GRØNLANDSKE RUNER


På Grønland er det funnet flere runeinnskrifter - de fleste er funnet i Austerbygden, en innskrift er funnet på øya Kingigtorssuaq langt nord for det bebygde området og mange av innskriftene er funnet i Vesterbygden.

runepinne Den eldste runeinnskriften som er funnet er ristet på en trepinne (se bildet) og er funnet på Narssaq litt nordøst for Julianehåb - som trolig ble ristet i begynnelsen av 1000-årene, det vil si at den er i fra den første landnåmstiden.

På tre av pinnens sider er det ristet henholdsvis en fullstendig 16-runers Futhark, lønnruner og en tekst som lyder: "Bibrau heter den mø som sitter i det blå".

Det er brukt en eldre type (kortkvistruner) av de yngre runer som gikk ut av bruk i Norge omkring år 1000, men her er allikevel to runer som er typiske i form for Grønlandske runer, B- og R-runen (Erik Moltke,1959) .

Den nest eldste innskriften som er funnet er fra 1200 årene - en gravskrift på Brattalid som lyder: "Ingibjørgs grav".

De øvrige innskriftene skriver seg trolig i fra ca år 1300, og det som er karakteristisk, er at det grønlandske språkmiljøet har vært sterkt konservativt, og i stor utstrekning har det holdt fast ved gamle former.

runes På den annen side har det også vært selvstendig nyskapende. Det har vokst fram flere helt nye runeformer, således for ð- , b-, p- og r-runen. Det er dessuten også bevart gamle trekk som var gått ut i samtidige runeskrifter i andre land (Magnus Olsen).

Rundt år 1300 kan man ikke lengre tale om et islandsk språk som også omfattet grønlandsk, men det må deles opp i en rekke norrøne målføre: grønlandsk, islandsk, færøysk, og andre vesterhavsmål, de forskjellige vestnorske og andre norske dialekter (Magnus Olsen).

Som oftest er runene ristet på bruksgjenstander som tønnestaver, tretallerkener, håndtak, trådvinner, spinnehjul, gravsteiner, kors, klebersteiner etc.

Det kan også nevnes en runeinnskrift på en trepinne funnet i en kiste gravlagt på Herjolfsnes kirkegård som lyder:

"Denne kvinne hvis navn var Gudveig, ble lagt over bord i Grønlandshavet".

På denne måten fikk hun allikevel sin grav i vigslet jord.

Gr°nlandske runer sees i tabellen til venstre.


SKRIFTLIGE KILDER OM RUNER
I Bjørn Jónssons beretning om Lik-Lodin som levde omkring midten av 1000-årene, heter det at han pleide å seile til de nordlige utbygder om sommeren og fraktet da hjem lik etter folk som hadde forlist i drivisen.
Han fant dem i huler og kløfter, og der var det også runer som fortalte om de ulykker de hadde vært ute for.

vaxspjaldI Sturlungasaga fortelles det om presten Ingmund som omkom i en hule på Øst-Grønland, og at det ble funnet vokstavler og runer som fortalte om forhold rundt hans død.

Vokstavler eller voksspjeld (vaxspjald fl. spjold. Se bildet) er en slags notisbok laget av trestykker som er overtrukket av voks. Man skrev med en stilus og kunne stryke ut med den andre enden av den ved å glatte ut voksen. I Hopperstad stavkirke er det funnet en slik spjeldbok.GRØNLANSKE RUNEINNSKRIFTER
GR 1 - RUNESTEINEN FRA KINGIGTORSSUAQ
Kingigtorssuaq steinenInnskriften er funnet på øya Kingigtorssuaq langt nord for det bebygde området og er datert til middelalderen.

I innskriften er det brukt "ring-e-runer", punkterede s-runer samt at 1. rune har to punkter. Linje 1 og 2 har særpregede indledningstegn som av noen opfattes som lønruner. Oppbevares på Nationalmuseet, København (MCCXII, A 712) .

Innskriften lyder:
¸ el=likr * sikua■s : so=n:r * ok * baan=ne : torta=r son : ¸ ok enri■i * os son : laukardak*in : fyrir * gakndag hlo■u * ua=rda te * ok rydu : ??????

Erlingr Sighvats sonr ok Bjarni ١r­ar sonr ok Eindri­i Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlˇ­u var­a ■e[ssa] ok ... ....

English: "Erlingr Sighvatrs son and Bjarni Ůor­r's son and Eindri­i Oddr's son, constructed these cairns the Saturday before Rogation Day, and ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriftenGR 2 - GRAVHELLE FRA BRATTAHLID / QASSIARSUK
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D11181).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

lai■i ink=ibiarkar

Lei­i Ingibjargar.

English: "Ingibj˘rgs grave."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 3 - RUNESTEIN FRA NAPASUT
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D9130) og er ristet pň en sten.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

... ...r øssur : asbiæ?na=r s=on(*)

... [hvÝli]r/[epti]r ďssur ┴sbjarnar sonr.

English: "rests/in memory(?) of ďssurr ┴sbj˘rn's son."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Stoklund: Napasut-runeindskriften. Gr°nlandsk kultur- og samfundsforskning 1994, Illimatusarfik/Atuakkiorfik, Nuuk 1994 (1995), side 223.GR 4 - GRAVHELLE FRA GARDAR / IGALIKU
Innskriften har en spesiell ­-rune og oppbevares på Nationalmuseet, København (MMCXXXV) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

uigdis : m= : =(d) : huilir : her : gle­e : gu■ : sal : henar:

VÝgdÝs ... d[ˇttir] hvÝlir hÚr. Gle­i Gu­ sßl hennar.

English: "VÝgdÝs ... daughter rests here. May God gladden her soul."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 5 - GRAVHELLE FRA GARDAR / IGALIKU (FRAGMENT)
Innskriften er ristet pň et gravhellefragment og oppbevares på Nationalmuseet, København.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

... ---(i)r : si(g)u(o)=r (:) ...--- ----r- :

... ... Sigv˘r ... ...

English: "... ... Sigv˘r ... ..."

eller

... (■)(u)r : sin : ua=r ¸ ... -- so--r ¸

... [fa]­ur/[brˇ]­ur sin "uar" ... ... ...

English: "... her/his father/brother "uar" ... ... ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 6 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (I)
Innskriften er ristet pň et trekors og er datert til middelalder. Tilh°rer Nationalmuseet, K°benhavn (D5935), men er deponeret i Forhistorisk Museum Moesgňrd, Aarhus.
Innskriften lyder:

maria

MarÝa

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Bilde av runeinnskriften.GR 7 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (II)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12208) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

maia

MarÝa

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Bilde av runeinnskriften.GR 8 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (III)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D10633) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

kY■ almat(i)kr kæ kY■liba=r uæl

Gu­ almßttigr gæ[ti] Gu­leifar vel.

English: "Almighty God, protect Gu­leifr well."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 9 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (IV)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D 10652) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

■urlibr ¸ kor■i krYs t=ana til| |lu=fs o=k (t)=yr=ku=n(a)(r) kY■i o=lmokkum

١rleifr ger­i kross ■enna til lofs ok dřrkunar Gu­i almßtkum.

English: "Ůorleifr made this cross to praise and worship almighty God."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 10 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (V)
Innskriften har punktet m-rune og oppbevares på Nationalmuseet, København (D10631) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

maia

MarÝa

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 11 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VI)
Her er - som hos Magnus Olsen - de to forskjellige korsdelene, som er satt sammen, regnet som to indskrifter: GR 11 M og GR M 12. Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D10664).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

ma=ria : mika(l) a mik br(i)kil torir

MarÝa, Mikjßll ß mik, Brigit(?). ١rir.

English: "Mary, Mikjßll owns me, Brigit(?). ١rir."

eller

ma=ria : mika(i) a mik brakil torir

MarÝa, Mikjßll! ┴ mik Brakil/Brigit. ١rir.

English: "Mary, Mikjßll! Brakil/Brigit owns me. ١rir."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 12 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VII)
Her er - som hos Magnus Olsen - de to forskjellige korsdelene, som er satt sammen, regnet som to indskrifter: GR 11 M og GR M 12. Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D10664).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(P)maa=(l)
ikla tet=rakram=a esus so(a)i(a) o=nlote Pater ksra(t)o=n
filii (i)(o)ia(i)

????
agla tetragramma[ton] [J]esus soter(?) ... pater arethon(?)
filii/fili[us] ...

English: "... Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord), Tetragrammaton, Jesus, soter(?) ... Father, arethon(?) son/of the son ..."

eller

(P)m a a=l
filii(s) (o)
ikla tet=rakrama esus soaiao=nlote P(æ)(i)erksraio=n

P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?)
finis(?) o[mega].
agla tetragramma[ton] [J]esus ... pantocrathon.

English: "Beginning Alpha(?) and(?) end(?) Omega. Agla, Tetragrammaton. Jesus ... pantocrathon."

eller

?ma a=u
ikla tet=rakram=a esus so aia o=n lo te Pater ks r a(t)o=n
filii i(a)=(t)

M[aria] a[ve]
agla tetragramma[ton] [J]esus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater Ch[ristus] r[ex] adon[ia]
filii ...

English: "Mary, Hail. Agla, Tetragrammaton, Jesus, soter, Lord, on lo God, Father, Christ, King, Lord. of the son ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. RunLab 1993, upublisert. Stoklund 1982:200f. Jˇnsson 1924:282-284.GR 13 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VIII)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D10639) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

ma=ria : ilYihi-- iY i(Y)a=nis fa=■i(i)(r) (-)isu tius (*) mius ilYi Yk sunr Yk anti

MarÝa, Eloihim, Jˇ[hannes] Jˇhannes fa­ir [J]esus deus meus Eloi ok sonr ok andi.

English: "Mary, Eloihim, John, John, father, Jesus, my God, Eloi, and the son and the spirit."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Bilde av runeinnskriften.GR 14 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (IX)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D10653) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(*) isus * kristr (*) (h)ialbi -ristus (n)atus ist nubis

Jesus Kristr hjßlpi. Christus natus est nobis.

English: "May Jesus Christ help. Christ was born for us."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. RunLab, upublisert. Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriftenGR 15 - TREPINNE FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES
Innskriften er funnet i en kiste gravlagt på Herjolfsnes kirkegård. Ø-runene har gjennomgående bistavar oppover mot høyre. Runepinnen oppbevares på Nationalmuseet, København (D10676) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+ ■æsi : kona : uar : lag■ ¸ firi : bor■ : i : grønalaz : haf(e) : ær : gu■u(e)h : het

Ůessi kona var lag­ fyrir bor­ Ý Grťnalands hafi, er Gu­veig hÚt.

English: "This woman, who was called Gu­veig, was laid overboard in the Greenland sea."

Norsk: "Denne kvinne hvis navn var Gudveig, ble lagt over bord i Grønlandshavet".

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. RunLab, upublisert. Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriftenGR 16 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (I)
Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11166) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...(l)*dur : a : mik ¸ (t)
"????ldur" ß mik ...


English: " ''...ldur'' owns me ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Stoklund 1982:202.GR 17 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (II)
Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11166,97) . K-runen er speilvendt.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

r*o*k*n¸...

R˘gn[valdr].

English: "R˘gnvaldr"

eller


¸ (a)*k*o*r...

????

English: "????"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Fra norr°n filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtˇrsoak-stenen og sproget i de gr°nlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. RunLab upublisert.GR 18 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (III)
Innskriften er på en støpeform og tilhører på Nationalmuseet, København (D11166,62) , men er deponert i Qaqortoq / Julianehåb.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...ge-...

???

eller

...ue -...

[A]ve ...

English: "Hail ..."

Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 174. RunLab 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 19 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (IV)
Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11166,96) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...-■-...

..??...

Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 174. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 20 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (V)
Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11166,98) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...(i)l : d...

????.

Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 174. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 21 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VI)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D11168,115) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

g=r=i (u)

GrÝmr(?) ...

English: "GrÝmr(?) ... "

Litteratur:
¤ Stoklund 1981 s. 141. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 22 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VII)
Innskriften er på et fragment av en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11169,111) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

g=(l)n=r?

?????

eller

g=l■=rt=u

????
Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 174. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 23 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VIII)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

a=ue

Ave

English: "Hail"
Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 174. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 24 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (IX)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D11168,53) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

-g=(n)
+ =k=u

???
???

Litteratur:
¤ Stoklund 1981 s. 140. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 25 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (X)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

bi=a=r=n=i

Bjarni.

English: "Bjarni"

eller

b?...

b???

Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 175. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 26 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (XI)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D6746) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+ =(a)=r

????

Litteratur:
¤ Jˇnsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Gr°nland 76, Copenhagen, 1929 side 175. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 27 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (XII)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (11168,131) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

... (k)u...

???

Litteratur:
¤ RunLab 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 28 - TREKROK FRA QASSIARSUK / BRATTAHLID, NORDGÅRDEN
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12207) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

ku

??.

Litteratur:
¤ N÷rlund & Stenberger 1934 s. 126. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 29 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU KUJALLEQ
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D1588). Innskriften kan vŠre ment som et buemerke.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

io={P}

???

Litteratur:
¤ Holm 1883 s. 141. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 30 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU KUJALLEQ
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D7502) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

? (o)(a)(d)

???

eller

+ =(r)? (a)(l)

???

Litteratur:
¤ Boye 1896 s. 457. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 31 - RUNEINNSKRIFT FRA TINGIMIUT
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D7498) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(a)=lau

??

eller

(o)=lau

Ëlaf[r](?).

English: "Ëlafr(?)."

Litteratur:
¤ Stoklund 1981 s. 141, Boye 1896:442. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 32 - RUNEINNSKRIFT FRA QASSIARSUK / BRATTAHLID, ELVGÅRDEN
Innskriften er på en støpeform av kleberstein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Boye 1896 s. 448. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 33 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (I)
Innskriften er ristet på en utskåret plate av hvaltann og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11766) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

..ri(a)

[Ma]rÝa

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 224. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 34 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (II)
Innskriften er ristet på et tilskåret trestykke med sirkelrunde fordypninger og oppbevares på Nationalmuseet, København (Dll740).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

aue mari(a) : grasia blna

Ave Maria gratia plena.

English: "Hail Mary, full of grace."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 224. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Bilde av runeinnskriften.GR 35 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (III)
Innskriften er ristet på en armlene til en stol eller på et rorhåndtak og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12016) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

hæl(k)i ?

Helgi ...

English: "Helgi ..."

eller

hæl(k)i (y)(-)

Helgi ...

English: "Holy(?) ..."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 225. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 36 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (IV)
Innskriften er ristet på noe som kan være en trådsploe av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11752) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

fu■ork(h)---l?????
fi

fu■orkh[niastbmly]
??

English: "fu■orkhniastbmly ..."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 225. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriftenGR 37 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (V)
Innskriften tilhører Nationalmuseet, København (D11986), men er deponeret i Forhistorisk Museum Moesgård, Aarhus.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+* i:g*ura(a) mari¸a
(a)=(n)

???? MarÝa
????

English: "... Mary ..."

eller

+* i?g*ur-- mar¸ia
(a)=(n)

???? MarÝa
????

English: "... Mary ..."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 226. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 38 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VI)
Innskriften er ristet på en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11853) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

talkr(k)u(d)(i)o=ræ

???.

eller

talkr (k)ut (k) o= =ræ

Dßlkr k˙t g[er­i] o[k] re[ist].

English: "Dßlkr made the keg and carved (the runes)."

eller

(t)a(l)kr(k)u(t)(i)o=r-

???

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 227. Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Gr°nlands Vesterbygd, Fra norr°n filologi, Oslo, s.73-84. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 39 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VII)
Innskriften ristet på en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11822) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(t)br■rfk

???

eller

-(a)=(n)r■rk(i)k

???

eller

t(y)(r)■rik

Ůjˇ­rÝkr

English: "Ůjˇ­rÝkr"

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 227, RunLab upublisert. RunLab notering av Jan Ragnar Hagland 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 40 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VIII)
Innskriften er ristet på bunden av et trekar og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11886).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

bunt

pund /????

English: "pound/... "

Litteratur:
¤ Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Gr°nlands Vesterbygd, Fra norr°n filologi, Oslo, s.73-84. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 41 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (IX)
Innskriften er ristet på et fragment av en talerken av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11697) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(a)=(l)(l)a=ruk=r

???

eller

(a)=lla=rur

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 227, RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 42 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (X)
Innskriften er ristet på en regnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11753) . Ů-runa er speilvendt.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

li■uadr

Li­var­r / Li­vandr.

English: "Li­var­r / Li­vandr"

Litteratur:
¤ Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Gr°nlands Vesterbygd, Fra norr°n filologi, Oslo, s.73-84. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 43 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XI)
Innskriften er ristet på en trepinne / treamulett og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11885) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

¸ ilon ¸ (æ)(l)rikum : nonim ¸ ilon illy : ■ : ilon : r : br * sabaot : zion
ilion : giun : a=■:o(n)ay : luc : (i)a(i)r : gr(a)maton : saba:ag : mizial : gabrel
rafa(e)l

Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sebaoth Zion
Elion ... Adonai lux(?) ... grammaton Sebaoth(?) Mikjßll Gabriel
Rafael.

English: "Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sebaoth Zion Elion ... Adonai lux(?) ... grammaton Sebaoth(?) Michael Gabriel Rafael."

eller

¸ elon ¸ (a)=Priqum : nonem ¸ elon il(i)y : ■ : (e)lon : r : a=br sabaot : sion
(e)lion : giu(n) : a=■:onay : luc : -a(t)ra(g)r(a)maton : sa­a:ag : misia(l) : gabr(e)e=l
rafa(e)l

Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sabaoth Zion(?)
Elion ... Adonai lux tetragrammaton Sadai(?) Mikjßll Gabriel
Rafael.

English: "Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sabaoth Zion(?) Elion ... Adonai lux tetragrammaton Sadai(?) Michael Gabriel Rafael."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 229. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Bilde av runeinnskriften.GR 44 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XII)
Innskriften ristet på en trepinne og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11887) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(t)u(t)=(l)(t)u

????

eller

(i)u-(i)u

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 230. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 45 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XIII)
Fragmentet innskriften er ristet på kan være et fragment av en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11888) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

k(o)(t)ahe(t)l(e)rkan-t-

????

eller

k-(t)ahe(d)(s)(i)rk(a)-(s)t-

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 230. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 46 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XIV)
Innskriften er ristet på en trepinne og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11751) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

■at : uin:(i)uin:iuinuin ¸ (■)(a)(t)(i)...

Ůat ... ...

English: "That ... ... "

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 231. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 47 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XV)
Innskriften er ristet på et fragment av tegelstein og oppbevares på Nationalmuseet, København (D11918) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

it eller ki

???

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 231, RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 48 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (I)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12336) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

na

??.

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 231. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 49 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (II)
Innskriften er ristet i et objekt av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12393) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

-nu-
--
???

eller


* (i)(n)u *
--

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 231. RunLab 1993 upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 50 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (III)
Innskriften er ristet på en talerken av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12467) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

ar...---rirkisa

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 231. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 51 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (IV)
Innskriften er ristet på en trefisk og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12487) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(m)aria m(e)mor (e)- tu u(e)bit ti suo auo i ko=n miki sm oi(a)ii

Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).

English: "Mary. You are mindful of the word of your servant, in which you gave me hope(?)."

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 232. Liestøl 1980:45 f. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 52 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (V)
Innskriften er ristet på et håndtak av bein og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12510) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

uok=nim

????

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 232. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 53 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (VI)
Innskriften er ristet på et trestykke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12511) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...rfulsar (*) (s)-(u)--...

???

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 232. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 54 - SPINNESTEIN FRA ILLUTALIK
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (L15-626) . K-runen er speilvendt.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

kæmt

???.

Litteratur:
¤ Mathiassen 1936 s. 79. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 55 - RUNEINNSKRIFT FRA UJARASSUIT / ANAVIK
Innskriften er ristet på et vevlodd av kleberstein og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12559) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

mra- klia=r

MarÝa(?) kljßr.

English: "Mary(?) Loom-weight."

Litteratur:
¤ Stoklund 1993B s. 531. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 56 - RUNEPINNE FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12809) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

¸ fledin : t=udo : une deus * meus : omnis : {P}atris * e=■ selo * (e)=■ in teram * num(i)m=numnat=ur

... ... unu[s] deus meus omnis Patris et [in] celo et in terram nominatur(?)

English: "... ... He is called my one God of all lands in heaven and on earth(?)."

Litteratur:
¤ Roussell 1941 s. 250. RunLab 1993 upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 57 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (I)
Innskriften er ristet på et fragment av en treskål og oppbevares på Nationalmuseet, København (D12809,223) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

aki a

┴ki ß.

English: "┴ki owns."

Litteratur:
¤ Roussell 1941 s. 280. RunLab upublisert. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 58 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (II)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12809,134) .
Innskriften lyder:

to

????

Litteratur:
¤ Roussell 1941 s. 280. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 59 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (III)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12809) .
Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Roussell 1941 s. 280. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 60 - TRESTYKKE FRA VESTERBYGD
Innskriften er registrert på Nationalmuseet, København (D12815) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

------------
hæltri

?????????
??????

Litteratur:
¤ Roussell 1941 s. 288. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 61 - RUNEINNSKRIFT FRA NIPAATSOQ
Innskriften oppbevares på Grønlands Landsmuseum, Nuuk/Godthåb (GRM 991x316).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

liot=r a mk

Ljˇtr ß mik.

English: "Ljˇtr owns me."

Litteratur:
¤ Stoklund 1982 s. 202. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 62 - RUNEINNSKRIFT FRA Niviarsiat, Nuuk kommune
Innskriften oppbevares på Grønlands Nationalmuseum, Nuuk (KNK 1106x1) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(?)tr(a)tiseli(d)es-
s:(i)

????.
???.

Litteratur:
¤ Stoklund 1982 s. 204. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 63 - RUNEINNSKRIFT FRA FREDERIKSDAL
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København, den er datert til middelalder og lyder:

+ ■urfinna +

١rfinna.

English: "١rfinna."

Litteratur:
¤ Stoklund 1993B s. 532. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 64 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (I)
Innskriften er ristet på et skjeskaft og oppbevares på Nationalmuseet, København (D-1-1991-27).
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

sboan sbon
r

Spˇn spˇn.
?

English: "Spoon spoon. ..."

Litteratur:
¤ Stoklund 1991 s. 63. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 65 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (II)
Innskriften ristet på en del av et trekar og oppbevares på Nationalmuseet, København (D-1-1991-37) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...- : ask-(-)...

... ????..

Litteratur:
¤ Stoklund 1991 s. 65. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 66 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (III)
Innskriften ristet på en pinne og oppbevares på Nationalmuseet, København (D-1-1991-175) . I translittereringen har o blitt valgs framfor de formellt mulige n=n eller b.
Innskriften erdatert til middelalder og lyder:

(e)aloorunittri¸■ukir■i
roast

???
???

eller

(e)aloorunittri ¸ ■u kir■ir
oast

...... ■˙(?) ger­ir(?).
ˇast(?).

English: "... You(?) did(?) fear(?)."

Litteratur:
¤ Stoklund 1991 s. 65. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 67 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (I)
Innskriften er ristet på et skaft av hvalbein og oppbevares på Nationalmuseet, København (D-23-1991-225) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+= =g=unnar a=+

Gunnarr ß.

English: "Gunnarr owns."

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 90. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 68 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (II)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D-23-1991-269) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

magne

Magni

English: "Magni"

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 91. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 69 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (III)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D22-1991-69) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

k=ua=ra(d)i

????.

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 91. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 70 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (IV)
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D24-1991-30) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

... ...r■e sikri...

... [ge]r­i(?) SigrÝ[­r] / SigrÝ[­u](?).

English: "... made(?) SigrÝ­r(?)/to SigrÝ­r(?)."

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 92. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 71 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (V)
Innskriften er ristet på et beinstykke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D24-1991-250) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

bæn

bein(?).

English: "bone(?)"

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 92. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 72 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VI)
Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København (D24-1991-240) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

g*i

???

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 93. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 73 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VII)
Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København (D22-1991-21) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

ki

???

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 93. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 74 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VIII)
Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København (D24-1991-130) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

?(?)+/t=ki+

????

Litteratur:
¤ Stoklund 1992 s. 93. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 75 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI / TASERSUAQ
Innskriften riiset på et trestykke som kan være en korsarm og er datert til middelalder. A-innskriften er ristet pň det som formontlig er venstre korsarm, mens B-innskriften er ristet pň h°yre korsarm. Trestykket ble funnet i kulturlag nedenfor en skrent, hvor man trolig har kastet avfald
Innskriften lyder:

maria
saitl


MarÝa ...

English: "Mary ..."

Litteratur:
¤ Nytt Om Runer 1988 side 6. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 76 - RUNEPINNE FRA NARSAQ (I)
Innskriften er ristet på en trepinne og er funnet på Narssaq litt nordøst for Julianehåb. Den er trolig ristet i begynnelsen av 1000-årene, det vil si at den er i fra den første landnåmstiden. På tre av pinnens sider er det ristet henholdsvis en fullstendig 16-runers Futhark, lønnruner og en tekst. Det er brukt en eldre type kortkvistruner av de yngre runer som gikk ut av bruk i Norge omkring år 1000. Men det er allikevel to runer som er typiske i form for Grønlandske runer, B- og R-runen (Erik Moltke,1959) .

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D5/1992-1) . og og lyder:
runepinne

Linje A: + o : sa ¸ sa ¸ sa ¸ is ¸ osa ¸ sat + bibrau ¸ haitir ¸ mar ¸ su ¸ is ¸ sitr ¸ o ¸ blan-- ...
Linje B: ---- fu■orkhniastbml(R) -
Linje C: ...aaal??? * ?????? * ??? * ?? * ??????aaaaa??? * ??? * ??? * ??? * ??? * ????(?)...
Linje D: ----

Linje A: ┴ sæ, sæ, sæ, es ┴sa / ßsa sßt / sat. "bibrau" heitir mær s˙ es sitr ß Blßni / Blßnum(?) ...
Linje B: ... fu■orkhniastbml(R) ...
Linje C: ??? ??? ??? ??? ??? ???
Linje D: ???

English: "On the sea, the sea, the sea, is the ambush of the Ăsir/where ┴sa sat. "bibrau" is the name of the maid who is sitting on The Blue One/Ones [= the blue vault(s) of heaven](?). ... fu■orkhniastbmlR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."

Siste del av teksten i linje A kan oversettes"Bibrau heter den mø som sitter i det blå".

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 49. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 77 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (II)
Innskriften er ristet på et fragment av tre (treskjed?) og oppbevares på Nationalmuseet, København (D5/1992-2) . Den høyrevendte o-runen kan være en b-kortkvistrune.
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

----so-t--(-)
kar--(l)(u)--

????

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 51. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 78 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (III)
Innskriften ristet på et tilskåret trestykke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D5/1992-3) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

snimt is at ulask
aulsllutkusi

Snemmt(?) er(?) at(?) ...
????

English: "It is too early to ... ... "

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 51. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 79 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (IV)
Innskriften er ristet på en trebit og oppbevares på Nationalmuseet, København (D5/1992-4) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

(*) iariara

???

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 52. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 80 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (V)
Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D/1992-5) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

iø / øi

??

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 52. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 81 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (VI)
Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D/1992-6) .
Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Stoklund 1993A s. 52. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 82 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (VII)
Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København (D232-1980) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

k(i)lt--
ba=(l)(k)(l)(a)

???

Litteratur:
¤ RunLab 1980. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 83 - RUNEPINNE FRA QORLORTUP ITINNERA
Innskriften oppbevares på Narsaq museum (Nrq 93/28) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

---k(o)- (:) -- (:) --- (:) g- (:) ---k(o)i (:) (a)=■(i)P■a : sank:u(b) :
glr : o=ra : sank ¸ siesi(t)

... ... ... ... ... ... sanctus(?)
... ora sanc[tus](?) ...

English: "... ... ... ... ... ... holy(?) ... pray/mouths, holy(?) ... "

Litteratur:
¤ Nytt Om Runer 1994 side 9. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 84 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555)
Innskriften er ristet på en regnestav og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv (KNK 1950x964) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+ t=o=r

١rr(?)

English: "١rr(?)"

Litteratur:
¤ Nytt Om Runer 1994 side 10. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 85 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555)
Innskriften er ristet på en spade av hvalbein og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv (KNK 1950x1129) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

+= =b=ardr -

Bßr­r [ß].

English: "Bßr­r [owns]."

Litteratur:
¤ Nytt om Runer 1994 side 11. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 86 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555)
Innskriften er ristet på et tilskåret trestykke og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv (KNK 1950Î1158) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

sbors(t):ol

spor­stˇll(?)

English: "tail-chair(?)"

Litteratur:
¤ Nytt om Runer 1994 side 11. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 87 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555)
Innskriften er ristet på et fragment av tre og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv (KNK 1950x1201) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

...- : -a : (d)ur

????

Litteratur:
¤ Nytt om Runer 1994 side 12. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 88 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555)
Innskriften er ristet på bunnen av et trekar og er datert til middelalder. Innskriften lyder:

+= =ka

???

Litteratur:
¤ RunLab 1995. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 89 - RUNEINNSKRIFT FRA IPIUTAQ
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København, den er datert til middelalder og lyder:

... o(r)(a) P(r)o no(b)-- (u)-- ... (s)(o)g(t)(t)-(l)gran ... rfae=l

... ora pro nobis ... ... ... ... Rafael.

English: "... pray for us ... ... ... ... Rafael."

Litteratur:
¤ RunLab 1995. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 90 - RUNEINNSKRIFT FRA QEQERTANGUAQ

Innskriften er datert til middelalder og lyder:

i(u)(a)r(■) ¸ h-- (s)----...

═varr/═var­r(?) ... ...

English: "═varr(?)/═var­r(?) ... ..."

Litteratur:
¤ RunLab 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 91 - RUNEINNSKRIFT FRA UKJENT STED
Innskriften er ristet på et fragment av en skål eller en vevvekt og oppbevares på Nationalmuseet, København (A 426) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

fin

Finnr(?)

English: "Finnr(?)"

Litteratur:
¤ RunLab 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR 92 - RUNEINNSKRIFT FRA UJARASSUIT / ANAVIK
Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København (D12559) .
Innskriften er datert til middelalder og lyder:

g=u(e)(+)

???

Litteratur:
¤ RunLab 1993. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.GR NOR1997;10A - "G┼RDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň et hvalben og er plassert pň Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2917). Innskriften er datert arkeologisk til ca 1350.
Innskriften lyder:

iii(k)■in * m(b)(o)?iii??

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 1997 side 10. Stoklund 1998:56GR NOR1997;10B - "GÅRDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften er riiset i tre og datert til middelalderen. Foran innskriften er et ufuldstendig dyrehode. Plasseringen er i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x3348).
Innskriften lyder:

bia=urk

Bj˘rg

English: "Bj˘rg"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 19, side .GR NOR1998;10 - QORLORTUP ITINNERA, ěSTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň en trepinne og datert til middelalderen. Trepinnen er plassert pň Qaqortoq Museum (Museumsnr. ě 34x117). Runeteksten synes i f°lge John McKinnell at vŠre (delvis?) metrisk utformet.
I f°lge Jonna Louis Jensen finnes det i runeteksten likhet med begyndelsen av en islandsk lausarvÝsa i drˇttkvad; "HÚr megu hŠlib÷rvar, hvis andre linje begynner med det utolkede hart. B-siden kan inneholde en kjenning som inneholder sj°kongenavnet RŠfill.
Innskriften lyder:

hier hafa h°liba=uruar har
t tial=lta■an=nsta■an=nrartatan=n
hy
(g)i ag la■ gotaly■um la(g)hara=■
an=nsta■an=nuaruri■um rŠfuil


HÚr(?) hafa(?) hŠlib˘rvar(?) "hart" ...
... ß'k(?) lß­(?) gotaly­um(?) ... ... RŠfils(?)


English: "Here(?) the praising trees (=warriors)(?) have(?) ... ... I have(?) the people of the landhorses (= sea warriors) ... RŠfils(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 1998, side 10.GR NOR1998;11 - QORLORTUP ITINNERA, ěSTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň en trepinne og dateret til middelalderen. Plasseringen er Qaqortoq Museum (Museumsnr. ě 34x427).
Innskriften lyder:

(t)tiiiiuiuiit(■)iii■iiui(i)
(s)mirin


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 1998, side 11.GR NOR1999;7 - "G┼RDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň en runepinne av tre og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x3434). Runepinnen ble fundet i 1996.
Innskriften lyder:

fu■ork
-stbmly


fu■ork
[hnia]s tblmy


English: "fu■ork [hnia]s tblmy

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 1999, side 7. Stoklund 1998:57GR NOR1999;8 - "G┼RDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften er datert til middelalder og er plassert pň Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x1869).
Innskriften lyder:

to=r(d)(u)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 1999, side 8GR NOR2001;8 - QORLORTUP ITINNERA, ěSTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň et nňlefragment av ben eller rensdyrhorn og er datert til middelalderen. Plasseringen er pň Qaqortoq Museum (Museumsnr. ě 34x1350).
Innskriften lyder:

bo(k)bra

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 2001, side 8.GR NOR2001;9A - QORLORTUP ITINNERA, ěSTERBYGDEN
Innskriften er ristet i tre og er datert til middelalderen og lyder:

nau=ar : ha=l(d)os :

Nafarr Halldˇrs.

English: "Halldˇrr's auger."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 2001, side 9.GR NOR2001;9B - "G┼RDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften er ristet pň en treklubbe og datert til middelalderen. Plasseringen er pň Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2841).
Innskriften lyder:

kylbŠ

kylfa

English: "club/mallet"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 2001, side 9GR NOR2001;9C - "G┼RDEN UNDER SANDET", VESTERBYGDEN
Innskriften, som trolig er et buemerke, er ristet pň pň bunden av et trekar og er daterttil middelalderen. Plasseringen er pň Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Gr°nlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2460).
Innskriften lyder:

¸= =ko(-)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008. Ekstern link: Nytt om Runer 2001, side 9.


Bilder av grønlandske runeinnskrifter


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Sist oppdatert 04.01.2009 kl. 01.50.17