidde.

TØKK
Jotun. (Loke).

TÅKEHEIMEN
Se Nivlheim.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅHurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012