RUNEINNSKRIFTER I NORSKE KIRKER

Inntil for noen tir tilbake, var halvparten av alle runeinnskrifter funnet i Norge, innskrifter ristet i/p kirker. Men etter utgravningene i bl.a. Bergen med mange funn, er dette ikke lengre tilfelle. Her vil jeg presentere noen runeinnskrifter funnet i norske kirker, dvs. runeinnskrifter med yngre runer fra norsk middelalder. Oversettelsen av disse runeinnskriftene er ofte usikker og forskerne strides ofte om den rette betydningen. Derfor vil jeg i noen tilfeller ha med flere tolkningsmuligheter av innskriften.

Nr jeg gjengir en runeinnskrift med det latinske alfabetet kan det se slik ut:
"gunar:nem:a: fu(o)?k:h??a?:t[-" eller "*vrita".

????? = uleselige runer.
ek an ikeu uel =e'en og l'en er her usikre runer.
* foran et ord = ordet er ikke belagt, men konstruert.
(n), (som) = innskutt bokstav eller ord som ikke finnes i innskriften.
-] eller [- = innskriften fortsetter i forkant eller etterkant, men er tapt.
: = skilletegn mellom ord eller setninger.

Forkortelser:
gno. = Gammelnorsk.

N 1 - ASKIM KIRKE, ASKIM, STFOLDInnskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kirkeklokkehammer av jern og oppbevares p Olsaksamlingen (nr. 9147).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

a=ndres : p + farmar +

Andres p[restr], Farmar.

Oversatt til norsk blir det "Andreas prest, sjfarende (kjpmand)/farmann)"

Engelsk: "Andres the priest. Farmar."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 1.
¤ Tegning av runeinnskriften.
¤ Bilde av klokkehammeren
¤ Bilde av innskriften.

N 148 - ATR KIRKE, TINN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1180 og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 1038).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ra=n=na=r : biskop : uigi : kir:kiu : essa : a : fygi : honom : fylgi : a : orr : ka=palin
ok : ina=r : na=fr : o=k ro=ntr : mo=kr : ok : orstin : ra=ui : ok o=nt=r : kin : o=k han : rist : runa=r : esar


Ragnarr biskup vgi kirkju essa. f[l]gi honum, fylgi rr kapaleinn ok Einarr Nafarr ok rndr munkr ok orsteinn Raui ok rndr Kinn, ok hann reist rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Ragnar biskop viet denne kirke; da fulgte ham, fulgte da Tord kapellan og Einar Navar og Trond munk og Torstein Rde og Trond Kinn, og han sisset disse runer".

Engelsk: "Bishop Ragnarr dedicated this church. He was then assisted, then assisted by rr the Chaplain and Einarr Nave-borer/Auger and rndr the monk and orsteinn Red and rndr Chin, and he carved these runes.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 192.

N 149 - ATR KIRKE, TINN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1180 og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 952 a).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

...eta : er : guas : hus * k * gu * blsi * an * er * gera * let * k * sua * hun * an [*] som * up * hl(t)(a)(r)

[]etta er Gus hs, ok Gu blezi ann er gera lt, ok sv hvern ann sem upp heldr.

Oversatt til norsk blir det "Dette er Guds hus, og Gud velsigne den som lot gjre (det), og likes hver den som vedlikeholder (det)".

Engelsk: "This is God's house and may God bless he who had (it) made and whosoever maintains (it)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 198.

N 150 - ATR KIRKE, TINN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1180 og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 952 b).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ aslagr : pr(e)str * reit * runa=r essa=r

slakr prestr reit rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Aslak prest skrev disse runer".

Engelsk: "slakr the priest wrote these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 199.

N 151 - ATR KIRKE, TINN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1180 og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 952 c).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ostin bengir rit runar essar sutah an er nesr net iolom

orsteinn Bengeirr reit rnar essar sunnudag ann, er nstr ... jlum.

Oversatt til norsk blir det "Torstein Bengir skrev disse runer sndag som [var] nrmest (fr) jul".

Engelsk: "orsteinn Sore-spear wrote these runes on the Sunday which is closest ... Christmas."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 200.

N 152 - ATR KIRKE, TINN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 952 d).
Innskriften lyder:

olafar -...lsr

lafr ...

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Olaf ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 203.

N 21 - AURSKOG KIRKE, AURSKOG, AKERSHUS
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravhelle av kalksten. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 4319).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ suin : a mik a iari en her huilir : untir : asa

Sveinn mik Jari, en hr hvilir undir sa.

Oversatt til norsk blir det "Svein p Jar eier meg, og under her hviler sa."

Engelsk: "Sveinn of Jaarr owns me and hereunder rests sa."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 48.

N 580 - BERG KIRKE, BERG KOMMUNE, VESTFOLD
Innskriften er datert til ca r 1100 og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

asiuh nayr ay ' (e)s raon rey=ras

stug nr ey! Er raun at hrerask.

Oversatt til norsk blir det "Du kjrlige, gi vederkvegelse (til legme og sjel) - alltid (her og hisset)! Det er en prvelse bli avfeldig".

Engelsk: "Beloved, nourish (me) (= spiritually) for ever! (Human) decay is a trial."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 192.
¤ Koordinater: (58.99303 ; 9.91922)

N 70 - BILDEN KIRKE, TINGELSTAD KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er brodert p en alterduk. Alterduken er gjenskapt av Steinhuset etter Peder Alfssns akvarell fra 1627 av alterduken.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[loen mrkeuer raknilti systurtotor sini]

Loinn markai ver Ragnhildi, systurdttur sinni.

Oversatt til norsk blir det "Loden 'merkte' var for Ragnhild, sin ssterdatter".

Engelsk: "Loinn marked the coverlet for Ragnhildr, his niece."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 204.
¤ Peder Alfssns akvarell fra 1627 av alterduken. Foto: steinhuset.org.

N 231 - BORE KIRKE, KLEPP, ROGALAND
Det er funnet 5 runesteiner ved Bore kirke ( Bore I, II, III, IV, V) og alle er de minnesmerker / gravsteiner over avdøde personer.

Runesteinen som kalles Bore I har runetekst i 2 linjer (Bore Ia og Bore Ib):

+ artia(:)t(a)hr : s(t)()ins ...
+ suins : er : siu notom ft[ir hl-...]


rtadagr Steins ... "suins" er sjau nttum eptir Hel[gramessu].

Runeteksten kan oversettes "Sjelemessedagen for Stein [- -] er syv netter etter Allehelgensmesse". Allehelgensmesse er 1. november, slik at dødsdagen til Stein var 8. november.

Engelsk: "Steinn's anniversary-of-death-day ... "suins" is seven nights after All-hallows mass."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 232 - BORE KIRKE, KLEPP, ROGALAND
Det er funnet 5 runesteiner ved Bore kirke ( Bore I, II, III, IV, V) og alle er de minnesmerker / gravsteiner over avdøde personer.
Innskriften lyder:

[+ kya : a=ntaish : tu]m natum [fyrir :] ka-[ntaha * rlo : ahmutr]
[+ st-...n (:) antaesk (:) i]ni not ftir] bn...usmsu]
[o--io... htaiask : tio iom * farir ol=u ]


Gya andaisk tveim nttum fyrir gangdag ... gmundr. St[einu]nn(?) andaisk einni ntt eptir Ben[edikt]usmessu ... andaisk tu nttum(?) fyrir l[afs]v[ku].

Engelsk: "Gya met her end two nights before Rogation day ... gmundr. Steinunn met her end one night after Benediktus-mass ... met her end ten nights before lafr's-vigil."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 233 - BORE KIRKE, KLEPP, ROGALAND
Det er funnet 5 runesteiner ved Bore kirke ( Bore I, II, III, IV, V) og alle er de minnesmerker / gravsteiner over avdøde personer. Innskriften som er datert til vikingtid, oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 14746).
Innskriften kyder:

... ...ina : ok (l)... ()ena
...(t) : ker(a) ...


... [ste]ina ok ... enna [l]t gera ...

Norsk: " stener og .... denne ....lot gjre "

Engelsk: "... stones and ... this had made .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 234 - BORE KIRKE, BORE, KLEPP, ROGALAND
Innskriften er datert til vikingtid og oppbevares p Stavanger museum.
Innskriften lyder:

+ a(r)(t)i : (a)nbiarnar :

rt Arnbjarnar.

Norsk: "Arnbjørns sjelemessedag".

Engelsk: "Arnbjrn's anniversary-of-death."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 235 - BORE KIRKE, BORE, ROGALAND
Runesteinen som kalles Bore V er en helle (160 cm lang og 80 - 85 cm bred) og ble funnet i 1946. Steinen l som en drhelle foran bislaget til den gamle trekirken fra 1600-tallet som ble revet i 1891, men i dag er den bevart p Stavanger Museum.
Innskriften mangler noen runer i slutten av teksten og lyder:

Bore kirke

sikri:antaiskfimnotomfyribotolf[-

Sigrir andaisk fim nttum fyrir Btolf[-.

Norsk: "Sigrid dde fem netter fr Botolv(messe)".

Engelsk: "Sigrr met her end five nights before Btulfr's(-mass) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
N 236 - BORE KIRKE, BORE, ROGALAND
Innskriften er datert til vikingtid og er oppbevart p Stavanger museum.
Innskriften lyder:

(m)a(l)(i) : es : a : s(t)ain(i) : esu(m) : a- ...
uorb likia : hol(f) : til -...
: at : aign : auk : at : oli : (e)- : --


Mli er steini essum, a[t] ... vrp liggja hlf til ... at eign ok at li ... ...

Engelsk: "The agreement on this stone is, that ... half of the warping-line lie to ... as property and as allodial land ... ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 348 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et treskive av furu. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 5317).

Innskriften lyder:

emanuel sabao ao
nai usion agios oan
naos lison
alfa o

messias soer
filhs artifhas
deus iesus saluat
or agios oonna
os lison al
(g)aagelai ag(e=)la


Emanuel Sebaoth Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega]. Messias Soter Filex artifex Deus Jesus salvat ... agios athanatos eleison ... ... agla.

Teksten er p latin og innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal vre laget av den frste bostaven av ordene i flgende setningen p hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i va, Herre!

Engelsk: "Emanuel, Sabaoth, Adonai (Lord)(from the five names of God in Messias, Soter, Emanuel, Sabaoth, Adonai) ... Holy, Immortal, Have mercy, Alfa and Omega. Messias, Soter fortunate, maker, lord Jesus the saviour. Holy, Immortal, Have mercy ... ... agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord). "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 140.
¤ Bilde av runeinnskriften.

N 349 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en stav av bjrk. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 5318).
Innskriften lyder:

+ bono bena fin bona bena
biof

bona benigna ... bona benigna ...

Norsk: "god, fordelaktig.....God, fordelaktig..."

Engelsk: "good, favourable ... good, favourable ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 142.

N 350 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ettas {K}ir{K}ia=n a {K}irkiuuelle

etta's {k}ir{k}jan {K}irkjuvelli.

Oversatt til norsk blir det "Dette er kirken p Kirkevoll".

Engelsk: "This is the church of Kirkjuvllr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 144.

N 351 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

o=rir * rist * runa=r * essa=r * an * olaus*mess*o=pa=n
...r han * fo=r * he=r um
be= =ge=ro= =no=(r)ne=r * ul * o=k * il=la * mikla * me
g skapau * r mer


rir reist rnar essar ann lausmessaptan, [e]r han fr hr um. Bi geru nornir vel ok illa, mikla mi ... skpuu r mr.

Oversatt til norsk blir det "Tore ristet disse runer den Olavsmesseaften (28. juli) da han fr her forbi. Bde gjorde nornene vel og ille; stor mie 'skapte' de meg".

Engelsk: "rir carved these runes on the eve of Olaus-mass, when he travelled past here. The norns did both good and evil, great toil ... they created for me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 147.

N 352 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ra ret u runar
uh blint (e)s lo at


R rtt rnar. ... blint er .../uglu(?) t(?).

Oversatt til norsk blir det "Tolk du riktig (disse) runer. 'Blind' er uglens magt(?)".

Engelsk: "Interpret the runes rightly! ... Blind is(?) ... the owl's(?) nourishment(?) (ie obscure are the words of the owl)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 150.

N 353 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

hor--

hr...(?)/hrr(?) ...

Innskriften er ristet med lnnruner (2/1, 3/4 og 3/5) og oversettes "utroskap(?)/hor(?)".

Engelsk: "adultery-(?)... / whore ...(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 159.

N 354 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.

???

Dette er en lnnrune, men det er 4 kvister p hver side av staven. Som kjent kan ikke kvistene som henviser til tten, ikke overstige 3.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 160.

N 355 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

pati

pati

Oversatt til norsk blir det "Ls snakk / lst rykte".

Engelsk: "gossip"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 160.

N 356 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

{K} ' b {K}

{K}[yrie](?) e[leison](?) B[enedictus](?) {q}[ui](?)

K-ene er skrevet med latinske bokstaver.

Engelsk: "Lord have mercy, blessed is he who(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 161.

N 357 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

kirkia=n a= =kirkiuuelli a mik

Kirkjan Kirkjuvelli mik.

Oversatt til norsk blir det "Kirken p Kirkevoll eier meg (=svalgangen)".

Engelsk: "The church of Kirkjuvllr owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 5 1990, s 21.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 162.

N 358 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ku styi hun er mik styer til utfrar

Gu styi hvern er mik styr til tferar.

Oversatt til norsk blir det "Gud understtter hver som understtter meg til utferd".

Engelsk: "May God support whosoever supports my expedition."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 164.

N 359 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

{K} l / pl

"{G}[u](?) l[auni](?) / ...

Norsk: "M Gud belnne (?) / ...."

Engelsk: "May God reward(?) / ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 360 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ran t=ryll

Ragn[ar](?) Dryllr.

Innskriften er en blanding av lnnruner og runer.

Engelsk: "Ragnarr(?) the Stout."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 167.

N 361 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

kn(u)(a)(s)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 170.

N 362 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

m(a)tig biorn siri

Mttig/mlig Bjrn [ok] Sigrr.

Oversatt til norsk blir det "(de) mektige Bjrn (og) Sigrid / Mektige (er) Bjrn (og) Sigrid".

Engelsk: "Mighty/Talkative Bjrn and Sigrr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 170.

N 363 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

trnralaba=la=lisa=rna=la=ln

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 171.

N 364 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

tistil mistil ok hn irii istil

Tistill, mistill ok, hinn rii, istill.

Dvs. en magisk formel. De samme ord er ogs en del av en magisk runeformel som er kjent helt fra vikingtid, p bl.a. p DR 239 (DK Sj 46) Grlevstenen i Danmark og Ledbergstenen på Östergötland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: þmk iii sss ttt iii lll, dvs. þistil mistil kistil.

Vi finner ogs formelen i Boses Saga, hvor hvor Bosi's fostermor, Busla, fremsier alle de forbandelser som kan ramme kong Hringr, hvis han ikke oppgir sine vrede og trusler mot Bsi.

Norsk: "'tistill'", mistelten, og den tredje, tistel"

Engelsk: "'tistill', mistletoe and - the third - thistle."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 174.

N 365 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

tistilsmisohnrl(e)--

Dette kan vre forsk p samme formel som N 364, i alle fall begynnelsen.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 176.

N 366 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

tilsbnr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 177.

N 367 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

tis

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 177.

N 368 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

klemetr * rist ru(=n)ar esar sunutah an er nestr e=r pt(e)r iol gu gte (h)ans o=k in hlka m()r

Klemetr rist rnar essar sunnudag ann, er nstr er eptir jl. Gu gti hans ok hinn helga mr.

Oversatt til norsk blir det "Klement ristet disse runer sndag som er nrmest etter jul. Gud vokte ham og den hellige Maria".

Engelsk: "Klemetr rist these runes on the Sunday which is next after Christmas. May God and the holy maiden protect his."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 5 1990, s 21.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 181.

N 369 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

-(u)() fani sal ira bikia

Gu fagni sl eirra beggja.

Oversatt til norsk blir det "Gud motta deres begges sjel".

Engelsk: "May God welcome both of their souls."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 183.

N 370 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

cl

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 184.

N 371 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

dbc

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 184.

N 373 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

m=a=ria

Mara

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 185.

N 375 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

mnri

Mar[a]

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 185.

N 376 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

n : i : rh : i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 185.

N 377 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ka=nuli

Knti

Dvs. mannsnavnet Knut.

Engelsk: "Knut's"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 186.

N 378 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.

kirkia sa=nkus kalikr

Kirkja. Sanctus. Kalikr.

Oversatt til norsk blir det "Kirke. Sanctus (klokke). Kalk".

Engelsk: "Church. Sanctus-bell. Chalice."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 186.

N 379 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fuork h

fuork h[nias]

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 187.

N 380 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

kir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 187.

N 381 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

hi banao ...

Hi[n] bnnuu ...

Oversatt til norsk blir det "de forbudte....." eller "de forbannede...."

Engelsk: "the forbidden / accursed ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 188.

N 382 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

besse

Bessi

Dvs. mannsnavnet Bessi.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 188.

N 383 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

a=u=e m=a

Ave Ma[ria]

Oversatt til norsk blir det "Ave Maria".

Engelsk: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 188.

N 435 - BORGUND, BORGUND KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet i kalkpuss. Oppbevares p lesund museum.
Innskriften lyder:

rrr---

r() r(tt) r(nar) .....(?)

Oversatt til norsk blir det "Tolk rett (disse) runer".

Engelsk: "Interpret the runes rightly!"(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 251.

N 437 - BORGUND, BORGUND KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Sunnmre museum.
Innskriften lyder:

...a : yfir : leh : o=ro : ko=no : sin...
... (t)omasmesso= =...


... yfir leg ru, konu sinn[ar]. ... Tmasmessu ...

Oversatt til norsk blir det "[N.N. la denne sten (eller helle)] over Tora, sin kones grav. [Hennes sjelemessedag er (...?)] Tomasmesse (21. desember)...".

Engelsk: "... over the burial-place of his wife ra ... Thoms-mass ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 256.


N A25 - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANDE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne.
Innskriften lyder:

fuorkhn(i)(l)(t)(m)(y)

"fuorkhniltmy"

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.0472 ; 7.8123)

N A26 M - BORGUND KIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en firkantet pinne.
Innskriften lyder:

domine kon?e?(u)md-- -
pa?t

Domine ... ... ...

Runeinnskriften er skrevet p latin, men kan oversettes: "Herre ....

English: "Lord ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.0472 ; 7.8123)

N A297 - BORGUND STAVKIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

asla=kr(*)s (*) il (*) riti : ok: okel sur

slakr's il riti, ok orkell sver.

Norsk: "Aslak, som skrev p denne planke og Torkel (p) sverdet"

English: "slakr, who wrote (on) this plank and orkell (on the) sword."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 3 1988 s. 8 f.
¤ Koordinater: (61;0508, 7.8108)

N A307 - BORGUND STAVKIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

ion ihu

Jn ....

Norsk: "Jon"

English: "John"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989 s. 6.
¤ Koordinater: (61;0508, 7.8108)

N A308 - BORGUND STAVKIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

()m-ih-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989 s. 6.
¤ Koordinater: (61;0508, 7.8108)

N A309 - BORGUND STAVKIRKE, BORGUND KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

an(m)(l)

???

eller

an (k)(u)

Ann(?) Gu[](?)

Norsk: "Ann(?) Gud(?)"

English: "Ann(?) God(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 4 1989 s. 7.
¤ Koordinater: (61;0508, 7.8108)

N 144 - BRATSBERG KIRKE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1100 og er ristet p en kalksten i nrheten av det som var inngangen.
Innskriften lyder:

Innskrift

n hiukri() u

?.. hjkri ..?

Engelsk: "... nurse! ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 182.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Kirkeruinen. Det som en gang var inngangen, dvs runeinnskriftens plassering.
¤ Kirkeruinen.
¤ Kirkeruinen.
¤ Kirkeruinen.
¤ Infotavle fra stedet.
¤ Infotavle fra stedet.
¤ Infotavle fra stedet.
¤ Infotavle fra stedet.

N A97 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

orgarima=r : hla:sun : r(s)t : runa=r esa=r

orgmr Hallasonr/Hallssonr reist rnar essar.

Oversatt til norsk blir det Torgim Hallasson/Hallsson skrev disse runar".

English: "Thorgrim Hallasonr/Hallssonr carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A98 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

(+) o=re=r ka=lfr rst runa=r esa=r a=lsua=lta=nt ku bini firi
h=onom

rir Kalfr reist rnar essar, allsvaldandi Gu beini fyrir honum.

Norsk: "Torir Kalv ristet disse runer, m allmektige Gud hjelpe ham"

English: "rir Calf carved these runes; may almighty God aid him. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A99 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

(y)u(n)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A101 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

-hihltrinra hans

... hans

Norsk: "... hans"

English: "... his"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ (59.4110 ; 9.0563)

N A102 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

martn brestr a eta
skhus

Marteinn prestr etta snghs.

Oversatt til norsk blir det "Martin prest eier denne helligdom".

English: "Martin priest owns this sanctuary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A104 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

sufn banar mer : sot er bna
fion sfinkata : fials ibui
hect rfae : uk huhis hui
(t)i

rls unsla t sklu raa

Svefn bannar mr, stt er barna, fjn svinkanda, fjalls bi, hests erfai, ok heys vti, rls vansla. at skulu ra.

Norsk: "Jeg fr ikke sove, det er barns sykdom, den arbeidendes hat, fjellets beboer, hestens slit og hyets skade, trellens ulykke. Det skal de/man tyde"

Engelsk: "I can not sleep, it's child's illness, the worker's hate, mountain resident, horse toil and hay injury thrall accident. It shall / can decipher"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A105 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

aue

Ave

Oversatt til norsk blir det "Ave"

English: "Hail"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N A106 - B GAMLE KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkegrafitti.
Innskriften lyder:

(r)ifro=n(r)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.4110 ; 9.0563)

N 92 - BNSNES KIRKE, HOLE KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til ca r 1300 og er ristet p en kirkeklokke.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[+ orgeir : pre(s)ter : let : gera : mik : ion : gere : mik : me : guc : misku]

orgeirr prestr lt gera mik. Jn geri mik, me Gus miskunn.

Oversatt til norsk blir det "Torgeir prest lot gjre (=stpe) meg (=kirkeklokken). Jon gorde meg, med Guds miskun."

Engelsk: "orgeirr the priest had me made. Jn made me with God's mercy."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 3.

N 310 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

mai/ma(n)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 89.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N 311 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

mai --

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 89.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N 312 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til ca r 1300.
Innskriften lyder:

nikol(a)=uc -------- (p)rec(b)iter in : leral +

Nikolaus ... presbyter in Lerdal.

Oversatt til norsk blir det "Nikolaus ... prest i Lrdal".

Engelsk: "Nikolaus ... Minister in Leradalr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 90.

N 313 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

nieu kri

???
Kanskje er det en som har prvd skrive "Jesus Krist".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 91.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N 314 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

sa=nkte : nikula=us : kirkia

Sancti Nikols kirkja.

Oversatt til norsk blir det "St. Nicolai Kirke".

Engelsk: "Saint Nikuls' church"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 91.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N 315 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

i : my/mn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 93.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N 316 - DALE KIRKE, DALE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

h...esk : dy...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 93.
¤ Koordinater: (61.4413 ; 7.4553)

N A363 - EIDFJORD GAMLE KIRKE, EIDFJORD, HORDALAND FYLKE
Det er fem runeinnskrifter ristet i pussen inne i portalen p utsiden av og til hyre for dren. Det er ogs mengde tegninger og skriblerier p veggen, blant annet flere latinske minuskelinnskrifter. Denne innskriften str 156 cm opp fra nvrende bakkeniv og 60 cm til hyre for drkarmen.
Innskriften lyder:

a=ue ma=ria

Ave Maria

Norsk: "Vr hilset, Maria"

Engelsk: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2001, side 17.
¤ Koordinater: (60.4616 ; 7.0711)

N A364 - EIDFJORD GAMLE KIRKE, EIDFJORD, HORDALAND FYLKE
Det er fem runeinnskrifter ristet i pussen inne i portalen p utsiden av og til hyre for dren. Det er ogs mengde tegninger og skriblerier p veggen, blant annet flere latinske minuskelinnskrifter. Alle fem innskriftene er datert til middelalder. Denne innskriften str nedenfor og til venstre for A363, 150 cm fra bakken og 10 cm til hyre for drkarmen.
Innskriften lyder:

o

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2001, side 17.
¤ Koordinater: (60.4616 ; 7.0711)

N A365 - EIDFJORD GAMLE KIRKE, EIDFJORD, HORDALAND FYLKE
Det er fem runeinnskrifter ristet i pussen inne i portalen p utsiden av og til hyre for dren. Det er ogs mengde tegninger og skriblerier p veggen, blant annet flere latinske minuskelinnskrifter. Denne innskrift str rett nedenfor Ave Maria-innskriften (N A363), 146 cm over bakken og 59 cm til hyre for drkarmen. Alle fem innskriftene er datert til middelalder.
Innskriften lyder:

a=

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2001, side 17.
¤ Koordinater: (60.4616 ; 7.0711)

N A366 - EIDFJORD GAMLE KIRKE, EIDFJORD, HORDALAND FYLKE
Det er fem runeinnskrifter ristet i pussen inne i portalen p utsiden av og til hyre for dren. Alle fem innskriftene er datert til middelalder. Det er ogs mengde tegninger og skriblerier p veggen, blant annet flere latinske minuskelinnskrifter. Denne Innskriften str 130 cm opp fra bakken og 84 cm til hyre for drkarmen.
Innskriften lyder:

o=re(r)

rir

Norsk: "Torir"

Engelsk: "Thorir"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2001, side 17.
¤ Koordinater: (60.4616 ; 7.0711)

N A367 - EIDFJORD GAMLE KIRKE, EIDFJORD, HORDALAND FYLKE
Det er fem runeinnskrifter ristet i pussen inne i portalen p utsiden av og til hyre for dren. Alle fem innskriftene er datert til middelalder. Det er ogs mengde tegninger og skriblerier p veggen, blant annet flere latinske minuskelinnskrifter. Denne innskriften str ca 4 cm til hyre for A366.
Innskriften lyder:

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2001, side 18.
¤ Koordinater: (60.4616 ; 7.0711)

N 429 - EID KAPELL?, SOGN OG FJORDANEInnskriften er datert til middelalderen og er ristet p en nkkel med hndtak av en gammel drring. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 424).

Innskriften lyder:

kliie i a : mi(k) : gose

Gleizk ei, mik Gsi.

Oversatt til norsk blir det "Gled eder alltid - eier meg Gse".

Engelsk: "Ever rejoice: Gsi owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 242.
¤ Tegning av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.

N 3 - EIDSBERG KIRKE, EIDSBERG, STFOLD

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p grsten og oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10338). Ble funnet ved ombygning av kirken 1880-81.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

oinkar

inkrr.
Dvs. et mannsnavn. Navnet er meget sjeldent i Norge og Sverige, men vanlig i Danmark.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 5.
¤ Bilde av runestenen.

N 4 - EIDSBERG KIRKE, EIDSBERG, STFOLD
Innskriften er datert til middelalderen og og oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10343).
Innskriften er ikke leselig da runene er alt for slitt.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 6.

N 5 - EIDSBERG KIRKE, EIDSBERG, STFOLD
Innskriftene er datert til middelalderen og er ristet p to forskjellige tegelstener. De oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10339 og 10340).
Innskriftene lyder:

runeinnskrift

... olafs ...

... lafs ...

Dvs. oversatt til norsk "...Olav ..."

runeinnskrift

...to mik

[se]ttu(?) mik

Dvs. oversatt til norsk "... satte(?) meg"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 6.

N 6 - EIDSBERG KIRKE, EIDSBERG, STFOLD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en tegelsten. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10341 og 10342).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

o=rfyts

runeinnskrift

...-its...

orfinns...???...

Dvs. oversatt til norsk "Torfinn ...???..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 7 og 8.

N 164 - EIDSBORG KIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

---r * (o)(n) * (g)ripr * (g)unar

... nn(?)/nn(?), Grpr, Gunnarr.

Oversatt til norsk blir det tre navn: "nn/Onn(?), Grip, Gunnar".

Engelsk: "... nn(?)/nn(?), Grpr, Gunnarr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 252.
¤ Plasseringen av runeinnskriftene..
¤ Bilde av runeinnskriften..
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N A115 - EIDSBORG STAVKIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti, som er ristet inn i nordveggen inne i kirken, ca 80 cm over svillen.
Innskriften lyder:

kxmcr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N 165 - EIDSBORG KIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ru(n)(a)r ...

Rnar ...

Engelsk: "Runes ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 258.
¤ Plasseringen av runeinnskriftene.
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N 166 - EIDSBORG KIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 258.
¤ Plasseringen av runeinnskriftene.
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N 167 - EIDSBORG KIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

...
..llllliiiii fu(o)r(k) (h)... ...


?????

... fuork h ...


Dvs. at innskriften bl.a. er en fuork innskrift, kanskje ogs en innskrift av den en skalt -istil-formelen.

Engelsk: ".... fuork h ...."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 260.
¤ Plasseringen av runeinnskriftene.
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N 168 - EIDSBORG KIRKE, EIDSBORG KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

------sb-------------------(h)us---u---n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 261.
¤ Plasseringen av runeinnskriftene.
¤ Eidsborg-1.
¤ Eidsborg-2.
¤ Eidsborg-3.
¤ Eidsborg-4.
¤ Eidsborg-5.
¤ Koordinater: (59.4646 ; 8.0219)

N 157 - FLATDAL KIRKE, FLATDAL KOMMUNE, TELEMARKInnskriften er datert til 1100-tallet og er og er ristet p en gravhelle av kvartsit. Utstilt i Universitetsbiblioteket p Blindern i Oslo (nr. 3497) (nr. 3497). Et solkors er ristet p stenen.

Innskriften lyder:

+ o=kmole : risl ru=na=r esa=r - u=k bir =rs a=lma=ka=n ku at ha=n ta=ke
uir s-l kamas : er esse slin tikr ibir +


gmundr reist rnar essar, ok bir ess almtkan Gu, at hann taki vir sl Gamals, er essi steinn liggr yfir.

Oversatt til norsk blir det "Ogmund ristet disse runer, og ber den allmektige Gud at han vil ta i mot Gamals sjel, han som denne sten ligger over."

Engelsk: "gmundr carved these runes, and prays to the almighty God that he receive the soul of Gamall, whom this stone lies over."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 214.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av Flatdalsstenen.

N 215 - FLEKKEFJORD (NES) KIRKE, NES KOMMUNE, VEST-AGDER
Innskriften er datert til 1100-tallet og er og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[gunr : rioas:sun : ligr : hr]

Gunnarr Bjrnssonr(?) liggr hr.

Oversatt til norsk blir det "Gunnar Bjrnsson ligger her."

Engelsk: "Gunnarr Bjrn's(?) son lies here. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 125.
¤ Koordinater: (58.2961 ; 6.6618)

N 536 - FOR KIRKE, STOD KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til tidlig p 1200-tallet og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 446).
Innskriften lyder:

her huilr (:) sra -l-metter prester : faer marga(r)...
...() (s)(a)(l)l iui rani akku biir pater noster firrit sol han
orsstein
gere mi


Hr hvlir Sra Klemetr prestr, fair Margar[tu]. [Fri](?) slu(?) yfir(?) Hrana(?) ekkju(?). Bii Pater noster fyrir sl han[s]. orsteinn geri mi[k].

Oversatt til norsk blir det "Her hviler Sira Klemet prest, far til Margar(eta) .... Beder Pater noster for hans sjel. Torstein gjorde meg".

Engelsk: "Here rests Sir Klemetr the priest, Margarta's father. Peace(?), fortune(?) for Hrani's(?) widow(?). Pray Our Father for his soul. orsteinn made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 116.

N 304 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

hika ihkiporh ()

Helga(?), Ingibjrg ...

Dvs. kvinnenavnene "Helga" og "Ingebjrg".

Engelsk: "Helga, / Holy(?) Ingibjrg ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 83.

N 305 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

askautr

sgautr
Dvs. mannsnavnet "Asgaut".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 85.

N 306 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

alf=a e=t ...

Alpha et [Omega].

Norsk: "Alpha og Omega."

Engelsk: "Alpha and Omega."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 85.

N 307 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANEInnskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.

Innskriften lyder:

aue maria gracia btena dominus lecum benedicla lu in mutie

Ave Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].

Dette er en bnn. Den finnes ogs i en litt mer fullstendig skikkelse p drringen fra Tnjum kirke (N 347).

Engelsk: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 85.
¤ Bilde av runeinnskriften.

N 308 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ku

Gu

Oversatt til norsk blir det "Gud"

Engelsk: "God"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 86.

N 309 - FORTUN KIRKE, FORTUN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

(t)r(o)ten min ty mer til es at ek fa bet=ra

Drttinn minn, t mr til ess at ek f betra.

Oversatt til norsk blir det "Herre min, hjelp meg til at jeg fr (det som er) bedre".

Engelsk: "My Lord, assist me so that it gets better for me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 87.

N 22 - FROGNER KIRKE, FROGNER, AKERSHUS
Innskriften er datert til ca r 1200 og er ristet i murpussen. Runene kom fram etter brannen i 1918, og er nu antakelig gtt tapt.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[...u * sihni en man er gere auk en er gera let at e=r ellingr lo----...]

[G]u signi ann mann er geri, ok ann er gera lt, at er Erlingr Lo[ftssonr](?).

Engelsk: "God bless the man who made (me) and he who had (me) made: that is Erlingr Loptr's(?) son."

Oversatt til norsk blir det "Gud signe den mann som gjorde, og den som lot, det er Erling Lo[ftsson?]"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 50.

N 181 - FROLAND KIRKE, FROLAND KOMMUNE, AUST-AGDER
Innskriften som er ristet p en glimmerrik gnejs kan ikke dateres nrmere enn til middelalderen.
Innskriften lyder:

her li(k)(a)r (o)lfar sun (k)[una(s) (a) birt- +]

Hr liggr orleifr, sonr Gunnars(?) Birti(?).

Oversatt til norsk blir det "Her ligger Torleif, snn av Gunnar p Birte".

Engelsk: "Here lies orleifr, son of Gunnarr(?) of Birti(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 3.
¤ Koordinater: (58.5260 ; 8.6518)

N 440 - GISKE KIRKE, GISKE KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravhelle av marmor.
Innskriften lyder:

o...r(u)...r
Tolkning er usikker, men det kan st om en navngitt mann som har reist rnar, for eksempel r-.

Oversatt til norsk blir det "Tor- ristet runer", men runeteksten er som sagt usikker.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 262.

N 272 - GJERDE KIRKE, GJERDE KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til 1100-tallet.
Innskriften lyder:

ketil : seti : stein : ena : ebtir/eptir : fin : mak : sin

Ketill setti stein enna eptir Finn, mg sinn.

Oversatt til norsk blir det "Ketil satte denne sten etter Finn, sin mg".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 5.

N 142 - GJERPEN KIRKE, GJERPEN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1150 og er ristet p en kirkeklokke.
Innskriften lyder:

[+ aue : maria : gracia : plena : dominus : tecum : benedicta : tu : in : mulieribus : = : b : f : u : tui : A]

Ave Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. A[men].

Innskriften er skrevet p latin og oversettes:

"Vr hilset, Maria, full av nde! Herren er med deg; velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frugt. Amen."

Engelsk: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 178.

N 143 - GJERPEN KIRKE, GJERPEN KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1150 og er ristet p en kirkeklokke.
Innskriften lyder:

[+ dehtera domini f=eck uirtutem dehtera domini ehlauit me dehtera]

Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.

Innskriften er skrevet p latin og oversettes:
"Herrens hyre hnd gjorde veldige verk. Herrens hyre hnd opphyet meg, Herrens hyre hnd (gjorde veldige verk)".

Engelsk: "The right hand of the Lord did mighty work, the right hand of the Lord raised me up, the right hand."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 178.
N 565 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

-ri(s)t aaa mik

Kristr (?) mik.

Oversatt til norsk blir det "Kristus eier meg".

Engelsk: "Christ owns(?) me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 175.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 566 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

(g)ys a mik iat ek erfiar

Kyss mik, vat ek erfia.

Oversatt til norsk blir det "Kyss meg, fordi jeg har det tungt".

Engelsk: "Kiss me because I am troubled."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 178.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 567 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

fu

Flere innskrifter fra middelalderen bestr kun av de tre runene fu, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuark, slig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var ndvendig skrive hele Fuarken for oppn det en ville med innskriften. Det finnes ogs flere innskrifter med kun en f som tolkes p samme mte.

Imidlertid kan ogs fu bety fu som er betegnelsen p det kvinnelige kjnsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Engelsk: "fuork" or "vagina"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 180.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 568 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

hlbiork

Hallbjrg

Oversatt til norsk blir det "Hallbjrg".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 180.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 569 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.
Innskriften lyder:

kekhnke ekng pddadrdtkkd ednnr ardd skpsdd : kfididmsdefkeddatafisif :
: t(o)tas
ego dini


... ... .. ... ... ... ... ... ego ...

Norsk: "... ... ... ... ... ... ... ... jeg ..."

Engelsk: "... ... ... ... ... ... ... ... I ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 180.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 570 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

pater noster k(i) (e)(s) in slis

Pater noster qui es in clis.

Innskriften er en bnn: "Fader vr du som er himlen"..

Engelsk: "Our Father who art in Heaven."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 183.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 571 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

non si

Non sit.

Oversatt til norsk blir det "skal ikke vre".

Engelsk: "Be not."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 183.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 572 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

kekhnke

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 184.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 573 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

t f f s s a n t t f f s s a n t

e[inn] t[veir] [rr] f[jra] f[imm] s[ex] s[jau] [tta] n[u] t[u] e[llifu] t[olf] [rettn] f[jrtn] f[imtn] s[extn] s[jautn] [ttjn] n[tjn] t[uttugu]

Oversatt til norsk blir det "en to tre fire fem seks syv tte ni ti elve tolv tretten fjorten femten seksten stten atten nitten tyve".

Engelsk: "One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 184.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 574 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.
Innskriften lyder:

kekhnke

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 186.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 575 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

ra= rett ru(=n)a=r esar

R rtt rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Rd rett disse runer".

Engelsk: "Rightly interpret these runes!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 186.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 576 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.
Innskriften lyder:

sku-a ih(i)

Skunda eigi!

Oversatt til norsk blir det "Skynd deg ikke".

Engelsk: "Do not hurry!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 186.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 577 - GOL KIRKE, GOL KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Kirken str p Folkemuseet p Bygdy, Oslo.
Innskriften lyder:

et--

etta(?)

Oversatt til norsk blir det "Dette...".

Engelsk: "this(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 187.
¤ Koordinater: (60.7070 ; 8.9140)

N 63 - GRANAVOLLEN, GRAN KIRKE, GRAN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til r 1050-1100 og er ristet p en rd ringerike-sandsten.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

synir aunar rykiu ristu [] ...(f)tir aufa bruur sin hialbi ku sol aufa

Synir Aunar Ryggju/Rkju reistu [e]ptir "aufa", brur sinn. Hjalpi Gu sl "aufa".

Oversatt til norsk blir det "Aun Ryggjus/Rkjus snner reiste (stenen) etter Aufi, sin bror. Gud hjelpe Aufis sjel".

Engelsk: "Aun Ryggju's/Rkjus's sons raised in memory of "aufa", their brother. May God help "aufa"'s soul."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Hagland 1994, Note om namn p to runesteinar, Fr Gran p Hadeland og Nidaros domkyrkje. Studia Anthroponymica Scandinavica 12.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 177.
¤ Koordinater: (60,366712 ; 10,529251)

N 64 - GRAN KIRKE, GRAN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til ca r 1040 og ristet p en rd sandsten. Det er brukt kortkvist-/langkvistruner.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[... ... sitn stin ino af... ...]

... [hefir/gat] settan stein enna ep[tir] ...

Oversatt til norsk blir det "[N.N. har/fikk] satt denne sten etter..."

Engelsk: "... [has/got] placed this stone in memory of ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 182.
¤ Koordinater: (60,366712 ; 10,529251)

N 65 - GRAN KIRKE, GRAN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en runesten. Stenen er gtt tapt og kjennes kun fra tegning etter P. Alfsen.
Innskriften lyder:

[... ...ikkar u-sir kunnar hola sn atuson uoniu : san- + innar * il : tr u kranar : ialtrar ku sinir * inar kitla kir- isril-i inkri]

... [l]iggr undir Gunnarr Holi "snatuson" ... ... ... ... ... ... Granar(?) ... Gu signi(?) ... ... ... ... ...

Runeteksten handler om en Gunnar fra grden Holi med et slektsnavet "Snautsson" som er begravet.

Engelsk: "... Gunnarr of Holl, "snatu"'s son, lies underneath ... ... ... ... ... ... Grn ... May God bless ... ... ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 184.
¤ Koordinater: (60,366712 ; 10,529251)

N 66 - GRAN KIRKE, GRAN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til r 1075-1100 og er ristet p en rd ringerike-sandsten. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 17793).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

(u)nuaur : ris(t)i : stin : ina : a(f)tir : anut : isa--- : ha------sun : --ra :

Gunnvr reisti stein enna eptir nund ... ... ...

Oversatt til norsk blir det "Gunnvor reiste denne sten etter Anund,..........."

Engelsk: "Gunnvr raised this stone in memory of nundr ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 186.
¤ Koordinater: (60,366712 ; 10,529251)

N 273 - GRINDHEIM KIRKE, GRINDHEIM KOMMUNE, HORDALAND

Innskriften er datert til vikingtiden og er ristet p en sten.

Innskriften lyder:

ormor : r(a)isti : st(a)in : (a)na : aftir : ormo : suianta : four sin ()

ormr reisti stein enna eptir orm Svanda/Svianda, fur sinn.

Oversatt til norsk blir det "Tormod reiste denne sten etter Tormod Svanda, sin far."

Engelsk: "ormr raised this stone in memory of ormr the Stinging /(Earth-)Scorcher, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 7.
¤ Bilde av runestenen.

N 585 M - GRINDHEIM KIRKE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en helle av skifer. Oppbevares p Universitetet i Bergen.
Innskriften lyder:

-f(r)-()(r) * -a-tallet- * ku-(n) --u-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 202.
¤ Koordinater: (59.66983 ; 6.00400)

N 146 - GRA KIRKE, B KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1350 og er en treinnskrift. Den er skrevet fra hyre mot venstre. Innskriften er tapt da kirken ble revet p midten av 1800-tallet.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[ko=ra nerissun reist mik]

Kri Nerissonr reist mik.

Oversatt til norsk blir det "Kre Neridsson ristet meg".

Engelsk: "Kri Nerir's son carved me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 186 .

N 317 - HAFSLO KIRKE, HAFSLO KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til ca r 1300 og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Bergens museum.

Innskriften lyder:

...er er ioron : ia=ra

[H]r er Jrunn jru.

Oversatt til norsk blir det "Her ligger Jorunn jordet".

Engelsk: "Jrunn is interred here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 93.
¤ Bilde av runestenen.
¤ Koordinater: (61.3109 ; 7.1856)

N A76 - HEDAL STAVKIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

nynba=l

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 71 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til begynnelsen av 1200-tallet og er ristet p et osculatorium - en "kysseplate" av bjrk, brukt under gudstjenester.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

barr : andres:son :
geri : mik :


Brr Andrssonr geri mik.

Oversatt til norsk blir det "Brd Andresson gjorde meg".

Engelsk: "Brr Andrs' son made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 207.

N 581 - HEDDAL KIRKE, HEDDAL KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til frste halvdel av 1300-tallet og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ma=rka=rita=r : eiriks(:)totto=r : olafs sylua=r:smis :

Margartar Eirksdttur, lafs Silfrsmis.

Oversatt til norsk blir det "Margareta Eiriksdatter (og) Olav slvsmed".

Engelsk: "Margart Eirkr's daughter's, lafr the silversmith's."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 196.

HEGGE STAVKIRKE
En runeinnskrift som ble funnet under restaureringen av Hegge stavkirke i 1923-24 lyder "Erling Arnson skrev disse runer".

N 509 - HEGRA KIRKE, HEGRA KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en runesten av stjrdalsskiffer.
Innskriften lyder:

fu

fu[ork]

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 70.
¤ Koordinater: (63.4655 ; 11.1137)

N 510 - HEGRA KIRKE, HEGRA KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en runesten av skiffer.
Innskriften lyder:

... o=rstn
...(s)t run...r ...


... orsteinn [rei]st rn[a]r ...

Oversatt til norsk blir det "... Torstein skrev runer ..."

Engelsk: "... orsteinn carved runes ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 70.
¤ Koordinater: (63.4655 ; 11.1137)

N 583 - HESBY, FINNY KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er datert til siste del av 1200-tallet.
Innskriften lyder:

ssa=r run=ne=r rest eiriker ba=r--r fe(i)(t) a=n=n ueter ()r ho=n=n ua=r reist uallet=e

essar rnar reist Eirkr prestr(?). Fecit ann vetr er hon var reist. Valete.

Oversatt til norsk blir det "Eirik prest ristet disse runenen. Han gjorde (de) den vinteren da hun (kirken) ble bygget. Vr hilset".

Engelsk: "Eirkr the priest carved these runes. He made (them) that winter when it (the church) was carved (=built). Farewell!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 199.
¤ Koordinater: (59.17621 ; 5.81367

N 584 - HESBY, FINNY KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

ssa=r : runa=r

essar rnar.

Oversatt til norsk blir det "Disse runer".

Engelsk: "These runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 201.
¤ Koordinater: (59.17621 ; 5.81367

N 12 - HOLM (TORSNES) KIRKE, HOLM, STFOLD
Innskriften er datert til middelalderen og er risset p granit. Stenen ble tatt ut ved ombygningen i 1859 og oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 2445).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ uk : atla : til : aflas :s
ynta
uksiol
fum ser : uk lu : kistn folke.

ok Atla till aflts synda, ok sjlfum sr ok llu kristnu folki.

Oversatt til norsk blir det "Syndsforlatelse for Atle, for seg selv og for alle kristne folk."

Engelsk: " ... and (for) Atli for pardon of his sins and for himself and for all Christian folk."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 28.

N 85 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til ca r 1180 og er malt med svart farge p tre.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

askrimr

sgrimr

Dvs. mannsnavnet "sgrim".

Engelsk: "sgrmr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 236.

N 86 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ba=r

Brr

Dvs. mannsnavnet "Brd".

Engelsk: "Brr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 237.

N 87 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Nyaktig samme monogram finnes i Lom kirke (N 31). Et liknende monogram finnes ogs i ye kirke (N 80)
Innskriften lyder:

runeinnskrift

m=a=r=i=a

Mara

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 237.

N 88 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til ca r 1300 og en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

asigridhi

Sigri.

Oversatt til norsk blir det "p Sigrid", ikke "eier (gift med) Sigrid", og heller ikke "Sigrid eier".

Vi har antakelig her gjre med en magisk innskrift som er ment sette noe ondt p Sigrid.

Engelsk: "(curse?) on Sigrr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 237.

N 89 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

agunnu

Gunnu

Oversatt til norsk blir det "p Gunna", ikke "eier (gift med) Gunna", og heller ikke "Gunna eier".

Vi har antakelig her gjre med en magisk innskrift som er ment sette noe ondt p Gunna.

Engelsk: "(curse?) on Gunna."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 5 1990, s 21-22.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 238.

N 564 - HURUM KIRKE, HURUM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til ca r 1180 ristet p er ristet inn p staven inne i prekestolen.
Innskriften lyder:

Innskrift i Hurum stavkirke

(a) um at su(m)(a)(r) () ---- (:) ()()ir : brr : lling(r) (:) (o)k : auun : hokoa : til : kirkiu : essar : er : rlinkr : i(a)... ...(l) : i * niar:ose

, um at sumar [ltu] eir brr Erlingr ok Auun hggva till kirkju essar, er Erlingr ja[rl fe]ll Niarsi.

Oversatt til norsk blir det "Den sommeren da brdrene Elling og Audun lot hogge (tr) til denne kirke, da falt Erling Jarl i Nidaros".

Runeinnskriften har vrt brukt til fastsette alderen p Hre stavkirke. I ret 1179 falt Erling Skakke i slaget p Kalvskinnet i Nidaros.

Engelsk: "That was the summer which the brothers Erlingr and Auun had (the wood) cut for this church, when Earl Erlingr fell in Nidaros."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 169.
¤ Koordinater: (59.61468 ; 10.45916)

N 11 - HVALER KIRKE, HVALER, STFOLD

Innskriften er datert til ikke senere enn r 1250 og er ristet p en kirkklokke fra Hvaler kirke. Innskriften er i et bnd rundt kirkeklokken.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ sagta maria : a mik ouk hnar sun kriister

uk alir hlk|u| |k|urs ouk alir bostolar hans

Sankta Mara mik ok hennar sonr Kristr ok allir helgu Gus ok allir postolar hans.

Oversatt til norsk blir det "Sankta Maria eier meg og hennes sn Kristus og alle Helgene og alle apostle."

Engelsk: "Saint Mary and Christ her son own me, and all of God's saints and all of His apostles."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 23.

Foto: Sigrid eller Hkon Christie, Riksantikvaren

N 551 - HAMAR BISPEGRD, VANG KOMMUNE, HEDMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten av kalksten. Oppbevares p Hedmarksmuseet (HK nr. 544).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

e(t) : s(k)ir : biskup : at : i

et segir biskup at v.

Oversatt til norsk blir det "Det sier biskopen om det".

Engelsk: "This (is what) the bishop says about that."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 160.

N 297 - HAMRE KIRKE, HAMRE KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til ca r 1300 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

her : nid=ri firir huilir iumfru ma=rgretta bidir pate=r nosd=e=r firir henna=r : saal

Hr niri fyrir hvlir jumfr Margrta. Bii Pater noster fyrir hennar sl.

Oversatt til norsk blir det "Her nedenfor hviler Jomfru Margrete. Beder Pater noster for hennes sjel".

Engelsk: "Here below rests the virgin Margrta. Pray Our Father for her soul."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 64.
¤ Koordinater: (60.5447 ; 5.3519)

N 298 - HAMRE KIRKE, HAMRE KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til ca r 1300 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ilo u(e)n(:)r tuan r hulf oisk ok fpkl r t(e)k o(g)u

Illu vinnr dfan ar hvolf isk ok fugl ar tekr oku.

Oversatt til norsk blir det "Mot ondt anstrenger duen seg der hvor den frygter det helvede (sky)dekke, og ikke fuglen fr dr tke".

Engelsk: "The dove resists evil where he fears (the sky's) vault, and the bird there takes shelter."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 65.
¤ Koordinater: (60.5447 ; 5.3519)

N 299 - HAMRE KIRKE, HAMRE KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

hip---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 70.
¤ Koordinater: (60.5447 ; 5.3519)

N 296 - HAUS KIRKE, HAUS KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[orm : iati : i : k(l)ri : isu : ()ah : orra : k-]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 62.
¤ Koordinater: (60.4538 ; 5.4937)

N 554 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

--- (g)te in klemetr o=k a=l(=l)er hlger men(=n) ()at se --t

... gti n Klemetr ok allir helgir menn, at s satt(?).

Oversatt til norsk blir det "Vokte deg Klement og alle hellige menn, det vre sant".

Engelsk: "... may Klemet and all holy men protect you. May it be true(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 164.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 555 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

p * patr

... pater.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 164.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 556 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

+ (g)h-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 167.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 557 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

patr

pater.

"Fader"

Engelsk: "Father. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 167.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 558 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

-uork hnias tblmy

fuork hnias tblmy.
Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 167.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 559 - HEDAL KIRKE, HEDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fuork hnias tb(m)l(y)

fuork hnias tbmly.

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 167.
¤ Koordinater: (60.6225 ; 9.6907)

N 147 - HEDDAL KIRKE, HEDDAL KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1250 og er treinnskrift. Den er ristet i svalgangen p 4. veggplanke til hyre for sndre inngang.
Innskriften lyder:

-m-rn/mmrn

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 190.

N 78 - HEGGE KIRKE, HEGGE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

lngr anason rist runar esar

Erlingr Arnasonr(?) reist rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Erling Arnasson (nason?) ristet disse runer."

Engelsk: "Erlingr rni's son(?) carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 220.

N 126 - HOLMEN KIRKE, HOLMEN KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kirkeklokke.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[+ issa kloko leto styp a=luer prest=r i sig(d)a=le o=k r(d)=r bo=n(d)e a -a=uku(m) st()ypti to=ue o=rrso=(n)]

essa klokku ltu steypa lvir prestr Sigdali ok rr bndi Haugum, steypti Tfi rarsonr.

Oversatt til norsk blir det "Denne klokke lot Olve prest i Sigdal og Tord Bonde p Haugan stpe, (og den) stpte Tove Tordson."

Engelsk: "lvir, priest of Sigdalr and rr, the husbandman of Haugar, had this bell cast. Tfi rr's son cast (it)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 124.

N 390 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[+ ko trotin hialli ia(l)o + k()tila +]

Gu drttinn hjalpi slu Ketils.

Oversatt til norsk blir det "Gud Herren hjelpe Ketils sjel".

Engelsk: "May Lord God help Ketill's soul."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 200.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 391 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[+ hr huilir : unir : a=rn
finr iaua=r(t)c:son]


Hr hvlir undir Arnfinnr Jatvarssonr/Hvarssonr.

Oversatt til norsk blir det "Her under hviler Arnfinn Jatvardsson/Hvardsson".

Engelsk: "Hereunder rests Arnfinnr Jatvarr's son/Hvarr's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 202.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 392 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

loka=r fa=l loka=r sin i loka=rspo=nom

Lokarr fal lokar sinn lokarspnum.

Oversatt til norsk blir det "'Hvel' skjulte sin hvel i hvelspon".

Engelsk: "Lokarr ('plane') concealed his plane in the plane-shavings."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 203.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 393 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til ca r 1150 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

nu * er * ba=lm*sunua=fta=n
troten* hia=be * im| |manni *
er * esa=r * runa=r * rist * sua im *
er * r * rr +


N er palmsunnuaptann. Drttinn hjalpi eim manni, er essar rnar reist, sv eim, er r rr.

Oversatt til norsk blir det "N er palmesndagsaften (dvs. dagen fr palmesndag). Herren hjelpe den mann som ristet disse runer, (og like)s den som tolker dem".

Engelsk: "(It) is now the eve of Palm Sunday. May the Lord help the man who carved these runes; likewise he who interprets them."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 208.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 394 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fuork hains

"fuork hnias"

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 210.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 395 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

a=ue ma

Ave Ma[ria]

Oversatt til norsk blir det "Ave Maria".

Engelsk: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 210.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 396 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ku min ok hi lak ma=ria

Gu minn ok hin helga Mara.

Oversatt til norsk blir det "Min Gud og den hellige Maria".

Engelsk: "My God and the holy Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 211.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 397 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

kirkiu

kirkju

Oversatt til norsk blir det "Kirke".

Engelsk: "Church".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 212.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 398 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

su=nr

sonr/sur

Oversatt til norsk blir det "Snn" eller "Syd"

Engelsk: "son / south"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 212.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 399 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

glo=ri-

gloria

Oversatt til norsk blir det "Gloria".

Engelsk: "Glory"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 212.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 400 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

hlh(e)

Helgi

Oversatt til norsk blir det "Helge".

Engelsk: "Helge"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 212.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 401 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

sol(i) si-

soli(?) sit(?)

Norsk: "Alene sitte(?)"

Engelsk: "alone be(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 213.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 402 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

au- --r--...

Ave(?) Maria(?)

Oversatt til norsk blir det "Ave Maria".

Engelsk: "Hail Mary(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 213.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 403 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

styllaug

Styrlaugr

Dvs. et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 213.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 404 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

sa=n=ta= =mic

Sankt Mik[jll]

Oversatt til norsk blir det "St. Mikael".

Engelsk: "Saint Michael"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 213.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 405 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

... m(a=)rtiri(b)us : l=eti(m)ini * e{X}ult=ent * iusti * mirabilis (a)...

... martiribus, letamini exultent justi mirabilis ...

Dvs. bruddstykker av en kirkelig tekst p Latin: "Du gleder deg med martyren. Den retferdige jubel med vidunder".

Engelsk: "... You rejoice with the martyrs! The righteous exult with wonders ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 213.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 406 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

a ra=n

mac

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 215.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 407 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

synri

Oversatt til norsk blir det "Syd"(?).

Engelsk: "southerly(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 215.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 408 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

r= =r ra=r

R[] r[tt] r[n]ar.

Oversatt til norsk blir det "Tolk rett (disse) runer". Dette er en kjent formel.

Engelsk: "Interpret the runes rightly!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 216.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 409 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

(m)-(t)---(i)(k)

eller

(h)-(d)---(i)(k)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 216.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 410 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fu

fu[ork]

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 216.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 411 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

gu hia=lpe im er mik rist in at ua haukr

Gu hjalpi eim, er mik reist, en at var Haukr.

Oversatt til norsk blir det "Gud hjelpe den som ristet meg, men det var Hauk".

Engelsk: "May God help he who carved me and that was Haukr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 216.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 412 - HOPPERSTAD KIRKE, VIK KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ma=ria

Mara

Oversatt til norsk blir det "Mara".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 217.
¤ Koordinater: (61.0775 ; 6.5690)

N 135 - HYJORD KIRKE, HYJORD KOMMUNE, VESTFOLDInnskriften er datert til middelalderen og er ristet p en fjl med hakk for bnner. Den oppbevares avlst i kirken.

Innskriften lyder:

a=u= maria grakia

Ave Maria gratia

Engelsk: "Hail Mary, (full of) grace"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 159.
¤ Bilde av runepinnen med hakk for bnner.

N A84 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

munaman-k()(a)-(s)(u)(r)--(y)--(u)r---auhr(f)(o)(t)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A85 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

ku g

Gu g[ti].

Norsk: "Gud m beskytte"

English: "May God protect."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A86 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

gu g

Gu g[ti].

Norsk: "Gud beskytte"

English: "May God protect."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A87 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

gud gte

Gu gti.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Norsk: "M Gud beskytte".

English: "May God protect. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A88 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

ur() * * b(u)ra=p

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A89 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

knucmsodahr --------

Kntsmessudagr ...

Oversatt til norsk blir det "Knutsmessedag ..."

Oversatt til norsk blir det "Knutsmessedag ..."

English: "Knutrs-mass-day ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A90 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

* ah

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A91 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

sih=urr reist= =r=una=r essa=r

Sigurr reist rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Sigurd skrev disse runer".

English: "Sigurd carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A92 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

nikolas

Nikuls.

Oversatt til norsk blir det "Nikolas".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Oversatt til norsk blir det "Nikolas".

English: "Nikuls"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A93 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

ias(b)ii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A94 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

aii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A95 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

ehla

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N A96 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

o=rs-ino-su(h)--(r)i-a--rars--airhilirba(i)simatr(s)(i)t

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N 387 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ionsmsodahr er nu

Jnsmessudagr er n.

Oversatt til norsk blir det "Jonsmessedag er n".

Engelsk: "Now is the day of Jn's-mass."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 199.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N 388 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ek t=rui a gu

Ek tri Gu.

Oversatt til norsk blir det "Jeg tror p Gud".

Engelsk: "I believe in God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 199.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N 389 - KAUPANGER STAVKIRKE, KAUPANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

petronile

Petronilla

Dvs. kvinnenavnet Petronille.

Engelsk: "Petronilla"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 199.
¤ Koordinater: (61.1842 ; 7.2334)

N 414 - KINN KIRKE, KINN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

--n (s)(s)(r) (a)(a)=(r)(b)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 220.
¤ Koordinater: (61.5665 ; 4.7575)

N 415 - KINN KIRKE, KINN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

...(r) rist

... reist

Oversatt til norsk blir det "... ristet".

Engelsk: "... carved "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 222.
¤ Koordinater: (61.5665 ; 4.7575)

N 416 - KINN KIRKE, KINN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

eirikr

Eirkr

Oversatt til norsk blir det "Eirik".

Engelsk: "Eirkr "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 222.
¤ Koordinater: (61.5665 ; 4.7575)

N A6 M - KINSARVIK KIRKE, KINSARVIK KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et trestykke.
Innskriften lyder:

----

* l

fu(o)rkhniastblmy

... ... fuorkhniastblmy.

Dvs. en fuork innskrift pluss noen uleselige runer.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.3763 ; 6.7220)

N 280 - KINSARVIK KIRKE, KINSARVIK KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[+ ...e hui--- ma=rkuia]

[H]r hvlir Margrta(?).

Oversatt til norsk blir det "Her hviler Margreta(?)".

Engelsk: "Here rests Margrta(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 24.
¤ Koordinater: (60.3763 ; 6.7220).

N 281 - KINSARVIK KIRKE, KINSARVIK KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[+ ...riahp * ioru---r -- m-----k noiam (p)tir brt- *]

[rta]rdagr Jru[nda]r [er] ... nttum eptir Barthol[omeusmessu](?).

Oversatt til norsk blir det "Joruns sjelemessedag er.... netter etter Bartholomeusmesse (24. august)".

Engelsk: "The day of Jrundr's anniversary-of-death is ... nights after Bartholomew-mass(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 26.
¤ Koordinater: (60.3763 ; 6.7220)

N A332 - KINSARVIK KIRKE, ULLENSVANG KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til ca r 1200 og er ristet p en trepinne.
Innskriften lyder:

okt(a)(l)(a)me(i)-...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 8 1993, s. 22.

N 69 - KJOS KIRKE, BRANDBU KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[loden a : kion : lt (:) rntt : tta]

Loinn Kjs lt penta etta.

Oversatt til norsk blir det "Loden p Kjos lot male dette."

Engelsk: "Loinn of Kjss had this painted."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 202.

N 227 - KLEPP KIRKE, KLEPP KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er trolig fra 1100-tallet og er og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[arti : er ikibrha=r : kara:totr : ru : nom : pter : krosmesst : um * uarst
+ hur (:) sa : ma-r runar : ec : sar : a : sy-e : bater : no-talleter : fyrer : sl : henar : haalbe ku : im : er : su : kerer]


rt er Ingibjargar Kradttur rim nttum eptir krossmessu um vrit. Hverr s mar rnar essar sr, syngi Pater noster fyrir sl hennar. Hjalpi Gu eim er sv gerir.

Oversatt til norsk blir det "Ingebjrg Kresdatter sjelemessedag er tre netter etter Krossmesse (dvs. 6. mai.). Hver den mann som ser disse runer, synge Paster noster for hennes sjel. Gud hjelpe den som det gjr".

Engelsk: "Ingibjrg Kri's daughter's anniversary-of-death is three nights after Cross-mass in spring. Whoever the man who sees these runes may be, may he sing Our Father for her soul. May God help him who does thus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (58.7734 ; 5.6244)

N 413 - KVAMME, KVAMSY, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til begynnelsen av 1000-tallet og er ristet p en runesten.

Innskriften lyder:

[+ krur : biria:suar : risti : stin : ina| |at : nu-... ...]

[katils:sunar : is : nir : uas : naukuin : is : itin : sia : stinr +]

Grmr Bersasonr reisti stein enna at r... ... Ketilssonar er hr var hggvin er steinn s stendr.

Oversatt til norsk blir det "Grim Berason reiste denne sten etter Tor[snn av N.N.] Ketilsson, - som ble 'hugget' her hvor denne sten str".

Engelsk: "Grmr Bersi's son raised this stone in memory of r-... ...Ketill's son, who was cut down here where this stone stands."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 217.
¤ Paaskes (1629) tegning av runestenen.

N 60 - KVEM KIRKE, KVEM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til 1100-1200-tallet og er og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

orr : a huim(e) : (e)r h(e)r : ia- :

rr Hveimi er hr jarar.

Oversatt til norsk blir det "Tord p Kven er jordet her."

Engelsk: "rr of Hveimr is interred here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 130.

N 553 - KVIKNE KIRKE, KVIKNE KOMMUNE, HEDMARK
Innskriften er datert til ca r 1200 og er ristet p et treperm. Oppbevares p Oslo universitetsbibliotek (mskr. nr. 102, oktav).
Innskriften lyder:

{KUIK}na {KK}a a (m)ik

{Kvik}na {k}[ir]{k}[j]a mik.

Oversatt til norsk blir det "Kvikne kirke eier meg". Innskriften er en blanding av latinske bokstaver (her skrevet med store bokstaver) og runer.

Engelsk: "The church of Kviknar owns me. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 162.

N 525 - LOGTUN KIRKE, FROSTA KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et trekiste.
Innskriften lyder:

f

f

??

Ofte tolker man en innskrift kun med n f-rune eller med fu, som en futhark-innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 95.
¤ Koordinater: (63.5672 ; 10.7018)

N 30 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

hti

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 81.

N 31 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Nyaktig det samme monogram som finnes i ye kirke (N 87).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

m=a=r=i=a

Mara

Dvs. "(Jomfru/sankt) Maria"

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 82.

N 32 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[a=u... ...r]

Av[e] ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 13.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 82.

N 33 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[un]

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. &
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 13.

N 34 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

bater noster

Pater noster.

Engelsk: "Our Father"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 13.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 82.

N 36 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

a=ni - hualis r=eis

ni(?) Hvli's reis[t].

Oversatt til norsk blir det "ne (Arne?) p Kvle (er det som) risset"

Engelsk: "ni of Hvll carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 83.

N 37 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

-r---

Krist(?)

Engelsk: "Christ(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 86.

N 38 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

t=r=o=t=i=n in=ri

Drttinn, INRI.

Oversatt til norsk blir det "Herren, INRI".

Engelsk: "Lord. INRI (= Jesus of Nazareth, King of the Jews)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 86.

N 39 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

(u)iko

viku(?)

Oversatt til norsk blir det en byningsform av "uke", og kanskje var det meningen skrive "....en uke fr/etter...??"

Engelsk: "week(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 87.

N 40 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er treinnskrift.
Innskriften lyder:

(e)(r)li...

Erli[ngr](?)

Dvs. mannsnavnet "Erling"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 40.

N 41 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

nir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 87.

N 42 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

gristr ' healb(i) ' orstini ' ores'syni '
huarhe sim han fr


Kristr hjalpi orsteini rissyni, hvargi sem hann ferr.

Oversatt til norsk blir det "Krist hjelpe Torstein Toresson hvor han farer."

Engelsk: "May Christ help orsteinn rir's son wherever he may travel."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 14.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 88.

N 43 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

hic ursum scribo

Hic versum scribo.
Runeteksten er skrevet i Latin. Oversatt til norsk blir det "Her skriver jeg et vers (eller: en linje)".

Engelsk: "Here I write a verse. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 89.

N 44 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

sihurr

Sigurr

Dvs. mannsnavnet "Sigurd"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 90.

N 45 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

au

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 90.

N 46 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

stat : i frii * kus * osa

Statt frii Gus, sa.

Oversatt til norsk blir det "St i Guds fred, sa".

Engelsk: "Stand in God's peace, sa."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 90.

N 47 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

rahna

Ragna

Dvs. kvinnenavnet "Ragna".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 91.

N 48 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

i(o)f kiutlk/kitutlki/kitutlks

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 92.

N 49 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND

Innskriften er datert til middelalderen og og er en malt med tjre p kirkeveggen.

Innskriften lyder:

ek hfi ue=rit/uerit =ar mani na kranne +
bo/bror


Ek hefi verit ar muni na krnni, B[tulfr](?)/Bergrr(?).

Oversatt til norsk blir det "Jeg har vrt der man nok kan n (inn i) kroken. Botulf/Bergtor(?)".

Engelsk: "I have been where (one) could reach (into the) cranny. Btulfr(?)/Bergrr(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 49.
¤ Tegning av runeinnskriften.

N 50 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

bro=r

Bergrr

Dvs. mannsnavnet "Bergtor".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 99.

N 51 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

sihurr

Sigurr

Dvs. mannsnavnet "Sigurd".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 100.

N 52 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ranuaih

Rannveig

Dvs. kvinnenavnet "Rannveig".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 100.

N A68 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

fu

fu

Dvs. en fu[ork](?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A69 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

b

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A70 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

-tatifb-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A71 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne, amulett.
Innskriften lyder:

markus maios lukas rafelesen
gafeles gabeles iohanes
faofaifaufauaonima
suspespisuskurusifihsusam

Markus Mattheus Lucas Raphael ... ... Iohannes ... ...

Norsk: "Markus, Natheus, Lukkas, Rafel, ... ... Johannes ... ..."

English: "Mark, Matthew, Luke, Rafael ... ... John ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A72 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne, amulett.
Innskriften lyder:

pate=r nostr gui

es i clis maeu

markus lukas

au maria gracia

Pater noster qui es in clis. Mattheus, Marcus, Lucas. Ave Maria gratia.

Runeinnskriften er skrevet p latin.

Norsk: "Fader vr du som er himmelen. Mattheus, Marcus, Lucas. Ave Maria (full av) nde".

English: "Our Father who art in Heaven. Matthew, Mark, Luke. Hail Mary, (full of) grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A73 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en treplate.
Innskriften lyder:

... --niam o=rta=n(t)o kom-

-ro

-facie(t) sta=n(t) o=r-

... [quo]niam (h)ortando com-... ... faciet stant(?) or-...

Runeinnskriften er skrevet p latin.

English: "... quoniam (h)ortando com-... ... faciet stant(?) or-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A74 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne.
Innskriften lyder:

-a=ua=rr : cender : g(u)----- : (g)-()rs : kueiu : ok sina= =uigan
ok nu er min fuler uili : at : biia in : ef u uilt : ihi me
-b()ini : ue(r)- : ---a : it ra= : ok lat (s)(e)hia mer
in uilia

Hvarr sendir ... Gus kveju ok sna vingan. Ok n er minn fullr vili at bija n, ef u vilt eigi me [Kol]beini vera. Huga itt r, ok lt segja mr inn vilja.

Oversatt til norsk blir det "Hvard sender Gudny Guds hilsning og sin vennskap. Og n er det min fulle vilje be om din hnd, dersom du ikke vil vre med Kolbein. Tenk over dine ekteskapsplaner og la meg f vite din vilje."

English: "Hvarr sends Guny/Gunnhildr(?) his friendship and Gods greeting. And now it is my full desire to ask you (for your hand in marriage), if you do not want to be with Kolbeinn. Think over your intentions ... and have me told your desire. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N A77 - LOM KIRKE, LOM KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne.
Innskriften lyder:

kyr(e)r(o)ta ioha=n
ns

marcus
lu
cas matias pax

porta=ndis salus

... Johannes, Marcus, Lucas, Matthias. Pax portanti! SalusRuneinnskriften er skrevet p latin men til norsk lyder teksten: "... Johannes, Markus, Lukas, Mateus. Fred for brereen. God helse! (og hell og lykke for brereren )"

English: "... John, Mark, Luke, Matthew. Peace for the bearer! Health! (and happiness to the bearer)!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Koordinater: (61.839737 ; 8.566154)

N 74 - LOMEN KIRKE, LOMEN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kiste av furu. Skrevet p samme kiste som N 75.
Innskriften lyder:

f

??

Innskriften kan vre ment som hele Futharken, ved kun riste den frste runen i Futharken.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 214.

N 75 - LOMEN KIRKE, LOMEN KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kiste av furu. Skrevet p samme kiste som N 74.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

r : p : k iii sss ttt iii lll

ristil pistil kistil

Innskriften er en magisk formel kjent fra hedensk tid, men vanligvis er r:p:k skrevet r::k.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Ny lesning r:p:k i Nytt om runer 5 1990, s. 20.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 214.

N 218 - LUND KIRKE, LUND KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[ra=ngn(e) (s)]

Ragni(?) s[acerdos](?)

Engelsk: "Ragni(?) the priest(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 137.
¤ Koordinater: (58.4480 ; 6.5535)

N 219 - LUND KIRKE, LUND KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.

[ranu=aig]

Rannveig

Dvs. kvinnenavnet "Rannveig".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 137.

N 220 - LUND KIRKE, LUND KOMMUNE, ROGALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[ila]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 138.
¤ Koordinater: (58.4480 ; 6.5535)

N 108 - LUNDER KIRKE, LUNDER KOMMUNE, BUSKERUD
I Lunder kirke er det et Kristus krusifiks som har runeinnskrifter, bl.a. langs hyre armflate. Innskriften er datert til ca r 1240 og er ristet p et kristusfigur av tre. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 11703).
Innskriften lyder:

Kristusfigur Lunder kirke

ekhititesusnaarenum
ekoldeharandau
to:mas


Linje A: Ek heiti Jesus Nazarensus, dvs. "Jeg heter Jesus Nasaret".
Linje B: Ek ola haran dau, dvs. "Jeg led den harde dd".
Linje C: Tomas, dvs. "Tomas".

Engelsk: "I am called Jesus of Nazareth. I suffered the hard death. Thoms."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 102.

N 448 - LYKJA KIRKE, HOF KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Kristiansunds museum.
Innskriften lyder:

[biorg simunar(d)oter : (i)...]

Bjrg Smunardttir ...

Oversatt til norsk blir det "Bjrg Simundsdatter ..."

Engelsk: "Bjrg Smun's daughter ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 277.

N 301 - MANGER KIRKE, MANGER KOMMUNE, HORDALAND

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

pa=l i(n)(a)=(r)so=n : rist : run(a)=(r) (:) s...

... stin na (f)tir ...

Pll Einarssonr reist rnar ess[ar] ... stein enna eptir ...

Oversatt til norsk blir det "Pl Einarsson ristet disse runer (og la) denne sten etter...".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 72.
¤ Bilde av runestenen.


N A358 - MELHUS KIRKE, MELHUS, SR-TRNDELAG FYLKE
Innskriften er ristet p en klebersteinsportal fra den middelalderske steinkirken, som ble revet i 1890. Portalen ble gjenbrukt i den nye kirken som srportalen inn i koret fra sakristiet. Runene str p sakristisiden p venstre side av portalen i et trekantet felt i en sikksakkprofil.
Innskriften lyder:

ha=fr : prest=r

Hafr prestr

Norsk: "Hafr prest"

Engelsk: "Hafr the priest"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Nytt om Runer 2000, side 17.

N 302 - MORKEN, MANGER KOMMUNE, HORDALAND

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en runesten.

Innskriften lyder:

[ba=l rist runa=r esar um rilri/rilrk]

Pll reist rnar essar um rining.

Oversatt til norsk blir det "Pl ristet disse runer ved Trinitatstid". Trinitatstid er Trefoldighetshelgen.

Engelsk: "Pll carved these runes at (the time of the) Trinity(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 74.
¤ To tegninger av runestenen.

N 586 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

(o) gu() e=r alt m(a)(t)i : a(r)la kt(e) * (r)-a-- r-n-rso-ar han=n ris- ru=na=r

Gu, er alt mtti rla, gti ... Ragnarssonar. Hann reist rnar.

Oversatt til norsk blir det "O Gud, som maktet alt i opphavet, se til N.N. Ragnarsson. Han ristet dette".

Engelsk: "O God, who since the beginning has presided over all, protect ... Ragnarr's son. He carved runes. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 203.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N 587 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

s(a)-----(s)(a) : i : (h)(a)s(i)ra : minum : i : biorh(u)-(n) (a)r : m(i)r : k(i)nti : (r)(o)(k) (:) at (:) (h)(o)mni : (m)(i)l

... ... ... mnum Bjrgvin, er mr kendi ... at ... ...

Norsk: "... ... ... mine(?) i Bergen, som kjente mig ... det ... ..."

Engelsk: "... ... ... mine(?) in Bjrgvin (Bergen), who knew me ... that ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 204.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N 588 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

lntir

Erlendr

Oversatt til norsk blir det "Erlend".

Engelsk: "Erlend"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 207.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N 589 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

bal(i) brat(i) rist

Pll Bratti reist.

Oversatt til norsk blir det "Pl Bratti risset".

Engelsk: "Pll the Proud carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 208.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N 590 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

o=rir

rir

Oversatt til norsk blir det "Torir".

Engelsk: "Thorir"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 208.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N 591 - MOSTER KIRKE, MOSTER KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

olafr

lafr

Oversatt til norsk blir det "Olaf".

Engelsk: "Olaf"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 208.
¤ Koordinater: (59.70105 ; 5.38148)

N A359 - MRE KIRKE, MRE, NORD-TRNDELAG FYLKE
Runeinnskriften som er datert til middelalder, er ristet i den gamle murpussen i sndre korvegg, bak korbenker og til hyre (dvs. vest) for sndre portal. Fire runene er i brysthyde omtrent midt i det store rensede partiet. I tillegg synes det vre mulige rester etter ca. 6 runer, men ingen av dem kan leses med sikkerhet.
Innskriften lyder:

orac...//oras ...

.....//oras/horas ...

Norsk: "...//be/timer"

Engelsk: " ... //pray/hours ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2000, side 18.
¤ Koordinater: (63.934 ; 11.395)

N A360 - MRE KIRKE, MRE, NORD-TRNDELAG FYLKE
Innskriften er ristet til venstre for A359 og litt hyere opp p sndre korvegg, og er datert til middelalder. Det er rester etter 3540 runer i en 6070 cm lang, lett buet linje bortover veggen. Ingen runer har kunnet leses med sikkerhet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2000, side 18.
¤ Koordinater: (63.934 ; 11.395)

N 25 - NANNESTAD KIRKE, NANNESTAD KOMMUNE, AKERSHUS
Innskriften er datert til 1100-tallet og er og ristet p en dpefont.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

inrii
kiri
k()r u()l

Eindrii geri kar vel.

Dvs. oversatt til norsk "Einrid gjorde karet vel."

Engelsk: "Eindrii made the vessel well."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 56.

N 274 - NERHEIM KIRKE, LEN KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Ornamentikken er fra slutten av 1000-tallet, men innskriften er fra 1100-1200-tallet.
Innskriften lyder:

ormo=r gun:ilta=rsun (g)r(i) mk

Ormr Gunnhildarsonr geri mik.

Oversatt til norsk blir det "Orm Gunnhildssn gjorde meg."

Engelsk: "Ormr Gunnhildr's son made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 11.

N 172 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 1542).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

sse : kirka : =r (:) uig=d (:) sa(k)=t(s) (:) (o)l(a)=u(e) (:) ko(n)o=g(e)

essi kirkja er vg Sanctus lafi konungi.

Oversatt til norsk blir det "Denne kirke er vigslet til St. kong Olav (Olav den hellige)".

Engelsk: "This church is dedicated to Saint lafr the King."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 323.
¤ Koordinater: (59.5238 ; 7.9859)

N 173 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

math(e)us
lukas
mar(k)us
ioh(a)(n)(n)(e)s

Matteus. Lukas. Markus. Johannes

Engelsk: "Matthew. Luke. Mark. John."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 328.

N 174 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[mi(:)m (:)lifu : neta=r : til : botolps:sku : (o)lti s a]

Mem[orandum]: Ellifu ntr til Btulfsvku rt S[...] A[...].

Oversatt til norsk blir det "Husk: Elleve netter til Botolvsvake (17. juni) (er) S...A(..-son eller -datter) rlige sjelemesse".

Engelsk: "Memorandum: eleven nights until Btulfrs-vigil, S-... A-...'s anniversary-of-death."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 330.

N 175 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[ h(e)=r : likar ors-ouar nr...iun]

Hr liggr or... ...

Oversatt til norsk blir det "Her ligger Tor... ..."

Engelsk: "Here lies or-... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 332.

N 176 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[arn]

Arni

Dvs. mannsnavnet "Arni".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 334.

N 177 - NESLAND KIRKE, NESLAND KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[olai]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 334.

N 469 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

sakum r

skum ...

Oversatt til norsk blir det "p grunn av..... "(?)

Engelsk: "guilt / for the reason that ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 39.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 470 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

lafra=ns a

Lafranz .

Oversatt til norsk blir det "Lafrans eier".

Engelsk: "Lafranz owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 40.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 471 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

[orvalr sigurr ristit ru--ar isi]

eller

[orvalr sigurr ristit runor * esa ]

orvaldr Sigurr ristit rnar essar.

Oversatt til norsk blir det "Torvald Sigurd ristet disse runar".

Engelsk: "orvaldr (and) Sigurr carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 40.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 472 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

[----(u)ru--r---]

sser runar(?)

Oversatt til norsk blir det "disse runer".(?)

Engelsk: "These runes"(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 41.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 473 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten. Oppbevares p Domkirkens museum (nr. 704).
Innskriften lyder:

ion : (o)- * ---(a)(r) () uatu (o)la(s)(u)--u-(o)- h(e)r : r sim--n ame(n) --

Jn ok varr(?) vktu lafsvkuntt hr. R[](?) Smon(?) amen ...

Oversatt til norsk blir det "Jon og Ivar vakte her Olsoknatten. Amen".

Engelsk: "Jn and varr(?) kept vigil here on the eve of lafr's-vigil. Smon interpreted. Amen ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 41.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 474 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ifiu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 44.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 475 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

gu a mik

Gu mik.

Oversatt til norsk blir det "Gud eier meg".

Engelsk: "God owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 44.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 476 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

tr...

Dr(ttinn)(?)

Oversatt til norsk blir det "Herren".

Engelsk: "Lord"(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 45.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 477 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

i(o)-i(s)(k)(y)-- (*) ...(o)n : res
mek * ma=ria


... ... reist(?) mik. Mara.

Oversatt til norsk blir det "N.N N,N.snn ristet meg. Maria".(?)

Engelsk: "... ... carved(?) me. Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 45.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 478 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten. Oppbevares p Det kongelige norske videnskaber selskabs museum, Trondheim (nr. 17093).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

gu * ok : hin : hilgi : olafr : kongr (:) hialpe (:) im (:) mane (:) er : esar : runar : rist : mer : sinu : hilahu : arnaar:ore

Gu ok hinn helgi lafr konungr hjalpi eim manni, er essar rnar reist me snu heilagu rnaarori.

Oversatt til norsk blir det "Gud og den hellige Olav konge hjelpe den mann som ristet disse runer med sin forbnn".

Engelsk: "May God and the holy King lafr with their holy intercessions help the man who carved these runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 46.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 479 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

fae

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 48.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 480 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ala brum

rla(?) brum(?)

Oversatt til norsk blir det "tidlig lvsprett".(?)

Engelsk: "early in spring(?) /budding(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 48.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 481 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

-uar -- (:) --l(l)

varr(?) ... ...

Oversatt til norsk blir det "Ivar(?) ... ..."

Engelsk: "Ivar ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 49.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 482 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

huriag

Hyrningr

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet"Hyrningr".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 50.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 483 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

(p)ila=l--

pla[grmr](?)/plrr(?)

Oversatt til norsk kan det vre snakk om en som har gjort en pilgrimsreise(?)

Engelsk: "pilgrim/piller(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 50.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 484 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

maria

Mara

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 51.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 485 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

[...- u run...]

[R](?) rn[ar].

Oversatt til norsk blir det "Rd du rett (disse) runer."

Engelsk: "Interpret the runes!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 51.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 486 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ik * hik h(l)

Ek hj hell.

Oversatt blir det "jeg hogg stenen"

Engelsk: "I cut the rock-slab."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 51.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 487 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

sigurr ar

Sigurr ...

Oversatt til norsk blir det "Sigurd ..."

Engelsk: "Sigurd ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 52.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 488 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

-i(u)(n)sk (m)oir

himnesk(?) mir(?)

Oversatt til norsk blir det "(den) himmelske moder".(?)

Engelsk: "heavenly(?) mother(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 52.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 489 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

he=r huilir

hr hvlir

Oversatt til norsk blir det "her hviler".

Engelsk: "here rests"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 53.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 490 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

[---- o=rs:da=g -------------------]

... rsdag ...

Oversatt til norsk blir det "... torsdag ..." (Kristihimmelfartsdag?)

Engelsk: "... Thursday ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 54.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 491 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

heen ranih

Heinn, Rannveig

Oversatt til norsk blir det "Hedin, Rannveig".

Engelsk: "Hedin, Rannveig"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 54.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 492 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

r(e)rurir(e)rrry

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 55.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 493 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

(k)u ta=ki sa=l ketil=lss

Gu taki sl Ketils.

Oversatt til norsk blir det "Gud ta Ketils sjel".

Engelsk: "May God take Ketill's soul."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 56.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 494 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ku kti in rlingr sikmuntarson nu o=k iafna=n

Gu gti n, Erlingr Sigmundarsonr, n ok jafnan.

Oversatt til norsk blir det "Gud vokte deg, Erling Sigmundsson, n og alltid".

Engelsk: "May God protect you, Erlingr Sigmundr's son, now and always."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 56.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 495 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

amu(n)(t)(i)

mundi

Oversatt til norsk blir det "Amund".

Engelsk: "Amund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 57.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 496 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

[sei k a= =m]

S Gu m[ik].(?)

Oversatt til norsk blir det "Gud se p meg".

Engelsk: "God, see over me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 57.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 497 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ess(i)r suku i fi
or
ioan irikr
lo=enn bkb
ka=pa=lin
p-(r) : ---a=r


essir sukku fjr Jhan, Eirkr Loinn biskup(?) kapaleinn ... ...

Oversatt til norsk blir det "Disse sank (druknet) i fjorden. Johan Eirik Lodin Biskop kappellan ....??".

Engelsk: "These sunk in the fjord: Jhan, Eirkr, Loinn the Bishop(?), Chaplain ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 60.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 498 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

fuirkul/firkl

???

Kanskje det skal vre en futhark?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 62.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 499 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

------kb--n---...r--lgu()...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 62.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 500 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ktil

Ketill

Oversatt til norsk blir det "Ketil".

Engelsk: "Ketil"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 63.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 501 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

--(k)(t)r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 63.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 502 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

niku(l)(a)(s) ua=r h(e)=r in(e) (e)=r -- -(r)

Nikols var hr inni, er [hann f]r.

Oversatt til norsk blir det "Niolas var her inne da [han fr]".

Engelsk: "Nikuls was inside here, before he travelled."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 64.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 503 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

griot=ga=rr

Grjtgarr
Det er mannsnavnet"Grjtgarr".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 64.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 504 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

ku ha s(e)tu

Gu hafi(?) slu(?).

Oversatt til norsk blir det "Gud har sjelen".

Engelsk: "May God have the soul(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 64.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 505 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

stin

Steinn

Oversatt til norsk blir det mannsnanvet "Stein".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 65.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 506 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

amute han risti mik gu sihni han

mundi hann risti mik. Gu signi hann.

Oversatt til norsk blir det "munde han ristet meg. Gud signe ham".

Engelsk: "mundi, he carved me. May God bless him. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 66.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 507 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til r 1479 og er ristet p en blyplate. Oppbevares p Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr. 1473).
Innskriften lyder:

ame
oyin


ame[n] [n]omin[e]

Oversatt til latinsk blir det "Amen, (in) nomine (Domini)", dvs. "Amen. I Herrens navn".

Engelsk: "Amen. In the name ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 67.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N 508 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til vikingtiden og er siste del av 1000-tallet og er risset p en gravsten som ligger i kjelleren. Formen p gravstenen tyder p anglosaksisk innflytelse.
Innskriften lyder:

uilhialmr

Vilhjalmr

Oversatt til norsk blir det "Vilhjalm".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Note om namn p to runesteinar, Fr Gran p Hadeland og Nidaros domkyrkje, Studia Anthroponymica Scandinavica 12, Hagland 1994.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 68.
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N A329 - NIDAROS DOMKIRKE, TRONDHEIM
En runeinnskrift er ristet inn i bygningen, p vestveggen sr for hovedinngangen. Innskriften som er 9,8 cm lang og har 2,8 - 3,2 cm hye runer lyder:

Innskrift i Nidaros domkirke

birdor (eventuelt berdor)

Dette er mannsnavnet Bergrr som er vanlig i middelalderen og skrivemten med "d" er frst belagt p 1300-tallet.

English: "Bergthor"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 7 1992, s. 11.
¤ (N 892 i manus til NIyR bind 7 av J.R. Hagland).
¤ Tidligere signum: N 892
¤ Koordinater: (63.4269 ; 10.3969)

N A27 - NORE STAVKIRKE (?), NORE KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet i tre.
Innskriften lyder:

ku maria

Gu Maria

Oversatt til norsk blir det "Gud Maria"

English: "God Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.1646 ; 9.0102)

N 131 - NORE KIRKE, NORE KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften som ogs er kalt Nore I, er ristet nedenfra og oppover p midtstolpen inne i kirken, ca. en meter over stolpefoten. Den er datert til ca r 1200.

Nore stavkirke 1

un u m(e)r als krs

Unn mr alls gs.

Oversatt til norsk blir det "Unn du meg alt godt."

Engelsk: "Grant to me all good."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 151.

N 132 - NORE KIRKE, NORE KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften som ogs er kalt Nore II, er ristet nedenfra og oppover p midtstolpen inne i kirken, ca. en meter over stolpefoten. Den er datert til ca r 1200.
Innskriften lyder:

Nore stavkirke 2

ltlsssiiikutramsstltttll

Innskriften bestr av kutram omgitt av 9 runer p hver side. De 2 X 9 runene er 3 i-runer, 5 s-runer, 5 t-runer og 5 l-runer.

Nore II innskriften er antakelig en magisk innskrift i likhet med runelinjen som er knyttet til galder-diktet Buslubn, dvs. Bulas forbannelse, som str i Bses saga:

Boses saga

r.a..k.m.u. iiiiii ssssss tttttt iiiiii llllll

Denne runeteksten tolkes ristil aistil istil kistil mistil listil ved at hver av de 6 frste runene - r.a..k.m.u. - knyttes til en rune i hver av de 5 gruppene med i s t i l.

En kiste i Lomen stavkirke har ogs en liknende runeinnskrift, men de eldste innskriftene av denne gruppen er innskriftene p Grlevstenen p Sjlland og Ledbergsteienen p stergtland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: mk iii sss ttt iii lll, dvs. istil mistil kistil.

Men hvordan man skal tolke denne innskriften er usikkert, men dens virkning har nok vrt ment til holde skadevesener borte.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 153.
¤ Koordinater: (60.1646 ; 9.0102)

N A291 - NORE STAVKIRKE, NORE KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

ia

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 2 1987 s. 7.
¤ Koordinater: (60.1646 ; 9.0102)

N 93 - NORDERHOV KIRKE, NORDERHOV KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

[---urr - ris-- -...]

Sigurr ... risti(?) ...

Oversatt til norsk blir det "Sigurd ... skrev(?) ..."

Engelsk: "Sigurr ... carved(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 6.

N 94 - NORDERHOV KIRKE, NORDERHOV KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til 1300-tallet og er og er ristet p en sten.
Innskriften lyder:

runeinnskrift


Hr hvlir Pll Hallvarssonr Vihol.

Oversatt til norsk blir det "Her hviler Pl Hallvardsson Vidhol."

Engelsk: "Here rests Pll of Vihol, Hallvarr's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 6.

N 73 - NORD-AURDAL KIRKE, NORD-AURDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kirkeklokke som tilhrte den gamle stavkirken. Kjennes bare etter Worms tegning.
Innskriften lyder:

[kuman kere + mik]

Gumann geri mik.

Oversatt til norsk blir det "Gudmann gorde meg".

Engelsk: "Gumann made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 212.

N 134 - NYKIRKE KIRKE, NYKIRKE KOMMUNE, VESTFOLD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en korsformet monstrans av tre. Vi kjenner innskriften kun fra en tegning.
Innskriften lyder:

[+iesus+]

Jss

Dvs "Jesus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 158.

N 277 - ODDA KIRKE, ODDA KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

[+ tn arti : ikikiarkrar ir rimr iattim
fir mariumesso i kostu]


... rt Ingibjargar er rimr nttum(?) fyrir Marumessu fstu.

Oversatt til norsk blir det "Ingebjrgs sjelemessedag er tre netter fr Mariamesse i fasten". Dvs. at ddsdagen er 22. mars.

Engelsk: "... Ingibjrg's anniversary-of-death is three nights before Mary's-mass in Lent. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 18.
¤ Koordinater: (60.0702 ; 6.5478)

N 279 - OPEDAL KAPELL, ULLENSVANG KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

[+ ir]ti iriks er * a : er fim no--- er -...--

rt Eiriks er a er fimm n[ttum] er ...

Oversatt til norsk blir det "Eiriks sjelemessedag er nr (det) er fem netter (fr eller efter en angitt kalenderdag)".

Engelsk: "Eirikr's anniversary-of-death is when it is five nights ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 22.
¤ Koordinater: (60.32 ; 6.67)

OSLO
Se egen side om runeinnskrifter funnet i Oslo.

N 286 - OS KIRKE, OS KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til 1200-tallet og er og er ristet p en dpfont av klebersten. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

aka=l ia/aka=lit

kall .../kallit

Oversatt til norsk betyr kallit "pkallelsen".

Engelsk: "invocation / the invocation "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 39.

N A75 - REINLI STAVKIRKE, VALDRES KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

a=k an ku

Ek ann Gu.

Norsk: "Jeg elsker Gud".

English: "I love God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.8314 ; 9.4930)


N 56 - RINGEBU KIRKE, RINGEBU KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

: f=yri al s

fyrir alla s[lir]/s[l].

Oversatt til norsk blir det "(Han/De) frer alle 'sjeler'."

Engelsk: "for all souls / bring the fortunate"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 113.
¤ Koordinater: (61.507303 ; 10.172800)

N 57 - RINGEBU KIRKE, RINGEBU KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

her uar ha=n o=k hean fo=r han u

Hr var hann, ok hean fr hann [t].

Oversatt til norsk blir det "Han var her, og herfra fr ut".

Engelsk: "Here he was and from here he travelled out."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 114.
¤ Koordinater: (61,507303 ; 10,172800).

N 26 - RINGSAKER KIRKE, RINGSAKER KOMMUNE, HEDMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en jernring.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[eser hurir gere orr a stafi en ka=ri ringn guo]

essar hurir geri rr Stafi, en Kri [geri] hringana gu.

Oversatt til norsk blir det "Disse drer gjorde Tord p Stav, og Kre (gjorde) de gode ringer."

Engelsk: "rr of Stafr made these doors and Kri [made] the good rings."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 65.

N A79 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

ar

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N A80 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

her(h)-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N A81 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

kunnar

Gunnarr

Oversatt til norsk blir det "Gunnar".

Engelsk: "Gunnar"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N A82 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

* h * *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N A83 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en stavkirkegrafitti.
Innskriften lyder:

recl(e)t=ku=

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N 443 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften som bestr av lnnruner lyder:

stain : raist :

Eysteinn reist.

Oversatt til norsk blir det "ystein skrev."

Engelsk: "Eysteinn carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 271.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N 444 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften som bestr av en lnnruner lyder:

r

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 272.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N 445 - RDVEN STAVKIRKE, HOLM KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

lit gu=rs uit * ek *

Til Gus vil ek.

Oversatt til norsk blir det "Til Gud vil jeg."

Engelsk: "I want (to go) to God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 272.
¤ Koordinater: (62.6242 ; 7.4937)

N 592 - RLDAL KIRKE, ODDA KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ossin

orsteinn

Oversatt til norsk blir det "Torstein".

Engelsk: "Thorstein"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 209.
¤ Koordinater: (59.83085 ; 6.82275)

N 593 - RLDAL KIRKE, ODDA KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fu(o)rk hnias tblme()

fuork hnias tblme

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 209.
¤ Koordinater: (59.83085 ; 6.82275)

N 526 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til 1184 og er ristet p er ristet i klebersten utvendig p vestre side av korinngangen ca. 1 meter over jorden. Sakshaug kirke er en Peterkirke og har 8 runeinnskrifter.
Innskriften lyder:

runer

petramik

Ptr mik

Oversatt til norsk blir det "Peter eier meg".

Engelsk: "Ptr owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 100.

N 527 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er inneholder en skipsfigur og er lst ristet i kalkpussen utvendig p vestsiden av korinngangen og er datert til 1184.
Innskriften lyder:

runer

he=r sto= k=no=r uti

Hr st knrr ti.

Oversatt til norsk blir det "Her stod knarr ute".

Engelsk: "The cargo-ship stood outside here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 100.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 528 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er riset p en 3,5 cm brede fasen p kvadersteinen like under kapitl i portalen inn til koret.
Innskriften lyder:

runer

-uork hnias tbmly

fuork hnias tbmly

Dette er futhorken, men f-runen er tapt.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 104.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 529 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten.
Innskriften lyder:

rumfa=re

Rmfari

Oversatt til norsk blir det "Romafarer (en som farer til Rom p pilgrimsreise)".(?)

Engelsk: "Traveller to Rome."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 104.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 530 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og str p hyre side av kordren p kvadersteinen under kapitelet.
Innskriften lyder:

runer

ua=lr ok is r ir(i) ru(m)fa=re

Vlar(?) k i r[ei] eirri, Rmfari.

Innskriften omtaler Rmfari og henspeiler p en mann som har reist p pilegrimsreise til Rom.

Norsk: "Den fattige (?) reiste i denne vogn, Romafarer"??

Engelsk: "The pauper(?) went in this wagon, the traveller to Rome".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 105.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 531 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen, er en treinnskrift og str p innsiden av trebommen i korportalen.
Innskriften lyder:

runer

a=ue ma=ria gracia

Ave Maria gracia.

Innskriften er en hyldes til Jomfru Maria.

Engelsk: "Hail Mary, (full of) grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 106.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 532 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til 1184.
Innskriften lyder:

her sto= ro=(a=)(r) --rt=rat=(u)ba

Hr st rr ...

Oversatt til norsk blir det "Her stod roret".

Engelsk: "The rudder stood here ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 106.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 533 - SAKSHAUG KIRKE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

fuo(r)k --

"fuork" ...

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 110.
¤ Koordinater: (63.8751 ; 11.2681)

N 460 - SELBU KIRKE, SELBU KOMMUNE, SR-TRNDELAG
Innskriften er datert til 1300-tallet(?) og er ristet p en treinnskrift.
Innskriften lyder:

t : skrfa=i : ulf : frbysun

etta skrifai Vleifr Freybjrnssonr.

Oversatt til norsk blir det "Dette skrev Veleiv Fribjrnsson".

Engelsk: "Vleifr Freybjrnson wrote this."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 24.
¤ Koordinater: (63.2163 ; 11.0425)
¤ Seim 2010:37

N 418 - SELJE KLOSTER, SELJE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten av klebersten.
Innskriften lyder:

...r * uaskor * s(o)nr * ores * a ...

... vaskr(?), sonr ris ...

Oversatt til norsk blir det "[Her hviler N.N] den raske, snn av Tore p...."

Engelsk: "... the intrepid, son of rir of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 224.
¤ Kulturminnesk p lokalitet.
¤ Koordinater: (62.0511 ; 5.2969)

N 419 - SELJE KLOSTER, SELJE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en runesten. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

kristr : hialb : os : ul

Kristr, hjalp oss vel.

Oversatt til norsk blir det "Kristus, hjelp oss vel".

Engelsk: "Christ, help us well."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 226.
¤ Bilde av runestenen.

N 7 - SKJEBERG KIRKE, SKJEBERG, STFOLD

Innskriften er ristet p en innmuret sten som kan sees som en mrk plett under vinduet i koret og er datert til ca r 1300.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ (t)(t)a * hus * er * u...
kt * dt=rotne * ua=ro...
o=k mo=o=r * ha=ns * ma=riu
a=k pet=re postola


etta hs er v[]gt Drtni vru[m] ok mur hans Maru ok Ptri postola.

Dvs. oversatt til norsk "Dette hus er viet vr herre og mor hans Maria og apostlen Peter"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 9 0g 10.
¤ Bilde av runeinnskriften.

N 8 - SKJEBERG KIRKE, SKJEBERG, STFOLD

Innskriften er datert til ca r 1300 og er ristet p rd granit.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

stein * nnna * gre *
botolfr * steinmeist=ar


Steinn enna geri Btulfr steinmeistari.

Dvs. oversatt til norsk "Denne stein gjorde Botulf stenmester."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 11.
¤ Bilde av runeinnskriften.

N 72 - SKRAUTVL KIRKE, SKRAUTVL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift, men er gtt tapt.
Innskriften lyder:

[her huilir lin nrisitotr/ne=ristote=r * alti
hnnar r klemimesoaftan]


Hr hvlir Eln Nerisdttir. Art hennar er Klementsmessuaptan.

Oversatt til norsk blir der "Her hviler Elin Neridsdatter. rmlsdagen (dvs. ddsdagen) hennes er Klementsmesseaften."

Engelsk: "Here rests Eln Nerir's daughter. Her anniversary-of-death is the eve of Klemetr's mass. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 209.

N 384 - STEDJE KIRKE, STEDJE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til ca r 1175 og er en treinnskrift. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

e=nna (:) sta=(f) : (g)a=f : sihri : a hu... ...irir so=lo a=r=ndo=rs o=k se=r til misku=na=r

enna staf gaf Sigrr Hv[li f]yrir slu Arnrs ok sr til miskunnar.

Oversatt til norsk blir det "Denne stav gav Sigrid p Kvle for Andors sjel og seg til miskunn".

Engelsk: "Sigrr of Hvll gave this staff for mercy towards the souls of Arnrr and herself."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 189.

N 385 - STEDJE KIRKE, STEDJE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

asuin

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 193.

N 386 - STEDJE, STEDJE KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til ca r 1100 og er ristet p en runesten av gr gneis.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

olafr kunukr skaut mili stina e(s)a

lafr konungr skaut milli steina essa.

Oversatt til norsk blir det "Kong Olav skjt mellom disse stener".

Engelsk: "King lafr konungr shot between these stones."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 193.
¤ Paaskes (1626) tegning av runestenen.
¤ Bilde av runestenen.
¤ Kulturminnesk p lokalitet.
¤ NRK Fylkesleksikon om Stedjestenen.
¤ NRK: Stedje runestein ydelagt av snrydning.

N 275 - STRANDEBARM KIRKE, STRANDEBARM KOMMUNE, HORDALAND
Innskriften er datert til ca r 1300 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[a=f * uilirr ]

[ka=rtur o=mmunt...r(s)]

Hr(?) hvlir Garr gmundars[onr].

Oversatt til norsk blir det "Her(?) hviler Gard Ogmundsson."

Engelsk: "Here(?) rests Garr gmundr's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 12.
¤ Koordinater: (60.2694 ; 6.0132)

N 276 - STRANDEBARM KIRKE II, STRANDEBARM KOMMUNE, HORDALAND

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Bergens museum.

Innskriften lyder:

stin ba s (a)t na stin sky=lti l-... ...

Eysteinn ba ess at enna stein skyldi legg[ja] ...

Oversatt til norsk blir det "istein bad om at man skulle legge denne sten (over....)".

Engelsk: "Eysteinn ordered that this stone should be laid ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 17.
¤ Bilde av runestenen.

N 447 - SUNNDAL KIRKE, SUNNDAL KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en nkkel. Oppbevares p Bergens museum (nr. 5460).
Innskriften lyder:

+ iuar * (e)(f)--r/(s)(m)--r : ke=re * mik * en * maria * a * mic

varr ...Smir(?) geri mik, en Mara mik.

Oversatt til norsk blir det "Ivar ...Smed(?) gjorde meg, men Maria eier meg".

Engelsk: "varr .../the smith(?) made me but Mara owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 276.

N 417 - SVANY KIRKE, SVANY KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til begynnelsen av 1000-tallet og er og er ristet p en stenkors.
Innskriften lyder:

+ ur... lit raisa krus ina aft-- -----

r[r] lt reisa kross enna ept[ir] ...

Oversatt til norsk blir det "Tor[d] lot reise dette kors etter [NN] ..."

Engelsk: "rr had this cross raised in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 222.
¤ Kulturminnesk p lokalitet.
¤ Koordinater: (61.4937 ; 5.1327)

N 128 - SYLLING KIRKE, SYLLING KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til ca r 1240 og er ristet p en runesten som var innmuret i veggen p den gamle stenkirken som ble revet 1851. Stenen er gtt tapt.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[sailgrr hyilir her gu gtie
ina
aslakr markai mik]


Salgerr hvlir hr. Gu gti n-na. slakr markai mik.

Oversatt til norsk blir det "Salgerd hviler her. Gud vokte dig. Aslak 'merket'(=stenen med runer) mig."

Engelsk: "Salgerr rests here. God protect you. slakr marked me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 141.
¤ Koordinater: (59.89868 ; 10.28116)

N 257 - TALGJE KIRKE, FINNY, ROGALAND
Talgje kirke er en stenkirke som ligger p ya Finny like ved det gamle hvdingsete Talga. Kirken er blitt reparert og ombygd mange ganger og fire bruddstykker av en runeinnskrift er murt inn i muren p fire forskjellige steder. Innskriftene er datert til 1100-tallet.
Linje A lyder:

Talgje kirke 1a

-] ... ui : a=nlat : sit -... [-.

-] vi andlt sitt [-

Norsk: "-] ved sin dd [-"

English: "... at his demise ... "


Linje B lyder:

Talgje kirke 1b

-] ...es kirkio : sse * til : ke=ra=r ... [-

-] kirkju essi til gerar [-

Norsk: "-] til bygging av denne kirke [-"

English: "... to the making of this church ..."


Linje C lyder:

Talgje kirke 1c

-]...t(e) : til : uista=r : ua=l-... [-

-] til vistar [-

Norsk: "-] til opphold (med hus og kost) [-"

English: " ... to provision ..."


Linje D lyder:

Talgje kirke 1d

-] ... ...l : dyra=r : o=uk : ga=f : til : se=gs : ... [-

[... [ti]l drar ok gaf til sex ... [-

Norsk: "-] til re, og gav til (det) seks [-"

English: "... to magnificence, and gave six to ..."

De fire bruddstykkene forteller oss om en mann eller kvinne som har latt kirken bygge, at kirken er vigslet til en helgen - antakelig Maria - og at kirken har ftt en gave p 6 av at eller annet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.1063 ; 5.8415)

N 258 - TALGJE KIRKE, TALGJE, ROGALAND
Innskriften er ristet i en mursten i kirkeveggen.
Innskriften lyder:

Talgje kirke 2

essar runar reist eindrii prestr ions son ok bi()it fyrir mik

essar rnar reist Eindrii prestr Jnsson, ok bii fyrir mik

Norsk: "Disse runene skrev presten Eindride Jonsson, bed for meg".

English: "Eindrii Jn's son the priest carved these runes and prayed for me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (59.1063 ; 5.8415)

N 446 - TINGVOLL KIRKE, TINGVOLL KOMMUNE, MRE OG ROMSDAL

Innskriften er datert til 1200-tallet og er og er ristet p en sten av marmor.

Innskriften lyder:

+ ek : bi : firi : gurs : sakar : yr : lr=a : men=n : er
uaruita : sta : n=na : ok : al=la : a : er : raa : ku=n=nu
bn : mina : min=nick : sa=lo : min=na=r : i hlgum : bnom : en
ek : et : gun=na=r : ok : gri : ek : hus : t=ta + ua=lete


Ek bi fyrir Gus sakar yr lra menn, er varveita sta enna, ok alla , er ra kunnu bn mna: minnizk slu minnar helgum bnum. En ek ht Gunnarr, ok gera ek hs etta. Valete!

Oversatt til norsk blir det "Jeg ber for Guds skyld eder lrde menn som forstr dette (hellige) sted, og alle dem som kan tyde min bnn: minnes min sjel i hellige bnner. Men jeg het Gunnar, og jeg gjorde dette hus. Vr hilset!".

Engelsk: "I pray for God's guilt to you learned men who are in charge of this place, and all of you, who can interpret my prayer: remember my soul in holy prayers. And I was called Gunnarr and I made this house. Farewell!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 272.
¤ Bilde av runestenen.
¤ Koordinater: (62.9119 ; 8.1817)

N A324 - TINGVOLL KIRKE, NORDMRE
En runeinnskrift som er ristet inn i murgangen p kirkens sydvegg like bak korskillet i mannshyde lyder:

Tingvollkirke II

taristi bumerke

etta ristibuemerke,

Norsk: "Dette ristet N.N.". Pilen med de to tverrstrekene kan vre et bumerke som identifiserer personen som ristet runene.

English: "... carved this."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer 5 1990, s 20.

N 216 - TONSTAD KIRKE, TONSTAD KOMMUNE, VEST-AGDER
Innskriften er datert til ca r 1200 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[pkrus paullus : an(t)ras markus : maria mathius uukis : iohannisi t()trakramaton ag(l)a akios annail missai iesuk gristi gu...]

[maria s m * hila iesus krists tit(r) hakon]

Petrus, Paulus, Andreas, Markus, Maria, Matheus, Lukas, Johannes, Tetragrammaton, Agla, Agios, "annail", Messias, Jesus, Kristus, Gu[]. Mara s[l] m[r] helga. Jss Kristus. Tetr[agrammaton]. Hkon.

Engelsk: "Peter, Paul, Andrew, Mark, Mary, Matthew, Luke, John, Tetragrammaton, 'agla' (= Thou art strong in eternity, Lord), holy, Emmanuel?/Adonai? (Lord), Messiah, Jesus Christ, God. Fortunate Mary, the holy maiden. Jesus Christ. Tetragrammaton. Hkon."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind III, side 127.
¤ Koordinater: (58.6670 ; 6.7169)

N 110 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p i tre. Oppbevares p Oldsakasamlingen (nr. 10601).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

orolfr : gri : kirku esa : askrimr hakon likr pal
inrii sinti orolfr

orer rist
olafr

rolfr geri kirkju essa. sgrmr, Hkon, Erlingr, Pll. Eindrii, Sjaundi, rulfr. rir reist. lafr.

Oversatt til norsk blir det "Torolv gjorde denne kirke. sgrim, Hkon, Erling, Pl, Eindride, Sjaunde, Torolv. Tore ristet (runene). Olav."

Engelsk: "rolfr made this church. sgrmr, Hkon, Erlingr, Pll, Eindrii, Sjaundi, rulfr. rir carved. lafr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 109.
¤ Koordinater: (60.66405 ; 8.70839)

N 111 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[furru rir]

... rr(?)

Oversatt til norsk blir det "... rder"(?)

Engelsk: "... interprets(?) "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 111.

N 112 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ri

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 112.

N 113 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

askrimr

sgrmr

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "sgrim".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 112.

N 114 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

mr s s : gri mik

(or)m()r S...s(on ) (orpum) geri mik.

Oversatt til norsk blir det "Tormod S???sson p Torpo gjorde meg".

Engelsk: "ormr of orpr, ...'s son made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 113.

N 115 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

m=a=r=i=a

Mara

Oversatt til norsk vil det si "(Jomru) Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 113.

N 116 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

fuork

fuork

Dvs. en Futhark innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 113.

N 117 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

i=h=s=u=s

Jss

Norsk: "Jesus"

Engelsk: "Jesus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 114.

N 118 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

oau/a=tua/t=aua

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 114.

N 119 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

o(-)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 114.

N 120 - TORPO KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en kiste av furu.
Innskriften lyder:?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 115.

N A193 - TORPO NYE KIRKE, TORPO KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en planke.
Innskriften lyder:

amb(a=l)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

N 156 - TREMERRHAUGEN, SELJORD KIRKE, SELJORD KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en skaft(?) av klebersten. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 27274).
Innskriften som leses fra hyre til venstre lyder:

iotna sk...
tr

Jtna ...Dr[ttinn](?)

Engelsk: "giants(') ... Lord(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 212.

N 154 - TUDDAL KIRKE?, TUDDAL KOMMUNE, TELEMARK

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en drbeslag av metall. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 11309).

Innskriften lyder:

... ...ar rist runar esar er hitir ktil suisun i aby + ormo=r hilt mer mean han mirkti mik * ktil smir

[S(?) m]ar reist rnar essar er heitir Ketill Sveinssonr b. ormr helt mr, mean hann merkti mik. Ktill Smir.

Oversatt til norsk blir det "(Den) mann ristet disse runer som heter Ketil Sveinsson i n - Tormod holdt meg da han 'merket' meg. Ketil smed."

Engelsk: "That man carved these runes who is called Ketill Sveinn's son of br. ormr held me while he marked me. Ketill the smith."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 205.
¤ Bilde av drbeslaget.

N A371 - TYDAL KIRKE, TYDAL, SR-TRNDELAG FYLKE
Innskriften er ristet i tre. Gjenstanden henger p veggen i vpenhuset.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 2004, side 16-18.
¤ Koordinater: (63.0559 ; 11.5657)

N 347 - TNJUM KIRKE, TNJUM KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en drring av jern. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

+ hafe maria krasia blena tomius stekum benatit|a| |t|aus in mulieribus be

Ave Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[enedictus].

Dette er en bnn skrevet p Latin.

Engelsk: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women and blessed is."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 136.
¤ Koordinater: (61.0574 ; 7.5174)

N 318 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

--(u)(k)-()mr * huh-r * se(n)(d)ir * uin sinum astsaml(e)ha kuiu

... ... sendir vin snum stsamlega kveju.

Oversatt til norsk blir det "....sender sin venn (en) kjrlig hilsen".

Engelsk: "... ... sends his friend a loving greeting."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 98.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624)

N 319 - URNES, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet og er og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

(h)a=(l)(d)i () hin h=lhi d=roten ho=n(d) yuir () brynio=lfs ond =at se () satt

Haldi hinn helgi drttinn hnd yfir Brynjulfs ndu. at s sat.

Oversatt til norsk blir det "Holde den hellige Herre hnd over Brynjolvs nd. Det vre sant".

Engelsk: "May the holy Lord hold (His) hand over Brynjulfr's spirit. May it be true."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 100.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 320 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[ha=ld](i) () (h)(i)(n) () h=lhi d(r)oti(n) h

Haldi hinn helga drttinn h[nd]

Oversatt til norsk blir det "Holde den hellige Herre hnd..".

Innskriften kan ha sammenheng med N 319.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 102.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 321 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ar

???

Kan vre de to frste runer i for eksempel navnet Arni eller lignende.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 103.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 322 - URNES, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

hin

hinn

Engelsk: "The"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 103.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 323 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til andre halvdel av 1100-tallet og er og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

mag hin hilg

Mag[ns] hinn helg[i].

Oversatt til norsk blir det "Magnus den Hellige".

Engelsk: "Magns the Holy."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624)

N 324 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

lofaum

lofuum

Oversatt til norsk blir det "(vi) lovpriste" eller "de(n) lovpriste".

Engelsk: "praised"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 105.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 325 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

blcar er s

blezar s[](?)

Oversatt til norsk blir det "velsignet ...".

Engelsk: "blessed he (who)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 105.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 326 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

b=eine

Beini

Oversatt til norsk blir det det forholdsvis vanlige mannsnavnet "Beini"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 106.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 327 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

maria

Mara

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 106.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 328 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

-----(r)--(k)--ir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 107.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 329 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

r(o)a=r ru(e)

Hrarr ...

Oversatt til norsk blir det "Roar ..."

Engelsk: "Hrarr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 107.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 330 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

a=rnfir rist mik

Arnfinnr reist mik.

Oversatt til norsk blir det "Arnfinn ristet meg".

Engelsk: "Arnfinnr carved me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 109.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 331 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ga=ut=e

Gauti

Oversatt til norsk blir det "Gaute".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 110.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 332 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

k b s

???
Kan vre at det skal mene "K.B. snn", for eksempel Ktill Brynjolfssons snn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 110.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 333 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

bls

bles[ar](?)

Oversatt til norsk blir det "velsigne"?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 110.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 334 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til 1100-tallet og er og er treinnskrift.
Innskriften lyder:

+ askrimr +

sgrmr

Oversatt til norsk blir det "Asgrim".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 110.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 335 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

or------------

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 111.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 336 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et tretallreken.
Innskriften lyder:

ion

ion

Jn. Jn.

Oversatt til norsk blir det "Jon. Jon."

Engelsk: "John. John"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 112.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 337 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et trepinne av bjrk.
Innskriften lyder:

runeinnskrift


Arni prestr vill hafa Ingu.

Oversatt til norsk blir det "Arne prest vil ha Inga".

De tre siste runene, dvs gff, utgjr som lnnruner en u-rune.

Engelsk: "rni the priest wants to have Inga.".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 112.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 338 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p et trepinne av furu.
Innskriften lyder:

(a)(s) -(b)(m)-(y) : (h)(m)(k) : (m)
{ABCDE(F)GHLIKMOPQ (H)}


[hni]as tbmly ... ...{"ABCDEFGHLIKMOPQ" ...}


Dvs. en futhark innskrift og det latinske alfabetet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 118.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 339 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen eller ca r 900-1200 og og er ristet p en trekloss i furu.
Innskriften lyder:

t mir

... mr(?)

Norsk: ".... meg(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 121.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 340 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

-r-u-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 125.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 341 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

io=n

Jn

Oversatt til norsk blir det "Jon".

Engelsk: "John"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 125.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 342 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ornesi

rnesi

Oversatt til norsk blir det grdsnavnet "Urnes".

Engelsk: "Urnes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 125.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N 343 - URNES KIRKE, SOLVORN KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

a=ue

ave

Engelsk: "Hail"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 125.
¤ Koordinater: (61.298074 ; 7.322624

N A28 - UVDAL STAVKIRKE, UVDAL KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

(p)atrnostr

Paternoster

Runeinnskriften er skrevet p latin, men kan oversettes: "Fader vr"

English: "Our Father "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A206 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne.
Innskriften lyder:

Innskrift i Uvdal stavkirke

irika=r rit mer : runa=r

Eirkr, rt mr rnar!

Dette blir p norsk "Eirik, skriv runer for meg."

English: "Eirik, write me runes!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A207 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en pinne som kan ha vrt en amulett.
Innskriften lyder:
a(a)---(s)
lonk(i)aaiu : rumkrira(o)m-(r)u-e(i)u(i)
a------ s(o)(n)ut(i)s s(o)pie akie kienkie l(a)tus

Runeinnskriften er skrevet p latin: ... ... ... ... salutis(?) sopie[t](?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)

Norsk: ".... helse er fra (?) / visdom (?) ... og ... side (?)".

English: "... ... ... health's(?) from(?)/visdom(?) ... and ... side(?) "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A286 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

na=leuila(s)

???


Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.6.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A287 - UVDAL STAVKIRKE,OPPLAND
Innskriften er datert til r 1200-1300 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fuo`rkhniastblm

fuorkhniastblm[y]

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.6.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A288 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til r 1200-1300 og er ristet p en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fu

fu[ork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.7.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A289 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til r 1200-1300 ristet p en p dr.
Innskriften lyder:

------ur--n : sin

... sinn/sn

Norsk: "... hans/hennes/deres"

English: "... his/her/their"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.7.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A290 - UVDAL STAVKIRKE, OPPLAND
Innskriften er datert til r 1200-1300 og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

fu

fu[ork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.7.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N A295 - UVDAL STAVKIRKE,OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en kirkeinnskrift.
Innskriften lyder:

kia()

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ James E. Knirk: Arbeidet ved Runearkivet, Oslo. I: Nytt om runer nr. 2 1987 s.7.
¤ Koordinater: (60.2652 ; 8.8348)

N 83 - VANG STAVKIRKE, VANG KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

[intrii (:) skar (:) mia:finkr : s(o)=nr : olafs (:) ila]

Eindrii skar mjfingr sonar lafs illa.

Oversatt til norsk blir det "Eindride skar snn til Olav slemt i lillefingeren."

Engelsk: "Eindrii cut the little-finger of lafr's son badly."

eller

[intrii (:) skar (:) mia:finkr : s(o)=nr : olafs : (a) l(o)]

Eindrii skar, Mjfingr, sonr lafs L.

Oversatt til norsk blir det "Eindride skar, 'Mafinger', snn av Olav p Lo."

Engelsk: "Eindrii Slenderfingers, son of lafr of L, cut."

Vang stavkirke ble solgt til Kong Fredrik Wilhelm IV av Preussen i 1840 rene og ble fraktet over fjellet til Lrdal, videre til Bergen og med bt til Tyskland, hvor stavkirken ble gjenreist, som det het den gang, i Riesengebirge i Silesia hvor stavkirken str og dermed ogs runeinnskriften befinner seg den dag i dag.

Det gamle tyske navnet Riesengebirge i Silesia er identisk med dagens polske Karkonosze (fjellet) (en del av Sudety fjellene) i Karpacz Grny. I gamle kart kan du ogs finne navnet Bierutowice, isteden for navnet Karpacz Grny. Karpacz Grny er et distrikt rundt Karpacz - en liten turistby (5200 innbyggere i 1980) i Polen.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 225.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.
¤ Bilde av Vang Stavkirke.

N 560 - VESTRE SLIDRE KIRKE, SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en mursten av klebersten.
Innskriften lyder:

...kiu

...[kir]kju(?)

Oversatt til norsk blir det "...kirke".

Engelsk: "church(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 169.
¤ Koordinater: (61.09039 ; 8.97992)

N 561 - VESTRE SLIDRE KIRKE, SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

maria

Mara

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 169.
¤ Koordinater: (61.09039 ; 8.97992)

N 562 - VESTRE SLIDRE KIRKE, SLIDRE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen.
Innskriften lyder:

maria

Mara

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 169.
¤ Koordinater: (61.09039 ; 8.97992)

N 161 - VEUM KIRKE, VEUM KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til ca r 1200 og er ristet p en gravsten.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

[her : huilir : pet=r : prest=r :+]

Hr hvlir Ptr prestr.

Oversatt til norsk blir det "Her hviler Petr prest."

Engelsk: "Here rests Ptr the priest."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 238.
¤ Koordinater: (59.2853 ; 8.0923)

N 170 - VINJE KIRKE, VINJE KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til 21. juni 1197 (?) og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

sigurr ialssun : rist : runar : esar : lo=uga=r:dagen : ftir : botolfs:mso : e=r : a=n : flyi : higat : o=k * uildi : igi : ga=ga : til * sta=r : ui : su=rri : fo==ur:bana : sin : o=k : brra :

Sigurr Jarlssonr resit rnar essar laugardaginn eftir Btulfsmessu, er hann fli hingat ok vildi eigi ganga til sttar vi Sverri furbana sinn ok brra.

Oversatt til norsk blir det "Sigurd Jarlsson ristet disse runer lrdagen etter Botolvsmesse(17. juni), da han flyktet hit og ikke ville g til forlik med Sverre, sin fars og (sine) brdres bane".

Engelsk: "Sigurr Jarl's son carved these runes on the Saturday after Btulfr's-mass when he fled here and did not want to undergo reconciliation with Sverrir, the slayer of his father and brothers."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 264.

N 171 - VINJE KIRKE, VINJE KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til middelalderen og er juni 1197 (?) og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

... h-lu-rr * krenske * rist uinar esr * sl er * sa er sui(k)(i) * -(f)yla * so=rh * r(e)ika=r * tohe * gritis * sot * at * kte * ge=lt=r ia=r * s * (a)=lt=ri * era * fenbra=uhum * flaha * fa=lner * nir * me * a=ulu * ha=uka=r * ba=lts * a=uk * ha=lta * huhstrii * byr*...

... Hallvarr Grenski reist rnar essar. Sll er, s er svki, fla, sorg reikar torgi Grettis stt at gti, geldr eiar ess aldri. Er-a feiknbrgum flaga fallnir nir me llu haukar Baldrs, ok halda hugstri byr[ska].

Oversatt til norsk blir det ca noe slikt "Hallvard Grenski ristet disse runer. Lykkelig er den som sviker - uslingen - aldri; sorg 'p hr-skillets torv' (dvs. hode) venter man han kunne f; han vil ingjelde for den ed (dvs. sin svik, mned). Ikke er ved heksenes styggdoms-kunster, sjkrigerens hker helt falt ned, og (de) vevarer hugens stridhet".

Engelsk: "... Hallvarr the Greenlander carved these runes. Never is he fortunate, the brute who betrays: (he can) expect to get sorrow on the hair-part's turf (ie on his head); (he will) pay for this (broken) oath. The breeze-blown skis ( = ships) of Baldr's hawks ( = the warriors) (ie the sea-warriors) are not all felled through the baleful deeds of ogresses, and (they) hold the memory of battle."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 268.

N 512 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravhelle. Oppbevares p Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim (nr 2725).
Innskriften lyder:

[... ihu : hl=lur (:) esar]

... eigu hellur essar.

Oversatt til norsk blir det "[... de] eier disse heller".

Engelsk: "... own these rock-slabs."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 75.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 513 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

fuo=rk hnia

"fuork hnia[s]"

Dvs. en fuork innskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 77.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 514 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

barr

Brr

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Brd".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 77.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 515 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

(k)rimr

Grmr

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Grim".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 78.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 516 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

khr...str

Kristr

Oversatt til norsk blir det "Kristus".

Engelsk: "Christ"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 79.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 517 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

barr r---

Brr r[eist].

Oversatt til norsk blir det "Brd skrev".

Engelsk: "Brr carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 80.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 518 - VRNES KIRKE, VRNES KOMMUNE, NORD-TRNDELAG
Innskriften er datert til ca r 1075 og er ristet i murpussen.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

barr

Brr

Oversatt til norsk blir det "Brd".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 80.
¤ Koordinater: (63.4543 ; 10.9549)

N 54 - VG KIRKE, VG KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

bet=rus ... + markus ouk ... s(e)=r(a)=fion ko=nsta(n)tinus

(h)ia=lp(i) mer al(e)r eir + a=uun reist mik

Petrus ... Markus ok ... Serapion, Constantinus. Hjalpi mr allir eir. Auun reist mik.

Oversatt til norsk blir det "Petrus ... Markus og ... Serapion, Constantinus. Hjelpe meg alle de. Audun ristet meg."

Engelsk: Peter ... Mark and ... Serapion, Constantinus may they all help me. Auun carved me. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer 1998, side 19.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 106

N 79 - YE KIRKE, YE KOMMUNE, OPPLANDInnskriften er datert til middelalderen og er ristet p en gravsten. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 3976).

runeinnskrift

+ her huilir o=ra () moder eirih prest pater () noster

Hr hvlir ra, mir Eirks prests. Pater noster.

Oversatt til norsk blir det "Her hviler Tora, Eirik prests mor. Pater noster."

Engelsk: "Here rests ra, mother of Eirkr the priest. Our Father"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 222.
¤ Bilde av runestenen.
¤ Tegning av runestenen.

N 80 - YE KIRKE, YE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Liknende monogram finnes i Lom kirke (N 31) og Hurum kirke (N 87).
Innskriften lyder:

m=a=r(i)(a)

Mara

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 224.

N 81 - YE KIRKE, YE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

ifs

i[on] f[ins] s[on](?)

Oversatt til norsk blir det "Jon Fins snn."

Engelsk: "John Fins son"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 225.

N 82 - YE KIRKE, YE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

...(u)(t)...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind I, side 225.

N 563 - YE KIRKE, YE KOMMUNE, OPPLAND
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift.
Innskriften lyder:

m=a=r=i=a

Mara

Oversatt til norsk blir det "Maria".

Engelsk: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 169.
¤ Koordinater: (61.16713 ; 8.39945)

N A1 - L KIRKE, L KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en blyremse.
Innskriften lyder:

--glamar(o)--(r)(a)(i)(l)-(i)naohao(o)(g)lama=rku
-----talletha-(m)thi--pppalfai--
+ a + imisanma=ko=u
+ agl(a) ma=rm(i)taim()r-----f(o)glama=r--
agla m(o)=(r)mi(t)(a)im +
airia miso=n

... ... ... ... AGLA ... AGLA ... ... ...
Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal vre laget av den frste bostaven av ordene i flgende setningen p hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i va, Herre!

English: "... ... ... ... Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) ... Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord) ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: (60.62883 ; 8.55757)

N 121 - L KIRKE, L KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er malt p tre. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10354).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

orolfr : kri : kirkiu esa : en : kr:stin : ua=r filakr : ok ir : kuna=r : uia=r : yint=r : irikkr : kuna=r : nu hfi ek ristit : alra a=lfr uar ok

rulfr geri kirkju essa, en Geirsteinn var flagi ok eir Gunnarr, Varr, Eyvindr, Eirkr, Gunnarr. N hefi ek ristit allra. Alfr var ok.

Oversatt til norsk blir det "Torolv gjorde denne kirke, og Geirstein var (hans arbeid)felle, og Gunnar, Vidar, vind, Eirik, Gunnar. N har jeg ristet alles (navn), Alv var ogs (arbeidsfelle)."

Engelsk: "rulfr made this church and Geirsteinn was (his) partner and Gunnarr, Varr, Eyvindr, Eirkr, Gunnarr: now I have carved all. Alfr was also."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 116.
¤ Koordinater: (60.62883 ; 8.55757)

N 122 - L KIRKE, L KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er malt med tjre p tre. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10027).
Innskriften lyder:

a=r e=r a=lr : sem unir : iki er : sliht sem m(u)(n)(i)(r) (:) ()o=(r)(r) (:) (r)()--t=(r)ua=r +

ar er allr sem unir, eigi er slkt sem munir. rr reist rnar.

Oversatt til norsk blir det "Der er man med liv og sjel hvor man kjenner (den fulle) tilfredshet, ikke er slikt verdens lyst. Tord rister rune."

Engelsk: "One feels complete where one feels satisfaction; nothing is comparable to desire. rr carved runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 119.
¤ Koordinater: (60.62883 ; 8.55757)

N 123 - L KIRKE, L KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oppbevares p Oldsaksamlingen (nr. 10593).
Innskriften lyder:

runeinnskrift

eta hefir yitr

etta hefir Eyvindr

Oversatt til norsk blir det "dette har ivind -."

Engelsk: "Eyvindr has this ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 122.
¤ Koordinater: (60.62883 ; 8.55757)

N 124 - L KIRKE, L KOMMUNE, BUSKERUD
Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oldsaksamlingen (nr. 10590)
Innskriften lyder:

runeinnskrift

ui aui {PI}

Var(?) Ave [Maria]. {Pa}[ter](?)

Oversatt til norsk blir det "Vdar(?) Ave [Maria]. {Pa}[ter](?)". De to siste tegn er latinske bokstaver; PI.

Engelsk: "Varr. Hail [Mary], (Our) Father(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 123.
¤ Koordinater: (60.62883 ; 8.55757)

N 456 - LEN KIRKE, LEN KOMMUNE, SR-TRNDELAG
I len kirke som ble revet i 1881 fantes bestandeler av en gammel stavkirke. Gavelveggen i denne kirken ble senere innsatt i Haltlen stavkirke som i dag str p Sverresborg museum, Trndelag Folkemuseum. Omtrent midt p dren, ca 75 cm over drens nedre kant, er ristet en ca. 10 cm hy binderune.
Innskriften lyder:

len kirke

i=o=n

Jn

Oversatt til norsk blir det mannsnavnet "Jon.

Engelsk: "John"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind V, side 17.

N 158 - MOTSDAL KIRKE, MOTSDAL KOMMUNE, TELEMARK
Innskriften er datert til 1200-tallet og er og er ristet p en kirkeklokke. Oppbevares p Nationalmuseum i Kbenhavn.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

+ unnulfer per(e) kloko e(s)sa :

Unnulfr geri klokku essa.

Oversatt til norsk blir det "Unnulf gjorde denne klokke".

Engelsk: "Unnulfr made this bell."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind II, side 219.

N 344 - RDAL KIRKE, RDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE
Innskriften er datert til ca r 1200 og er ristet p et trepinne av furu. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

lige=r i : pa=le= =lifir himsleha hin=n er b undir ser beleitir sdundum

a=r munu matka=r ma=rher ga=uga sem a duni sfe=r dote=r at=l=la

Liggr palli, lifir heimskliga hinn er be undir sr bleytir stundum. ar munu makar margir gaufa, sem dni sfr dttir Atla.

Oversatt til norsk blir det "Ligger i pallen (benken), lever tpelig den som leiet under seg blter stundom. Dr vil makker mange myldre, hvor p dun sover datter til Atle".

Engelsk: "(He) lies on the bench, lives foolishly; he who beds underneath him is sometimes soaked. There will many maggots swarm, as Atli's daughter sleeps on down."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 126.
¤ Bilde av runepinnen.
¤ Koordinater: (61.0989 ; 7.4951)

N 345 - RDAL KIRKE, RDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til middelalderen og er ristet p en tilskret trepinne. Oppbevares p Bergens museum.

Innskriften lyder:

gut=rit in nomine pat=ris et fili et spiri
tu santo amen tominus iesus crit=us ame


Teksten er p Latin: Gurr. In nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen. Dominus Jesus Cristus. Ame[n].

Engelsk: "Gurr. In the name of the Father and of the Son and of the holy Spirit, Amen. Lord Jesus Christ. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 134.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (61.0989 ; 7.4951)

N 346 - RDAL KIRKE, RDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Innskriften er datert til middelalderen og er en treinnskrift. Oppbevares p Bergens museum.
Innskriften lyder:

gu hia=be er trautto

Gu hjalpi r ...

Oversatt til norsk blir det "Gud hjelpe deg .....".

Engelsk: "May God help you ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind IV, side 135.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: (61.0989 ; 7.4951)
Les ogs om

¤ norske runeinnskrifter fra fr vikingtiden, innskrifter med de eldre runer og med runer fra overgangsperioden mellom eldre og yngre runer.

Les ogs om norske innskrifter med de yngre runer fra vikingtid.

Les ogs om norske innskrifter med de yngre runer fra middelalder.

Les ogs om norske innskrifter med de yngre runer i kirker.

Les ogs om byrunene i Norge, runeinnskrifter som dukker opp fra ca 1200 e. Kr..

Les ogs om runeinnskrifter funnet i Oslo.

Les ogs om Vesterhavsyenes runer.


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
¤ |.Index.| ¤ |.Eldre.Futhark.| ¤ |.Odins.Trollsanger.| ¤ |.Sigerdrivaml.| ¤ |.Germanske.runer.| ¤ |.Norske.Futharker.| ¤ |.Danske.Futharker.| ¤ |.Danske.runeinnskrifter.I.| ¤ |.Danske.runeinnskrifter.II.| ¤ |.Danske.runeinnskrifter.III.| ¤ |.Danske.runeinnskrifter.IV.| ¤ |.Svenske.Futharker.| ¤ |.Grnlandske.runer.| ¤ |.Islandske.runer.| ¤ |.Anglosaksiske.runer.| ¤ |.Vesterhavsruner.| ¤ |.Lnnruner.| ¤ |.Norske.runeinnskrifter.I.| ¤ |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| ¤ |.Symboler.| ¤ |.Rissing.| ¤ |.Historikk.| ¤ |.Goterne.| ¤ |.Herulerne.| ¤ |.Klassedelingen.| ¤ |.Blot.| ¤ |.Ed.| ¤ |.Volve.| ¤ |.Nidstang.| ¤ |.Grav.| ¤ |.Runekasting.| ¤ |.Hndverk.| ¤ |.Tekstil.| ¤ |.Handelsvarer.| ¤ |.Familie.| ¤ |.Idrett.| ¤ |.Skip.| ¤ |.Navigasjon.| ¤ |.Bosetninger.| ¤ |.Grdsnavn.| ¤ |.Husdyr.| ¤ |.Lov.&.rett.| ¤ |.Ml.&.tid.| ¤ |.Konger.| ¤ |.Reiseruter.| ¤ |.Vpen.| ¤ |.Religion.| ¤ |.Primsigne.| ¤ |.Drikkekultur.| ¤ |.Ord.| ¤ |.Runekalender.| ¤ |.Sprk.| ¤ |.Fedrekult.| ¤ |.Stavkirker.| ¤ |.Riker.| ¤ |.Sagaklipp.| ¤ |.Folkevandringstida.| ¤ |.Oslo.| ¤ |.Helleristninger.| ¤ |.Bilder.i.berg.| ¤ |.Fornminner.| ¤ |.Referanser.| ¤ |.Download.filer.| ¤ |.Kultur.idag.| ¤ |.Eventyr.| ¤ |.Film.| ¤ |.Litteratur.| ¤ |.Kunst.| ¤ |.Musikk.| ¤ |.Vikingspill.| ¤ |.Hvordan..| ¤ |.Andre."runesider".| ¤ |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrn mytologi :
¤ A ¤ B ¤ C ¤ D ¤ E ¤ F ¤ G ¤ H ¤ I ¤ J ¤ K ¤ L ¤ M ¤ N ¤ O ¤ P ¤ Q ¤ R ¤ S ¤ T ¤ U ¤ V ¤ W ¤ X ¤ Y ¤ Z ¤ ¤ ¤

Siden er laget av Arild Hauge Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 3.8.2023